Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Korekcja, działania korygujące, działania zapobiegawcze

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Korekcja, działania korygujące, działania zapobiegawcze"— Zapis prezentacji:

1 Korekcja, działania korygujące, działania zapobiegawcze
Korekcja – eliminowanie wykrytej niezgodności, bez wnikania w przyczyny jej powstania. Działanie korygujące – eliminowanie wykrytej niezgodności, z wnikaniem przyczyny jej powstania. Działania zapobiegawcze – działanie (ukierunkowane na przyszłość) zapobiegające powstaniu niezgodności. Z.Zymonik

2 Identyfikowalność Identyfikowalność – historia produktu. Pochodzenie materiałów lub części, historia wytwarzania, dystrybucji i lokalizacji wyrobu po jego dostarczeniu. Z.Zymonik

3 Przegląd projektu, weryfikacja projektu, walidacja projektu
Przegląd projektu – polega na upewnieniu się, że wszystkie działania, jakie na danym etapie projektowania należało zrealizować, zostały wykonane i to dobrze, a przy tym na ustaleniu, że nie zapomniano o żadnym szczególe, co zwłaszcza przy projektowaniu obiektów złożonych może się łatwo zdarzyć. Weryfikacja projektu – polega na sprawdzeniu, czy dane wyjściowe z projektowania spełniają założenia danych wejściowych. Projektowanie jest procesem o dużym stopniu złożoności i ryzyku. Nigdy nie wiadomo co w rzeczywistości w jego wyniku osiągniemy. Dlatego weryfikacja jest bardzo ważnym rodzajem działań sprawdzających. Walidacja projektu – polega na zatwierdzeniu projektu po przeprowadzeniu wstępnych badań eksploatacyjnych w normalnych warunkach eksploatacyjnych. W rezultacie upewniamy się, że zaprojektowany wyrób nie będzie przysparzał problemów użytkownikowi. Z.Zymonik

4 Jednostka notyfikowana
Państwa członkowskie UE mogą notyfikować dowolne organizacje, jeśli spełniają one wymagania zawarte w dyrektywach. Jednostka taka powinna mieć odpowiednie kompetencje techniczne, być niezależna i bezstronna. Notyfikacja polega na zawiadomieniu Komisji Europejskiej oraz pozostałych państw członkowskich, że dana jednostka (certyfikująca, kontrolująca, akredytowane laboratorium), mająca autoryzację, została wyznaczona przez rząd danego państwa do dokonywania oceny zgodności według określonej dyrektywy. Z.Zymonik

5 Różne Akredytacja – uznanie przez jednostkę akredytującą kompetencji jednostki certyfikującej, kontrolującej oraz laboratorium do wykonywania określonych działań. Autoryzacja - zakwalifikowanie przez właściwego ministra zgłaszającej się jednostki certyfikującej lub laboratorium do realizacji procesu certyfikacji. Certyfikacja - działanie jednostki certyfikującej, wykazujące, że wyrób lub proces jego wytwarzania, są zgodne z zasadniczymi lub szczegółowymi wymaganiami. Certyfikat zgodności – dokument wydany przez jednostkę certyfikującą, że wyrób lub proces jego wytwarzania jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami. Jednostka certyfikująca – jednostka niezależna dokonująca procesy certyfikacji. Jednostka kontrolująca – jednostka sprawdzająca projekt wyrobu lub proces jego wytwarzania oraz ustalająca ich zgodność z wymaganiami. Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta, na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami. Opracowała: Z.Zymonik

6 Koniec


Pobierz ppt "Korekcja, działania korygujące, działania zapobiegawcze"

Podobne prezentacje


Reklamy Google