Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2 Spółka XZ Spółka XZ jest funduszem typu private equity/venture capital inwestującym w przedsięwzięcia w szeroko pojętym obszarze odnawialnych źródeł.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2 Spółka XZ Spółka XZ jest funduszem typu private equity/venture capital inwestującym w przedsięwzięcia w szeroko pojętym obszarze odnawialnych źródeł."— Zapis prezentacji:

1

2 2 Spółka XZ Spółka XZ jest funduszem typu private equity/venture capital inwestującym w przedsięwzięcia w szeroko pojętym obszarze odnawialnych źródeł energii. Wyszukujemy, oceniamy, przygotowujemy i realizujemy, w oparciu o spółki celowe, inwestycje mające na celu produkcję „zielonej” energii elektrycznej oraz cieplnej. Jesteśmy spółką publiczną notowaną na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Jako spółka giełdowa cieszymy się zaufaniem i wiarygodnością. Przez naszych partnerów biznesowych postrzegani jesteśmy jako podmiot odpowiedzialny i stabilny, posiadający wszelkie cechy jakich oczekuje się od partnerów w branży inwestycyjnej. Należymy do grupy XZ Investment będącą grupą funduszy inwestujących w podmioty działające w różnych branżach przemysłu i usług. Ze strony głównego akcjonariusza, XZ Investment, postrzegani jesteśmy jako jeden z najbardziej perspektywicznych podmiotów w grupie. Wynika to z początkowej fazy rozwoju branży OZE w Polsce w chwili obecnej, który jest bardzo silnie stymulowany regulacjami państwowymi, mającymi na celu skierowanie szerokiego strumienia kapitału do tej właśnie branży.

3 XZ Company XZ Company is a private equity/venture capital fund, which invests in enterprises in a widely understood sector of renewable energy sources. We seek, evaluate, prepare and carry out investment projects aimed at producing “green” electric energy and heat, based on SPVs (Special Purpose Vehicles). Being a public company listed on the Warsaw Stock Exchange, we have a reputation of a reliable and trustworthy partner. We are perceived by our business partners as a responsible and stabile company, displaying all the qualities expected from companies operating in investment industry. We are a part of the XZ Investment, a group of funds investing in businesses operating in various sectors of industry and services. Due to the current, specific situation of the renewable energy industry in Poland, heavily stimulated at the initial stages of development by governmental regulations aimed at directing a wide stream of capital into the branch, we are perceived by our key shareholder, XZ Investment, as one of the most promising operators within the Group.


Pobierz ppt "2 Spółka XZ Spółka XZ jest funduszem typu private equity/venture capital inwestującym w przedsięwzięcia w szeroko pojętym obszarze odnawialnych źródeł."

Podobne prezentacje


Reklamy Google