Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DR JACEK BOROWICZ. Czas pracy – pojęcie Art. 128. § 1. k.p.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DR JACEK BOROWICZ. Czas pracy – pojęcie Art. 128. § 1. k.p."— Zapis prezentacji:

1 DR JACEK BOROWICZ

2 Czas pracy – pojęcie Art. 128. § 1. k.p.

3 Czas pracy – pojęcie  pracownik i pracodawca

4 Czas pracy – pojęcie  pozostawanie w dyspozycji

5 Czas pracy – pojęcie  teren zakładu pracy  inne wyznaczone miejsce

6  Czego nie wlicza się do czasu pracy ?

7  Jakie okresy niewykonywania pracy wliczane do czasu pracy?

8  Podróż służbowa a czas pracy

9 Art. 77 5. § 1. K.P. Pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową.

10 NORMA CZASU PRACY

11  PODSTAWOWA NORMA CZASU PRACY Art. 129. § 1. k.p.

12 KODEKSOWA NORMA CZASU PRACY DOBOWA ŚREDNIOTYGODNIOWA

13  Co to jest doba? KONSTRUKCJA DOBY W PRZEPISACH O CZASIE PRACY

14  Co to jest doba? Zenon B. i Benon Z. pracują w fabryce X w systemie zmianowym. W tym tygodniu Zenon pracuje na II zmianę od 14.00 do 22.00 a Benon na III zmianę od 22.00 do 6.00…

15  Co to jest tydzień? KONSTRUKCJA TYGODNIA W PRZEPISACH O CZASIE PRACY

16  Co to jest tydzień? Benon Z. zatrudnił się od 1.10.2014 (środa) a Zenon B. od1.06.2014(poniedziałek). Kiedy mija tydzień pracy każdego z nich?

17 KONSTRUKCJA TYGODNIA  7 KOLEJNYCH DNI  5 DNI ROBOCZYCH (ŚREDNIO)  NIEDZIELA  DZIEŃ WOLNY Z TYTUŁU 5-DNIOWEGO TYGODNIA PRACY  ŚWIĘTO NIE PRZYPADAJĄCE W NIEDZIELĘ (ewentualnie…)

18 OKRES ROZLICZENIOWY Standardowy art. 129. § 1. Przedłużony art. 129. § 2. Skrócony art. 135-138, 143 i 144

19 OKRESY OBOWIĄZKOWEGO ODPOCZYNKU DOBOWEGO TYGDODNIOWEGO Art. 132. § 1-3 Art. 133. § 1-4

20 ODPOCZYNEK DOBOWY  KOGO/KIEDY MOŻNA POZBAWIĆ OBOWIĄZKOWEGO ODPOCZYNKU DOBOWEGO?  JAKIE SĄ KONSEKWENCJE POZBAWIENIA PRACOWNIKA OBWIĄZKOWEGO OPOCZYNKU DOBOWEGO?

21 ODPOCZYNEK TYGODNIOWY  KOGO/KIEDY MOŻNA POZBAWIĆ OBOWIĄZKOWEGO ODPOCZYNKU TYGODNIOWEGO?  JAKIE SĄ KONSEKWENCJE POZBAWIENIA PRACOWNIKA OBWIĄZKOWEGO OPOCZYNKU TYGODNIOWEGO?

22 KODEKSOWA NORMA CZASU PRACY A WYMIAR CZASU PRACY

23 KODEKSOWA NORMA CZASU PRACY A INNE NORMY CZASU PRACY

24 NORMA CZASU PRACY (Art. 129.§1) A MAKSYMALNY, NIEPRZEKACZALNY, PRZECIĘTNY TYGODNIOWY CZAS PRACY (Art. 131)

25 NOMINALNY CZAS PRACY (Art. 130. § 1-2) A FAKTYCZNY CZAS PRACY (Art. 130. § 3)

26 ROZKŁAD CZASU PRACY  PODSTAWOWY  RÓWNOWAŻNY  SKRÓCONY  WEEKENDOWY  PRZERYWANY  ZADANIOWY  INDYWIDUALNY  RUCHOMY  W RUCHU CIĄGŁYM

27 GODZINY NADLICZBOWE PRZEKROCZNIE NORMY CZASU PRACY DOBOWEJ TYGODNIOWEJ PRZEKROCZENIE DOBOWEGO PRZEDŁUŻONEGO WYMIARU CZASU PRACY

28 GODZINY NADLICZBOWE SYTUACJE NADZWYCZAJNE (Art. 151. § 1 pkt 1) SZCZEGÓLNE POTRZEBY PRACODAWCY (Art. 151. § 1 pkt 2)

29 Praca nadwymiarowa nie kwalifikowana jako godziny nadliczbowe  praca ponad skrócony wymiar czasu pracy  przedłużone zgodnie z k.p. dobowe wymiary czasu pracy (np. art. 135. § 1. k.p.)  odpracowanie zwolnienia na sprawy osobiste ( art. 151. § 2 1 k.p.)  praca zarządzających zakładem pracy oraz kierowników jednostek organizacyjnych (art. 151 4. §1-2 k.p.)  czas dyżuru bez wykonywania pracy

30 ZAKAZ PRACY W GODZINACH NADLICZBOWYCH BEZWZGLĘDNY Kobiety ciężarne Szkodliwe warunki pracy Pracownicy młodociani Pracownicy niepełnosprawni WZGLĘDNY Rodzice dzieci do lat 4

31 LIMIT GODZIN NADLICZBOWYCH DOBOWY ROCZNY KODEKSOWY POWIĘKSZONY

32 REKOMPENSOWANIE GODZIN NADLICZBOWYCH FORMA PIENIĘŻNA (Art. 151 1. § 1 – 4) FORMA NIEPIENIĘŻNA (Art. 151 2. § 1-3, Art. 151 3. )

33 CZAS PRACY A DYŻUR (Art. 151 5 § 1-4) „DOMOWY” „W MIEJSCU PRACY” Kiedy zaliczany do czasu pracy?

34 PRACA W PORZE NOCNEJ  PRACOWNIK PRACUJĄCY W PORZE NOCNEJ  PRACOWNIK „PRACUJĄCY W NOCY”  PRACOWNIK „PRACUJĄCY W NOCY”, KTÓRY WYKONUJE PRACE SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNE ALBO ZWIĄZANE Z DUŻYM WYSIŁKIEM FIZYCZNYM LUB UMYSŁOWYM.

35 PRACA W NIEDZIELE I ŚWIĘTA DOZOWOLONA WYJĄTKOWO (Art. 151 9a § 3, Art. 151 10 ) ZAKAZANA (Art. 151 9a § 1-2)

36 REKOMPENSATA PRACY W NIEDZIELĘ (Art. 151 11. § 1. pkt 1 Art. 151 11. § 2) W ŚWIĘTO (Art. 151 11. § 1. pkt 2 Art. 151 11. § 3)


Pobierz ppt "DR JACEK BOROWICZ. Czas pracy – pojęcie Art. 128. § 1. k.p."

Podobne prezentacje


Reklamy Google