Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CZAS PRACY DR JACEK BOROWICZ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CZAS PRACY DR JACEK BOROWICZ."— Zapis prezentacji:

1 CZAS PRACY DR JACEK BOROWICZ

2 Czas pracy Czas pracy – pojęcie Art § 1. k.p.

3 pracownik i pracodawca
Czas pracy Czas pracy – pojęcie pracownik i pracodawca

4 pozostawanie w dyspozycji
Czas pracy Czas pracy – pojęcie pozostawanie w dyspozycji

5 inne wyznaczone miejsce
Czas pracy Czas pracy – pojęcie teren zakładu pracy inne wyznaczone miejsce

6 Czego nie wlicza się do czasu pracy ?
Czas pracy Czego nie wlicza się do czasu pracy ?

7 Jakie okresy niewykonywania pracy wliczane do czasu pracy?
Czas pracy Jakie okresy niewykonywania pracy wliczane do czasu pracy?

8 Podróż służbowa a czas pracy

9 Czas pracy Art § 1. K.P. Pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową.

10 Czas pracy NORMA CZASU PRACY

11 PODSTAWOWA NORMA CZASU PRACY
Czas pracy PODSTAWOWA NORMA CZASU PRACY Art § 1. k.p.

12 KODEKSOWA NORMA CZASU PRACY
Czas pracy KODEKSOWA NORMA CZASU PRACY DOBOWA ŚREDNIOTYGODNIOWA

13 W PRZEPISACH O CZASIE PRACY
Czas pracy Co to jest doba? KONSTRUKCJA DOBY W PRZEPISACH O CZASIE PRACY

14 Czas pracy Co to jest doba? Zenon B. i Benon Z. pracują w fabryce X w systemie zmianowym. W tym tygodniu Zenon pracuje na II zmianę od do a Benon na III zmianę od do 6.00…

15 W PRZEPISACH O CZASIE PRACY
Czas pracy Co to jest tydzień? KONSTRUKCJA TYGODNIA W PRZEPISACH O CZASIE PRACY

16 Czas pracy Co to jest tydzień? Benon Z. zatrudnił się od (środa) a Zenon B. od (poniedziałek). Kiedy mija tydzień pracy każdego z nich?

17 KONSTRUKCJA TYGODNIA Czas pracy 7 KOLEJNYCH DNI
5 DNI ROBOCZYCH (ŚREDNIO) NIEDZIELA DZIEŃ WOLNY Z TYTUŁU 5-DNIOWEGO TYGODNIA PRACY ŚWIĘTO NIE PRZYPADAJĄCE W NIEDZIELĘ (ewentualnie…)

18 OKRES ROZLICZENIOWY Czas pracy Standardowy art. 129. § 1. Przedłużony
Skrócony art , 143 i 144

19 Czas pracy OKRESY OBOWIĄZKOWEGO ODPOCZYNKU DOBOWEGO TYGDODNIOWEGO Art § 1-3 Art § 1-4

20 KOGO/KIEDY MOŻNA POZBAWIĆ OBOWIĄZKOWEGO ODPOCZYNKU DOBOWEGO?
Czas pracy ODPOCZYNEK DOBOWY KOGO/KIEDY MOŻNA POZBAWIĆ OBOWIĄZKOWEGO ODPOCZYNKU DOBOWEGO? JAKIE SĄ KONSEKWENCJE POZBAWIENIA PRACOWNIKA OBWIĄZKOWEGO OPOCZYNKU DOBOWEGO?

21 ODPOCZYNEK TYGODNIOWY
Czas pracy ODPOCZYNEK TYGODNIOWY KOGO/KIEDY MOŻNA POZBAWIĆ OBOWIĄZKOWEGO ODPOCZYNKU TYGODNIOWEGO? JAKIE SĄ KONSEKWENCJE POZBAWIENIA PRACOWNIKA OBWIĄZKOWEGO OPOCZYNKU TYGODNIOWEGO?

22 KODEKSOWA NORMA CZASU PRACY A WYMIAR CZASU PRACY
Czas pracy KODEKSOWA NORMA CZASU PRACY A WYMIAR CZASU PRACY

23 KODEKSOWA NORMA CZASU PRACY A INNE NORMY CZASU PRACY
Czas pracy KODEKSOWA NORMA CZASU PRACY A INNE NORMY CZASU PRACY

24 Czas pracy NORMA CZASU PRACY (Art. 129.§1) A MAKSYMALNY, NIEPRZEKACZALNY, PRZECIĘTNY TYGODNIOWY CZAS PRACY (Art. 131)

25 Czas pracy NOMINALNY CZAS PRACY (Art § 1-2) A FAKTYCZNY CZAS PRACY (Art § 3)

26 ROZKŁAD CZASU PRACY PODSTAWOWY RÓWNOWAŻNY SKRÓCONY WEEKENDOWY
Czas pracy ROZKŁAD CZASU PRACY PODSTAWOWY RÓWNOWAŻNY SKRÓCONY WEEKENDOWY PRZERYWANY ZADANIOWY INDYWIDUALNY RUCHOMY W RUCHU CIĄGŁYM

27 Czas pracy GODZINY NADLICZBOWE PRZEKROCZNIE NORMY CZASU PRACY DOBOWEJ TYGODNIOWEJ PRZEKROCZENIE DOBOWEGO PRZEDŁUŻONEGO WYMIARU

28 Czas pracy GODZINY NADLICZBOWE SYTUACJE NADZWYCZAJNE (Art § 1 pkt 1) SZCZEGÓLNE POTRZEBY PRACODAWCY (Art § 1 pkt 2)

29 Praca nadwymiarowa nie kwalifikowana jako godziny nadliczbowe
Czas pracy Praca nadwymiarowa nie kwalifikowana jako godziny nadliczbowe praca ponad skrócony wymiar czasu pracy przedłużone zgodnie z k.p. dobowe wymiary czasu pracy (np. art § 1. k.p.) odpracowanie zwolnienia na sprawy osobiste ( art § 21 k.p.) praca zarządzających zakładem pracy oraz kierowników jednostek organizacyjnych (art §1-2 k.p.) czas dyżuru bez wykonywania pracy

30 Czas pracy ZAKAZ PRACY W GODZINACH NADLICZBOWYCH BEZWZGLĘDNY Kobiety ciężarne Szkodliwe warunki pracy Pracownicy młodociani Pracownicy niepełnosprawni WZGLĘDNY Rodzice dzieci do lat 4

31 LIMIT GODZIN NADLICZBOWYCH DOBOWY ROCZNY KODEKSOWY POWIĘKSZONY
Czas pracy LIMIT GODZIN NADLICZBOWYCH DOBOWY ROCZNY KODEKSOWY POWIĘKSZONY

32 Czas pracy REKOMPENSOWANIE GODZIN NADLICZBOWYCH FORMA PIENIĘŻNA (Art § 1 – 4) FORMA NIEPIENIĘŻNA (Art § 1-3, Art )

33 Czas pracy CZAS PRACY A DYŻUR (Art § 1-4) „DOMOWY” „W MIEJSCU PRACY” Kiedy zaliczany do czasu pracy?

34 Czas pracy PRACA W PORZE NOCNEJ PRACOWNIK PRACUJĄCY W PORZE NOCNEJ PRACOWNIK „PRACUJĄCY W NOCY” PRACOWNIK „PRACUJĄCY W NOCY”, KTÓRY WYKONUJE PRACE SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNE ALBO ZWIĄZANE Z DUŻYM WYSIŁKIEM FIZYCZNYM LUB UMYSŁOWYM.

35 Czas pracy PRACA W NIEDZIELE I ŚWIĘTA DOZOWOLONA WYJĄTKOWO (Art. 1519a § 3, Art ) ZAKAZANA (Art. 1519a § 1-2)

36 Czas pracy REKOMPENSATA PRACY W NIEDZIELĘ (Art § 1. pkt 1 Art § 2) W ŚWIĘTO (Art § 1. pkt 2 Art § 3)


Pobierz ppt "CZAS PRACY DR JACEK BOROWICZ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google