Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

 Ur. 1735 – zm. 1801 Ignacy Krasicki urodził się 3 lutego 1735 roku w Dubiecku nad Sanem w zubożałej magnackiej rodzinie, która przeznaczyła go do stanu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: " Ur. 1735 – zm. 1801 Ignacy Krasicki urodził się 3 lutego 1735 roku w Dubiecku nad Sanem w zubożałej magnackiej rodzinie, która przeznaczyła go do stanu."— Zapis prezentacji:

1

2  Ur. 1735 – zm. 1801 Ignacy Krasicki urodził się 3 lutego 1735 roku w Dubiecku nad Sanem w zubożałej magnackiej rodzinie, która przeznaczyła go do stanu duchownego. Zmarł 14 marca 1801 roku w Berlinie. Uczył się we Lwowie, w Rzymie i Warszawie, a wśród jego przyjaciół był m.in. Stanisław August. Późniejszy król uczynił go swym kapelanem i współpracownikiem. Krasicki został kanonikiem kijowskim i przemyskim już w 1759 roku, a w 1763 roku sekretarzem prymasa Łubieńskiego.

3  W 1766 roku Krasicki został mianowany biskupem warmińskim, zyskując przez to również godność senatora.. W 1772 roku, w wyniku pierwszego rozbioru Polski, został poddanym króla pruskiego. Nie zerwało to jednak jego związków z krajem. Artykuły Krasicki drukował m.in. w Monitorze, którego był współwydawcą i redaktorem naczelnym. W całej swej twórczości Krasicki słowa kieruje do polskiego społeczeństwa, a do dziś dnia uważany jest za czołową postać polskiego oświecenia. Jego twórczość jest bardzo różnorodna i nadal aktualna, a stosowanie tak wielu gatunków literackich świadczyć może o wszechstronności poety. W jego utworach odnajdujemy m.in. takie tematy jak: ludzka natura i jej wady, kodeks moralny, dobro Polski, zostały one czytelnikowi przedstawione w bardzo ciekawej postaci, a mianowicie poprzez humor, satyrę i ironię.

4  1735 (3 II) – w Dubiecku rodzi się przyszły poeta;  1743-1750 – Krasicki uczy się w jezuickim kolegium lwowskim;  1751 – Krasicki wyjeżdżą do Warszawy, gdzie podejmuje naukę w seminarium misjonarzy przy kościele Św. Krzyża;  1752-1768 – powstaje Zbiór różnych wierszy nabożnych, moralnych i zabawnych – notatnik lektur Krasickiego z czasów seminaryjnych i późniejszych;  1759-1761 – studia w Rzymie;  1766 - Ignacy Krasicki zostaje biskupem warmińskim;  1774 – Hymnu do miłości ojczyzny;  1775- Myszeidos. Pieśni X (poemat heroikomiczny);  1776- Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki (pierwsza polska powieść);  1778 – Monachomachia, czyli Wojna mnichów;(poemat heroikomiczny);  1778-1803 – Pan Podstoli(powieść edukacyjna); cz. I 1778, cz. II 1784, cz. III 1803;  1779 – Bajki i przypowieści;

5 Satyry; Antymonachomachia; Historia (powieść o charakterze rozprawy filozoficzno-obyczajowej); 1780 – Wojna chocimska (poemat bohaterski); pod nazwiskiem M. Mowińskiego wychodzą trzy z siedmiu napisanych przez Krasickiego komedii: Solenizant, Łgarz i Statysta; 1782 – Opisanie podróży z Warszawy do Biłgoraja; 1781-1783– wychodzi w Warszawie nakładem drukarni Michała Grölla Zbiór potrzebniejszych wiadomości (dwutomowa encyklopedię powszechną);

6 1792/1793 – we Lwowie ukazuje się tłumaczenie Pieśni Osjana; 1794 – Powieść prawdziwa o narożnej kamienicy w Kukurowcach (powieść alegoryczna); 1795 - Ignacy Krasicki zostaje arcybiskupem gnieźnieńskim i prymasem Polski; 1801 (14 III) - w Berlinie Ignacy Krasicki umiera; 1802 – pośmiertnie ukazują się Bajki nowe; 1803 – O rymotwórstwie i rymotwórcach (słownik pisarzy polskich i obcych);


Pobierz ppt " Ur. 1735 – zm. 1801 Ignacy Krasicki urodził się 3 lutego 1735 roku w Dubiecku nad Sanem w zubożałej magnackiej rodzinie, która przeznaczyła go do stanu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google