Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ignacy Krasicki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ignacy Krasicki."— Zapis prezentacji:

1 Ignacy Krasicki

2 Ur – zm. 1801 Ignacy Krasicki urodził się 3 lutego 1735 roku w Dubiecku nad Sanem w zubożałej magnackiej rodzinie, która przeznaczyła go do stanu duchownego. Zmarł 14 marca 1801 roku w Berlinie. Uczył się we Lwowie, w Rzymie i Warszawie, a wśród jego przyjaciół był m.in. Stanisław August. Późniejszy król uczynił go swym kapelanem i współpracownikiem. Krasicki został kanonikiem kijowskim i przemyskim już w 1759 roku, a w 1763 roku sekretarzem prymasa Łubieńskiego. 

3 W 1766 roku Krasicki został mianowany biskupem warmińskim, zyskując przez to również godność senatora.. W 1772 roku, w wyniku pierwszego rozbioru Polski, został poddanym króla pruskiego. Nie zerwało to jednak jego związków z krajem. Artykuły Krasicki drukował m.in. w Monitorze, którego był współwydawcą i redaktorem naczelnym. W całej swej twórczości Krasicki słowa kieruje do polskiego społeczeństwa, a do dziś dnia uważany jest za czołową postać polskiego oświecenia. Jego twórczość jest bardzo różnorodna i nadal aktualna, a stosowanie tak wielu gatunków literackich świadczyć może o wszechstronności poety. W jego utworach odnajdujemy m.in. takie tematy jak: ludzka natura i jej wady, kodeks moralny, dobro Polski, zostały one czytelnikowi przedstawione w bardzo ciekawej postaci, a mianowicie poprzez humor, satyrę i ironię. 

4 Najważniejsze daty w twórczości Krasickiego
1735 (3 II) – w Dubiecku rodzi się przyszły poeta; – Krasicki uczy się w jezuickim kolegium lwowskim; 1751 – Krasicki wyjeżdżą do Warszawy, gdzie podejmuje naukę w seminarium misjonarzy przy kościele Św. Krzyża; – powstaje Zbiór różnych wierszy nabożnych, moralnych i zabawnych – notatnik lektur Krasickiego z czasów seminaryjnych i późniejszych; – studia w Rzymie; Ignacy Krasicki zostaje biskupem warmińskim; 1774 – Hymnu do miłości ojczyzny; 1775- Myszeidos. Pieśni X (poemat heroikomiczny); 1776- Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki (pierwsza polska powieść); 1778 – Monachomachia, czyli Wojna mnichów;(poemat heroikomiczny); – Pan Podstoli(powieść edukacyjna); cz. I 1778, cz. II 1784, cz. III 1803; 1779 – Bajki i przypowieści;

5 Satyry;  Antymonachomachia; Historia (powieść o charakterze rozprawy filozoficzno-obyczajowej); 1780 – Wojna chocimska (poemat bohaterski); pod nazwiskiem M. Mowińskiego wychodzą trzy z siedmiu napisanych przez Krasickiego komedii: Solenizant, Łgarz i Statysta; 1782 – Opisanie podróży z Warszawy do Biłgoraja; – wychodzi w Warszawie nakładem drukarni Michała Grölla Zbiór potrzebniejszych wiadomości (dwutomowa encyklopedię powszechną);

6 1792/1793 – we Lwowie ukazuje się tłumaczenie Pieśni Osjana;
1794 – Powieść prawdziwa o narożnej kamienicy w Kukurowcach (powieść alegoryczna); Ignacy Krasicki zostaje arcybiskupem gnieźnieńskim i prymasem Polski; 1801 (14 III) - w Berlinie Ignacy Krasicki umiera; 1802 – pośmiertnie ukazują się Bajki nowe; 1803 – O rymotwórstwie i rymotwórcach (słownik pisarzy polskich i obcych);


Pobierz ppt "Ignacy Krasicki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google