Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie Lubelskim” Pilotaż projektu systemowego ORE „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół” Projekt realizowany przez Powiat Lubelski z merytorycznym wsparciem PODN w Lublinie, PPP i BP

2 2 Informacja o projekcie Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: III. Wysoka jakość systemu edukacji Działanie: 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Okres realizacji: 01.09.2013 – 31.08.2015 Obszar realizacji: powiat lubelski Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 3 Grupy docelowe – odbiorcy wsparcia Przedszkola: 3 Szkoły podstawowe: 48 Gimnazja: 19 Szkoły Ponadgimnazjalne: 13 (5 LO, 7 T, 1 ZSZ) Nauczyciele: 1109, w tym: Dyrektorzy: 63 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 4 Cel główny projektu Podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Lubelskim poprzez stworzenie planów wspomagania spójnych z rozwojem szkół i przedszkoli w obszarach wymagających szczególnego wsparcia Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 Procesowe wspomaganie rozwoju szkoły DIAGNOZA PLANOWANIE ZMIAN WDRAŻANIE ZMIAN  DOSTARCZANIE NARZĘDZI OCENA EFEKTÓW SZKOŁA WNIOSKI

6 6 Główne działania Zadanie 1. Powiatowy Program Wspomagania (PPW) - Opracowanie PPW (IX-XI.2013,2014) - Przekazanie PPW do szkół, przedszkoli, organów prowadzących szkoły - Monitorowanie wdrażania PPW w szkołach/przedszkolach - Opracowanie Raportu z wdrażania PPW (VII.2014,2015) Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 7 Główne działania Zadanie 2. Roczny Plan Wspomagania 1. Diagnoza potrzeb szkoły/przedszkola (IX-X.2013,2014) 2. Wybór tematów oferty doskonalenia z listy ORE 3. Opracowanie Rocznego Planu Wspomagania dla każdej szkoły/przedszkola 4. Zorganizowanie cyklu warsztatów, konsultacji zespołowych i indywidualnych w szkołach/przedszkolach (XI-VI.2013, 2014) Doskonalenie pracy nauczycieli Przełożenie nowych umiejętności nauczycieli na praktykę szkolną 5. Przygotowanie sprawozdania z RPW Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 8 Główne działania Zadanie 3. Sieci współpracy i samokształcenia Zorganizowanie 4 sieci współpracy i samokształcenia, w tym 1 dla dyrektorów (XI-VI.2013-14, 2014-15) Zaplanowanie tematyki pracy sieci Spotkania uczestników sieci w grupach – średnio co 2 miesiące Praca na platformie edukacyjnej ORE w celu wymiany doświadczeń i samokształcenia Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 9 Tematyka sieci współpracy i samokształcenia 1. Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora szkoły 2. Jak wspierać dziecko w uczeniu się matematyki? 3. Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów? 4. Nauczyciele pracują zespołowo Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 10 Korzyści z realizacji projektu Wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli i dyrektorów, np. o metody, techniki i narzędzia diagnozowania potrzeb szkoły/przedszkola Większe zintegrowanie nauczycieli i poszerzenie zakresu współpracy wewnątrzszkolnej i międzyszkolnej Wspólne wypracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań dydaktycznych Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 11 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, szkołami, przedszkolami Upowszechnienie dobrych praktyk Promocja działalności szkół i przedszkoli w środowisku

12 12 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Blisko szkoły czyli funkcjonowanie w jej najbliższym otoczeniu; Praca na potrzeby szkoły - oferta i przebieg procesu doskonalenia dostosowany do aktualnych potrzeb konkretnej szkoły - towarzyszyć szkole w całym procesie doskonalenia: od diagnozy potrzeb po monitorowanie efektów wprowadzonych zmian Wykorzystanie potencjału różnych instytucji, które świadczą usługi na rzecz doskonalenia nauczycieli

13 13 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wsparcie szkoły przez szkolnych organizatorów rozwoju edukacji (SORE) w procesie identyfikacji potrzeb i formułowania celów zapewnienie szkole możliwości korzystania z ekspertów, materiałów i przydatnych kontaktów wsparcie szkoły przez szkolnych organizatorów rozwoju edukacji (SORE) w realizacji i koordynacji poszczególnych działań rozwojowych wsparcie finansowe na pokrycie kosztów tych działań (w ramach projektu)

14 Kompleksowy rozwój szkoły wprowadza trwałą zmianę jakościową jego efekty są dostępne dla całej grupy uczestników (również przyszłych!) pod względem ekonomicznym jest bardziej opłacalny niż jednostkowe doskonalenie angażuje wszystkich członków grupy, albo całą szkołę wymaga zarządzania – spontaniczne inicjatywy upadają bez lidera! wymaga nowego sposobu myślenia lidera!

15 15 Dziękuję Imię i nazwisko SORE Kontakt Biuro Projektu: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie ul. Karłowicza 4 20-027 Lublin tel. 601532635 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google