Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Umiejętności informatyczne w przygotowaniu zawodowym przyszłych nauczycieli Krystyna Buchta Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie ZWWF w Białej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Umiejętności informatyczne w przygotowaniu zawodowym przyszłych nauczycieli Krystyna Buchta Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie ZWWF w Białej."— Zapis prezentacji:

1 1 Umiejętności informatyczne w przygotowaniu zawodowym przyszłych nauczycieli Krystyna Buchta Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie ZWWF w Białej Podlaskiej Monika Jakubiak Doktorantka Wydziału Ekonomicznego UMCS w Lublinie

2 2 Problematyka opracowania Problematyka opracowania dotyczy kompetencji informatycznych nabytych w procesie kształcenia przez studentów kierunków pedagogicznych. W opracowaniu podjęto próbę zdiagnozowania oczekiwań badanych wobec studiów i kierunku kształcenia w tym względzie.

3 3 Metodologia badań Badania przeprowadzono w 2009 r. Materiał empiryczny zgromadzono przy zastosowaniu metody sondażu diagnostycznego z techniką ankiety audytoryjnej. Badani wyrażając swoje opinie posługiwali się skalą pięciopunktową. Wyniki ocen absolwentów przedstawiono za pomocą średnich arytmetycznych, a także odsetków wskazań uznanych za wysokie i bardzo wysokie (oceny 4 i 5).

4 4 Próba badawcza Materiał empiryczny zgromadzono wśród studentów ostatnich lat dwóch kierunków studiów pedagogicznych: edukacja techniczno-informatyczna (ETI) na Politechnice Lubelskiej (PL) – 88 osób; wychowanie fizyczne (WF) w Zamiejscowym Wydziale Wychowania Fizycznego warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej (ZWWF) – 104 osoby. Badani to w większości mężczyźni (71-76%), głównie mieszkający w miastach (63-74%). W strukturze respondentów dominują osoby kończące studia ze średnią arytmetyczną ocen nie przekraczającą oceny dobrej (53-73%).

5 5 Kompetencje nabyte przez badanych w czasie studiów * - różnice istotne statystycznie, p<0,05

6 6 Różnice między poziomem nabytych kompetencji a oczekiwaniami badanych

7 7 Wnioski Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na dość słabe przygotowanie przyszłych nauczycieli w zakresie kompetencji informatycznych, czego przejawem był odnotowany niski poziom znajomości obsługi komputera i specjalistycznych programów komputerowych. Wynika stąd konieczność doskonalenia umiejętności korzystania z technologii informatycznych przyszłych nauczycieli. Niezbędne wydaje się tu oprócz zajęć obligatoryjnych prowadzenie zajęć fakultatywnych bądź innych form doskonalenia informatycznego studentów (także w formie dodatkowych kursów czy szkoleń).

8 8 Dziękujmy za uwagę. Krystyna Buchta krystynabuchta@poczta.fm Monika Jakubiak m_jakubiak@o2.pl


Pobierz ppt "1 Umiejętności informatyczne w przygotowaniu zawodowym przyszłych nauczycieli Krystyna Buchta Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie ZWWF w Białej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google