Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Seminarium dla studentów III roku pielęgniarstwa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Seminarium dla studentów III roku pielęgniarstwa"— Zapis prezentacji:

1 Seminarium dla studentów III roku pielęgniarstwa
Opieka pooperacyjna

2 (C) Stanisław Kępiński
Opieka pooperacyjna Dobrze zorganizowana opieka pooperacyjna ma kluczowe znaczenie dla zmniejszenia częstości występowania powikłań pooperacyjnych i ograniczenia ich następstw, a w efekcie zmniejszenie umieralności pacjentów w okresie okołooperacyjnym. Znacznie poprawia także samopoczucie pacjentów. (C) Stanisław Kępiński

3 Cele opieki pooperacyjnej
Utrzymanie homeostazy organizmu pacjenta Rozpoznawanie i leczenie stanów zagrożenia życia Zapewnienie analgezji pooperacyjnej Rozpoznawanie i leczenie powikłań ostrych (C) Stanisław Kępiński

4 (C) Stanisław Kępiński
Sposoby realizacji Sala wybudzeń w obrębie bloku operacyjnego Sala pooperacyjna w obrębie oddziału macierzystego Oddział intensywnej terapii Sala chorych (C) Stanisław Kępiński

5 (C) Stanisław Kępiński
Sala wybudzeń Wyposażenie i kwalifikacje personelu zbliżone do OIT Pacjent przebywa do końca doby „zerowej” Kryteria przekazania do sali wybudzeń są takie same jak kryteria oddania z sali operacyjnej (z pewnymi wyjątkami)‏ (C) Stanisław Kępiński

6 Zagrożenia okresu pooperacyjnego
Niewydolność oddechowa: następstwa zabiegu powikłania, np. odma resztkowe lub nawrotne działanie leków anestetycznych przedawkowanie leków p-bólowych zaostrzenie choroby towarzyszącej (C) Stanisław Kępiński

7 Zagrożenia okresu pooperacyjnego
Niewydolność krążenia: Zaostrzenie wcześniejszych schorzeń Hipowolemia: Utrata śródoperacyjna krwi Parowanie Diureza Konsekwencje znieczulenia przewodowego Krwotok pooperacyjny Działanie leków anestetycznych (C) Stanisław Kępiński

8 Zagrożenia okresu pooperacyjnego
Zaburzenia neurologiczne i psychiczne: Udar niedokrwienny Hipoksja Wpływ leków anestetycznych Zespoły odstawienne PAPS, krążenie pozaustrojowe Ujawnienie wcześniejszych zaburzeń Uszkodzenia jatrogenne (C) Stanisław Kępiński

9 Zagrożenia okresu pooperacyjnego
Inne: Ostra niewydolność nerek Ostra niewydolność wątroby Zatrzymanie moczu Zatorowość Destabilizacja chorób metabolicznych Nagłe zatrzymanie krążenia (C) Stanisław Kępiński

10 (C) Stanisław Kępiński
Sytuacje szczególne Kardiochirurgia: Użycie krążenia pozaustrojowego jest źródłem wielu groźnych powikłań Profilaktyka p-zakrzepowa powoduje krwawienia pooperacyjne Chory nie jest wybudzany bezpośrednio po zabiegu Bardzo wysokie ryzyko wystąpienia niewydolności krążenia i oddychania (C) Stanisław Kępiński

11 (C) Stanisław Kępiński
Sytuacje szczególne Neurochirurgia: Zabiegi w obrębie OUN mogą powodować zaburzenia pracy pozostałych układów i narządów Konieczne jest wykonywanie badań obrazowych i diagnostyki inwazyjnej Powikłania występują nagle, wąski margines czasowy na interwencję (C) Stanisław Kępiński


Pobierz ppt "Seminarium dla studentów III roku pielęgniarstwa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google