Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

(c) Jerzy Nawrocki Jerzy Nawrocki

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "(c) Jerzy Nawrocki Jerzy Nawrocki"— Zapis prezentacji:

1 (c) Jerzy Nawrocki Jerzy Nawrocki Jerzy.Nawrocki@put.poznan.pl
Inżynieria oprogramowania II Planowanie projektu Jerzy Nawrocki XPrince dla architektów

2 Plan jakości projektu Planowanie jakości IP1

3 Dokument rozpoczęcia projektu
Plan jakości projektu Plan projektu Spojrzenie biznesowe IP Planowanie jakości Planowanie projektu Dopracowanie spojrzenia biz. i czynników ryzyka IP1 IP2 IP3 Zdefiniowanie mechanizmów kontroli Założenie plików projektu Scalenie dokumentu rozpocz. IP4 IP5 IP6 Plan komunikacji Mechaniz-my kontr. Rejestr spraw Rejestr jakości Rejestr doświadczeń Dokument rozpoczęcia projektu

4 3 h ??? 3 h 2 h 2 h 4 h Plan jakości projektu Plan projektu
Spojrzenie biznesowe IP Planowanie jakości Planowanie projektu Dopracowanie spojrzenia biz. i czynników ryzyka 3 h ??? 3 h IP1 IP2 IP3 Zdefiniowanie mechanizmów kontroli Założenie plików projektu Scalenie dokumentu rozpocz. 2 h 2 h 4 h IP4 IP5 IP6 Plan komunikacji Mechaniz-my kontr. Rejestr spraw Rejestr jakości Rejestr doświadczeń Dokument rozpoczęcia projektu

5 Planowanie wg PRINCE2 Projektowanie planu PL1

6 Projektowanie planu traktować opcjonalnie
Standard? Tak Nie Projektowanie planu Definiowanie i analiza produ-któw PL1 PL2

7 Planowanie wg PRINCE2 Hierarchiczna struktura produktów
Opisy produktów Diagram przepływu produktów Projektowanie planu Definiowanie i analiza produ-któw PL1 PL2

8 Product Breakdown Structure
Hierarchiczna struktura produktów Product Breakdown Structure System Kod Moduł księgowy Moduł magazynowy Dokumentacja techniczna Specyfikacja wymagań Przypadki testowe Podręcznik użytkownika

9 Hierarchiczna struktura produktów
Produkty Produkty specjalistyczne Produkty zarządcze Kod Przypadki testowe Opis architektury Wymagania Procesy biznesowe Plany Raporty . . .

10 „Konsumenci” produktów specjalistycznych
kod + podręcznik (procesy biznes. + wymagania funkcjonalne) Użytkownik Nic nie można usunąć Maintainer kod + przyp. testowe + wymagania (funkcjonalne + pozafunkc.) + opis architektury

11 Hierarchiczna struktura produktów
Produkty Produkty specjalistyczne Produkty zarządcze Kod Przypadki testowe Opis architektury Wymagania Procesy biznesowe Plany Raporty . . .

12 Produkty specjalistyczne a wydania
Zależy od metodyki

13 Planowanie wg PRINCE2 Lista czynności Zależności między czynnościami
Projektowanie planu Definiowanie i analiza produ-któw Identyfikacja czynności i za-leżności PL1 PL2 PL3

14 Oszacowanie pracochłonności
Planowanie wg PRINCE2 Projektowanie planu Definiowanie i analiza produ-któw Identyfikacja czynności i za-leżności PL1 PL2 PL3 Szacowa-nie PL4 Oszacowanie pracochłonności

15 Planowanie wg PRINCE2 Harmonogram Projektowanie planu
Definiowanie i analiza produ-któw Identyfikacja czynności i za-leżności PL1 PL2 PL3 Szerego-wanie Szacowa-nie PL5 PL4 Harmonogram

16 Planowanie wg PRINCE2 Rejestr ryzyka Projektowanie planu
Definiowanie i analiza produ-któw Identyfikacja czynności i za-leżności PL1 PL2 PL3 Analizowanie ryzyka Szerego-wanie Szacowa-nie PL6 PL5 PL4 Rejestr ryzyka

17 Planowanie wg PRINCE2 Projektowanie planu
Definiowanie i analiza produ-któw Identyfikacja czynności i za-leżności PL1 PL2 PL3 Scalanie planu Analizowanie ryzyka Szerego-wanie Szacowa-nie PL7 PL6 PL5 PL4

18 Problemy z grą planistyczną
Wszystkie wymagania od razu?

19 Plan projektu Plan wydania Plan przyrostu
Poziomy planowania Przyg. założ. Inic. proj. Architek- tura Wyd. 1 Wyd. 2 Wyd. 3 Zam. proj. Przyr. 1 Przyr. 2 Wdr. Plan projektu Plan wydania Plan przyrostu

20 Produkty specjalistyczne a wydania
Zależy od projektu Zależy od metodyki

21 Produkty specjalistyczne a wydania
Zależy od projektu AWK2C compiler x x

22 Planowanie projektu w XPrince
Hierarchiczna struktura problemów Opisy wydań Terminy dostawy Projektowanie planu Definiowanie i analiza wydań Identyfikacja czynności i za-leżności PL1 PL2 PL3 Scalanie planu Analizowanie ryzyka Szerego-wanie Szacowa-nie PL7 PL6 PL5 PL4

23 Założenia – Kto? Komitet Sterujący Główny użytkownik Przewodn. Główny dostawca Kierownik Kierownik Zespołu Programiści Analityk Architekt

24 Założenia – Kto? Jurek – Główny użytkownik + Przewodniczący KS Ewa – Kierownik + Analityk Mirek – Architekt (przetwarzanie języka natural.) Łukasz – Architekt (IBM Eclipse i Java) Honoriusz – Programista Pankracy – Programista

25 Wydanie = 2 przyrosty + wdrożenie Przyrost = 3 tygodnie
Założenia – Rytm? Wydanie = 2 przyrosty + wdrożenie Przyrost = 3 tygodnie Przyg. założ. proj. Inicjowanie projektu Architek- tura Wydanie 1 Wydanie 2 Wydanie 3 Zamkn. Projektu Przyrost 1 Przyrost 2 Wdroż.

26 Ograniczenia – wymagania pozafunkcjonalne

27 Diagram kontekstu – Architektura – Wersja 1
Bank System 1 Sokrates 1 System 2 Sokrates 2 Kandydat System 9 Sokrates 9

28 Diagram kontekstu – Architektura – Wersja 2
Bank Sokrates 1 System Sokrates 2 Kandydat Sokrates 9

29 Klient Informatycy Klient
(c) Jerzy Nawrocki Gra planistyczna Klient Informatycy Klient 6 h 10 h Wyślij list Zamów książkę Zamów książkę Zamów książkę 10 h Pisanie opowieści Pracochł. + ryzyko Zakres XPrince dla architektów

30 Planowanie przedsięwzięcia
(c) Jerzy Nawrocki Planowanie przedsięwzięcia Klient Informatycy Ręczne wprow. ocen Za duże Zgrubna ocena pracochłonności Klient Hierarchiczna struktura probl. Ręczne wprow. ocen Ręczne gen. proto. 1-krotny zapis Ręczne wprow. ocen Opisanie problemu XPrince dla architektów

31 Planowanie projektu w XPrince
Hierarchiczna struktura problemów Opisy wydań Terminy dostawy Projektowanie planu Definiowanie i analiza wydań Identyfikacja czynności i za-leżności PL1 PL2 PL3 Scalanie planu Analizowanie ryzyka Szerego-wanie Szacowa-nie PL7 PL6 PL5 PL4

32 wymagania funkcj. (zarys)
(c) Jerzy Nawrocki Planowanie projektu Opis wydania: problem procesy biznesowe wymagania funkcj. (zarys) Ręczne wprowadzanie ocen Ręczne gener. protokołów Wydanie 1 1-krotny zapis do bazy Wydanie 2 XPrince dla architektów

33 Planowanie projektu w XPrince
Hierarchiczna struktura problemów Opisy wydań Terminy dostawy Projektowanie planu Definiowanie i analiza wydań Identyfikacja czynności i za-leżności PL1 PL2 PL3 Scalanie planu Analizowanie ryzyka Szerego-wanie Szacowa-nie PL7 PL6 PL5 PL4

34 Plan przedsięwzięcia

35 Extreme89 Prezentacja głównych praktyk XP bez programowania Zróżnicowanie wiedzy klienta i informatyków – potrzeba komunikacji Dopasowanie gry do czasu zajęć akademickich Możliwość współzawodnictwa

36 Uczestnicy gry Extreme89
Moderator Programiści Klient

37 Przebieg gry Extreme89

38 Wiedza klienta Wartość rynkowa Parametr Punkty Oprawa 4 Wkład 3
toner sterowanie arytmometr oprawa wkład komputer procesor drukarka laser pióro Wartość rynkowa Parametr Punkty Oprawa 4 Wkład 3 Pióro 24 Komputer 100 Testy akceptacyjne Parametr Przedział Oprawa Wkład Pióro Komputer

39 Wiedza programistów Formuły wkład= F(x3, x4, 18) oprawa= F(x5, x6, 18)
F(a, b, 1)= a F(a, b, 2)= b F(a, b, n)= F(a, b, n-2) + F(a, b, n-1) div 2 dla n>2 G(a, b, 1)= a G(a, b, 2)= b G(a, b, n)= G(a, b, n-2) + G(a, b, n-1) div dla n>2 Formuły wkład= F(x3, x4, 18) oprawa= F(x5, x6, 18) pióro= wkład + F(x5, x6, 35) ... toner= F(x13, x14, 18) drukarka= laser + F(x13, ..., 35) Zestaw wartości xi x1 = 2 x26 = ... x2 = 3 x27 = 2 x3 = 2 x28 = 16 x4 = 4 x29 = ... ... X30 = 2

40 Scenariusz gry Czas gry 0 min. 5 min. 10 min. 15 min. 27 min. 32 min.
Opis czynności Klient i programiści poznają swoją wiedzę dziedz. Planowanie wydania I Planowanie przyrostu I.1

41 Przebieg gry Extreme89 Czy pióro jest komponentem innego obiektu?
Brakuje danych!!! Za pióro dają 24

42 Przebieg gry Extreme89 Zmiany...

43 Scenariusz gry Czas gry 0 min. 5 min. 10 min. 15 min. 27 min. 32 min.
Opis czynności Klient i programiści poznają swoją wiedzę dziedz. Planowanie wydania I Planowanie przyrostu I.1 Praca Planowanie przyrostu I.2 Przekazanie wydania do użytkownika - weryfikacja

44 Wiedza klienta Wartość rynkowa Parametr Punkty Oprawa 4 Wkład 3
toner sterowanie arytmometr oprawa wkład komputer procesor drukarka laser pióro Wartość rynkowa Parametr Punkty Oprawa 4 Wkład 3 Pióro 24 Komputer 100 Testy akceptacyjne Parametr Przedział Oprawa Wkład Pióro Komputer

45 Scenariusz gry Czas gry 0 min. 5 min. 10 min. 15 min. 27 min. 32 min.
Opis czynności Klient i programiści poznają swoją wiedzę dziedz. Planowanie wydania I Planowanie przyrostu I.1 Praca Planowanie przyrostu I.2 Przekazanie wydania do użytkownika - weryfikacja Planowanie wydania II Planowanie przyrostu II.1 Planowanie przyrostu II.2

46 Przebieg gry Extreme89 oprawa 170  wkład 400  laser 565 

47 Dokument rozpoczęcia projektu
Plan jakości projektu Plan projektu Spojrzenie biznesowe IP Planowanie jakości Planowanie projektu Dopracowanie spojrzenia biz. i czynników ryzyka IP1 IP2 IP3 Zdefiniowanie mechanizmów kontroli Założenie plików projektu Scalenie dokumentu rozpocz. IP4 IP5 IP6 Plan komunikacji Mechaniz-my kontr. Rejestr spraw Rejestr jakości Rejestr doświadczeń Dokument rozpoczęcia projektu

48 Planowanie projektu w XPrince
Planowanie jakości IP1 Założenia architekt. Zarys zespołu Definiowanie i analiza wydań PL1 PL2 PL3 Scalanie planu Analizowanie ryzyka PL5 PL4


Pobierz ppt "(c) Jerzy Nawrocki Jerzy Nawrocki"

Podobne prezentacje


Reklamy Google