Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Planowanie projektu Jerzy Nawrocki Inżynieria oprogramowania II.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Planowanie projektu Jerzy Nawrocki Inżynieria oprogramowania II."— Zapis prezentacji:

1 Planowanie projektu Jerzy Nawrocki Jerzy.Nawrocki@put.poznan.pl Inżynieria oprogramowania II

2 Inicjowanie projektu (2) Inżynieria oprogramowania II Planowanie jakości IP1 Plan jakości projektu

3 Inicjowanie projektu (3) Inżynieria oprogramowania II Zdefiniowanie mechanizmów kontroli Planowanie jakości Planowanie projektu Dopracowanie spojrzenia biz. i czynników ryzyka Założenie plików projektu Scalenie dokumentu rozpocz. IP1IP2IP3 IP4IP5 IP6 IP Plan jakości projektu Plan projektu Spojrzenie biznesowe Mechaniz- my kontr. Plan komunikacji Dokument rozpoczęcia projektu Rejestr jakości Rejestr spraw Rejestr doświadczeń

4 Inicjowanie projektu (4) Inżynieria oprogramowania II Zdefiniowanie mechanizmów kontroli Planowanie jakości Planowanie projektu Dopracowanie spojrzenia biz. i czynników ryzyka IP1IP2IP3 IP4 IP Plan jakości projektu Plan projektu Spojrzenie biznesowe Mechaniz- my kontr. Plan komunikacji Rejestr jakości Rejestr spraw Rejestr doświadczeń Założenie plików projektu IP5 Scalenie dokumentu rozpocz. IP6 Dokument rozpoczęcia projektu 3 h 2 h 4 h ???

5 Inicjowanie projektu (5) Inżynieria oprogramowania II Projektowanie planu PL1 Planowanie wg PRINCE2

6 Inicjowanie projektu (6) Inżynieria oprogramowania II Projektowanie planu Definiowanie i analiza produ- któw PL1 PL2 Standard? Nie Tak Projektowanie planu traktować opcjonalnie

7 Inicjowanie projektu (7) Inżynieria oprogramowania II Projektowanie planu Definiowanie i analiza produ- któw PL1 PL2 Planowanie wg PRINCE2 Hierarchiczna struktura produktów Opisy produktów Diagram przepływu produktów

8 Inicjowanie projektu (8) Inżynieria oprogramowania II Product Breakdown Structure System Kod Dokumentacja techniczna Podręcznik użytkownika Moduł księgowy Moduł magazynowy Specyfikacja wymagań Przypadki testowe Hierarchiczna struktura produktów

9 Inicjowanie projektu (9) Inżynieria oprogramowania II Hierarchiczna struktura produktów Produkty specjalistyczneProdukty zarządcze Produkty Plany Raporty... Kod Przypadki testowe Opis architektury Wymagania Procesy biznesowe

10 Inicjowanie projektu (10) Inżynieria oprogramowania II „Konsumenci” produktów specjalistycznych Użytkownik kod + podręcznik (procesy biznes. + wymagania funkcjonalne) Maintainer kod + przyp. testowe + wymagania (funkcjonalne + pozafunkc.) + opis architektury

11 Inicjowanie projektu (11) Inżynieria oprogramowania II Hierarchiczna struktura produktów Produkty specjalistyczneProdukty zarządcze Produkty Plany Raporty... Kod Przypadki testowe Opis architektury Wymagania Procesy biznesowe

12 Inicjowanie projektu (12) Inżynieria oprogramowania II Produkty specjalistyczne a wydania Zależy od metodyki

13 Inicjowanie projektu (13) Inżynieria oprogramowania II Projektowanie planu Definiowanie i analiza produ- któw Identyfikacja czynności i za- leżności PL1 PL2PL3 Planowanie wg PRINCE2 Lista czynności Zależności między czynnościami

14 Inicjowanie projektu (14) Inżynieria oprogramowania II Projektowanie planu Definiowanie i analiza produ- któw Identyfikacja czynności i za- leżności PL1 PL2PL3 Szacowa- nie PL4 Planowanie wg PRINCE2 Oszacowanie pracochłonności

15 Inicjowanie projektu (15) Inżynieria oprogramowania II Projektowanie planu Definiowanie i analiza produ- któw Identyfikacja czynności i za- leżności PL1 PL2PL3 Szerego- wanie Szacowa- nie PL4 PL5 Planowanie wg PRINCE2 Harmonogram

16 Inicjowanie projektu (16) Inżynieria oprogramowania II Projektowanie planu Definiowanie i analiza produ- któw Identyfikacja czynności i za- leżności Analizowanie ryzyka PL1 PL2PL3 PL6 Szerego- wanie Szacowa- nie PL4 PL5 Planowanie wg PRINCE2 Rejestr ryzyka

17 Inicjowanie projektu (17) Inżynieria oprogramowania II Projektowanie planu Definiowanie i analiza produ- któw Identyfikacja czynności i za- leżności Analizowanie ryzyka PL1 PL2PL3 PL6 Scalanie planu PL7 Szerego- wanie Szacowa- nie PL4 PL5 Planowanie wg PRINCE2

18 Inicjowanie projektu (18) Inżynieria oprogramowania II Problemy z grą planistyczną Wszystkie wymagania od razu?

19 Inicjowanie projektu (19) Inżynieria oprogramowania II Poziomy planowania Przyg. założ. Inic. proj. Architek - tura Wyd. 1Wyd. 2Wyd. 3Zam. proj. Przyr. 1 Przyr. 2 Wdr. Plan przyrostu Plan wydania Plan projektu

20 Inicjowanie projektu (20) Inżynieria oprogramowania II Produkty specjalistyczne a wydania Zależy od metodyki Zależy od projektu

21 Inicjowanie projektu (21) Inżynieria oprogramowania II Produkty specjalistyczne a wydania Zależy od projektu AWK2C compiler x x

22 Inicjowanie projektu (22) Inżynieria oprogramowania II Projektowanie planu Definiowanie i analiza wydań Identyfikacja czynności i za- leżności Analizowanie ryzyka PL1 PL2PL3 PL6 Scalanie planu PL7 Szerego- wanie Szacowa- nie PL4 PL5 Planowanie projektu w XPrince Hierarchiczna struktura problemów Opisy wydań Terminy dostawy

23 Inicjowanie projektu (23) Inżynieria oprogramowania II Założenia – Kto? Kierownik Zespołu Programiści Analityk Architekt Komitet Sterujący Główny użytkownik Przewodn.Główny dostawca Kierownik

24 Inicjowanie projektu (24) Inżynieria oprogramowania II Założenia – Kto? Jurek – Główny użytkownik + Przewodniczący KS Ewa – Kierownik + Analityk Mirek – Architekt (przetwarzanie języka natural.) Łukasz – Architekt (IBM Eclipse i Java) Honoriusz – Programista Pankracy – Programista

25 Inicjowanie projektu (25) Inżynieria oprogramowania II Założenia – Rytm? Wydanie = 2 przyrosty + wdrożenie Przyrost = 3 tygodnie Przyg. założ. proj. Inicjowanie projektu Architek- tura Wydanie 1Wydanie 2Wydanie 3Zamkn. Projektu Przyrost 1 Przyrost 2 Wdroż.Wdroż.Wdroż.

26 Inicjowanie projektu (26) Inżynieria oprogramowania II Ograniczenia – wymagania pozafunkcjonalne

27 Inicjowanie projektu (27) Inżynieria oprogramowania II Diagram kontekstu – Architektura – Wersja 1 System 1 Kandydat Bank Sokrates 1 Sokrates 2 Sokrates 9 System 2 System 9

28 Inicjowanie projektu (28) Inżynieria oprogramowania II Diagram kontekstu – Architektura – Wersja 2 System Kandydat Bank Sokrates 1 Sokrates 2 Sokrates 9

29 Inicjowanie projektu (29) Inżynieria oprogramowania II Gra planistyczna Pisanie opowieści Zamów książkę 10 h Pracochł. + ryzykoZakres Zamów książkę Wyślij list 6 h 10 h

30 Inicjowanie projektu (30) Inżynieria oprogramowania II Planowanie przedsięwzięcia Opisanie problemu Ręczne wprow. ocen Za duże Zgrubna ocena pracochłonności Hierarchiczna struktura probl. Ręczne wprow. ocen Ręczne gen. proto. 1-krotny zapis

31 Inicjowanie projektu (31) Inżynieria oprogramowania II Projektowanie planu Definiowanie i analiza wydań Identyfikacja czynności i za- leżności Analizowanie ryzyka PL1 PL2PL3 PL6 Scalanie planu PL7 Szerego- wanie Szacowa- nie PL4 PL5 Planowanie projektu w XPrince Hierarchiczna struktura problemów Opisy wydań Terminy dostawy

32 Inicjowanie projektu (32) Inżynieria oprogramowania II Planowanie projektu Ręczne wprowadzanie ocen Ręczne gener. protokołów 1-krotny zapis do bazy Wydanie 1 Wydanie 2 Opis wydania: problem procesy biznesowe wymagania funkcj. (zarys)

33 Inicjowanie projektu (33) Inżynieria oprogramowania II Projektowanie planu Definiowanie i analiza wydań Identyfikacja czynności i za- leżności Analizowanie ryzyka PL1 PL2PL3 PL6 Scalanie planu PL7 Szerego- wanie Szacowa- nie PL4 PL5 Planowanie projektu w XPrince Hierarchiczna struktura problemów Opisy wydań Terminy dostawy

34 Inicjowanie projektu (34) Inżynieria oprogramowania II Plan przedsięwzięcia

35 Inicjowanie projektu (35) Inżynieria oprogramowania II Extreme89 Prezentacja głównych praktyk XP bez programowania Zróżnicowanie wiedzy klienta i informatyków – potrzeba komunikacji Dopasowanie gry do czasu zajęć akademickich Możliwość współzawodnictwa

36 Inicjowanie projektu (36) Inżynieria oprogramowania II Uczestnicy gry Extreme89 Programiści Klient Moderator

37 Inicjowanie projektu (37) Inżynieria oprogramowania II Przebieg gry Extreme89

38 Inicjowanie projektu (38) Inżynieria oprogramowania II Wiedza klienta tonersterowaniearytmometroprawawkład komputer procesor drukarka laser pióro Wartość rynkowa Parametr Punkty Oprawa4 Wkład3 Pióro24... Komputer100 Testy akceptacyjne ParametrPrzedział Oprawa170..190 Wkład 150..450 Pióro 12500..12800... Komputer5400..5700

39 Inicjowanie projektu (39) Inżynieria oprogramowania II Wiedza programistów F(a, b, 1)= a F(a, b, 2)= b F(a, b, n)= F(a, b, n-2) + F(a, b, n-1) div 2 dla n>2 G(a, b, 1)= a G(a, b, 2)= b G(a, b, n)= G(a, b, n-2) + G(a, b, n-1) div 10 dla n>2 Formuły wkład= F(x 3, x 4, 18) oprawa= F(x 5, x 6, 18) pióro= wkład + F(x 5, x 6, 35)... toner= F(x 13, x 14, 18) drukarka= laser + F(x 13,..., 35) Zestaw wartości x i x 1 = 2 x 26 =... x 2 = 3 x 27 = 2 x 3 = 2 x 28 = 16 x 4 = 4 x 29 =...... X 30 = 2

40 Inicjowanie projektu (40) Inżynieria oprogramowania II Scenariusz gry Czas gry 0 min. 5 min. 10 min. 15 min. 27 min. 32 min. 44 min. 47 min. 52 min. 57 min. 69 min. 74 min. 86 min. 89 min. Opis czynności Klient i programiści poznają swoją wiedzę dziedz. Planowanie wydania I Planowanie przyrostu I.1

41 Inicjowanie projektu (41) Inżynieria oprogramowania II Przebieg gry Extreme89 Brakuje danych!! ! Za pióro dają 24 Czy pióro jest komponentem innego obiektu?

42 Inicjowanie projektu (42) Inżynieria oprogramowania II Przebieg gry Extreme89 Zmiany...

43 Inicjowanie projektu (43) Inżynieria oprogramowania II Scenariusz gry Czas gry 0 min. 5 min. 10 min. 15 min. 27 min. 32 min. 44 min. 47 min. 52 min. 57 min. 69 min. 74 min. 86 min. 89 min. Opis czynności Klient i programiści poznają swoją wiedzę dziedz. Planowanie wydania I Planowanie przyrostu I.1 Praca Planowanie przyrostu I.2 Praca Przekazanie wydania do użytkownika - weryfikacja

44 Inicjowanie projektu (44) Inżynieria oprogramowania II Wiedza klienta tonersterowaniearytmometroprawawkład komputer procesor drukarka laser pióro Wartość rynkowa Parametr Punkty Oprawa4 Wkład3 Pióro24... Komputer100 Testy akceptacyjne ParametrPrzedział Oprawa170..190 Wkład 150..450 Pióro 12500..12800... Komputer5400..5700

45 Inicjowanie projektu (45) Inżynieria oprogramowania II Scenariusz gry Czas gry 0 min. 5 min. 10 min. 15 min. 27 min. 32 min. 44 min. 47 min. 52 min. 57 min. 69 min. 74 min. 86 min. 89 min. Opis czynności Klient i programiści poznają swoją wiedzę dziedz. Planowanie wydania I Planowanie przyrostu I.1 Praca Planowanie przyrostu I.2 Praca Przekazanie wydania do użytkownika - weryfikacja Planowanie wydania II Planowanie przyrostu II.1 Praca Planowanie przyrostu II.2 Praca Przekazanie wydania do użytkownika - weryfikacja

46 Inicjowanie projektu (46) Inżynieria oprogramowania II Przebieg gry Extreme89 oprawa170  wkład400  laser565 

47 Inicjowanie projektu (47) Inżynieria oprogramowania II Zdefiniowanie mechanizmów kontroli Planowanie jakości Planowanie projektu Dopracowanie spojrzenia biz. i czynników ryzyka Założenie plików projektu Scalenie dokumentu rozpocz. IP1IP2IP3 IP4IP5 IP6 IP Plan jakości projektu Plan projektu Spojrzenie biznesowe Mechaniz- my kontr. Plan komunikacji Dokument rozpoczęcia projektu Rejestr jakości Rejestr spraw Rejestr doświadczeń

48 Inicjowanie projektu (48) Inżynieria oprogramowania II Założenia architekt. Zarys zespołuDefiniowanie i analiza wydań Analizowanie ryzyka PL1 PL2PL3 PL4 Scalanie planu PL5 Planowanie projektu w XPrince Planowanie jakości IP1


Pobierz ppt "Planowanie projektu Jerzy Nawrocki Inżynieria oprogramowania II."

Podobne prezentacje


Reklamy Google