Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

XX Sesja Parlamentu Dzieci i Młodzieży Debata plenarna 27.03.2014 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "XX Sesja Parlamentu Dzieci i Młodzieży Debata plenarna 27.03.2014 r."— Zapis prezentacji:

1 XX Sesja Parlamentu Dzieci i Młodzieży Debata plenarna 27.03.2014 r.

2 XX Sesja Parlamentu Dzieci i Młodzieży Młodzi aktywni? Co zrobić, żeby młodzież naszej szkoły brała udział w wyborach i życiu społecznym ?

3 XX Sesja Parlamentu Dzieci i Młodzieży RAPORT

4 Raport z ankiety Zadaliśmy następujące pytania: Czy młodzi ludzie są aktywni? -tak, nie Dlaczego młodzi ludzie są lub nie są aktywni? Swój wybór uzasadnij. Jakie wymienisz przejawy aktywności społecznej wśród ludzi młodych? Co można zrobić, żeby młodzi ludzie byli aktywni? Jak zwiększyć ich aktywność? (podaj swój przepis) Jak ocenisz aktywność Czarniecczyków? (podaj przykłady)

5 Raport z ankiety Młodzież nie jest aktywna, bo : woli poruszać się w rzeczywistości wirtualnej niż realnej,wirtualna spełnia marzenia,nie naraża na porażki woli aktywizować się na facebooku brakuje jej chęci, motywacji nie ma realnych korzyści z pracy dla innych jest egoistyczna nie interesuje się sprawami innych winę ponoszą media, które upowszechniają konsumpcyjny styl życia ma zbyt duża ilość obowiązków ma niskie poczucie odpowiedzialności za innych charakteryzuje ją brak wiary we własne możliwości zły przykład polityków odstrasza boi się reakcji innych, np. wyśmiewania

6 Raport z ankiety Młodzież jest aktywna, bo : ma taką potrzebę to wynika z natury ludzi wynosi to z domu, bierze przykład od rodziców to forma samorealizacji chce czerpać z tego korzyści niematerialne spełnia w ten sposób swoje marzenia chce zdobyć doświadczenie życiowe chce dobrze zagospodarować czas NOWOŚCIĄ JEST AKTYWNOŚĆ NA PORTALACH INTERNETOWYCH / WYMIANA POGLĄDÓW, POMOC W POSTACI WSPARCIA,WYMIANA MYŚLI I DOŚWIADCZEŃ/

7 Raport z ankiety Czarniecczycy są aktywni poprzez: sport oraz udział w licznych konkursach i olimpiadach. Wielu uczniów naszej szkoły udziela się także charytatywnie na zbiórkach pieniędzy, wsparciu potrzebujących,akcjach organizowanych oddolnie i akcjach o zasięgu ogólnopolskim. /takie zdanie miało 72 % ankietowanych/. Tylko 10% ankietowanych stwierdziło,że nie jesteśmy aktywni, gdyż brak nam chęci, motywacji, czasu.

8 Raport z ankiety Formy aktywności- Młodzieżowa Rada Miasta Samorząd Uczniowski wyjazdy na wycieczki udział w ankietach, debatach, apelach zajęcia pozalekcyjne, koła zainteresowań pomoc innym pomoc koleżeńska wolontariat

9 Raport z ankiety Młodzież można zachęcić do większej aktywności poprzez: kampanie motywujące do aktywności uświadomienie, że aktywni żyją lepiej, bo mają doświadczenie pokazywanie pozytywnych przykładów ludzi aktywnych w środowisku lokalnym

10 XX Sesja Parlamentu Dzieci i Młodzieży Wystąpienia ekspertów

11 Pytania do ekspertów Do pani Dyrektor Teresy Kiwińskiej : patrząc na ogrom zmian w naszej szkole zachodzących przez ostatnie dwa lata, kiedy pełni Pani funkcję dyrektora, proszę powiedzieć jaką ma Pani Dyrektor receptę na to,by być aktywnym ? Skąd czerpie Pani pomysły i co zapewnia Pani energię,dzięki której tyle się zmienia wokół nas?

12 Pytania do ekspertów Do Pani Teresy Kurzępy opiekunki Samorządu Uczniowskiego: jak ocenia Pani z perspektywy czasu poziom aktywności Czarniecczyków- zwiększa się on czy też zmniejsza? Jakie czynniki Pani zdaniem wpływają na aktywność uczniów naszej szkoły? Jaki ma Pani osobisty przepis na aktywność uczniów pracujących w Samorządzie?

13 Pytania do ekspertów Do Pani Moniki Mojsym : Stowarzyszenie Triada jest jedną z najaktywniejszych instytucji pożytku publicznego w naszym mieście, jakie działania /projekty podejmowane przez Triadę służyły zwiększeniu aktywności społecznej? Jakimi sukcesami w tym zakresie może pochwalić się Stowarzyszenie?

14 XX Sesja Parlamentu Dzieci i Młodzieży Odpowiedzcie,dlaczego warto jest być aktywnym? Grupa, która chce zabrać głos, zgłasza się do odpowiedzi/prosimy o uzgodniony głos grupy/!

15 XX Sesja Parlamentu Dzieci i Młodzieży Pytanie do publiczności: dlaczego warto być aktywnym?

16 XX Sesja Parlamentu Dzieci i Młodzieży Kampania zwiększająca frekwencję do PE /5 kroków/

17 Parlament Europejski

18 Kalendarz PE Sesje Plenarne Posiedzenia Komisji Zewnętrzne Działania Parlamentarne Spotkania Grup Politycznych

19 Unia Europejska

20

21 70% PRAW REGULUJĄCYCH ŻYCIE POLAKÓW UCHWALANYCH JEST W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM www.europarl.europa.eu

22 Uprawnienia budżetowe Parlament Europejski uchwala roczny budżet UE wspólnie z Radą Unii Europejskiej Decyzje o rozszerzeniu Unii Zatwierdzenie przez Parlament Europejski jest konieczne dla przystąpienia każdego nowego państwa do UE Władza ustawodawcza Większość prawodawstwa unijnego jest uchwalana wspólnie przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej Uprawnienia kontrolne Parlament sprawuje demokratyczną kontrolę nad działaniami instytucji UE i udziela Komisji Europejskiej wotum zaufania Uprawnienia Parlamentu

23 Parlament Europejski Obecnie obrady są też tłumaczone na języki wszystkich państw stowarzyszonych, gdyż przedstawiciele parlamentów państw stowarzyszonych mają prawo biernego uczestnictwa w każdych obradach Moc pracy parlamentu odbywa się na obradach odpowiednich komisjach, które przygotowują wnioski i akty nad którymi głosuje się podczas sesji Wszystkie sesje zwołuje przewodniczący Sesje plenarne trwają zwykle jeden tydzień w miesiącu i odbywają się w Strasburgu, odbywają się również sesje dwudniowe w Brukseli W razie potrzeby zwołuje się też sesje nadzwyczajne

24 Językowa wieża Babel

25 Parlament Europejski Parlament wybiera spośród swych członków przewodniczącego na 2,5-letnią kadencję, który reprezentuje Parlament na zewnątrz i kieruje jego obradami. Parlament nie używa jednego języka obrad. Obrady Parlamentu odbywają się symultanicznie we wszystkich językach Unii, tzn. każdy poseł może mówić w dowolnym języku urzędowym UE, a jego wystąpienie jest tłumaczone na bieżąco na wszystkie pozostałe języki

26 Siedziby Parlamentu Europejskiego Europejski ma trzy siedziby – w Brukseli (Belgia), w Luksemburgu i w Strasburgu (Francja) Luksemburg jest siedzibą administracji Parlamentu – Sekretariatu Generalnego Posiedzenia całego Parlamentu (tzw. „posiedzenia plenarne”) odbywają się w Strasburgu i w Brukseli Posiedzenia komisji parlamentarnych odbywają się w Brukseli

27 Historia… W 1952 r. powstało Zgromadzenie Ogólne Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (EWWiS) W 1958 r. zmieniło nazwę na Europejskie Zgromadzenie Parlamentarne, W 1962 r. przekształciło się w Parlament Europejski W 1979 r. odbyły się pierwsze wybory bezpośrednie Obecnie urzędujący posłowie zostali wybrani w 2009 r. i będą pełnili swoje funkcje do 2014 r.

28 Liderzy Unii Europejskiej Martin Schulz Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Herman Van Rompuy Przewodniczący Rady Europejskiej Jose Manuel Barroso Przewodniczący Komisji Europejskiej CatherineAshton Wysoka Przedstawiciel Polityki Zagranicznej UE

29 Prezydencja 2014 r.

30 Grupy Polityczne EPL: Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) S&D: Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim ALDE: Grupa Przymierza Liberałów i Demokratów na rzecz Europy Greens/EFA: Grupa Zielonych/ Wolne Przymierze Europejskie EFP: Europa Wolności i Demokracji Niezrzeszeni Stan 13 grudnia 2012 EKR: Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy GUE/NGL: Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej – Nordycka Zielona Lewica 265 184 85 55 54 35 31 27 270 189 85 59 53 34 36 27

31 Charakterystyka grup Grupa Europejskiej Partii Ludowej - 271 członków, w tym 29 z Polski. Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów – 190 członków, w tym 7 z Polski. Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy – 85 członków, brak posłów z Polski. Grupa Zielonych/Wolne Przymierze Europejskie – 58 członków, brak posłów z Polski. Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy – 52 członków, w tym 11 z Polski. Europa Wolności i Demokracji – 34 członków, w tym 4 z Polski. Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej/Nordycka Zielona Lewica – 34 członków, brak posłów z Polski.

32 Komisje parlamentarne Komisja Spraw Zagranicznych Komisja Rozwoju Komisja Handlu Międzynarodowego Komisja Budżetowa Komisja Kontroli Budżetowej Komisja Gospodarcza i Monetarna Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów Komisja Transportu i Turystyki Komisja Rozwoju Regionalnego Komisja Rolnictwa Komisja Rybołówstwa Komisja Kultury i Edukacji Komisja Prawna Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Komisja Spraw Konstytucyjnych Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia Komisja Petycji 20

33 Parlament Europejski Podział mandatów NiemcyAustria Francja Bułgaria Wielka Brytania Dania Włochy Finlandia Hiszpania Słowacja Polska Irlandia Rumunia Litwa Holandia Łotwa Belgia Słowenia CzechyEstonia Grecja Cypr Węgry Luksemburg PortugaliaMalta Szwecja 99 74 73 54 51 33 26 22 20 19 18 13 12 9 8 6 Razem: 754 754

34 Europarlamentarzyści z naszego regionu Zbigniew Zaleski-poseł do PE od 17 grudnia 2013/zastąpił prof. Lenę Kolarską Bobińską/ Zbigniew Zaleski Mirosław Piotrowski-poseł PE od 2009 r., Mirosław Piotrowski już druga kadencja Arkadiusz Bratkowski-poseł do PE od 7 grudnia 2011, mandat w związku z wejściem w życie traktatu lizbońskiego Arkadiusz Bratkowski

35 Ile zarabia europoseł? Zarobki europosła to istna fortuna! Miesięczna pensja wynosi 7700 euro, czyli 32 802 zł (po kursie 4,26 zł za euro). Ponadto każdy poseł za udziału w posiedzeniach parlamentu dostaje dietę w wysokości 298 euro, czyli 1269 zł za każdy dzień. Kolejne pieniądze wpływają na jego konto za udział w pracach komisji ds. Unii Europejskiej – za każdy dzień po 304 euro, czyli 1295 zł.

36 Ile zarabia europoseł? Ponadto europosłowie mają roczną pulę na podróże do innych państw UE, poza rodzimym, w celach innych niż udział w oficjalnych spotkaniach. Wynosi ona 4243 euro, czyli 18 057 zł. Do tego otrzymują po 152 euro, czyli 647 zł za dzień oraz zwrot kosztów zakwaterowania i śniadań w posiedzeniach poza terytorium UE. Posłowie otrzymują także pieniądze na biura i asystentów. Miesięczny ryczałt na prowadzenie biura wynosi 4299 euro, czyli 18 314 zł. Z kolei na utrzymanie asystentów i pracowników politycy P E dostają miesięcznie aż 17 540 euro, czyli 74 720 zł.

37 Nagroda Sacharowa za rok 2013 : Młoda Pakistanka Malala Yousafzai,walcząca o prawa dzieci i prawo kobiet do edukacji w krajach islamskich, odebrała w Strasburgu Nagrodę Sacharowa, przyznawaną przez Parlament Europejski za zasługi w walce o prawa człowieka

38 Najważniejsze plany legislacyjne PE Wieloletnie ramy finansowe. Reforma Wspólnej Polityki Rolnej. Polityka spójności. Środki własne UE. Nowy ład gospodarczy. Pakiet żywnościowy – oznakowanie, jakość żywności, zakaz upraw żywności genetycznie modyfikowanej. Reforma systemu wyborczego do Parlamentu Europejskiego.

39 Informacje o PE w Internecie www.europarl.eu www.europarl.pl www.europarltv.europa.eu

40 BIPE w Polsce: Internet www.europarl.pl facebook.com/epwarszawa

41 Dziękujemy za uwagę! Uczniowie klasy IIB Dziękujemy za uwagę! Uczniowie klasy IIB

42 XX Sesja Parlamentu Dzieci i Młodzieży Kampania zwiększająca frekwencję do PE /5 kroków/

43 XX Sesja Parlamentu Dzieci i Młodzieży Głosowanie publiczności /karty do głosowania/ i wyniki

44 XX Sesja Parlamentu Dzieci i Młodzieży Debata plenarna 27.03.2014 r.


Pobierz ppt "XX Sesja Parlamentu Dzieci i Młodzieży Debata plenarna 27.03.2014 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google