Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

XX Sesja Parlamentu Dzieci i Młodzieży

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "XX Sesja Parlamentu Dzieci i Młodzieży"— Zapis prezentacji:

1 XX Sesja Parlamentu Dzieci i Młodzieży
Debata plenarna r.

2 XX Sesja Parlamentu Dzieci i Młodzieży
Młodzi aktywni? Co zrobić, żeby młodzież naszej szkoły brała udział w wyborach i życiu społecznym?

3 XX Sesja Parlamentu Dzieci i Młodzieży
RAPORT

4 Raport z ankiety Zadaliśmy następujące pytania:
Czy młodzi ludzie są aktywni? -tak, nie Dlaczego młodzi ludzie są lub nie są aktywni? Swój wybór uzasadnij. Jakie wymienisz przejawy aktywności społecznej wśród ludzi młodych? Co można zrobić, żeby młodzi ludzie byli aktywni? Jak zwiększyć ich aktywność? (podaj swój przepis) Jak ocenisz aktywność Czarniecczyków? (podaj przykłady)

5 Raport z ankiety Młodzież nie jest aktywna, bo :
woli poruszać się w rzeczywistości wirtualnej niż realnej ,wirtualna spełnia marzenia ,nie naraża na porażki woli aktywizować się na facebooku brakuje jej chęci, motywacji nie ma realnych korzyści z pracy dla innych jest egoistyczna nie interesuje się sprawami innych winę ponoszą media, które upowszechniają konsumpcyjny styl życia ma zbyt duża ilość obowiązków ma niskie poczucie odpowiedzialności za innych charakteryzuje ją brak wiary we własne możliwości zły przykład polityków odstrasza boi się reakcji innych, np. wyśmiewania

6 Raport z ankiety Młodzież jest aktywna, bo: ma taką potrzebę
to wynika z natury ludzi wynosi to z domu, bierze przykład od rodziców to forma samorealizacji chce czerpać z tego korzyści niematerialne spełnia w ten sposób swoje marzenia chce zdobyć doświadczenie życiowe chce dobrze zagospodarować czas NOWOŚCIĄ JEST AKTYWNOŚĆ NA PORTALACH INTERNETOWYCH / WYMIANA POGLĄDÓW, POMOC W POSTACI WSPARCIA ,WYMIANA MYŚLI I DOŚWIADCZEŃ/

7 Raport z ankiety Czarniecczycy są aktywni poprzez: sport oraz udział w licznych konkursach i olimpiadach Wielu uczniów naszej szkoły udziela się także charytatywnie na zbiórkach pieniędzy, wsparciu potrzebujących ,akcjach organizowanych oddolnie i akcjach o zasięgu ogólnopolskim. /takie zdanie miało 72 % ankietowanych/ Tylko 10% ankietowanych stwierdziło ,że nie jesteśmy aktywni, gdyż brak nam chęci , motywacji, czasu.

8 Raport z ankiety Formy aktywności- Młodzieżowa Rada Miasta
Samorząd Uczniowski wyjazdy na wycieczki udział w ankietach, debatach, apelach zajęcia pozalekcyjne, koła zainteresowań pomoc innym pomoc koleżeńska wolontariat

9 Raport z ankiety Młodzież można zachęcić do większej aktywności poprzez: kampanie motywujące do aktywności uświadomienie, że aktywni żyją lepiej, bo mają doświadczenie pokazywanie pozytywnych przykładów ludzi aktywnych w środowisku lokalnym

10 XX Sesja Parlamentu Dzieci i Młodzieży
Wystąpienia ekspertów

11 Pytania do ekspertów Do pani Dyrektor Teresy Kiwińskiej : patrząc na ogrom zmian w naszej szkole zachodzących przez ostatnie dwa lata, kiedy pełni Pani funkcję dyrektora, proszę powiedzieć jaką ma Pani Dyrektor receptę na to ,by być aktywnym ? Skąd czerpie Pani pomysły i co zapewnia Pani energię ,dzięki której tyle się zmienia wokół nas?

12 Pytania do ekspertów Do Pani Teresy Kurzępy opiekunki Samorządu Uczniowskiego: jak ocenia Pani z perspektywy czasu poziom aktywności Czarniecczyków- zwiększa się on czy też zmniejsza? Jakie czynniki Pani zdaniem wpływają na aktywność uczniów naszej szkoły? Jaki ma Pani osobisty przepis na aktywność uczniów pracujących w Samorządzie?

13 Pytania do ekspertów Do Pani Moniki Mojsym : Stowarzyszenie Triada jest jedną z najaktywniejszych instytucji pożytku publicznego w naszym mieście, jakie działania /projekty podejmowane przez Triadę służyły zwiększeniu aktywności społecznej? Jakimi sukcesami w tym zakresie może pochwalić się Stowarzyszenie?

14 XX Sesja Parlamentu Dzieci i Młodzieży
Odpowiedzcie ,dlaczego warto jest być aktywnym? Grupa, która chce zabrać głos, zgłasza się do odpowiedzi/prosimy o uzgodniony głos grupy/!

15 XX Sesja Parlamentu Dzieci i Młodzieży
Pytanie do publiczności: dlaczego warto być aktywnym?

16 XX Sesja Parlamentu Dzieci i Młodzieży
Kampania zwiększająca frekwencję do PE /5 kroków/

17 Parlament Europejski

18 Spotkania Grup Politycznych Zewnętrzne Działania Parlamentarne
Kalendarz PE Posiedzenia Komisji Spotkania Grup Politycznych Sesje Plenarne Zewnętrzne Działania Parlamentarne 18

19 Unia Europejska

20

21 W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM
70% PRAW REGULUJĄCYCH ŻYCIE POLAKÓW UCHWALANYCH JEST W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM

22 Uprawnienia Parlamentu
Uprawnienia kontrolne Parlament sprawuje demokratyczną kontrolę nad działaniami instytucji UE i udziela Komisji Europejskiej wotum zaufania Władza ustawodawcza Większość prawodawstwa unijnego jest uchwalana wspólnie przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej Uprawnienia budżetowe Parlament Europejski uchwala roczny budżet UE wspólnie z Radą Unii Europejskiej Decyzje o rozszerzeniu Unii Zatwierdzenie przez Parlament Europejski jest konieczne dla przystąpienia każdego nowego państwa do UE

23 Parlament Europejski Obecnie obrady są też tłumaczone na języki wszystkich państw stowarzyszonych, gdyż przedstawiciele parlamentów państw stowarzyszonych mają prawo biernego uczestnictwa w każdych obradach Moc pracy parlamentu odbywa się na obradach odpowiednich komisjach, które przygotowują wnioski i akty nad którymi głosuje się podczas sesji Wszystkie sesje zwołuje przewodniczący Sesje plenarne trwają zwykle jeden tydzień w miesiącu i odbywają się w Strasburgu, odbywają się również sesje dwudniowe w Brukseli W razie potrzeby zwołuje się też sesje nadzwyczajne

24 Językowa wieża Babel

25 Parlament Europejski Parlament wybiera spośród swych członków przewodniczącego na 2,5-letnią kadencję, który reprezentuje Parlament na zewnątrz i kieruje jego obradami. Parlament nie używa jednego języka obrad. Obrady Parlamentu odbywają się symultanicznie we wszystkich językach Unii, tzn. każdy poseł może mówić w dowolnym języku urzędowym UE, a jego wystąpienie jest tłumaczone na bieżąco na wszystkie pozostałe języki

26 Siedziby Parlamentu Europejskiego
Europejski ma trzy siedziby – w Brukseli (Belgia), w Luksemburgu i w Strasburgu (Francja) Luksemburg jest siedzibą administracji Parlamentu – Sekretariatu Generalnego Posiedzenia całego Parlamentu (tzw. „posiedzenia plenarne”) odbywają się w Strasburgu i w Brukseli Posiedzenia komisji parlamentarnych odbywają się w Brukseli

27 Historia… W 1952 r. powstało Zgromadzenie Ogólne Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (EWWiS) W 1958 r. zmieniło nazwę na Europejskie Zgromadzenie Parlamentarne, W 1962 r. przekształciło się w Parlament Europejski W 1979 r. odbyły się pierwsze wybory bezpośrednie Obecnie urzędujący posłowie zostali wybrani w 2009 r. i będą pełnili swoje funkcje do 2014 r.

28 Liderzy Unii Europejskiej
Martin Schulz Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jose Manuel Barroso Przewodniczący Komisji Europejskiej Herman Van Rompuy Przewodniczący Rady Europejskiej Catherine Ashton Wysoka Przedstawiciel Polityki Zagranicznej UE

29 Prezydencja 2014 r.

30 Grupy Polityczne EPL: Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) 85 S&D: Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim 270 189 85 59 53 34 36 27 55 265 ALDE: Grupa Przymierza Liberałów i Demokratów na rzecz Europy Greens/EFA: Grupa Zielonych/ Wolne Przymierze Europejskie 184 EKR: Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy 54 GUE/NGL: Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej – Nordycka Zielona Lewica 31 EFP: Europa Wolności i Demokracji 35 27 Niezrzeszeni Stan 13 grudnia 2012

31 Charakterystyka grup Grupa Europejskiej Partii Ludowej członków, w tym 29 z Polski. Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów – 190 członków, w tym 7 z Polski. Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy – 85 członków, brak posłów z Polski. Grupa Zielonych/Wolne Przymierze Europejskie – 58 członków, brak posłów z Polski. Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy – 52 członków, w tym 11 z Polski. Europa Wolności i Demokracji – 34 członków, w tym 4 z Polski. Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej/Nordycka Zielona Lewica – 34 członków, brak posłów z Polski.

32 Komisje parlamentarne
Komisja Spraw Zagranicznych Komisja Rozwoju Komisja Handlu Międzynarodowego Komisja Budżetowa Komisja Kontroli Budżetowej Komisja Gospodarcza i Monetarna Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów Komisja Transportu i Turystyki Komisja Rozwoju Regionalnego Komisja Rolnictwa Komisja Rybołówstwa Komisja Kultury i Edukacji Komisja Prawna Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Komisja Spraw Konstytucyjnych Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia Komisja Petycji 20

33 Parlament Europejski Podział mandatów
754 Niemcy Austria Francja Bułgaria Wielka Brytania Dania Włochy Finlandia Hiszpania Słowacja Polska Irlandia Rumunia Litwa Holandia Łotwa Belgia Słowenia Czechy Estonia Grecja Cypr Węgry Luksemburg Portugalia Malta Szwecja 99 74 73 54 51 33 26 22 20 19 18 13 12 9 8 6 Razem: 754

34 Europarlamentarzyści z naszego regionu
Zbigniew Zaleski-poseł do PE od grudnia 2013/zastąpił prof. Lenę Kolarską Bobińską/ Mirosław Piotrowski-poseł PE od 2009 r., już druga kadencja Arkadiusz Bratkowski-poseł do PE od 7 grudnia 2011, mandat w związku z wejściem w życie traktatu lizbońskiego

35 Ile zarabia europoseł? Zarobki europosła to istna fortuna! Miesięczna pensja wynosi 7700 euro, czyli zł (po kursie 4,26 zł za euro). Ponadto każdy poseł za udziału w posiedzeniach parlamentu dostaje dietę w wysokości 298 euro, czyli 1269 zł za każdy dzień. Kolejne pieniądze wpływają na jego konto za udział w pracach komisji ds. Unii Europejskiej – za każdy dzień po 304 euro, czyli 1295 zł.

36 Ile zarabia europoseł? Ponadto europosłowie mają roczną pulę na podróże do innych państw UE, poza rodzimym, w celach innych niż udział w oficjalnych spotkaniach. Wynosi ona 4243 euro, czyli zł. Do tego otrzymują po 152 euro, czyli 647 zł za dzień oraz zwrot kosztów zakwaterowania i śniadań w posiedzeniach poza terytorium UE. Posłowie otrzymują także pieniądze na biura i asystentów. Miesięczny ryczałt na prowadzenie biura wynosi 4299 euro, czyli zł. Z kolei na utrzymanie asystentów i pracowników politycy P E dostają miesięcznie aż euro, czyli zł.

37 Nagroda Sacharowa za rok 2013 :
Młoda Pakistanka Malala Yousafzai ,walcząca o prawa dzieci i prawo kobiet do edukacji w krajach islamskich, odebrała w Strasburgu Nagrodę Sacharowa, przyznawaną przez Parlament Europejski za zasługi w walce o prawa człowieka

38 Najważniejsze plany legislacyjne PE
Wieloletnie ramy finansowe . Reforma Wspólnej Polityki Rolnej. Polityka spójności. Środki własne UE. Nowy ład gospodarczy. Pakiet żywnościowy – oznakowanie, jakość żywności, zakaz upraw żywności genetycznie modyfikowanej. Reforma systemu wyborczego do Parlamentu Europejskiego.

39 Informacje o PE w Internecie

40 BIPE w Polsce: Internet
facebook.com/epwarszawa

41 Dziękujemy za uwagę! Uczniowie klasy IIB
41

42 XX Sesja Parlamentu Dzieci i Młodzieży
Kampania zwiększająca frekwencję do PE /5 kroków/

43 XX Sesja Parlamentu Dzieci i Młodzieży
Głosowanie publiczności /karty do głosowania/ i wyniki

44 XX Sesja Parlamentu Dzieci i Młodzieży
Debata plenarna r.


Pobierz ppt "XX Sesja Parlamentu Dzieci i Młodzieży"

Podobne prezentacje


Reklamy Google