Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wnioski z warsztatu Wprowadzenie na uczelnie Recognition of Prior Learning (RPL) – podejście praktyczne (III konferencja w ramach Programu doskonalenia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wnioski z warsztatu Wprowadzenie na uczelnie Recognition of Prior Learning (RPL) – podejście praktyczne (III konferencja w ramach Programu doskonalenia."— Zapis prezentacji:

1 Wnioski z warsztatu Wprowadzenie na uczelnie Recognition of Prior Learning (RPL) – podejście praktyczne (III konferencja w ramach Programu doskonalenia nauczycieli akademickich UW, projektu Nowoczesny Uniwersytet, pt. Uczenie się przez całe życie a dydaktyka szkoły wyższej na przykładzie Uniwersytetu Warszawskiego, 14 marca 2014) Paweł Stępień Spotkanie z Przewodniczącymi Wydziałowych Zespołów Zapewniania Jakości Kształcenia Uniwersytet Warszawski 27 marca 2014

2 1) Decyzja władz UW o rozpoczęciu uznawania efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną ma charakter strategiczny i pociągnie za sobą bardzo poważne zmiany. Wnioski z warsztatu: Wprowadzenie na uczelnie RPL – podejście praktyczne 2

3 2) Konieczny stanie się przegląd i ew. udoskonalenie: a) opisów i sposobów weryfikacji efektów kształcenia na kierunkach studiów Uniwersytetu Warszawskiego (od poziomu przedmiotów, przez moduły, aż po pełne programy kształcenia), b) punktacji ECTS przypisanej przedmiotom i modułom. 3 Wnioski z warsztatu: Wprowadzenie na uczelnie RPL – podejście praktyczne 3

4 3) Konieczne stanie się podjęcie decyzji i działań, które umożliwią przeprowadzenie tak poważnej i głębokiej zmiany przy obecnym poziomie obciążenia i braku zaufania wśród nauczycieli akademickich UW do reformy szkolnictwa wyższego: a) wykorzystanie środków finansowych w ramach programu Erasmus+, b) opracowanie nowych zasad rozliczania pensum (w warunkach pogłębiającego się niżu demograficznego i zmniejszania się liczebności studentów na poszczególnych kierunkach). 4 Wnioski z warsztatu: Wprowadzenie na uczelnie RPL – podejście praktyczne 4

5 4) Konieczne jest uwzględnienie złożonych uwarunkowań finansowych systemu uznawania efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną: a) wstępny okres budowy i funkcjonowania systemu wymagać będzie znacznych nakładów przy niewielkich przychodach, b) konieczne jest precyzyjne określenie docelowej liczby kandydatów (z uwzględnieniem nakładów i korzyści finansowych), c) konieczne jest rozpoznanie progu opłacalności procesu uznawania z punktu widzenia kandydata. 5 Wnioski z warsztatu: Wprowadzenie na uczelnie RPL – podejście praktyczne 5

6 5) Rozpoczęcie uznawania efektów uczenia się zdobytych poza edukacja formalną bez wcześniejszego pełnego przygotowania systemu może zaszkodzić wizerunkowi UW. 6 Wnioski z warsztatu: Wprowadzenie na uczelnie RPL – podejście praktyczne

7 Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia dr hab. Paweł Stępień, prof. UW E-mail: pawel.stepien@adm.uw.edu.plpawel.stepien@adm.uw.edu.pl Tel. 0 692 15 62 64 Biuro ds. Jakości Kształcenia Kierownik: mgr Agata Wroczyńska (awroczynska@uw.edu.pl)awroczynska@uw.edu.pl mgr Katarzyna Wileńska (kwilenska@adm.uw.edu.pl)kwilenska@adm.uw.edu.pl www.bjk.uw.edu.pl E-mail: bjk@uw.edu.plbjk@uw.edu.pl Tel. (022) 55 24 072, (022) 55 24 073, Fax (022) 55 24 071 Siedziba: ul. Karowa 18, p. 203


Pobierz ppt "Wnioski z warsztatu Wprowadzenie na uczelnie Recognition of Prior Learning (RPL) – podejście praktyczne (III konferencja w ramach Programu doskonalenia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google