Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wrocławska Koncepcja Edukacyjna

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wrocławska Koncepcja Edukacyjna"— Zapis prezentacji:

1 Wrocławska Koncepcja Edukacyjna
Założenia do Strategii Oświatowej Miasta Wrocławia

2 Wrocławska Koncepcja Edukacyjna
Opis wrocławskiej kultury edukacyjnej, rozumianej jako system wartości, norm i znaczeń, fundamentalnych założeń, które są stymulatorami dla szkół i placówek oraz partnerów współuczestniczących w procesie edukacji.

3 Hasła przewodnie / Wartości
Otwartość i Kreatywność Tożsamość Talent Technologia Tolerancja

4 Rozumienie haseł / Wartości
Tożsamość – poczucie zakorzenienia i obywatelskiej wspólnoty ze zbiorowością miejską, przy jednoczesnym uznaniu indywidualności jej członków. Talent – indywidualny potencjał poszczególnych osób, ich zdolności, wiedza i kompetencje. Technologia – metody oraz narzędzia realizacji celów, jakie stawiają sobie mieszkańcy miasta indywidualnie i jako zbiorowość. Tolerancja – otwartość na odmienne style życia, wartości oraz światopoglądy, przy poszanowaniu norm i zasad zapewniających efektywne działanie wspólnoty, a także budowanie dobrych relacji z innymi.

5 Cecha edukacji w odniesieniu do wartości – sposób działania edukacji
tworzenie struktur – szkoła jako wspólnota, środowisko wokół szkoły jako wspólnota, przy poszanowaniu indywidualizmu jednostki stymulacja – wzmacnianie uzdolnień i talentów tak, aby każdy młody człowiek znalazł swoją ścieżkę życiową i zawodową odpowiadającą jego oczekiwaniom oraz predyspozycjom budowanie przyjaznego oraz wspierającego rozwój otoczenia – inwestowanie w technologie i infrastrukturę edukacyjną, zarówno szkolną na wszystkich szczeblach, jak i kulturową, sportową, kultury społecznej (kultury czasu wolnego) – wykorzystanie nowoczesnych metod i technologii w procesie edukacyjnym na każdym etapie i w każdym typie kształcenia budowanie systemu wartości i znaczeń – postaw tolerancji i otwartości poprzez włączanie w różnicę i szanowanie różnorodności

6 PROGRAMY OPERACYJNE Szczegółowe cele działań podejmowanych w ramach Wrocławskiej Koncepcji Edukacyjnej będą opracowane w postaci tzw. Programów Operacyjnych. Będą to dokumenty opracowywane przez Departament Edukacji we współpracy z ekspertami. Programy operacyjne będą zawierały zestaw celów strategicznych, odwołania do założeń WKE oraz innych dokumentów strategicznych. Poszczególne Programy Operacyjne będą się wpisywać w bieżącą politykę miejską, stanowiąc jej integralny element, ale będą uwypuklać cele i sposoby ich realizacji związane ze specyfiką rozwoju Wrocławskiej Kultury Edukacyjnej.

7 Myśląc o Programach Operacyjnych ...
Państwa zdaniem - jakie najważniejsze zadania dla wrocławskiej edukacji powinny się znaleźć w Programach Operacyjnych?


Pobierz ppt "Wrocławska Koncepcja Edukacyjna"

Podobne prezentacje


Reklamy Google