Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wzorce slajdów, animacje, różne orientacje slajdów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wzorce slajdów, animacje, różne orientacje slajdów"— Zapis prezentacji:

1 Wzorce slajdów, animacje, różne orientacje slajdów

2 Wzorce slajdów Wzorce slajdów niewątpliwie ułatwiają tworzenie prezentacji – szczególnie tych bardzo długich z wieloma slajdami. Jako, że dobra prezentacja powinna być spójna – zawierać często powtarzające się motywy - to zamiast pracowicie wprowadzać identyczny element na każdym slajdzie prezentacji możemy zrobić to jeden raz - na tak zwanym wzorcu slajdów. Wzorzec slajdów to slajd znajdujący się na szczycie hierarchii slajdów. Są w nim przechowywane informacje o motywach i układzie slajdów prezentacji, w tym informacje o tle, kolorze, czcionkach, efektach, rozmiarach symboli zastępczych i pozycjonowaniu. Każda prezentacja zawiera co najmniej jeden wzorzec slajdów.

3 Wzorce slajdów Opcje dotyczące wzorca slajdów znajdują się na wstążce Widok. Aby utworzyć wzorzec slajdów należy z grupy ikon Widoki Wzorców wybrać Wzorzec slajdów

4 Wzorce slajdów Po otwarciu widoku Wzorzec slajdów zostanie wyświetlony pusty wzorzec z domyślnymi, skojarzonymi z nim układami.

5 Wzorce slajdów Puste wzorce możemy niemal dowolnie modyfikować. Tło możemy zmieniać za pomocą grup ikon Edytowanie motywu oraz Tło. Wybór motywu z gotowych szablonów spowoduje ich zastosowanie do wszystkich slajdów. Możemy także samodzielnie stworzyć tło lub zmodyfikować tło istniejące już w programie za pomocą Styli tła

6 Wzorce slajdów Czcionki można zmieniać globalnie dla całego slajdu poprzez wybranie ikony Czcionki w grupie ikon Edytowanie motywu… …lub każdy poziom slajdu oddzielnie, poprzez zaznaczenie go i po kliknięciu prawym przyciskiem myszy wybranie interesującej nas funkcji. W obu przypadkach wybrane czcionki będą takie same dla całej prezentacji:

7 Wzorce slajdów We wzorcach możemy wstawić grafikę np. logo, która będzie wyświetlana na wszystkich slajdach. Obrazek wstawiamy dokładnie tak samo jak każdą inną grafikę (karta Wstawianie), następnie ustalamy jego miejsce i rozmiar (karta Formatowanie).

8 Wzorce slajdów Poprzez wzorce slajdów mamy również możliwość stworzenia prezentacji panoramicznej. Aby to zrobić należy wybrać polecenie Ustawienia strony:

9 Wzorce slajdów Następnie rozwijamy pole Dopasuj rozmiar slajdów… Wybieramy Pokaz na ekranie 16:9 (lub 16:10) i zatwierdzamy.

10 Wzorce slajdów We wzorcach slajdów istnieje także możliwość wstawiania symboli… …Oraz ustawienia orientacji slajdu.

11 Animacje Animacja to znakomity sposób na zwrócenie uwagi na istotne punkty, sterowanie przepływem informacji oraz zwiększenie zainteresowania odbiorców prezentacją. Efekty animacji można zastosować do tekstu lub obiektów w poszczególnych slajdach, do tekstu i obiektów na wzorzec slajdów lub do symboli zastępczych w niestandardowych układach slajdów.

12 Animacje Aby dodać efekt animacji do obiektu, należy zaznaczyć obiekt, który chcemy animować. Następnie na karcie Animacje w grupie Animacja trzeba kliknąć przycisk Więcej i wybrać odpowiedni efekt.

13 Animacje Dostępne ikony efektów wejścia mają kolor zielony, ikony efektów wyróżnienia mają kolor żółty, a ikony efektów wyjścia mają kolor czerwony. Jeśli nie są widoczne potrzebne efekty animacji typu wejście, wyjście, wyróżnienie lub ścieżka ruchu, kliknij pozycję Więcej efektów wejścia, Więcej efektów wyróżnienia, Więcej efektów wyjścia lub Więcej ścieżek ruchu.

14 Animacje Za pomocą polecenia Opcje efektu możemy zmienić sposób wyświetlania animacji zaznaczonego obiektu. Np. jeśli dla danego obiektu wybraliśmy efekt wejścia Przylot, możemy za pomocą Opcji efektu wybrać kierunek „przylotu”. Opcje efektu są różne dla poszczególnych efektów animacji.

15 Animacje Kolejną czynnością do wykonania jest określenie chronometrażu efektu animacji, czyli momentu rozpoczęcia efektu animacji, opóźnienia, kolejności uruchamiania efektów animacji czy ich powtarzania. Do tego celu służą polecenia dostępne na karcie Animacje w grupie Chronometraż. Aby określić moment rozpoczęcia efektu animacji, rozwijamy opcję Początek. Jeśli chcemy, by efekt animacji rozpoczął się po kliknięciu slajdu, wybieramy pozycję Rozpocznij po kliknięciu. Jeśli efekt animacji ma się rozpocząć w tym samym czasie, co poprzedni efekt na liście (to znaczy, że jedno kliknięcie spowoduje uruchomienie kilku efektów animacji), wybieramy pozycję Rozpocznij z poprzednim. Aby efekt animacji rozpoczął się zaraz po zakończeniu odtwarzania poprzedniego efektu na liście (to znaczy, że nie jest wymagane dodatkowe kliknięcie w celu uruchomienia następnego efektu animacji), wybieramy pozycję Rozpocznij po poprzednim.

16 Animacje Czas trwania animacji możemy ustawić za pomocą polecenia Czas trwania - wprowadzamy wartość w polu lub ustawiamy czas za pomocą przycisków znajdujących się obok. Aby spowodować opóźnienie między zakończeniem jednego efektu animacji a rozpoczęciem drugiego, należy wpisać lub ustawić wymagany czas w polu Opóźnienie.

17 Animacje Listę wszystkich animacji na slajdzie można wyświetlić w okienku zadań Animacja. W okienku zadań Animacja są wyświetlane ważne informacje na temat efektu animacji, takie jak jego typ, kolejność wielu efektów względem siebie, nazwa obiektu, którego dotyczy efekt, i czas trwania efektu. Aby otworzyć okienko zadań Animacja, na karcie Animacje należy kliknąć przycisk Okienko animacji w grupie Animacja zaawansowana.

18 Animacje Program umożliwia dokonanie zmiany efektu animacji na inny efekt, modyfikację ustawienia animacji oraz usunięcie animacji z obiektu. Aby zmienić efekt animacji zastosowany dla wybranego obiektu, należy go zaznaczyć (kliknąć w niego lewym klawiszem myszki). Następnie na karcie Animacje, w grupie Animacja wybrać nowy efekt animacji klikając lewym klawiszem myszki w wybrany (nowy) efekt. Aby usunąć wybrany efekt animacji, należy na karcie Animacje, w grupie Animacja zaawansowana kliknąć opcję Okienko animacji. Następnie w oknie, które zostanie wyświetlone po prawej stronie ekranu, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w efekt animacji, który chcemy usunąć. Z wyświetlonego menu kontekstowego wybieramy polecenie Usuń.

19 Animacje Po dodaniu jednego lub kilku efektów animacji można sprawdzić czy efekty działają poprawnie. Aby to zrobić należy w karcie Animacje w grupie Podgląd kliknąć przycisk Podgląd.

20 Różne orientacje slajdów
Aby zmienić orientacje slajdów w prezentacji należy w karcie Projekt wybrać ikonę Ustawienia strony. Aby zaś używać w prezentacji orientacji poziomej i pionowej jednocześnie, należy połączyć dwie prezentacje o dwóch różnych orientacjach w jedną. Będzie to wyglądało tak, jakby slajdy pochodziły z pojedynczej prezentacji.

21 Różne orientacje slajdów
!Aby połączyć dwie prezentacje, należy najpierw umieścić obie prezentacje w tym samym folderze! Tworzenie łącza z jednej prezentacji do drugiej: W pierwszej prezentacji zaznacz tekst lub obiekt, który po kliknięciu ma łączyć z drugą prezentacją. Na karcie Wstawianie w grupie Łącza kliknij przycisk Akcja. W oknie dialogowym Ustawienia akcji na karcie Kliknięcie myszą lub Wskazanie myszą kliknij pozycję Hiperłącze do, a następnie wybierz z listy pozycję Inna prezentacja programu PowerPoint. W oknie dialogowym Hiperłącze do innej prezentacji programu PowerPoint zlokalizuj i kliknij drugą prezentację, a następnie kliknij przycisk OK. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Hiperłącze do slajdu. W oknie dialogowym Hiperłącze do slajdu w obszarze Tytuł slajdu kliknij slajd, do którego chcesz utworzyć łącze, a następnie kliknij przycisk OK. W oknie dialogowym Ustawienia akcji kliknij przycisk OK.

22 Koniec


Pobierz ppt "Wzorce slajdów, animacje, różne orientacje slajdów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google