Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420."— Zapis prezentacji:

1 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 Wdrażanie POWT RCz-RP 2007- 2013 Bielsko Biała, 7 listopada 2014 r.

2 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 Obszar wsparcia POWT RCz-RP 2007-2013

3 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 Cel globalny POWT RCz-RP 2007-2013 Wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru pogranicza polsko-czeskiego poprzez wzmacnianie jego konkurencyjności i spójności oraz przez promowanie partnerskiej współpracy jego mieszkańców CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717

4 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 Osie priorytetowe i dziedziny wsparcia Oś priorytetowa 1 Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej, ochrona środowiska, profilaktyka zagrożeń Dziedziny wsparcia: 1.1 Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej 1.2 Ochrona środowiska 1.3 Profilaktyka zagrożeń Oś priorytetowa 2 Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki Dziedziny wsparcia: 2.1 Rozwój przedsiębiorczości 2.2 Wspieranie rozwoju turystyki 2.3 Wspieranie współpracy w zakresie edukacji Oś priorytetowa 3 Wspieranie współpracy społeczności lokalnych Dziedziny wsparcia: 3.1 Współpraca terytorialna instytucji świadczących usługi publiczne 3.2 Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno-edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych 3.3 Fundusz Mikroprojektów Oś priorytetowa 4 Pomoc Techniczna

5 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Projekty wspomagały rozwój polsko-czeskiego pogranicza : realizowane przez partnerów z Czech i Polski – Partner Wiodący cechowały się współpracą transgraniczną:  wspólne przygotowanie  wspólna realizacja  wspólny personel  wspólne finansowanie miały charakter transgraniczny CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717

6 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 POWT RCz-RP 2007-2013 Trzeci program transgraniczny na pograniczu CZ-PL finansowany przez UE Czwarty program transgraniczny w Europie pod względem zaangażowania środków unijnych Całkowite wydatki kwalifikowalne z EFRR: 219 459 344 EUR Odbyło się 13 KM, 18 PO oraz 11 posiedzeń GR Przeprowadzono 8 naborów wniosków - złożono 712 projektów* Przeważało partnerstwo na zrównoważonym poziomie instytucjonalnym Do 16.10. 2014 r.: - zakończono pod względem finansowym 202 projekty - złożono Wnioski o płatność na kwotę 190,3 mln EUR - refundowano na podstawie Wniosków o płatność 169,71 mln EUR * Nie uwzględniono projektów z FMP, dane na dzień 31.10.2014 r. CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717

7 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 Instytucje w Programie Instytucja Zarządzająca - MRR RCz Koordynator Krajowy - MRR RP Centrum Rozwoju Regionalnego RCz Wspólny Sekretariat Techniczny Jeremenkova 40B, 779 00 Olomouc, Česká republika Główna działalność WST:  wsparcie IZ i KK  wsparcie Komitetu Monitorującego (materiały, organizacja posiedzenia, itp.)  administracja wniosków projektowych (konsultacje, nabór, rejestracja, ocena (kontrola formalna, kwalifikowalności, współpracy i wpływu transgranicznego) koordynacja procesu oceny - Wspólny Panel Ekspertów (jakość i wpływ)  opracowywanie raportów dotyczących realizacji Programu (w tym dla KE)  promocja POWT RCz-RP 2007-2013  wsparcie pozostałych organów Programu (przygotowywanie Decyzji i Umów, administracja zmian, itp.) Instytucja Płatnicza i Certyfikująca (MF RCz) Instytucja Audytowa (MF RCz i MRR RP) Kontrolerzy (UW i CRR RCz) Podmioty Regionalne (PR) – czeskie kraje i polskie RPK przy UM

8 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 Ukierunkowanie Programu Dziedziny wsparcia Alokacja mln EUR Alokacja % Przesunięcia 1 1.1 Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej 1.2 Ochrona środowiska 1.3 Profilaktyka zagrożeń 51,097 17,556 12,972 23,7 % 8,0 % 5,9 % + ++ + 2 2.1 Rozwój przedsiębiorczości 2.2 Wspieranie rozwoju turystyki 2.3 Wspieranie współpracy w zakresie edukacji 5,572 63,911 4,778 2,5 % 29,1 % 2,2 % -+--+- 3 3.1 Współpraca terytorialna instytucji świadczących usługi publiczne 3.2 Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno-edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych 3.3 Fundusz Mikroprojektów 3,583 7,583 43,891 1,6 % 3,5 % 20,0 % -+-+ 4 4.1 Pomoc Techniczna 8,5103,9 %-

9 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 Przebieg Programu RokNabórWnioskiKM PORekomendowano Uwaga 20081.1582. Lądek Zdrój- 81(49%) 2.1463. Pardubice- 69(70%) 20093.1475. Opole- 67(90%) 20114. 798. Třinec- 32(96%) 20125. 9210. Liberec- 41(98%) 20136. 2811. Racibórz- 13(99%) 7. 3612. Rychnov- 18(100%) 20148. 2613. Wałbrzych- 19 Razem 71213 x18x3401 rezerwowy

10 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 Co będzie mieć wpływ na sukces w przyszłym okresie Na poziomie przygotowania nowego Programu: Kompromis pomiędzy wymaganiami regionów a możliwościami Programu Alokowanie środków do dziedzin z wysoką zdolnością absorbcyjną Nastawienie oceny tak, aby jeszcze wyraźniej docenić dobre wnioski Na poziomie partnerów: Dobre pogodzenie potrzeb wnioskodawców z możliwościami Programu Aktywność i faktyczna współpraca partnerów podczas przygotowania propozycji projektowej Uczestnictwo partnerów w seminariach, konsultacjach i we wzajemnych dyskusjach Zdolność wnioskodawców do przedstawienia nie tylko działań i rezultatów, ale i wyników

11 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 Doświadczenia z realizacji Programu +Bardzo aktywni wnioskodawcy i bardzo dobra absorbcja regionu +Dobre warunki do przygotowania projeków – wyjątek przedsiębiorczość +Naturalne partnerstwo wyraźnie zwiększało jakość projektu +Szansa na sukces: wcześniejsze przygotowanie oraz konsultowanie +Konkretny i wyważony wpływ transgraniczny zwiększał ocenę +Wcześniejsze złożenie wniosku zwiększyło możliwość usunięcia błędów + Ocena podczas Wspólnego Panelu Ekspertów +Dobre zarządzanie Programem i w związku z tym dalsze wykorzystanie zaoszczędzonych środków - Projekty czasami nie wykazały przekonujących wskaźników rezultatu - Wnioski spełniły częściowo działania, które umożliwiał Program

12 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 W najbliższym czasie 25. - 26.11.2014 r., Ołomuniec - posiedzenie WPE 15. - 16.12.2014 r., Opole - posiedzenie Grupy Roboczej Wstępne rozpatrzenie projektów drogowych przez Grupę Roboczą Ocena kryteriów strategicznych tzw. Projektów Flagowych Działania promujące wyniki POWT RCz-RP 2007-2013 Przygotowanie PWT RCz-RP 2014-2020 (m.in.: negocjacje z KE, przygotowanie dokumentacji wykonawczej, systemu monitorującego, ustanowienie nowego KM-u) Kampania promująca PWT RCz-RP 2014-2020 wiosna 2015 r. - nabór projektów w ramach nowego Programu Wydarzenie Roczne Programu 2014

13 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 Doradztwo, informacje, konsultacje Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Regionalny Punkt Kontaktowy Międzywydziałowy Zespół Zadaniowy ul. Piastowska 40, Bielsko Biała tel: + 48/ 33 485 32 83 fax: + 48/ 33 485 32 87 Monika Drożdż mdrozdz@slaskie.plmdrozdz@slaskie.pl Małgorzata Jasek mjasek@slaskie.plmjasek@slaskie.pl http://ewt.slaskie.pl Moravskoslezský kraj - Krajský úřad Oddělení regionálního rozvoje Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu 28. října 117, 702 18 Ostrava tel: + 42/ 59 56 22 327 fax: + 42/ 59 56 22 126 Jana Bartošková jana.bartoskova@kr-moravskoslezsky.cz Petr Zajac petr.zajac@kr-moravskoslezsky.cz www.kr-moravskoslezsky.cz

14 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, www.cz-pl.eu e-mail: jts.olomouc@crr.cz | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420 587 337 717 Dziękuję za uwagę Ewa Klimkiewicz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wspólny Sekretariat Techniczny POWT RCz-RP 2007-2013 ul. Jeremenkova 40 B 779 00 Ołomuniec Republika Czeska www.cz-pl.eu tel: +420 58 733 77 15 fax: +420 58 733 77 17 e-mail: klimkiewicz@crr.czklimkiewicz@crr.cz


Pobierz ppt "CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420."

Podobne prezentacje


Reklamy Google