Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420."— Zapis prezentacji:

1 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: Wdrażanie POWT RCz-RP Bielsko Biała, 7 listopada 2014 r.

2 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: Obszar wsparcia POWT RCz-RP

3 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: Cel globalny POWT RCz-RP Wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru pogranicza polsko-czeskiego poprzez wzmacnianie jego konkurencyjności i spójności oraz przez promowanie partnerskiej współpracy jego mieszkańców CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax:

4 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: Osie priorytetowe i dziedziny wsparcia Oś priorytetowa 1 Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej, ochrona środowiska, profilaktyka zagrożeń Dziedziny wsparcia: 1.1 Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej 1.2 Ochrona środowiska 1.3 Profilaktyka zagrożeń Oś priorytetowa 2 Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki Dziedziny wsparcia: 2.1 Rozwój przedsiębiorczości 2.2 Wspieranie rozwoju turystyki 2.3 Wspieranie współpracy w zakresie edukacji Oś priorytetowa 3 Wspieranie współpracy społeczności lokalnych Dziedziny wsparcia: 3.1 Współpraca terytorialna instytucji świadczących usługi publiczne 3.2 Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno-edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych 3.3 Fundusz Mikroprojektów Oś priorytetowa 4 Pomoc Techniczna

5 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska Projekty wspomagały rozwój polsko-czeskiego pogranicza : realizowane przez partnerów z Czech i Polski – Partner Wiodący cechowały się współpracą transgraniczną:  wspólne przygotowanie  wspólna realizacja  wspólny personel  wspólne finansowanie miały charakter transgraniczny CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax:

6 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: POWT RCz-RP Trzeci program transgraniczny na pograniczu CZ-PL finansowany przez UE Czwarty program transgraniczny w Europie pod względem zaangażowania środków unijnych Całkowite wydatki kwalifikowalne z EFRR: EUR Odbyło się 13 KM, 18 PO oraz 11 posiedzeń GR Przeprowadzono 8 naborów wniosków - złożono 712 projektów* Przeważało partnerstwo na zrównoważonym poziomie instytucjonalnym Do r.: - zakończono pod względem finansowym 202 projekty - złożono Wnioski o płatność na kwotę 190,3 mln EUR - refundowano na podstawie Wniosków o płatność 169,71 mln EUR * Nie uwzględniono projektów z FMP, dane na dzień r. CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax:

7 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: Instytucje w Programie Instytucja Zarządzająca - MRR RCz Koordynator Krajowy - MRR RP Centrum Rozwoju Regionalnego RCz Wspólny Sekretariat Techniczny Jeremenkova 40B, Olomouc, Česká republika Główna działalność WST:  wsparcie IZ i KK  wsparcie Komitetu Monitorującego (materiały, organizacja posiedzenia, itp.)  administracja wniosków projektowych (konsultacje, nabór, rejestracja, ocena (kontrola formalna, kwalifikowalności, współpracy i wpływu transgranicznego) koordynacja procesu oceny - Wspólny Panel Ekspertów (jakość i wpływ)  opracowywanie raportów dotyczących realizacji Programu (w tym dla KE)  promocja POWT RCz-RP  wsparcie pozostałych organów Programu (przygotowywanie Decyzji i Umów, administracja zmian, itp.) Instytucja Płatnicza i Certyfikująca (MF RCz) Instytucja Audytowa (MF RCz i MRR RP) Kontrolerzy (UW i CRR RCz) Podmioty Regionalne (PR) – czeskie kraje i polskie RPK przy UM

8 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: Ukierunkowanie Programu Dziedziny wsparcia Alokacja mln EUR Alokacja % Przesunięcia Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej 1.2 Ochrona środowiska 1.3 Profilaktyka zagrożeń 51,097 17,556 12,972 23,7 % 8,0 % 5,9 % Rozwój przedsiębiorczości 2.2 Wspieranie rozwoju turystyki 2.3 Wspieranie współpracy w zakresie edukacji 5,572 63,911 4,778 2,5 % 29,1 % 2,2 % Współpraca terytorialna instytucji świadczących usługi publiczne 3.2 Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno-edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych 3.3 Fundusz Mikroprojektów 3,583 7,583 43,891 1,6 % 3,5 % 20,0 % Pomoc Techniczna 8,5103,9 %-

9 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: Przebieg Programu RokNabórWnioskiKM PORekomendowano Uwaga Lądek Zdrój- 81(49%) Pardubice- 69(70%) Opole- 67(90%) Třinec- 32(96%) Liberec- 41(98%) Racibórz- 13(99%) Rychnov- 18(100%) Wałbrzych- 19 Razem x18x3401 rezerwowy

10 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: Co będzie mieć wpływ na sukces w przyszłym okresie Na poziomie przygotowania nowego Programu: Kompromis pomiędzy wymaganiami regionów a możliwościami Programu Alokowanie środków do dziedzin z wysoką zdolnością absorbcyjną Nastawienie oceny tak, aby jeszcze wyraźniej docenić dobre wnioski Na poziomie partnerów: Dobre pogodzenie potrzeb wnioskodawców z możliwościami Programu Aktywność i faktyczna współpraca partnerów podczas przygotowania propozycji projektowej Uczestnictwo partnerów w seminariach, konsultacjach i we wzajemnych dyskusjach Zdolność wnioskodawców do przedstawienia nie tylko działań i rezultatów, ale i wyników

11 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: Doświadczenia z realizacji Programu +Bardzo aktywni wnioskodawcy i bardzo dobra absorbcja regionu +Dobre warunki do przygotowania projeków – wyjątek przedsiębiorczość +Naturalne partnerstwo wyraźnie zwiększało jakość projektu +Szansa na sukces: wcześniejsze przygotowanie oraz konsultowanie +Konkretny i wyważony wpływ transgraniczny zwiększał ocenę +Wcześniejsze złożenie wniosku zwiększyło możliwość usunięcia błędów + Ocena podczas Wspólnego Panelu Ekspertów +Dobre zarządzanie Programem i w związku z tym dalsze wykorzystanie zaoszczędzonych środków - Projekty czasami nie wykazały przekonujących wskaźników rezultatu - Wnioski spełniły częściowo działania, które umożliwiał Program

12 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: W najbliższym czasie r., Ołomuniec - posiedzenie WPE r., Opole - posiedzenie Grupy Roboczej Wstępne rozpatrzenie projektów drogowych przez Grupę Roboczą Ocena kryteriów strategicznych tzw. Projektów Flagowych Działania promujące wyniki POWT RCz-RP Przygotowanie PWT RCz-RP (m.in.: negocjacje z KE, przygotowanie dokumentacji wykonawczej, systemu monitorującego, ustanowienie nowego KM-u) Kampania promująca PWT RCz-RP wiosna 2015 r. - nabór projektów w ramach nowego Programu Wydarzenie Roczne Programu 2014

13 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: Doradztwo, informacje, konsultacje Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Regionalny Punkt Kontaktowy Międzywydziałowy Zespół Zadaniowy ul. Piastowska 40, Bielsko Biała tel: + 48/ fax: + 48/ Monika Drożdż Małgorzata Jasek Moravskoslezský kraj - Krajský úřad Oddělení regionálního rozvoje Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu 28. října 117, Ostrava tel: + 42/ fax: + 42/ Jana Bartošková Petr Zajac

14 CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, , | tel.: | fax: Dziękuję za uwagę Ewa Klimkiewicz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wspólny Sekretariat Techniczny POWT RCz-RP ul. Jeremenkova 40 B Ołomuniec Republika Czeska tel: fax:


Pobierz ppt "CRR ČR, Společný technický sekretariát, Olomouc, ul. Jeremenkova 40B, 779 00, | tel.: +420 587 337 710 | fax: +420."

Podobne prezentacje


Reklamy Google