Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przygotowała: Małgorzata Plucińska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przygotowała: Małgorzata Plucińska"— Zapis prezentacji:

1 Przygotowała: Małgorzata Plucińska
Jak segregować odpady?

2 Co to jest zbiórka selektywna?
Zbiórka selektywna czyli świadome segregowanie odpadów chroni środowisko naturalne i organiczna ilości zużytych opakowań trafiających na składowiska. Pozwala oszczędzać surowce i energię.

3 Człowiek - producent śmieci
Przeciętny człowiek w ciągu roku produkuje ok. 2 m3 śmieci. Wśród tych śmieci 80 kg to produkty gospodarstwa domowego. 47 kg - papieru 20kg - szkła 9 kg - metali.

4 Obowiązujące przepisy w zbiórce selektywnej
Rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi (Dz. U. nr 219, poz. 1858) porządkuje system segregacji i postępowania z odpadami, jakie trafiają do specjalnych pojemników. Rozporządzenie określa szczegółowo, jakie kolory mają mieć pojemniki na odpady określonej kategorii: papier w niebieskich, szkło bezbarwne w białych, a kolorowe w zielonych. Rozporządzenie dopuszcza zbieranie tworzyw sztucznych i metali w jednym pojemniku, w kolorze żółtym.

5 Szkło białe i kolorowe Do pojemnika wrzucamy:
szklane opakowania jednorazowe Butelki , słoiki czystą stłuczkę szklaną bez części metalowych i sztucznych Nie wrzucamy: lustra i szkła zbrojonego szyb samochodowych i okiennych fajansu i porcelany zużyte żarówki, lampy jarzeniowe szkło nietłukące typu: Duralem, Arcoroc, Vereco

6 Plastik i metale WRZUCAMY:
butelki typu PET, opakowania po płynach i napojach opakowania tekturowe po napojach pojemniki po art. sypkich art. gospodarstwa domowego z tworzyw sztucznych Folie, reklamówki, woreczki foliowe puszki po napojach, sokach NIE WRZUCAMY: art. wykonane z połączeń tworzyw sztucznych z innymi materiałami pojemniki po produktach mlecznych art. jednorazowego użytku styropian puszki po farbach i lakierach pojemniki po aerozolach zużytych baterii i akumulatorów

7 Papier WRZUCAMY: gazety, książki, zeszyty katalogi, prospekty, foldery
torby, worki papierowe tektura i kartony NIE WRZUCAMY: kalki zabrudzony i tłusty papier np z masła, margaryny opakowania po jajkach kartony po napojach folii aluminiowej, papieru z domieszką tworzyw sztucznych

8 Baterie Baterie wrzucamy do kontenera żółtego, który posiada specjalną kieszeń boczną (wrzucać do odpowiednich otworów)

9 Znaki informujące, że opakowania nadają się do recyklingu.

10 Prawidłowe składowisko odpadów
Pierwszym najważniejszym elementem budowy składowiska odpadów jest geomembrana (folia o grubości 2-3 mm) zabezpieczająca przedostawanie się substancji toksycznych do warstw zawierających wody gruntowe. (warstwy wodonośne -wody do picia). Geomembrana w czasie eksploatacji podlega stałej kontroli szczelności. (system monitoringu wysypiska). Jednym z najważniejszych elementów jest "Pas zieleni ochronnej". Pas zieleni ochronnej musi zawierać przynajmniej dwa piętra zieleni tzn. drzewa wysokie oraz krzewy, aby spełniał swą rolę ochronną (np.: przechwytywanie odorów). Rola pasa ochronnego zieleni jest bardzo ważna, gdyż wysypisko odpadów komunalnych jest żerowiskiem dla ptaków i gryzoni roznoszących resztki po okolicy, wokół wysypiska, jest też ulubionym miejscem siedlisk much i komarów, co stwarza dodatkowe zagrożenie sanitarne!. Ze względu na te czynniki zalecane jest szczególnie dokładne wykonanie “Pasa zieleni ochronnej”. Z eksploatacją składowiska nierozłącznie związany jest problem odorów, które powodują uciążliwość zapachową i mają negatywny wpływ na zdrowie ludzi. Stąd zalecamy projektowanie jak najszerszego “Pasa zieleni ochronnej" i nasadzenie odpowiednich gatunków drzew i krzewów.


Pobierz ppt "Przygotowała: Małgorzata Plucińska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google