Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przygotowała: Małgorzata Plucińska.  Zbiórka selektywna czyli świadome segregowanie odpadów chroni środowisko naturalne i organiczna ilości zużytych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przygotowała: Małgorzata Plucińska.  Zbiórka selektywna czyli świadome segregowanie odpadów chroni środowisko naturalne i organiczna ilości zużytych."— Zapis prezentacji:

1 Przygotowała: Małgorzata Plucińska

2  Zbiórka selektywna czyli świadome segregowanie odpadów chroni środowisko naturalne i organiczna ilości zużytych opakowań trafiających na składowiska. Pozwala oszczędzać surowce i energię.

3  Przeciętny człowiek w ciągu roku produkuje ok. 2 m 3 śmieci.  Wśród tych śmieci 80 kg to produkty gospodarstwa domowego.  47 kg - papieru  20kg - szkła  9 kg - metali.

4  Rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi (Dz. U. nr 219, poz. 1858) porządkuje system segregacji i postępowania z odpadami, jakie trafiają do specjalnych pojemników.  Rozporządzenie określa szczegółowo, jakie kolory mają mieć pojemniki na odpady określonej kategorii:  papier w niebieskich,  szkło bezbarwne w białych, a kolorowe w zielonych.  Rozporządzenie dopuszcza zbieranie tworzyw sztucznych i metali w jednym pojemniku, w kolorze żółtym.

5 Do pojemnika wrzucamy:  szklane opakowania jednorazowe  Butelki, słoiki  czystą stłuczkę szklaną bez części metalowych i sztucznych Nie wrzucamy:  lustra i szkła zbrojonego  szyb samochodowych i okiennych  fajansu i porcelany  zużyte żarówki, lampy jarzeniowe  szkło nietłukące typu: Duralem, Arcoroc, Vereco

6 WRZUCAMY:  butelki typu PET, opakowania po płynach i napojach  opakowania tekturowe po napojach  pojemniki po art. sypkich  art. gospodarstwa domowego z tworzyw sztucznych  Folie, reklamówki, woreczki foliowe  puszki po napojach, sokach NIE WRZUCAMY:  art. wykonane z połączeń tworzyw sztucznych z innymi materiałami  pojemniki po produktach mlecznych  art. jednorazowego użytku  styropian  puszki po farbach i lakierach  pojemniki po aerozolach  zużytych baterii i akumulatorów

7 WRZUCAMY:  gazety, książki, zeszyty  katalogi, prospekty, foldery  torby, worki papierowe  tektura i kartony NIE WRZUCAMY:  kalki  zabrudzony i tłusty papier np. z masła, margaryny  opakowania po jajkach  kartony po napojach  folii aluminiowej, papieru z domieszką tworzyw sztucznych

8  Baterie wrzucamy do kontenera żółtego, który posiada specjalną kieszeń boczną (wrzucać do odpowiednich otworów)

9

10 Pierwszym najważniejszym elementem budowy składowiska odpadów jest geomembrana (folia o grubości 2-3 mm) zabezpieczająca przedostawanie się substancji toksycznych do warstw zawierających wody gruntowe. (warstwy wodonośne -wody do picia). Geomembrana w czasie eksploatacji podlega stałej kontroli szczelności. (system monitoringu wysypiska). Jednym z najważniejszych elementów jest "Pas zieleni ochronnej". Pas zieleni ochronnej musi zawierać przynajmniej dwa piętra zieleni tzn. drzewa wysokie oraz krzewy, aby spełniał swą rolę ochronną (np.: przechwytywanie odorów). Rola pasa ochronnego zieleni jest bardzo ważna, gdyż wysypisko odpadów komunalnych jest żerowiskiem dla ptaków i gryzoni roznoszących resztki po okolicy, wokół wysypiska, jest też ulubionym miejscem siedlisk much i komarów, co stwarza dodatkowe zagrożenie sanitarne!. Ze względu na te czynniki zalecane jest szczególnie dokładne wykonanie “Pasa zieleni ochronnej”. Z eksploatacją składowiska nierozłącznie związany jest problem odorów, które powodują uciążliwość zapachową i mają negatywny wpływ na zdrowie ludzi. Stąd zalecamy projektowanie jak najszerszego “Pasa zieleni ochronnej" i nasadzenie odpowiednich gatunków drzew i krzewów.


Pobierz ppt "Przygotowała: Małgorzata Plucińska.  Zbiórka selektywna czyli świadome segregowanie odpadów chroni środowisko naturalne i organiczna ilości zużytych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google