Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Artur Kochański.  Samorząd Miasta Lublin  Placówki służby zdrowia  Jednostki pomocy społecznej  Organizacje pozarządowe  Instytucje rynku pracy 

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Artur Kochański.  Samorząd Miasta Lublin  Placówki służby zdrowia  Jednostki pomocy społecznej  Organizacje pozarządowe  Instytucje rynku pracy "— Zapis prezentacji:

1 Artur Kochański

2  Samorząd Miasta Lublin  Placówki służby zdrowia  Jednostki pomocy społecznej  Organizacje pozarządowe  Instytucje rynku pracy  Uczelnie wyższe  Sekcja Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji PTP

3  Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych  Miejski Zespół Koordynujący Wdrażanie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego  Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miasta Lublin z Wieloosobowym Stanowiskiem ds. Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego  Centrum Interwencji Kryzysowej  Ośrodek Informacji Osób Niepełnosprawnych

4  Katedra i Klinika Psychiatrii UM w Lublinie  Szpital Neuropsychiatryczny w Lublinie  Psychiatryczne oddziały dzienne  Zespoły leczenia środowiskowego  Poradnie zdrowia psychicznego  Lubelski Związek Lekarzy Rodzinnych - Pracodawców

5  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie: - sekcje pracy socjalnej, - mieszkania chronione - Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin  Zespół Dziennych Ośrodków Wsparcia: - środowiskowy dom samopomocy, - kluby seniora, - kluby samopomocy,

6  Ex CORDIS Ośrodek Psychiatrii Środowiskowej i Psychoterapii: - Zespół leczenia środowiskowego - Oddziały dzienne  Ośrodek wsparcia „Serce”  Środowiskowy dom samopomocy „Serce”  Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

7  Projekt „Przyjazny Świat” - partnerstwo z Fundacją Inicjatyw Menedżerskich  Projekt „Przedsiębiorczy start” - partnerstwo z CONSULTOR Sp. z o.o.  Projekt „Przyjazny Uniwersytet” – partnerstwo z UMCS  Projekt „Droga do samodzielności” (PFRON)  Partnerstwo ze Albatros e.V. z Berlina: - Punkt informacyjno-konsultacyjny (PIK) - Lubelskie Porozumienie na Rzecz Zdrowia Psychicznego

8  Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego: - Oddziały dzienne - Zespół leczenia środowiskowego  Klinika Psychiatrii SPSK Nr 1: - Oddziały stacjonarne - Poradnia zdrowia psychicznego

9  Stowarzyszenie MISERICORDIA - Środowiskowy dom samopomocy - Klub samopomocy - Dom grupowy i mieszkania chronione - Warsztat terapii zajęciowej - Zakład aktywności zawodowej

10  Lubelskie Stowarzyszenie Rodzin „Zdrowie Psychiczne”  Lubelskie Stowarzyszenie JESTEŚMY  LFOON  Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie  Fundacja ALPHA  Fundacja FUGA MUNDI (Agencja Zatrudnienia dla Osób Niepełnosprawnych)  Fundacja Inicjatyw Menedżerskich (projekty aktywizacji społecznej i zawodowej)  Fundacja Nieprzetartego Szlaku

11  Miejski Urząd Pracy w Lublinie  CONSULTOR Sp. z o.o.  LECHAA Consulting  ZPCH ROKA

12  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej  Uniwersytet Medyczny  Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji

13  Współudział we wdrażaniu NPOZP – współpraca z Porozumieniem na Rzecz Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, Konsultantem Krajowym ds. Psychiatrii, Komisją Reformy Opieki Psychiatrycznej PTP, Rzecznikiem Praw Obywatelskich.  Certyfikacja w zakresie terapii środowiskowej.  Akredytacja ośrodków prowadzących szkolenia w zakresie terapii środowiskowej.  Organizowanie forów psychiatrii środowiskowej.  Udział w obchodach Dni Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie.  Inicjatywy i opinie w sprawie aktów prawnych, które w sposób szczególny dotyczą psychiatrii.

14 Koordynator Centrum Interwencji Kryzysowej OION Klinika Psychiatrii UM w Lublinie FIMMODUS Lekarze rodzinni MOPRPSYCHOMED Stowarzyszeni e MISERICORDIA LSOZP Lubelskie Stowarzyszeni e Rodzin Zespół Dziennych Ośrodków Wsparcia Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej Miejski Urząd Pracy ZPCh ROKAFUGA MUNDICONSULTOR LECHAA Consulting Fundacja ALFA Lubelskie Stowarzyszeni e Alzheimerows kie SANUSPSYCHOMEDLFOON Centrum Przyjaźni

15  Brakujące elementy  Kompleksowość  Dostępność  Ciągłość  Współpraca - partnerstwa  Standardy  Koordynacja i odpowiedzialność.


Pobierz ppt "Artur Kochański.  Samorząd Miasta Lublin  Placówki służby zdrowia  Jednostki pomocy społecznej  Organizacje pozarządowe  Instytucje rynku pracy "

Podobne prezentacje


Reklamy Google