Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

XVII KONFERENCJA INŻYNIERII AKUSTYCZNEJ I BIOMEDYCZNEJ ZAKOPANE 22 - 26 MARCA 2010 KRÓTKIE TONY O RÓŻNYCH CZASACH NARASTANIA W BADANIACH SŁUCHOWYCH POTENCJAŁÓW.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "XVII KONFERENCJA INŻYNIERII AKUSTYCZNEJ I BIOMEDYCZNEJ ZAKOPANE 22 - 26 MARCA 2010 KRÓTKIE TONY O RÓŻNYCH CZASACH NARASTANIA W BADANIACH SŁUCHOWYCH POTENCJAŁÓW."— Zapis prezentacji:

1 XVII KONFERENCJA INŻYNIERII AKUSTYCZNEJ I BIOMEDYCZNEJ ZAKOPANE 22 - 26 MARCA 2010 KRÓTKIE TONY O RÓŻNYCH CZASACH NARASTANIA W BADANIACH SŁUCHOWYCH POTENCJAŁÓW WYWOŁANYCH PNIA MÓZGU (ABR) GRZEGORZ J.HATLIŃSKI Klinika Otolaryngologii Instytutu Stomatologii W.U.M. w Warszawie, Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa

2 Słuchowe potencjały wywołane pnia mózgu (ABR) wciąż są najważniejszym narzędziem obiektywnej diagnostyki audiologicznej i, dzięki różnorodnej metodologii stymulacji i zastosowaniu różnych bodźców akustycznych, umożliwiają uzyskanie najwięcej informacji o stanie narządu słuchu. W ostatnich latach nastąpił rozwój metodologii w badaniach ABR głównie w aspekcie wykrywania zaburzeń pozaślimakowych we wczesnym stadium rozwoju choroby (metoda ABR TON, K. Kochanek) oraz w detekcji fal ABR w przypadku znacznie zaburzonej synchronizacji włókien nerwu ślimakowego i w ocenie trudnych przypadków diagnostyki audiologicznej (metoda ABR TON-2, G.J. Hatliński). Celem niniejszej pracy jest omówienie, i zaprezentowanie na konkretnych przypadkach pacjentów, zastosowania krótkich tonów o różnych czasach narastania bodźca w badaniach ABR. Nowe metody stymulacji i krótkie tony, o różnych częstotliwościach bodźca (500Hz – 8000Hz) i różnych charakterystykach widmowych (różna specyficzność częstotliwościowa), znacznie rozszerzają zakres zastosowania słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu (ABR) i są szczególnie przydatne w ocenie niewielkich patologii pozaślimakowych, w ocenie morfologii ABR w przypadku zaburzonej (z różnych przyczyn) synchronizacji włókien nerwu VIII, w różnicowaniu typu niedosłuchu odbiorczego, w niejednoznacznych i trudnych przypadkach audiologicznych oraz w badaniach progowych.

3 ABR I II III IV V VI VII TOPODIAGNOSTYKAODTWARZANIE PROGÓW SŁYSZENIA Ocena typu zaburzeń słuchu (ślimakowy, pozaślimakowy przewodzeniowy) Ocena morfologiczna zaburzeń pozaślimakowych Metoda standardowa ABR STD (click) Wczesna diagnostyka zaburzeń pozaślimakowych Metoda standardowa jednobodźcowa (click, krótkie tony) Naprzemienna wieloczęstotliwościowa stymulacja (AMS) (click, krótkie tony) Metoda stosów stacked ABR (szum, click i krótkie tony) Metody bazujące na zjawisku adaptacji słuchowej ABR z zastosowaniem krótkich tonów ABR MLS ciąg maksymalnej długości (click, 31/s i 190/s, 60 dB nHL) Metoda z maskowaniem poprzedzającym FMask (szum, click) ABR TON-2 90 dB nHL, 31/sek, 2-0-2 dla 1, 2 i 4 kHz ABR TON 90 dB nHL, 31/sek, 4-0-4 dla 1 kHz 8-0-8 dla 2 i 4 kHz Detekcja zaburzeń pozaślimakowych we wczesnym stadium Detekcja fali V wywołanej metodą ABR TON w przypadku zaburzonej synchronizacji włókien n. VIII i wszelkich artefaktów Weryfikcja zaburzeń pozaślimakowych Ocena zaburzeń słuchu w trudnych przypadkach audiologicznych (gdy inne metody nie dają jednoznacznej diagnozy)

4 ABR STD Metoda ABR TON Czas trwania bodźca Częstość powtarzania bodźca Intensywność bodźca Pasmo wzmacniacza Bodziec Najlepsza synchronizacja nerwu VIII 200 - 2000 Hz 31/s 90 dB nHL Główna zaleta click1000 Hz2000 Hz4000 Hz 100 μs Bardziej czułe na zaburzenia synchronizacji n.VIII. Specyficzne częstotliwościowo 8-0-8 cykli 4-0-4 cykle 8-0-8 cykli 90 dB nHL 31/s 200 - 2000 Hz Krótkie tony - Metoda ABR TON Cel metody ABR TON: Detekcja patologii pozaślimakowych we wczesnym stadium rozwoju, czyli wykrycie jak najmniejszych dysfunkcji w nerwie słuchowym i pniu mózgu (przede wszystkim nerwiaki n. VIII, guzy kąta m-m)

5 Cechy odpowiedzi ABR i czynniki utrudniające identyfikację fali V w metodzie ABR TON: krótkie tony o stosunkowo długim czasie narastania bodźca (4 i 8 cykli) większa specyficzność częstotliwościowa bardziej wrażliwe na zaburzenia synchronizacji w nerwie słuchowym niż odpowiedzi dla clicku natężenie bodźca – 90 dB nHL gorsza synchronizacja włókien nerwu ślimakowego mniejsza amplituda, większa szerokość i dłuższa latencja fali V wpływ artefaktu bodźca na morfologię ABR często brak obecności fal I i III pojawianie się fal VI i VII o amplitudach często przewyższających amplitudę fali V Założenia metody ABR TON: 1000 Hz 4-0-4 4000 Hz 8-0-8 2000 Hz 8-0-8 20 ms VV V Analiza odpowiedzi w metodzie ABR TON: morfologia zapisu – obecność lub brak fali V wartość latencji fali V różnica międzyuszna latencji fali V (IT5) Krótkie tony -Metoda ABR TON Krótkie tony - Metoda ABR TON

6 Przykłady odpowiedzi ABR TON o prawidłowej morfologii K.P., wiek 17 l. R R R L L L 4000 Hz 2000 Hz 1000 Hz 20 ms V V V V V V K.J., wiek 33 l. R R R L L L 4000 Hz 2000 Hz 1000 Hz 20 ms K.M., wiek 28 l. R R R 4000 Hz 2000 Hz 1000 Hz 20 ms V V V V V V V V V Normy latencji fali V dla ABR TON w materiale Kliniki Intensywność bodźca Słuchawki Częstość stymulacji L v dla 1000 Hz L v dla 2000 Hz L v dla 4000 Hz TDH-39 90 dB nHL 7,52 +/- 0,35 ms 31/sec 6,37 +/- 0,27 ms 7,03 +/- 0,30 ms ObwiedniaGaussa Krótkie tony -Metoda ABR TON Krótkie tony - Metoda ABR TON

7 ? 1000 Hz L 20 ms ? ? 1000 Hz L L L 20 ms ? ? ? ? 1000 Hz L 2000 Hz 4000 Hz 1000 Hz R R R L L L 20 ms ? ? ??? ? ? ? ? ? ? V V ? R ? ? 2000 Hz ? R L 20 ms ? ? ? ? ? 4000 HzR 2000 Hz ? ? ? 20 ms 4000 Hz R ?? Przyczyny: - zaburzenia synchronizacji włókien n. VIII (ślimakowego) - wszelkie artefakty (głównie mięśniowe - brak odprężenia pacjenta) - ograniczenie populacji czynnych włókien nerwowych Przykłady odpowiedzi ABR TON o zaburzonej morfologii Krótkie tony -Metoda ABR TON Krótkie tony - Metoda ABR TON

8 Przykład detekcji nerwiaka n. VIII we wczesnym stadium rozwoju Krótkie tony -Metoda ABR TON Krótkie tony - Metoda ABR TON Pacjent - wiek 43 lata, szum w uchu lewym, nerwiak nerwu słuchowego po stronie lewej - 5x8 mm dBHL -10 0 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 150030006000 2501000 500200040008000Hz 150030006000 1000 IT5 [ms] 1 2 3 click4 kHz2 kHz 1 kHz 0 granica normy różnica międzyuszna latencji fali V R click IT5 L ABR STD 4 kHz 2 kHz 1 kHz R R R L L L ABR TON IT5

9 Krótkie tony -Metoda ABR TON-2 Krótkie tony - Metoda ABR TON-2 Cel metody ABR TON-2: Detekcja fali V wywołanej metodą ABR TON w przypadku zaburzonej synchronizacji włókien n. VIII i wszelkich artefaktów. Weryfikcja zaburzeń pozaślimakowych. Ocena zaburzeń słuchu w trudnych przypadkach audiologicznych (gdy inne metody nie dają jednoznacznej diagnozy). Założenia i cechy metody ABR TON-2: dwa cykle narastania bodźca dla każdej częstotliwości tonalnej. dwa cykle narastania bodźca dla każdej częstotliwości tonalnej. natężenie bodźca – 90 dB nHL natężenie bodźca – 90 dB nHL gorsza specyficzność częstotliwościowa niż w metodzie ABR TON. gorsza specyficzność częstotliwościowa niż w metodzie ABR TON. lepsza synchronizacja włókien nerwu ślimakowego niż w metodzie ABR TON. lepsza synchronizacja włókien nerwu ślimakowego niż w metodzie ABR TON. większa amplituda, mniejsza szerokość i krótsza latencja fali V niż w metodzie ABR TON. większa amplituda, mniejsza szerokość i krótsza latencja fali V niż w metodzie ABR TON. brak wpływu artefaktu bodźca. brak wpływu artefaktu bodźca. wyraźna obecność fal I i III. wyraźna obecność fal I i III. amplitudy fal VI i VII znacznie mniejsze niż amplituda fali V. amplitudy fal VI i VII znacznie mniejsze niż amplituda fali V. Analiza odpowiedzi w metodzie ABR TON-2: morfologia zapisu – obecność lub brak fal I, III i V. morfologia zapisu – obecność lub brak fal I, III i V. wartości latencji fal I, III i V oraz interwałów czasowych I-III i I-V. wartości latencji fal I, III i V oraz interwałów czasowych I-III i I-V. różnica międzyuszna latencji fali V (IT5). różnica międzyuszna latencji fali V (IT5).

10 Krótkie tony -Metoda ABR TON-2 Krótkie tony - Metoda ABR TON-2 Porównanie morfologii ABR w metodach ABR TON i ABR TON-2: 20 60 100 0.10.51k2k 20 60 100 20 60 100 4k 10k Natężenie dźwięku [dB [SPL] Częstotliwość [kHz] WIDMA AKUSTYCZNE KRÓTKICH TONÓW WIDMA AKUSTYCZNE KRÓTKICH TONÓW ABR TON - ABR TON ABR TON-2 - ABR TON-2 2-0-2 4-0-4 8-0-8 2-0-2 1000Hz 2000Hz 4000Hz ABR TON Metoda ABR TON-2 Czas trwania bodźca Częstość powtarzania bodźca Intensywność bodźca Pasmo wzmacniacza Bodziec 200 - 2000 Hz 31/s 90 dB nHL 1000 Hz2000 Hz4000 Hz 8-0-8 cykli 4-0-4 cykle 2-0-2 cykle 90 dB nHL 31/s 200 - 2000 Hz 1000 Hz2000 Hz 4000 Hz 8-0-8 cykli 2-0-2 cykle 2-0-2 cykle Słuchawki TDH-39 20 ms Czas analizy R R 20 ms ABR TON-2 4000 Hz V V ABR TON 4000 Hz III I R R 20 ms VV ABR TON-2 1000 Hz ABR TON 1000 Hz III I V R R 20 ms V ABR TON-2 2000 Hz ABR TON 2000 Hz III I

11 Krótkie tony -Metoda ABR TON-2 Krótkie tony - Metoda ABR TON-2 Detekcja fali V wywołanej metodą ABR TON w przypadku zaburzonej synchronizacji włókien n. VIII i wszelkich artefaktów. Kryterium detekcji: Bez względu na częstotliwość krótkich tonów oraz stan słuchu różnica wartości latencji fali V dla dwóch różnych czasów narastania i jednakowej częstotliwości bodźca (ΔL V - różnica międzylatencyjna) z reguły nie przekracza 1ms i zawiera się w przedziale 0.3 ms < ΔL V < 1.5 ms. L VTON L VTON-2 ΔLVΔLVΔLVΔLVVV L L ABR TON-2 1000 Hz, 2000 Hz i 4000 Hz : 2-0-2 cykle 90 dB nHL 31/sec ABR TON 1000 Hz : 4-0-4 cykli 2000 Hz i 4000 Hz : 8-0-8 cykli 0 ms 20 ms ΔL V = L VTON – L VTON-2 L VTON – latencja fali V w metodzie ABR TON w metodzie ABR TON ΔL V – różnica międzylatencyjna L VTON-2 – latencja fali V w metodzie ABR TON-2 w metodzie ABR TON-2 NORMA NIEDOSŁUCH ŚLIMAKOWY NIEDOSŁUCH POZAŚLIMAKOWY średnia [ms] - różnica międzylatencyjna ΔL V 1.0 0.5 1000Hz 2000Hz 4000Hz

12 R 20 ms ? ? 2000 Hz ABR TON ABR TON-2 R V V R 2000 Hz ABR TON ΔL V < 1,5 ms ΔL V > 1,5 ms 20 ms III I ? III I ΔL V < 1,5 ms 20 ms 4000 Hz R ? ? R ABR TON ABR TON-2 ΔL V > 1,5 ms 4000 Hz R ABR TON V 20 ms V Krótkie tony -Metoda ABR TON-2 Krótkie tony - Metoda ABR TON-2 Przykłady z zaburzoną morfologią ABR, weryfikacja fali V

13 L L V?V?V?V? ABR TON ABR TON-2 20 ms 1000 Hz V III I ΔL V > 1,5 ms L ? ABR TON 20 ms 1000 Hz Ponowna stymulacja ucha lewego metodą ABR TON L L L ABR TON ABR TON-2 20 ms 1000 Hz V V III I ? ΔL V > 1,5 ms ? ΔL V < 1,5 ms Gdy ΔL V przekracza wartość 1,5 ms należy podejrzewać że wykryta została fala VI lub VII !!! Krótkie tony -Metoda ABR TON-2 Krótkie tony - Metoda ABR TON-2 Przykłady z zaburzoną morfologią ABR, weryfikacja fali V

14 Krótkie tony -Metoda ABR TON-2 Krótkie tony - Metoda ABR TON-2 Weryfikacja zaburzeń pozaślimakowych L VTON – latencja fali V w metodzie ABR TON L VTON (niedosłuch ślimakowy) > L VTON (norma) L VTON (niedosłuch pozaślimakowy) > L VTON (norma) Dotyczy każdej częstotliwości bodźca NORMA NIEDOSŁUCH ŚLIMAKOWY NIEDOSŁUCH POZAŚLIMAKOWY L VTON średnia latencja fali V L VTON - średnia latencja fali V w metodzie ABR TON [ms] 8.0 6.0 1000Hz 2000Hz 4000Hz Weryfikacja odbiorczego zaburzenia słuchu:  Ślimakowe czy pozaślimakowe ?  Jeżeli pozaślimakowe – jakiego rodzaju patologia, np. ucisk na n. VIII, demielinizacji itp.? Weryfikacja metodą ABR TON-2:  Ocena morfologii zapisu ABR – obecność lub brak fal I, III i V. interwałów czasowych I-III i I-V IT5.  Ocena wartości latencji fal I, III i V oraz interwałów czasowych I-III i I-V oraz IT5. IT5 > NORMA V V P L ABR TON 1, 2, 4 kHz Prawe – NORMA, Lewe – odbiorcze zaburzenie słuchu

15 Krótkie tony -Metoda ABR TON-2 Krótkie tony - Metoda ABR TON-2 Przykład weryfikacji zaburzeń pozaślimakowych dBHL -10 0 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 150030006000 2501000 500200040008000 Hz Pacjent - wiek 32 lata, szum w uchu lewym, zawroty głowy Metoda ABR TON-2 wskazuje na niedosłuch odbiorczy ślimakowy w uchu lewym. Potwierdzone przez MRI głowy – struktury kątów mostowo-móżdżkowych oraz przewodów słuchowych wewnętrznych niezmienione. ABR TON-2 IT5 L I lewe L I prawe L III lewe L III prawe L V prawe L V lewe I-III lewe I-III prawe I-V lewe I-V prawe 1 kHz 2 kHz 4 kHz NORMANORMANORMA NORMA NORMANORMANORMA NORMANORMANORMA NORMANORMANORMA NORMANORMANORMA 1000Hz ABR TON-2 2000Hz ABR TON-2 4000Hz ABR TON-2 20 ms P P P L L L I I I I I I III III III III III IIIVV V V V V 1000Hz ABR TON 2000Hz ABR TON 4000Hz ABR TON 20 ms P P P L L L IT5 (0.8ms) > NORMA IT5 (0.36ms) > NORMA IT5 = NORMA ABR STD NORMA NORMA 10 ms P L I I III III V V Click

16 Krótkie tony -Metoda ABR TON-2 Krótkie tony - Metoda ABR TON-2 Ocena zaburzeń słuchu w trudnych przypadkach audiologicznych dBHL -10 0 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 150030006000 2501000 500200040008000 Hz Pacjent - mężczyzna, 55 lat, szum w uchu lewym 1000Hz ABR TON 2000Hz ABR TON 4000Hz ABR TON 20 ms P L P L P L V V V V?V?V?V? V?V?V?V? V?V?V?V? I III V 1000Hz ABR TON-2 2000Hz ABR TON-2 4000Hz ABR TON-2 P L P L P L I I I III III III V V V V V III ? III I I?I?I?I? Interwał I-V > NORMA Interwały I-III i I-V > NORMA Metoda ABR STD – brak możliwości identyfikacji fal I, III i V po stronie lewej. Metoda ABR TON – brak możliwości identyfikacji fali V po stronie lewej. Metoda ABR TON-2 – zidentyfikowano fale I, III i V po stronie lewej, wydłużenie wartości różnicy międzyusznej latencji fali V oraz interwałów czasowych I-III i I-V po stronie lewej (podejrzenie ucisku na nerw VIII). Potwierdzone przez MRI głowy – nerwiak nerwu VIII o wymiarach 7x7x12 mm. ABR STD I IIIV 10 ms P L I, III, V ? Click

17 Krótkie tony –Odtwarzanie progów słyszenia Krótkie tony – Odtwarzanie progów słyszenia Parametry bodźców: 250 Hz i 500 Hz – 1 cykl narastania bodźca (1-0-1) od 1000 Hz do 8000 Hz (przynajmniej) – 2 cykle narastania bodźca (2-0-2) Ze względu na gorszą synchronizację włókien nerwu VIII, krótkie tony o czasach narastania bodźca 4-0-4 i 8-0-8 nie mają zastosowania w odtwarzaniu progów słyszenia. Metody stymulacji: standardowa (STAND) - jednobodźcowa (jednoczęstotliwościowa) naprzemienna wieloczęstotliwościowa stymulacja (AMS) – naprzemienna stymulacja przynajmniej dwoma bodźcami o różnych częstotliwościach. Metoda detekcji: szereg natężeniowy

18 Krótkie tony –Odtwarzanie progów słyszenia Krótkie tony – Odtwarzanie progów słyszenia Naprzemienna wieloczęstotliwościowa stymulacja akustyczna – (AMS) Metoda standardowa (STAND) 1 bodziec, rate – 1x Metoda 2F 2 różne bodźce rate – 2x Metoda 3F 3 różne bodźce rate – 3x Naprzemienna wieloczęstotliwościowa stymulacja akustyczna (AMS) polega na naprzemiennej sekwencyjnej stymulacji kilkoma krótkimi bodźcami (przynajmniej 2 bodźce) o różnych częstotliwościach i zwiększeniu częstości stymulacji (rate) proporcjonalnie do liczby różnych bodźców. W badaniach ABR z metodą AMS można zastosować naprzemiennie krótkie bodźce tonalne o czasach narastania 2-8 cykli i częstotliwościach od 250 Hz do 8 kHz (przynajmniej) oraz bodziec typu click.

19  Bodźce - od 250 Hz do 8000 Hz (przynajmniej), czas narastania bodźca - 2, 4 i 8 cykli.  Odtwarzanie progów słyszenia (tylko dla rate 2-0-2) - metoda jednobodźcowa i naprzemienna wieloczęstotliwościowa stymulacja (AMS).   Detekcja patologii pozaślimakowych (w nerwie słuchowym i pniu mózgu) we wczesnym stadium rozwoju - metoda ABR TON.  Detekcja fali V wywołanej metodą ABR TON w przypadku zaburzonej synchronizacji włókien n. VIII i wszelkich artefaktów - metoda ABR TON-2.  Weryfikcja zaburzeń pozaślimakowych - metoda ABR TON-2.  Ocena zaburzeń słuchu w trudnych przypadkach audiologicznych (gdy inne metody nie dają jednoznacznej diagnozy) - metoda ABR TON-2. Podsumowanie Krótkie tony o różnych czasach narastania w badaniach ABR

20 ABR I II III IV V VI VII TOPODIAGNOSTYKAODTWARZANIE PROGÓW SŁYSZENIA Ocena typu zaburzeń słuchu (ślimakowy, pozaślimakowy przewodzeniowy) Ocena morfologiczna zaburzeń pozaślimakowych Metoda standardowa ABR STD (click) Wczesna diagnostyka zaburzeń pozaślimakowych Metoda standardowa jednobodźcowa (click, krótkie tony) Naprzemienna wieloczęstotliwościowa stymulacja (AMS) (click, krótkie tony) Metoda stosów stacked ABR (szum, click i krótkie tony) Metody bazujące na zjawisku adaptacji słuchowej ABR z zastosowaniem krótkich tonów ABR MLS ciąg maksymalnej długości (click, 31/s i 190/s, 60 dB nHL) Metoda z maskowaniem poprzedzającym FMask (szum, click) ABR TON-2 90 dB nHL, 31/sek, 2-0-2 dla 1, 2 i 4 kHz ABR TON 90 dB nHL, 31/sek, 4-0-4 dla 1 kHz 8-0-8 dla 2 i 4 kHz Detekcja zaburzeń pozaślimakowych we wczesnym stadium Detekcja fali V wywołanej metodą ABR TON w przypadku zaburzonej synchronizacji włókien n. VIII i wszelkich artefaktów Weryfikcja zaburzeń pozaślimakowych Ocena zaburzeń słuchu w trudnych przypadkach audiologicznych (gdy inne metody nie dają jednoznacznej diagnozy)


Pobierz ppt "XVII KONFERENCJA INŻYNIERII AKUSTYCZNEJ I BIOMEDYCZNEJ ZAKOPANE 22 - 26 MARCA 2010 KRÓTKIE TONY O RÓŻNYCH CZASACH NARASTANIA W BADANIACH SŁUCHOWYCH POTENCJAŁÓW."

Podobne prezentacje


Reklamy Google