Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prekonfigurowana wiedza biznesowa SAP Best Practices for CRM SAP Best Practices.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prekonfigurowana wiedza biznesowa SAP Best Practices for CRM SAP Best Practices."— Zapis prezentacji:

1 Prekonfigurowana wiedza biznesowa SAP Best Practices for CRM SAP Best Practices

2 Indeks Co oznacza „SAP Best Practices”? Rozwiązania SAP All-in-One Solutions i SAP Best Practices SAP Best Practices: Koncepcja użycia Zasada Building Block SAP Best Practices for CRM Korzyści z zastosowania rozwiązania SAP Best Practices  

3 SAP Best Practices: Redukcja kosztów, czasu i zagrożeń Czas Zagrożenie Pragmatyczna metodyka Sprawdzona prekonfiguracja Obszerna dokumentacja SAP Best Practices Koszty Składniki  SAP Best Practices to solidna podstawa dla pakietów zawierających gotowe do wykorzystania rozwiązania biznesowe  Rozwiązanie SAP Best Practices obejmuje sprawdzone scenariusze biznesowe, które pomagają wykorzystać potencjał rozwiązań firmy SAP  Elastyczna technologia bloków konstrukcyjnych building block umożliwia implementację i elastyczne dostosowanie rozwiązania użytkownika Obszerna prekonfiguracja do ustawienia a) kompletnej struktury systemów b) scenariusza biznesowego end-to-end Szczegółowa dokumentacja ustawień i procesów Jasna metodyka: zrozumiałe podejście krok po kroku

4 SAP Best Practices Oszczędność czasu i nakładów! W pełni udokumentowany prototyp można przygotować w ciągu kilku dni, a następnie szybko przekształcić w rozwiązanie produktywne. Prezentacja rozwiązania: z którym można się w prosty sposób identyfikować które łatwo wdrożyć które można w prosty sposób dostosować do specyficznych wymogów Umożliwia szybką i prostą implementację Z zastosowaniem pakietu SAP Best Practices Projekt tradycyjny Ustalenie i zaplanowanie możliwych do wielokrotnego wykorzystania procesów biznesowych i działań projektowych

5 SAP Best Practices: Zakres funkcji Metodyka i zawartość Dokumentacja Opis scenariusza Dokumentacja użytkownika końcowego Dokumentacja dotycząca konfiguracji i instalacji Prekonfiguracja Ustawienia konfiguracyjne (zbiór profili konfiguracji) Przykładowe dane podstawowe (eCATT) Solution Builder Formularze wydruku Płyta DVD z dokumentacją Dokumentacja biznesowa i techniczna Add-On systemu Add-on zawiera wszystkie elementy niezbędne podczas procesu instalacji rozwiązania SAP Best Practices Dostawa

6 Trzy różne rodzaje pakietów SAP Best Practices Pakiety SAP Best Practices Baseline Pakiety te można wykorzystać we wszystkich obszarach, dla których pakiet branżowy jest niedostępny. Obejmują one ogólne scenariusze biznesowe, na przykład pakiet SAP Best Practices Baseline dla Niemiec. Pakiety branżowe SAP Best Practices for zostały tak opracowane, aby spełnić wymogi specyficzne dla poszczególnych branż, na przykład SAP Best Practices for High Tech Pakiety międzybranżowe SAP Best Practices for zapewniają predefiniowane scenariusze biznesowe, które koncentrują się na tematyce z zakresu międzybranżowego, na przykład SAP Best Practices for CRM

7 Indeks Co oznacza „SAP Best Practices”? Rozwiązania SAP All-in-One Solutions i SAP Best Practices SAP Best Practices: Koncepcja użycia Zasada Building Block SAP Best Practices for CRM Korzyści z zastosowania rozwiązania SAP Best Practices  

8 SAP Best Practices Kluczowy element podejścia firmy SAP do portfela produktów dla małych i średnich firm Konfigurowalne i rozszerzalne rozwiązanie biznesowe instalowane na miejscu i oferujące najlepsze praktyki biznesowe z danej branży Kompletne, możliwe do dostosowania rozwiązanie biznesowe na żądanie Pojedyncza aplikacja biznesowa obejmująca podstawowe procesy dla małych firm Partnerzy Rozwiązania branżowe Przyspieszenie dzięki rozwiązaniu SAP Best Practices

9 SAP Business All-in-One Rozszerzalny pakiet biznesowy oferujący najlepsze praktyki biznesowe z danej branży Zintegrowany pakiet wykorzystujący szeroki zakres rozwiązań firmy SAP Szereg zaawansowanych funkcji branżowych z rozwiązaniami przeznaczonymi dla segmentu branży opartymi na pakiecie SAP Best Practices Rozszerzalny, aby sprostać unikalnym potrzebom klientów Umożliwia uzyskanie korzyści w przystępnej cenie w przewidywalnym okresie – trwającym zwykle nie dłużej niż 16 tygodni z wykorzystaniem wstępnie skonfigurowanych scenariuszy biznesowych Dostępny na całym świecie dla ponad 11 000 klientów dzięki ponad 50 wersjom krajowym 1100 certyfikowanych, doświadczonych partnerów (ponad 660 rozszerzeń)

10 Rozszerzenia partnera Zakwalifikowane rozwiązanie SAP Business All-in-One Partner Solution Specyfikacja materiałowa dla rozwiązań partnerskich Rejestracja rozwiązań partnerskich Kwalifikacja rozwiązań partnerskich Przegląd rozwiązań partnerskich Pakiety SAP Best Practices Solidne podstawy dla rozwiązań SAP Business All-in-One SAP Best Practices Płyta DVD z konfiguracją rozwiązania SAP Best Practices Płyta DVD z dokumentacją rozwiązania SAP Best Practices Zintegrowany framework narzędzi Eksport systemu demonstracyjnego i systemy referencyjne Akceleratory marketingu Akceleratory wdrożenia SAP Business All-in-One Solution Materiały marketingowe Rozszerzony system demonstracyjny Metodyka wdrożenia ASAP Focus Plan projektu i szablon obsadzania stanowisk Szkolenie partnera

11 Agenda Co oznacza „SAP Best Practices”? Rozwiązania SAP All-in-One Solutions i SAP Best Practices SAP Best Practices: Koncepcja użycia Zasada Building Block SAP Best Practices for CRM Korzyści z zastosowania rozwiązania SAP Best Practices  

12 Aby korzystać z rozwiązania SAP Best Practices, należy wykonać pięć podstawowych kroków 5. Dostosowanie i rozszerzenie 4. Udoskonalenie 3. Aktywacja 2. Instalacja 1. Przegląd i zapis Przegląd dokumentacji dotyczącej rozwiązania SAP Best Practices oraz zakresu scenariusza w celu wyboru odpowiednich scenariuszy wdrożenia znajdujących się w portalu SAP Help Portal, a następnie zapis wybranego pakietu Instalacja aplikacji SAP oraz wymaganych not Odczyt i aktywacja prekonfigurowanych scenariuszy lub ręczna konfiguracja systemu Identyfikacja oraz dodanie innych wymagań oprócz prekonfigurowanych scenariuszy rozwiązania SAP Best Practices Dostosowanie i rozszerzenie systemu, aby sprostać wymaganiom klientów lub wymaganiom dotyczącym określonego segmentu branży

13 Jak rozpocząć? Warunek wstępny Zainstalowano oprogramowanie wymagane dla danego rozwiązania w strukturze systemów (takie jak na przykład SAP CRM) Pakiet SAP Best Practices składa się z dwóch elementów: Dokumentacji na płycie DVD obejmującej dokumentację biznesową, techniczną oraz wzorce dokumentacji, a także narzędzie Personalization Assistant Add-on systemu. Zawiera on wszystkie wymagane elementy (program SAP Best Practices installation assistant, procedury eCATT, zbiory profili konfiguracji…) potrzebne do procesu instalacji rozwiązania SAP Best Practices START Aby przygotować się do instalacji rozwiązania SAP Best Practices, należy zaimportować Add-on SAP Best Practices do swojego systemu

14 Czym jest narzędzie Solution Builder dla rozwiązań Business All-in-One Solutions? Rozszerzenie narzędzia SAP Best Practices Installation Assistant Zgodność z poprzednimi wersjami Pełna zgodność z istniejącą strukturą rozwiązania SAP Best Practices Koncentracja na „rozwiązaniach” (w ramach pakietu SAP Best Practices) Bardziej przejrzyste oddzielenie użytkownika końcowego i zadań związanych z projektowaniem Rozszerzona funkcjonalność dla projektowania i wdrożenia

15 Zbiór scenariuszy w zakresie rozwiązania lub pakietu Jest przypisany do zestawu danych instalacji (folderu) Przechowuje informacje dotyczące różnych scenariuszy (informacje dotyczące obszarów aplikacji, szablonów, metainformacje) Zbiór wymaganych bloków konstrukcyjnych building block Zaprojektowany w celu osobnej instalacji Najmniejsza jednostka w procesie analizy wymagań przez konsultanta Elementy zawartości biznesowej, które można ponownie wykorzystać Zadania dotyczące działań wdrożenia Struktura określona przez sekwencję aktywacji Zakres rozwiązania Scenariusze Bloki konstrukcyjne Building Blocks Solution Builder Taksonomia zawartości

16 Relacja bezpośrednia Składniki zawartości – składniki narzędzi Zakres rozwiązania Scenariusze Bloki konstrukcyjne Building Blocks Solution Builder Implementation Assistant Building Block Builder

17 Solution Builder Służy do zarządzania różnymi zakresami rozwiązań lub pakietów Mechanizm graficznej analizy wymagań Personalizacja/ustalanie struktury organizacyjnej Edytor obszarów aplikacji + przypisania Służy do monitorowania wdrażania rozwiązania/pakietu (opartego na scenariuszu), a także zarządzania nim, uzyskania dostępu do logów Przypisanie bloku konstrukcyjnego Building block, opracowanie informacji dotyczących poziomu scenariusza/wglądu przetwarzania scenariusza (na przykład parametrów ustalania cen) Tworzenie bloków konstrukcyjnych building blocks Wstawianie różnych typów zadań dotyczących działań wdrożenia Opracowanie danych instalacji Solution Builder Implementation Assistant Building Block Builder Solution Builder Składniki + podstawowy zakres funkcji

18 Solution Builder - IMPLEMENTACJA Uproszczona ścieżka aktywowania rozwiązania SAP Best Practices ANALIZA WYMAGA Ń AKTYWACJA ADAPTACJA Graficzny wybór scenariusza Standardowe szablony zakresów dostarczone w ramach rozwiązania SAP Best Practices Proste rozszerzenia za pomocą kolejnych szablonów Personalizacja danych organizacyjnych i danych podstawowych Automatyczna instalacja wybranych scenariuszy przy użyciu spersonalizowanych danych Poprawa efektywności i możliwości wykorzystania

19 Bezpośredni dostęp do całego zakresu funkcji istotnego dla użytkownika końcowego Przyciski funkcji prowadzą do prawidłowej sekwencji dotyczącej modyfikacji i wdrażania pakietu lub rozwiązania Uruchomienie narzędzia Solution Builder Wyświetlanie dostępnych pakietów i rozwiązań, a także zarządzania nimi

20 1 IMPORT pliku XML dla pakietu/rozwiązania Plik XML zawiera definicję prekonfigurowanych scenariuszy dotyczących pakietu SAP Best Practices, rozwiązania Business All-in-One Solution lub rozwiązania specyficznego dla klienta. Import wyboru scenariusza z poziomu internetowego konfiguratora rozwiązań. Pakiet SAP Best Practices SAP Business All-in- One Partner Solution Partner SAP Business All-in- One Solution Rozwiązanie Konfigurator

21 Dane instalacji to zewnętrzne pliki odczytane podczas wdrożenia za pomocą narzędzi eCATT i zbiorów profili konfiguracji Reprezentują również wartości wyświetlone i zmienione za pomocą narzędzia Composer dla struktury organizacyjnej i personalizacji Kontrola spójności 2 ODCZYT danych instalacji Pliki danych do instalacji specyficzne dla rozwiązania

22 Standardowe szablony są dostarczane w ramach rozwiązania SAP Best Practices Zakres można w łatwy sposób rozszerzyć i dostosować Partnerzy SAP mogą tworzyć własne szablony 3 Analiza wymagań rozwiązania Graficzna analiza wymagań rozwiązania specyficznego dla klienta w oparciu o szablony

23 Zakres funkcji narzędzia Personalization Assistant 4 TWORZENIE ogólnej personalizacji Dodatkowa personalizacja

24 Zapis wszystkich danych wymaganych w celu aktywacji wybranych scenariuszy Zawiera również dostosowane spersonalizowane dane 5 ZAPIS danych instalacji

25 Sprawdzanie scenariuszy, poziomów zatwierdzania, pakietów korekcyjnych, not SAP Przyśpieszenie aktywacji scenariusza Generowanie plików logu 6 AKTYWACJA rozwiązania Automatyczna aktywacja wybranych scenariuszy

26 Przekształcenie rozwiązania SAP Best Practices w system produktywny Pakiet SAP Best Practices stanowi podstawę w czasie całego projektu implementacji Specyficzna dla klienta konfiguracja delty Prototyp QAS PROD SAP Best Practices Add-On Instalacja wszystkich scenariuszy ■ Obsługa działań poprzedzających sprzedaż ■ Identyfikacja wymaganej prekonfiguracji ■ Wybór i pobranie bloków konstrukcyjnych building blocks ■ Szkolenie zespołu projektowego ■ Przekazywanie wiedzy DEV Specyficzna dla klienta konfiguracja delty Instalacja wybranych scenariuszy

27 Agenda Co oznacza „SAP Best Practices”? Rozwiązania SAP All-in-One Solutions i SAP Best Practices SAP Best Practices: Koncepcja użycia Zasada Building Block SAP Best Practices for CRM Korzyści z zastosowania rozwiązania SAP Best Practices  

28 Definicja Building Blocks - zawartość Building Blocks to możliwe do ponownego użycia jednostki obejmujące: Zawartość biznesową (rozwiązania, scenariusze, procesy lub kombinacje) Procedury techniczne (połączenia, techniczna konfiguracja systemu) Ogólne standardy (struktury organizacyjne, podstawowa logistyka) Kryteria: Wymagania Co można ponownie wykorzystać (wyeliminowanie nadmiarowych prac projektowych)? Brak statycznych kryteriów dotyczących zawartości bloków konstrukcyjnych building blocks

29 Building Blocks… stanowią techniczną podstawę rozwoju i dostarczania SAP Best Practices zapewniają użytkownikom rozwiązania SAP Best Practices niewielki, elastyczny i przejrzysty zakres funkcji na przykład specyficzny scenariusz, który można wdrożyć jako Add-on w ramach istniejącego rozwiązania wspomagają możliwości współpracy oraz ponowne użycie, gdyż zapewniają wytyczne i narzędzia dla projektantów zawartości dotyczące tworzenia Building Blocks zgodnych z ogólną strukturą Zasada Building Block Pakiet SAP Best Practices nie stanowi jednolitej całości, lecz składa się z bloków konstrukcyjnych Building Blocks

30 Zasada Building Block w pakiecie SAP Best Practices Aby skonfigurować scenariusz SAP Best Practices, należy zainstalować kilka bloków konstrukcyjnych Building Blocks zgodnie z wstępnie zdefiniowaną sekwencją W przypadku korzystania z programu SAP Best Practices installation assistant, instalacja jest przeprowadzana automatycznie w poprawnej kolejności. 1. 2. 3. 4.

31 SAP Best Practices - „Podręcznik szybkiej instalacji” SAP Best Practices „Szybki przewodnik” Zapewnia pomyślną instalację Zapobiega ewentualnym błędom Zawiera ważne informacje o narzędziach, konfiguracji oraz dokumentacji dostarczanych wraz z rozwiązaniem SAP Best Practices Opisuje ogólne działania związane z instalacją

32 Agenda Co oznacza „SAP Best Practices”? Rozwiązania SAP All-in-One Solutions i SAP Best Practices SAP Best Practices: Koncepcja użycia Zasada Building Block SAP Best Practices for CRM Korzyści z zastosowania rozwiązania SAP Best Practices  

33 SAP Best Practices for CRM: Funkcje Zarządzanie kampanią Zarządzanie przychodzącymi potencjalnymi szansami Zarządzanie wychodzącymi potencjalnymi szansami Zarządzanie działaniami Zarządzanie szansami Telesprzedaż przychodząca Telesprzedaż wychodząca Sprzedaż przez Internet B2C Sprzedaż przez Internet B2B Rozszerzone przetwarzanie zlecenia sprzedaży Elastyczność Podejście oparte na blokach konstrukcyjnych building block w celu modułowego zastosowania składników CRM Ogólne scenariusze, które można w łatwy sposób połączyć w kompleksowe rozwiązania CRM Część podstawowa Rozszerzone Część podstawowa Kanały Obsługa zorientowanego na fazę wdrożenia CRM Duża firma Firma średniej wielkości Mała firma Zakres scenariusza dostosowany do rynku małych i średnich przedsiębiorstw (wymagania biznesowe i struktura systemów) Fokus BP CRM BP Baseline BP Industry SAP CRM SAP BW SAP ERP Prekonfigurowana integracja z innymi wersjami rozwiązania SAP Best Practices Integracja z innymi rozwiązaniami SAP Business Suite Integracja

34 SAP Best Practices for CRM: Zakres zawartości (1) Lista scenariuszy SCENARIUSZE DOTYCZĄCE USŁUG Interaction Center Service Service Order Management Complaints and Returns Management E-Service: Solution Assistance E-Service: Service Request Management E-Service: Complaints and Returns Management SCENARIUSZE ANALIZ Scenariusze Reporting for Marketing, Sales, and Service w ramach SAP BI lub CRM Interactive Reporting SCENARIUSZE MARKETINGU Lean Campaign Management Lead Management Interaction Center Marketing SCENARIUSZE SPRZEDAŻY Account & Contact Management Activity Management Opportunity Management Territory Management Pipeline Performance Management Interaction Center Sales

35 SAP Best Practices for CRM: Zakres zawartości (2) Kolejne funkcje KONFIGURACJA INTERFEJSU Prekonfigurowane role dla interfejsu CRM WebClient dostosowanego do zakresu scenariusza BP CRM OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE PRACĘ ZESPOŁOWĄ Zmniejszenie złożoności poprzez integrację oprogramowania wspomagającego pracę zespołową po stronie klienta oraz poczty e-mail 1:1 RAPORTOWANIE Uproszczone raportowanie informacji o klientach bez systemu SAP BW INTEGRACJA SYSTEMU ERP Integracja danych podstawowych i danych transakcji między systemami SAP ERP i SAP CRM dostosowana do zakresu scenariusza BP CRM Integracja podstawowego interfejsu między ERP NetWeaver Business Client i CRM WebClient

36 SAP Best Practices for CRM: Bloki konstrukcyjne Building Blocks (1) Bloki konstrukcyjne Building Blocks warstwy 0 Nazwa bloku konstrukcyjnego building block B08CRM Cross-Topic Functions C41CRM Interactive Reporting C11CRM Marketing Master Data C23CRM Basic Sales C13CRM Service Master Data Bloki konstrukcyjne Building Blocks warstwy 1 Podstawowe bloki konstrukcyjne building blocks Obowiązkowe dla wszystkich scenariuszy Nazwa bloku konstrukcyjnego building block B01CRM Generation C71CRM Connectivity C72CRM Connectivity Standalone C04CRM WebClient User Interface B09CRM Customizing Replication C01CRM Organizational Model C02CRM Organizational Model Standalone C05CRM Organizational Model with HR Integration C03CRM Master Data Replication C10CRM Central Master Data C09CRM Central Master Data Standalone Bloki konstrukcyjne building blocks dotyczące różnych scenariuszy Obowiązkowe tylko w przypadku określonych grup scenariuszy, w pozostałych przypadkach opcjonalne

37 SAP Best Practices for CRM: Bloki konstrukcyjne Building Blocks (2) Bloki konstrukcyjne Building Blocks warstwy 2 Nazwa bloku konstrukcyjnego building block C22CRM Lean Campaign Management C37CRM Lead Management C31CRM Activity Management C36CRM Account and Contact Management C32CRM Opportunity Management C06CRM Territory Management C26CRM Service C28CRM Complaints C78CRM Interaction Center C33CRM Teleservice C74CRM E-Service Bloki konstrukcyjne building blocks specyficzne dla scenariuszy Obowiązkowe tylko w przypadku jednego, określonego scenariusza

38 Prekonfigurowany interfejs WebClient UI Następujące elementy interfejsu WebClient UI są wstępnie skonfigurowane do zakresu scenariusza SAP Best Practices:  Pasek nawigacji  Odsyłacz do szybkiego tworzenia  Obszar roboczy  Grupa odsyłaczy do obszaru roboczego  Logiczne odsyłacze 1 2 4 3 5

39 Prekonfigurowane role użytkownika w interfejsie WebClient Marketing Employee Marketing Manager IC Agent Marketing IC Manager Sales Employee Sales Manager IC Agent Sales IC Manager Marketing Sprzedaż IC Agent Service IC Agent Support Service Employee Service Technician Service Manager Usługi

40 SAP Best Practices for CRM V1.2007 Tematy integracji SAP CRM SAP ERP SAP Best Practices for CRM Wyniki Struktura systemów Interfejs użytkownika Model organizacyjny Dane podstawowe Konfiguracja Scenariusz ERP CRM Przetwarzanie zleceń i ofert ma miejsce wyłącznie w systemie SAP ERP, np.  Oferta w systemie ERP/zlecenie sprzedaży z centrum obsługi CRM  Oferta w systemie ERP oparta na szansie w systemie CRM  Tworzenie oferty w systemie ERP/zlecenia sprzedaży bezpośrednio z poziomu interfejsu CRM WebClient UI z ograniczonym zakresem funkcji  Brak wymiany dokumentów sprzedaży między systemem SAP ERP a systemem SAP CRM Trzy obsługiwane warianty zintegrowanego modelu organizacyjnego:  Integracja wyłącznie z obszarem sprzedaży ERP SD  Integracja z modelem organizacyjnym ERP HR  Brak integracji w przypadku niezależnego systemu CRM  Elastyczność zgodnie z określonymi wymaganiami klienta Obiekty danych podstawowych wymieniane między systemem SAP ERP a systemem SAP CRM:  Klienci, kontakty  Produkty  Warunki (cena podstawowa) Zalecenia do integracji: wiodące systemy, zakresy numerów itd. Integracja między SAP ERP NWBC i interfejsem SAP CRM WebClient ERP NWBC  CRM WebClient  Rendering kompletnego interfejsu CRM WebClient w NWBC  Poziom wpisu: Działanie CRM, np. potencjalna szansa CRM WebClient  ERP NWBC  Transakcja w środowisku ERP SAP GUI wykonywana w ramach interfejsu CRM WebClient  Poziom wpisu: Transakcja w systemie ERP Obsługa konfiguracji dla łączności między systemem SAP ERP a systemem SAP CRM

41 Agenda Co oznacza „SAP Best Practices”? Rozwiązania SAP All-in-One Solution i SAP Best Practices SAP Best Practices: Koncepcja użycia Zasada Building Block SAP Best Practices for CRM Korzyści z zastosowania rozwiązania SAP Best Practices  

42 Oszczędność czasu Zmniejszenie kosztów i zagrożeń Wsparcie poprzez udostępnienie specjalistycznej wiedzy biznesowej Szybki sposób na rozszerzenie rozwiązań biznesowych dzięki nowym procesom gospodarczym Brak przebiegów próbnych — natychmiastowe rozpoczęcie z zastosowaniem w pełni udokumentowanego prototypu, który można ponownie wykorzystać w całości Komunikacja pomiędzy członkami zespołu wdrożeniowego a kadrą kierowniczą staje się bardziej efektywna Platforma biznesowa dla oceny partnerów, wspólnego i indywidualnego rozwoju Spójne podejście orientacja na zintegrowane, całościowe procesy biznesowe Elastyczność dzięki możliwości spersonalizowanej instalacji

43 Informacje na temat rozwiązania SAP Best Practices Dalsze informacje oraz dane kontaktowe http://www.sap.com/bestpractices (Internet) http://service.sap.com/bestpractices (SAP Service Marketplace) http://help.sap.com/bestpractices http://help.sap.com/bestpractices (Portal SAP Help Portal) bestpractices@sap.com(e-mail) Zamówienia http://service.sap.com/bestpractices  Zamówienia prezentacji dla klientów/ partnerów i pracowników wewnętrznych Bezpłatnie

44 Copyright 2008 SAP AG. All Rights Reserved No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, S/390, AS/400, OS/390, OS/400, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z9, z/OS, AFP, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli, Informix, i5/OS, POWER, POWER5, POWER5+, OpenPower and PowerPC are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation. Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation. UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc. HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C ®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc. JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape. MaxDB is a trademark of MySQL AB, Sweden. SAP, R/3, mySAP, mySAP.com, xApps, xApp, SAP NetWeaver, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and in several other countries all over the world. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. The information in this document is proprietary to SAP. No part of this document may be reproduced, copied, or transmitted in any form or for any purpose without the express prior written permission of SAP AG. This document is a preliminary version and not subject to your license agreement or any other agreement with SAP. This document contains only intended strategies, developments, and functionalities of the SAP® product and is not intended to be binding upon SAP to any particular course of business, product strategy, and/or development. Please note that this document is subject to change and may be changed by SAP at any time without notice. SAP assumes no responsibility for errors or omissions in this document. SAP does not warrant the accuracy or completeness of the information, text, graphics, links, or other items contained within this material. This document is provided without a warranty of any kind, either express or implied, including but not limited to the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, or non- infringement. SAP shall have no liability for damages of any kind including without limitation direct, special, indirect, or consequential damages that may result from the use of these materials. This limitation shall not apply in cases of intent or gross negligence. The statutory liability for personal injury and defective products is not affected. SAP has no control over the information that you may access through the use of hot links contained in these materials and does not endorse your use of third-party Web pages nor provide any warranty whatsoever relating to third-party Web pages.


Pobierz ppt "Prekonfigurowana wiedza biznesowa SAP Best Practices for CRM SAP Best Practices."

Podobne prezentacje


Reklamy Google