Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Realizacja programu „Nie pal przy mnie, proszę” w roku szkolnym 2012/2013 na terenie powiatu krapkowickiego mgr Joanna Pawlak Sekcja Promocji Zdrowia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Realizacja programu „Nie pal przy mnie, proszę” w roku szkolnym 2012/2013 na terenie powiatu krapkowickiego mgr Joanna Pawlak Sekcja Promocji Zdrowia."— Zapis prezentacji:

1 Realizacja programu „Nie pal przy mnie, proszę” w roku szkolnym 2012/2013 na terenie powiatu krapkowickiego mgr Joanna Pawlak Sekcja Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej PSSE Krapkowice

2 Liczba szkół realizujących program
w roku szkolnym 2011/2012 Lp. PSSE Ogólna liczba szkół w powiecie Liczba szkół biorących udział w IV edycji programu 1. KRAPKOWICE 31 11

3 Liczba szkół realizujących program
w roku szkolnym 2012/2013 Lp. PSSE Ogólna liczba szkół w powiecie Liczba szkół biorących udział w V edycji programu 1. KRAPKOWICE 31 18

4 Liczba szkół realizujących program
w roku szkolnym 2013/2014 Lp. PSSE Ogólna liczba szkół w powiecie Liczba szkół biorących udział w VI edycji programu 1. KRAPKOWICE 31 22

5

6 Program realizowany był przez:
koordynatora powiatowego- pracownika Sekcji Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej PSSE w Krapkowicach, który odpowiedzialny był za pozyskanie szkół do realizacji programu, przeprowadzenie szkolenia i narad indywidualnych dla szkolnych koordynatorów, dystrybucję materiałów, zamieszczenie informacji na stronie internetowej Stacji, przeprowadzenie wizytacji w szkołach realizujących program, 19 koordynatorów szkolnych- którzy odpowiedzialni byli za przeprowadzenie zajęć programowych z uczniami, powiadomienie rodziców o celach i założeniach programu oraz opracowanie Informacji z realizacji programu edukacji antytytoniowej dla uczniów kl. I-III szkoły podstawowej „Nie pal przy mnie, proszę”

7 Odbiorcami programu byli:
uczniowie klas I szkół podstawowych- 141 osób, uczniowie klas II szkół podstawowych- 222 osoby, uczniowie klas III szkół podstawowych- 283 osoby, uczniowie innych klas – 18 osób, rodzice- 222 osoby. Łącznie w realizacji programu wzięło udział 664 uczniów i 222 rodziców.

8

9 Partnerem programu było:
Opolskie Centrum Onkologii- przekazanie materiałów edukacyjnych.

10 W związku z realizacją programu przeprowadzono następujące działania:
zorganizowano 1 szkolenie dla 12 osób (8 nauczycieli, 4 pielęgniarki szkolne), przeprowadzono 2 narady indywidualne z dyrektorem szkoły oraz nauczycielem dot. inauguracji programu, opublikowano 1 informację na stronie internetowej Stacji,

11 nawiązano współpracę z Opolskim Centrum Onkologii, które przekazało materiały edukacyjne,
szkołom realizującym program w roku szkolnym 2012/13 wręczono pakiety z materiałami edukacyjnymi, dodatkowo przedstawicielom 2 szkół podstawowych przekazano poradniki „Szkoły wolne od dymu tytoniowego”.

12 Przebieg monitoringu Przeprowadzono wizytacje w 10 placówkach, co stanowiło 53% placówek realizujących program na terenie powiatu krapkowickiego w roku szkolnym 2012/2013.

13 Przebieg realizacji programu
W 10 szkołach program został zrealizowany w formie zaproponowanych 5 zajęć warsztatowych. W 8 szkołach program nie został zrealizowany w całości.

14

15 Zajęcia, które zostały zmienione lub z których zrezygnowano
Zajęcia 1- zajęcia w kl. I podzielono na 2x45 minut (1 odp.), dostosowanie treści do wieku odbiorców (1 odp.), pominięto integrację grupy, ponieważ dzieci się znają (4 odp.). Zajęcia 2- dostosowanie treści do wieku odbiorców -treści za trudne dla kl. I (1 odp.), wprowadzono naukę wiersza i recytację w klasie (1 odp.), połączono z zajęciami nr 3 ze względu na małą ilość treści (1 odp.), dołączono kolorowanki, puzzle (1 odp.). Zajęcia 3- połączono z zajęciami nr 4 ze względu na małą ilość treści (1 odp.), włączono naukę asertywności (1 odp.), omówiono znaczenie zdrowego powietrza (1 odp.), przyklejano naklejek z zakazem palenia na terenie szkoły (1 odp.). Zajęcia 4- rozpoczęto zajęcia od pkt. 2 (1 odp.), dzieci zostały uwrażliwione na to, żeby samemu nie przyjmować leków (1 odp.), pominięto scenariusza (1 odp.), połączono z zajęciami nr 5 ze względu na małą ilość treści (1 odp.). Zajęcia 5- wykonano plakaty (1 odp.), przedstawiono prezentację nt. skutków palenia tytoniu (2 odp.), zrezygnowano z opisu lasu (1 odp.), zrezygnowano z muzyki relaksacyjnej i opowiadania o zwierzętach (2 odp.).

16 Jego realizacja została rozszerzona o:
dołączono kolorowanki, puzzle; omówiono znaczenie zdrowego powietrza; przyklejano naklejek z zakazem palenia na terenie szkoły; uwrażliwiono dzieci na to, żeby samemu nie przyjmować leków; wykonano plakaty; przedstawiono prezentację nt. skutków palenia tytoniu.

17 Zastosowane formy Lp. Formy Liczba działań Liczba uczestników Odbiorcy
1 Wykłady/Prelekcje/ Pogadanki/Prezentacje 26 311, 36 Uczniowie kl. I, II, III, IV i VI, rodzice 2 Imprezy środowiskowe/ Przedstawienia/Wystawy 58, Uczniowie kl. I, II, III, Rodzice 3 Konkursy 52 Uczniowie kl. I, II, III 4 Projekcje filmu 140 Uczniowie kl. I, II, III, IV i VI 5 Dystrybucja materiałów programowych - 6 Inne: Gazetka, Plakaty, Kolorowanki 2, 3, 171, 51, 30 Uczniowie, rodzice, personel szkoły 7 Informacje opublikowane Prasa Radio Telewizja Internet Nieokreślona Lokalna społeczność

18 Zaangażowanie dzieci podczas realizacji programu; 8 5,1
OCENA (skala 1- 6) 1 2 3 4 5 6 średnia Zaangażowanie dzieci podczas realizacji programu; 8 5,1 Treści merytoryczne programu oceniane przez realizatorów 7 5,0 Wsparcie lokalne (władz lokalnych, kościoła, policji, stowarzyszeń itp.); 12 1,5 Materiały pomocnicze (ulotki, plakaty, kolorowanki, wierszyk, krzyżówka, układanki, historyjki, kartki do znaczków); 4,3 Zaangażowanie koordynatorów szkolnych; 18

19 Zaangażowanie dzieci podczas realizacji programu; (0,1%) 7 (0,2%) 69
OCENA (skala 1- 6) 1 2 3 4 5 6 średnia Zaangażowanie dzieci podczas realizacji programu; (0,1%) 7 (0,2%) 69 (1,5%) 596 (12,8%) 2183 (47,0%) 1790 (38,5%) 5,2 Treści merytoryczne programu oceniane przez realizatorów 10 74 (1,6%) 616 (13,35) 2359 (50,9%) 1573 (33,9%) Wsparcie lokalne (władz lokalnych, kościoła, policji, stowarzyszeń itp.); 1367 (32,9%) 593 (14,3%) 644 (15,5%) 677 (16,3%) 622 (15,0%) 257 (6,2%) 3,0 Materiały pomocnicze (ulotki, plakaty, kolorowanki, wierszyk, krzyżówka, układanki, historyjki, kartki do znaczków); 192 (4,2%) 281 (6,1%) 697 (15,1%) 1218 (26,5%) 1469 (31,9%) 745 (16,2%) 4,2 Zaangażowanie koordynatorów szkolnych; 19 (0,4%) 68 208 (4,9%) 811 (19,0%) 1939 (45,4%) 1225 (28,7%) 4,9 Zaangażowanie koordynatorów powiatowych (1,7%) 18 (6,0%) 96 (32,2%) 101 (33,95) 78 (26,2%) 4,8

20 Podsumowanie realizacji programu w powiecie krapkowickim
Program uporządkowuje i dobrze poszerza informacje na temat zdrowia oraz uwrażliwia uczniów na umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie palą przy nich papierosy. Program wzbudził duże zainteresowanie wśród uczniów, szczególnie klas trzecich. Dzieci chętnie i aktywnie uczestniczyły w zajęciach. Dzięki działalności w zespołach bardziej ośmieliły się, jak również uczyły współpracy. Dzieci poinformowano, że są odpowiedzialne za stan swojego zdrowia oraz że na ten stan ma wpływ wiele czynników. Wg relacji uczniów najtrudniejszym tematem wszystkich spotkań w ramach programu były zajęcia pt. „Co to jest zdrowie?”. Zajęcia często były wzbogacane o kolorowanki nt. biernego palenia oraz skutków zdrowotnych palenia papierosów. Z prac dzieci tworzono gazetki klasowe.

21 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Realizacja programu „Nie pal przy mnie, proszę” w roku szkolnym 2012/2013 na terenie powiatu krapkowickiego mgr Joanna Pawlak Sekcja Promocji Zdrowia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google