Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH"— Zapis prezentacji:

1 TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH
PROJEKTOWANIE DESKOWAŃ I ODBIORY

2 Projektowanie deskowań
Przy wyborze deskowań należy uwzględnić: wymiary obiektu i jego poszczególnych elementów przewidzianych do deskowania, liczbę występujących w obiekcie powtarzalnych kondygnacji, sekcji itp. rozkład dylatacji i możliwość podziału obiektu na działki robocze z uwzględnieniem miejsc, w których dopuszcza się wykonanie przerw technologicznych w betonowaniu, planowane terminy prowadzenia robót, założoną wielkość rytmu roboczego, planowany sposób prowadzenia robót zbrojarskich i betoniarskich.

3 Dobór systemu deskowania wg instrukcji producenta zawierającej:
podstawowe założenia systemu, dopuszczalne obciążenia podstawowych elementów, asortyment elementów formujących, łączących, podtrzymujących i usztywniających oraz wszystkie potrzebne akcesoria, zasady montażu i demontażu deskowania, podstawowe zasady projektowania kompletów roboczych deskowania. Często stosuje się w tym celu oprogramowanie komputerowe.

4 W obliczeniach statycznych uwzględnia się: ciężar własny deskowania,
ciężar świeżej mieszanki betonowej, obciążenie użytkowe pomostów komunikacyjnych jako obciążenie ciągłe oraz siły skupione od wózka – japonki i robotnika z narzędziami, parcie wiatru, obciążenia dodatkowe (układanie mieszanki, wibrowanie) parcie boczne mieszanki betonowej. Obciążenia wymienione w punktach od a) do e) oblicza się, jak dla konstrukcji budowlanych (wg norm i zasad mechaniki).

5 Sprawdzenie deskowań sprawdzenie dokumentów deskowania oraz zapisy
w dziennika budowy dotyczące deskowania, sprawdzenie odstępstw od projektowanego deskowania lub instrukcji, sprawdzenie poprawności wprowadzonych zmian, sprawdzenie zaświadczeń, świadectw, wyników badań deskowań (od firmy dostarczającej deskowania),

6 Sprawdzenie elementów deskowania
przekroje, rozstawy podpór, usztywnienie (zapewniające niezmienność położenia deskowania w czasie betonowania), wartość ugięcia deskowania (jeśli była przewidziana), prawidłowość wykonania deskowania w pionie i poziomie, prawidłowość oczyszczenia deskowania i zastosowania środków adhezyjnych.

7 Sprawdzenie odchyłek wymiarowych
płaszczyzny deskowania fundamentu, ściany lub słupa - 1,5 mm/m, płaszczyzny deskowania od pionu na całej wysokości - 1,5 mm/m, odchylenie od pionu bocznego deskowania żebra lub podciągu lub krawędzi żebra - 2,5 mm, od rozpiętości projektowanych belek lub płyt żelbetowych - 15 mm, płyty pomiędzy żebrami - 10 mm.


Pobierz ppt "TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google