Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH PROJEKTOWANIE DESKOWAŃ I ODBIORY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH PROJEKTOWANIE DESKOWAŃ I ODBIORY."— Zapis prezentacji:

1 TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH PROJEKTOWANIE DESKOWAŃ I ODBIORY

2 Projektowanie deskowań Przy wyborze deskowań należy uwzględnić:  wymiary obiektu i jego poszczególnych elementów przewidzianych do deskowania,  liczbę występujących w obiekcie powtarzalnych kondygnacji, sekcji itp.  rozkład dylatacji i możliwość podziału obiektu na działki robocze z uwzględnieniem miejsc, w których dopuszcza się wykonanie przerw technologicznych w betonowaniu,  planowane terminy prowadzenia robót,  założoną wielkość rytmu roboczego, planowany sposób prowadzenia robót zbrojarskich i betoniarskich.

3 Dobór systemu deskowania wg instrukcji producenta zawierającej:  podstawowe założenia systemu,  dopuszczalne obciążenia podstawowych elementów,  asortyment elementów formujących, łączących, podtrzymujących i usztywniających oraz wszystkie potrzebne akcesoria,  zasady montażu i demontażu deskowania,  podstawowe zasady projektowania kompletów roboczych deskowania. Często stosuje się w tym celu oprogramowanie komputerowe.

4 W obliczeniach statycznych uwzględnia się: a)ciężar własny deskowania, b)ciężar świeżej mieszanki betonowej, c)obciążenie użytkowe pomostów komunikacyjnych jako obciążenie ciągłe oraz siły skupione od wózka – japonki i robotnika z narzędziami, d)parcie wiatru, e)obciążenia dodatkowe (układanie mieszanki, wibrowanie) f)parcie boczne mieszanki betonowej. Obciążenia wymienione w punktach od a) do e) oblicza się, jak dla konstrukcji budowlanych (wg norm i zasad mechaniki).

5 Sprawdzenie deskowań  sprawdzenie dokumentów deskowania oraz zapisy w dziennika budowy dotyczące deskowania,  sprawdzenie odstępstw od projektowanego deskowania lub instrukcji, sprawdzenie poprawności wprowadzonych zmian,  sprawdzenie zaświadczeń, świadectw, wyników badań deskowań (od firmy dostarczającej deskowania),

6 przekroje, rozstawy podpór, usztywnienie (zapewniające niezmienność położenia deskowania w czasie betonowania), wartość ugięcia deskowania (jeśli była przewidziana), prawidłowość wykonania deskowania w pionie i poziomie, prawidłowość oczyszczenia deskowania i zastosowania środków adhezyjnych. Sprawdzenie elementów deskowania

7 Sprawdzenie odchyłek wymiarowych  płaszczyzny deskowania fundamentu, ściany lub słupa - 1,5 mm/m,  płaszczyzny deskowania od pionu na całej wysokości - 1,5 mm/m,  odchylenie od pionu bocznego deskowania żebra lub podciągu lub krawędzi żebra - 2,5 mm,  od rozpiętości projektowanych belek lub płyt żelbetowych - 15 mm,  płyty pomiędzy żebrami - 10 mm.


Pobierz ppt "TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH PROJEKTOWANIE DESKOWAŃ I ODBIORY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google