Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szczecin, dnia 9 lutego 2015 roku. Zmiany w rozliczaniu końcowego wniosku o płatność Zgodnie z informacją przekazaną przez MIiR w dniu 03.02.2015 r. konieczne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szczecin, dnia 9 lutego 2015 roku. Zmiany w rozliczaniu końcowego wniosku o płatność Zgodnie z informacją przekazaną przez MIiR w dniu 03.02.2015 r. konieczne."— Zapis prezentacji:

1 Szczecin, dnia 9 lutego 2015 roku

2 Zmiany w rozliczaniu końcowego wniosku o płatność Zgodnie z informacją przekazaną przez MIiR w dniu r. konieczne jest zweryfikowanie przez PUP tabel wyliczenia faktycznego limitu FP w ramach projektu systemowego PUP PO KL, które załączone zostały do końcowego wniosku o płatność. Zmiana wyliczenia faktycznego limitu FP dotyczy konieczności pomniejszenia wydatków o korekty finansowe (w tym podatek VAT) wykryte przez PUP do dnia r. Mając na uwadze powyższe złożone przez PUP końcowe wnioski o płatność będą podlegały weryfikacji i kierowane do ewentualnej poprawy w przypadku konieczności zmiany końcowych wyliczeń faktycznego limitu FP.

3 Wydatki FP w projekcie PO KL RAZEM na realizację projektów EFS w tym:0,00 na realizację projektów EFS w części wkładu UE (czwarta cyfra paragrafu "7") 0,00 na realizację projektów EFS w części współfinansowania krajowego (czwarta cyfra paragrafu "9") 0,00 udział wkładu UE (w %)%% udział współfinansowania krajowego (w %)%% Tabela wyliczenia faktycznego limitu Funduszu Pracy w ramach projektu systemowego PUP PO KL w latach

4 W kol. dot. lat należy wykazać sumę wydatków projektu (bez wkładu prywatnego), pomniejszonych o wszystkie korekty finansowe (w tym dotyczące podatku VAT) bez względu na to, czy zostały w całości zwrócone, w podziale na paragrafy "7" i "9". Suma wydatków w latach powinna być zgodna z sumą wydatków z lat wskazaną w bilansie realizacji projektu. Różnica może dotyczyć jedynie kwoty wkładu prywatnego. Zgodnie z informacją przekazaną przez MIiR w dniu r. w przedmiotowej tabeli należy uwzględnić jedynie korekty, które wykryte zostały do r. W kol. dot. roku 2014 należy wykazać kwotę faktycznie poniesionych wydatków w roku 2014, pomniejszonych o korekty finansowe, w tym podatek VAT (bez uwzględnienia wkładu prywatnego).

5

6 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41 tel


Pobierz ppt "Szczecin, dnia 9 lutego 2015 roku. Zmiany w rozliczaniu końcowego wniosku o płatność Zgodnie z informacją przekazaną przez MIiR w dniu 03.02.2015 r. konieczne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google