Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPRAWOZDANIE KOŁA "KOLEJARZ-OFAMA" OPOLE 2014 PRACA Z MŁODZIEŻĄ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPRAWOZDANIE KOŁA "KOLEJARZ-OFAMA" OPOLE 2014 PRACA Z MŁODZIEŻĄ."— Zapis prezentacji:

1 SPRAWOZDANIE KOŁA "KOLEJARZ-OFAMA" OPOLE 2014 PRACA Z MŁODZIEŻĄ

2

3 Instruktorzy Koła PZW „Kolejarz-Ofama” Opole
Zajęcia z dziećmi i młodzieżą prowadzimy w zorganizowanych grupach odnotowanych w dziennikach zajęć. Terenem działania jest ZSP nr 1 oraz Koło PZW „Kolejarz - Ofama” w Opolu. Realizując program Związku popularyzujemy ideę wędkarstwa wśród dzieci i młodzieży. Szkółka wędkarska uczestniczy w różnych projektach takich jak „Szkoła w ruchu” , Międzynarodowa Dekada „Woda dla Życia” Zrzeszamy 44 członków do lat 16. Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 1 w Opolu Instruktorka mgr Iwona O. Prowadzi zajęcia teoretyczno - praktyczne Instruktor mgr Jarosław R Prowadzi zajęcia teoretyczno - praktyczne . Organizujemy zajęcia o tematyce wędkarsko-ekologicznej, konkursy plastyczne, zawody na szczeblu koła, zajęcia teoretyczno-praktyczne z wędkarstwa, prowadzimy sekcję wędkarstwa rzutowego. Organizujemy „Obchody Tygodnia Czystości Wód” i „ Sprzątanie Świata” Instruktorka mgr Katarzyna K., instruktorzy Dominik K. i Łukasz G. Instruktor Jerzy M. , Prezes Koła Prowadzi zajęcia teoretyczno - praktyczne Prowadzą zajęcia rzutowe i praktyczne

4 Udział Szkółki Wędkarskiej w różnych projektach MEN
Projekt „Szkoła w Ruchu” Zajęcia rzutowe włączono do projektu „Szkoła w Ruchu”

5 Udział w projekcie „ Problemy Światowe i rola ONZ w ich rozwiązywaniu”
TEMAT PROJEKTU: Szkółka wędkarska POWIĄZANIE Z TRWAJĄCYMI DEKADAMI ONZ, Z DNIAMI Z KALENDARZA UNESCO I ONZ: - Ochrona środowiska naturalnego i zasobów naszej planety „Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju 2005 – 2014”; - Międzynarodowa Dekada „Woda dla Życia” – proklamowana przez Organizację Narodów Zjednoczonych na lata 2005 – 2015; LICZBA UCZESTNIKÓW SZKÓŁKI WĘDKARSKIEJ: 25 osób z klas I, III, IV LICZBA ZAANGAŻOWANYCH INSTRUKTORÓW WĘDKARSTWA: 2 (nauczyciel i pracownik administracyjny – prezes Koła PZW „Kolejarz – Ofama” w Opolu) INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE: Zarząd Główny PZW, Zarząd Okręgu PZW, Zarząd Koła PZW „Kolejarz – Ofama” w Opolu, drużyna WOPR z kąpieliska „Bolko” w Opolu kierowana przez pana Andrzeja Prokopowicza; Głównym założeniem projektu, oprócz nauki wędkowania oraz uprawiania sportu wędkarskiego jest kontakt z przyrodą. Szkoląc młodych adeptów w sztuce wędkowania kładziemy bardzo duży nacisk na problem etyki wędkarskiej w powiązaniu z ruchami ekologicznymi dotyczącymi stosunku człowieka do wodnego środowiska przyrodniczego oraz gospodarowania zasobami wodnymi. Podnoszenie wrażliwości zarówno etycznej, jak i ekologicznej realizowane jest przez instruktorów poprzez: - organizowanie konkursów plastycznych i wystaw prac (na korytarzu szkolnym znajduje się stale aktualizowana tablica z informacjami dotyczącymi działalności szkółki, o szkółce można również poczytać na stronie internetowej koła PZW „Kolejarz – Ofama” w Opolu); - pogadanki, wspólną wymianę myśli, czytanie opowiadań; Podczas teoretycznych zajęć adepci sztuki wędkowania są szkoleni przez instruktorów na temat etyki wędkarskiej, która każe zastanawiać się nad tym, jak wpływamy na otoczenie, czy nasza pasja nie szkodzi środowisku wodnemu, a jeśli tak, to w jaki sposób możemy ograniczać ten szkodliwy wpływ. W związku z tym dzieci są uczone: 1.zostawiania czystego łowiska; Członkowie szkółki uczestniczą w Tygodniu Czystości Wód i Sprzątaniu Świata. Zajmujemy się sprzątaniem łowiska nad Kanałem Ulgi w Opolu. 2.sprzątania po innych, np. zbierania urwanych żyłek, które stanowią śmiertelna pułapkę dla ptaków i zwierząt; 3.nie wycinania gałęzi krzewów i drzew do podpórek pod wędzisko; 4.dobierania odpowiedniej zanęty – źle dobrana zanęta szkodzi wodzie, może spowodować na bardzo długi okres, że dane miejsce będzie bezrybne; 5.nie hałasowania na łowisku; 6.właściwy stosunek do kolegów wędkarzy i innych osób spędzających czas nad wodą (stąd współpraca z opolskim WOPR – szkolenie w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej nad wodą). Podczas zajęć wykorzystywane są następujące metody pracy: 1.opowiadanie, pogadanka, wykład, dyskusja, praca z książką i czasopismem; 2.oglądowe – oparte na obserwacji; 3.oparte na działalności praktycznej – zajęcia w terenie na łowisku; 4.gier i zabaw. Formy pracy: Projekt szkółka wędkarska realizowany jest w formie zajęć pozalekcyjnych. Dodatkowo wykorzystywane są takie formy jak: wycieczki, konkursy, udział w zawodach wojewódzkich i „kołowych”, pikniki wędkarsko – ekologiczne z udziałem rodziców i rodzeństwa.

6 Osiągnięcia w działaniu: 1. zainteresowanie sportem wędkarskim; 2
Osiągnięcia w działaniu: 1.zainteresowanie sportem wędkarskim; 2. posiadanie wędkarskiej wiedzy teoretycznej i wykorzystanie jej w praktyce; 3.wykazywanie się wiedzą z zakresu etyki i ekologii wędkarstwa; 4.wykazywanie poczucia odpowiedzialności za wodne środowisko przyrodnicze 5.podporządkowanie zasadom bezpieczeństwa na łowisku; 6.przestrzeganie zasad koleżeńskości i wzajemnej pomocy. W bieżącym roku szkolnym Zarząd Okręgu PZW na wniosek Zarządu Koła PZW „Kolejarz – Ofama” nadał trójce uczniom – członkom szkółki wędkarskiej odznakę „Wzorowy Młody Wędkarz”. Odznaka ta jest nadawana m.in. za godny i aktywny udział w działaniach na rzecz ekologii i ochrony wodnego środowiska naturalnego.  Realizując podczas zajęć teoretycznych tematykę ochrony wody opieramy się na „Karcie Rzeczników Wody”, która została opracowana podczas Międzynarodowego Spotkania Rzeczników Wody zorganizowanego przez Franciski Komitet UNESCO. Główny nacisk kładziemy na Art. 3: „Wodę należy dzielić pomiędzy wszystkie istoty żywe (ludzi, zwierzęta, rośliny…), ponieważ nie jest ona jedynie własnością człowieka” – tak rozumiemy „Wodę dla Życia”. Udział w Tygodniu Czystości Wód – akcja sprzątania terenów łowiska nad Kanałem Ulgi w Opolu Bezpiecznie, zdrowo i ekologicznie – rodzinny piknik wędkarsko – ekologiczny na kąpielisku „Bolko” w Opolu – nawiązanie współpracy z drużyną WOPR kierowaną przez pana Andrzeja Prokopowicza

7 Odznakę „Wzorowy Młody Wędkarz” Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego nadał trójce uczniów naszej szkoły m.in. za szczególną działalność ekologiczną dotyczącą ochrony wód. Otrzymali ją na uroczystym apelu: Anastazja Frydel z klasy IV (odznakę odebrała Dominika – siostra, również adeptka wędkowania), Łukasz Wyrambik z klasy IV i Jakub Komko z klasy Vb. Zgodnie z regulaminem odznakę wręczył prezes Koła PZW „Kolejarz – Ofama” pan Jerzy Malinowski. W szkółce propagujemy rodzinne, ekologiczne, czyli zdrowe spędzanie wolnego czasu na wodą – zawody wędkarskie nad Odrą. Członkowie szkółki wędkarskiej oraz ich najbliżsi traktują wodę jako dobro wspólne, do którego każdy ma prawo. Schodząc z łowiska zostawiają po sobie nienaganny prządek, a złowione ryby wrzucają do wody. Podczas szkolenia teoretycznego instruktorzy wędkarstwa kładą duży nacisk nie tylko na to, że „Woda dla Życia”, ale również, że „Życie jest w wodzie” – KAŻDY MA PRAWO! DZIAŁAMY LOKALNIE – MYŚLIMY GLOBALNIE!

8 Zajęcia teoretyczne Niektóre zajęcia teoretyczne odbyły się ze studentami Politechniki Opolskiej.

9 V OTWARTE MISTRZOSTWA SZKOŁY PSP 28

10 Udział dzieci i młodzieży w pozostałych imprezach i zawodach organizowanych przez Koło
Dzień Dziecka

11 Puchar Grabówki Memoriał W. Stempy Puchar Odry

12 Udział dzieci i młodzieży w pozostałych imprezach i zawodach organizowanych przez Okręg
Wojewódzkie Mistrzostwa Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych Skład reprezentacji: Anastazja Frydel Łukasz Wyrambik Jakub Komko Z trójki reprezentantów, wystartowało tylko dwoje, nie odnosząc większych sukcesów. Ze względu na awarie techniczną sprzętu , brak zdjęć. Halowe Okręgowe Zawody Rzutowe z konkursem wiedzy – Ozimek, Gogolin , Grodków

13 Zawody i konkursy dla zrzeszonych i niezrzeszonych
Zawody wędkarsko – edukacyjne z udziałem grupy WOPR Festyn rodzinny w szkole

14 Obchody Święta Wędkarza w Szkółce Wędkarskiej 19.03.2014r.
Obchody Tygodnia Czystości Wód r. Sprzątanie Świata r.

15 Wręczenie poradników szkoleniowych nowym członkom szkółki
Wyróżnieni odznaką Młody Wzorowy Wędkarz

16 Więcej informacji na stronie internetowej koła.
Tablice informacyjne Więcej informacji na stronie internetowej koła.


Pobierz ppt "SPRAWOZDANIE KOŁA "KOLEJARZ-OFAMA" OPOLE 2014 PRACA Z MŁODZIEŻĄ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google