Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Segregacja odpadów Oto prezentacja na temat segregacji odpadów i kilka ciekawostek Zapraszamy do oglądania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Segregacja odpadów Oto prezentacja na temat segregacji odpadów i kilka ciekawostek Zapraszamy do oglądania."— Zapis prezentacji:

1 Segregacja odpadów Oto prezentacja na temat segregacji odpadów i kilka ciekawostek Zapraszamy do oglądania

2 Spis treści Podstawowe definicje Podział odpadów
Rodzaje pojemników na odpady Piktogramy na opakowaniach produktów Ciekawostki Film Krzyżówka

3 Podstawowe definicje Odpady - oznaczają każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się jest obowiązany. Odpady komunalne - to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Segregacja odpadów - metoda ograniczenia ilości odpadów podlegających utylizacji (np. składowaniu) przez odzysk surowców nadających się do ponownego użytku lub przetworzenia i wykorzystania przy produkcji nowych materiałów.

4 Podstawowe definicje Recykling - wykorzystanie odpadów i śmieci jako surowców wtórnych do przetworzenia na produkty. Biodegradacja - naturalny dokonujący się m.in. pod wpływem mikroorganizmów rozkład substancji(np. ścieków komunalnych) na inne substancje niezatruwające środowiska. Rekultywacja - przywracanie terenów do użyteczności rolnej lub leśnej.

5 Podział odpadów

6 Procentowa zawartość odpadów w koszu na śmieci

7 Rodzaje pojemników na odpady
Papier Szkło białe Szkło kolorowe Plastiki

8 Plastik - Do takiego kosza wrzucamy plastiki. - Przykłady: Plastikowe butelki np. po napojach, środkach czystości albo środkach do prania.

9 Szkło białe -Do takiego kosza wrzucamy szkło białe (bezbarwne).
-Przykłady: Butelki po napojach itp.

10 Szkło kolorowe - Do takiego kosza wrzucamy szkła kolorowe.
- Przykłady: Szklane butelki po kosmetykach.

11 Papier - Do takiego kosza wrzucamy papier i makulaturę.
- Przykłady: Gazety, czasopisma, kartki i miękkie okładki od zeszytów.

12 Piktogramy na opakowaniach produktów
Ozon friendly – ten znak informuje, że produkt nie zawiera składników szkodliwych dla powłoki ozonowej. Recykling – oznacza, że opakowanie nadaje się do ponownego wykorzystania. Szklany – oznacza opakowanie szklane, które nadaje się do ponownego wykorzystania Dbaj o czystość – opakowanie z tym znakiem powinno trafić do kosza na śmieci, w przeciwnym razie zanieczyści środowisko. Zielony punkt – oznacza opakowania, za które wniesiono wkład finansowy na rzecz odzysku surowców Aluminium – oznacza, że opakowanie jest wykonane z aluminium i nadaje się do ponownego wykorzystania.

13 Oto było kilka głównych faktów o segregacji odpadów teraz przechodzimy do ciekawostki, zapraszam 

14 Nowe kosze w gminach Oprócz koszy wymienionych wcześniej, od 1 lipca 2013 roku w Polsce wprowadzono przepis obowiązkowej segregacji śmieci. Przy okazji dodano również podział na takie odpady jak: odpady zmieszane, odpady wielkogabarytowe, odpady problematyczne, a także popiół i żużel. To jest podział w naszej gminie Sułkowice.

15 Czy wiesz, że…? Trzyosobowa rodzina produkuje w ciągu roku ponad 1 tonę odpadów. W wyniku zbiórki posegregowanych surowców wtórnych zmniejsza się ilość śmieci dostarczanych na wysypiska. Składowanie odpadów jest drogie. Spalanie odpadów to emisja substancji trujących do atmosfery. Odpady aluminiowe, pochodzące ze zużytych puszek po napojach, są pełnowartościowym surowcem dla hut. Z 1 tony makulatury można wyprodukować 900 kg nowego papieru, co pozwala zaoszczędzić 176 drzew. Produkty szklane nadają się w 100 % do ponownego użytku Czas rozkładu tworzyw sztucznych w środowisku naturalnym sięga kilkuset lat

16 Zapraszamy na film

17 Krzyżówka

18 Bibliografia http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101851243
0&Itemid=87 600x600.jpg 600x600.jpg odpady-typu-dzwon-niebieski.jpg https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR5MeFGLtyog1EUKJ- 9_eMHhIGrCfRlIv5YWUi7TTsfPNgCN5rK „Zajęcia techniczne” podręcznik dla gimnazjum, Urszula Białka, OPERON


Pobierz ppt "Segregacja odpadów Oto prezentacja na temat segregacji odpadów i kilka ciekawostek Zapraszamy do oglądania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google