Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WIG Paliwa Wskaźniki dla grupy społeczności goszczące Autorzy: Górska Jolanta, Hassa Maciej, Kadłubowski Andrzej, Karbowiak Anna, Karbowiak Marta, Kamionek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WIG Paliwa Wskaźniki dla grupy społeczności goszczące Autorzy: Górska Jolanta, Hassa Maciej, Kadłubowski Andrzej, Karbowiak Anna, Karbowiak Marta, Kamionek."— Zapis prezentacji:

1 WIG Paliwa Wskaźniki dla grupy społeczności goszczące Autorzy: Górska Jolanta, Hassa Maciej, Kadłubowski Andrzej, Karbowiak Anna, Karbowiak Marta, Kamionek Patrycja.

2 Środowisko Cel Poprawa warunków środowiska naturalnego w okolicy - podniesienie jakości życia społeczności lokalnych, na których działa firma. Przykład 1. Finansowanie budowy oczyszczalni ścieków. Przykład 2. Zmniejszenie emisji gazów i pyłów do atmosfery.

3 Środowisko Wskaźnik produktu Ad. 1. Budowa oczyszczalni – ilość oczyszczonych ścieków. Ad. 2. Pomiar emisji GHG (ang. greenhouse gas – gaz cieplarniany) pochodzącego ze spalania paliw w instalacji spalania paliw (elektrociepłowni), spalania w urządzeniach instalacji rafineryjnej w szczególności: w piecach, pochodniach, stacjonarnych silnikach spalinowych. Wskaźnik rezultatu Ad. 1. Wpływ na środowisko naturalne – podniesienie się poziomu czystości rzeki w mieście i wód gruntowych, badania uprawnionych instytucji. Ad. 2. Wpływ na powietrze – badania zawartości GHG w powietrzu w mieście, zmniejszenie się liczby osób chorujących z tego powodu, pojawienie się w lasach gatunków zwierząt nie występujących tam do tej pory. Wskaźnik oddziaływania Ad. 1. Czyste środowisko naturalne – porównanie sytuacji przed i po. Ad. 2. Czyste środowisko naturalne – porównanie sytuacji przed i po.

4 Środowisko Cel Ograniczenie szkodliwości transportu opierającego się na spalaniu paliw kopalnych – dbanie o czystość i kształt środowiska w okolicy firmy. Przykład. Wprowadzenie „zielonego łańcucha dostaw” dla dostawców usług transportowych, preferowanie ekologicznych środków transportu: kolej, droga morska.

5 Środowisko Wskaźnik produktu Liczba uczestników szkoleń dla dostawców usług transportowych współpracujących z firmą, audyt w zakresie transportu produktów, ankiety dotyczące szkolenia, ocena dostawców usług transportowych (dostawcy obliczają emisje substancji szkodliwych i dostarczają firmie. Wskaźnik rezultatu Nałożenie wymagań transportowych dla dostawców usług transportowych (szkolenia z zakresu bezpiecznej i oszczędnej jazdy, wymagania odnośnie wieku, rodzaju samochodów itp.), raporty i analizy nt. firm stosujących wymagania, porównanie szkodliwości transportu przed i po wprowadzeniu wymagań. Wskaźnik oddziaływania Liczba osób biorących udział w szkoleniach i prezentacjach budujących świadomość wśród dostawców, liczba liderów transportu nagrodzonych większymi zamówieniami, analizy i raporty firmowe, regularne określanie % ograniczenia szkodliwości transportu, porównanie z poprzednimi okresami. ( za mało)

6 Społeczeństwo Cel Podniesienie jakości życia społeczności lokalnych, na których działa firma. Przykład 1. Finansowanie infrastruktury miejskiej, budowa dróg, remont starych jezdni. Przykład 2. Finansowanie edukacji, dofinansowanie działalności przedszkoli i żłobków oraz stypendiów dla uczniów szkół wyższych. Przykład 3. Ograniczenie emisji hałasu.

7 Społeczeństwo Wskaźnik produktu Ad. 1. Zlecenie badań specjalistycznej firmie, dane policyjne, dane techniczne – ile km, etc. Ad. 2. Dane z gminy i raporty z przedszkoli i żłobków. Dane własne – podpisane umowy ze stypendystami. Ad. 3. Redukcja hałasu. Badania głośności hałasu, zarówno w halach prod. jak i na zewnątrz. Wskaźnik rezultatu Ad. 1. Mierzenie średniej liczby pojazdów korzystających z nowych dróg, zmniejszenie się liczby wypadków, skrócenie się dojazdu z miejsca A do miejsca B w danym mieście. Ad. 2. Liczba dzieci, które dzięki projektowi mogą korzystać, ze żłobka i przedszkoli. Zwiększenie się liczby miejsc w tych instytucjach. Liczba absolwentów liceum, która otrzymała stypendia. Ad. 3. Badania satysfakcji pracowników i osób mieszkających wokół fabryki. Pojawienie się wcześniej niespotykanych gatunków zwierząt. Wskaźnik oddziaływania Ad. 1. Wzrost satysfakcji mieszkańców. Ad. 2. Wzrost liczby urodzeń, zwiększenie liczby młodych zdolnych osób, które zostają w mieście.

8 Społeczeństwo Wskaźnik oddziaływania Ad. 1. Wzrost satysfakcji mieszkańców. Ad. 2. Wzrost liczby urodzeń, zwiększenie liczby młodych zdolnych osób, które zostają w mieście. Ad. 3. Wzrost satysfakcji mieszkańców.

9 Społeczeństwo Cel Zaangażowanie w działania prospołeczne dla lokalnej społeczności Zmniejszenie skutków wykluczenia społecznego z powodu ubóstwa, wsparcie organizacji pozarządowych działających na rzecz najbiedniejszych w lokalnej społeczności. Wskaźnik produktu Liczba organizacji pozarządowych ubiegających się o grant na realizację swojego projektu pomocy. Źródło weryfikacji: zgłoszenia projektów do otrzymania grantu. Sposób benchmarkingu: % uczestników względem poprzednich lat. Wskaźnik rezultatu Zmniejszenie liczby osób korzystających z opieki socjalnej na danym terenie. Źródło weryfikacji: dane z urzędów pracy o ośrodków pomocy społecznej. Wskaźnik oddziaływania -Walka z ubóstwem, nagłośnienie problemu i pomoc.

10 Ekonomia Cel Lider na rynku pracy w regionie. Wzrost wartości firmy. Przykład 1. Zmniejszenie bezrobocia przez bezpośrednie i pośrednie tworzenie miejsc pracy. Przykład 2. Powiększanie sieci dystrybucyjnej.

11 Ekonomia Wskaźnik produktu Ad 1. Podniesienie wyników finansowych firmy i opinii społeczności lokalnej na temat firmy i jej społecznego zaangażowania. Postrzeganie jej jako dobrego obywatela, ale i dobrego pracodawcę, sąsiada, partnera. Ad 2. Liczba nowych punktów sprzedaży, zwiększanie zatrudnienia. Wskaźnik rezultatu Ad 1. Płynność finansowa, wzrost wartości firmy. Lokalne ale i ogólnokrajowe nagrody i wyróżnienia. Wzrost satysfakcji pracowników, lepsza, wyżej wykwalifikowana kadra, bardziej zmotywowani pracownicy. Ad 2. Wzrost przychodów. Wskaźnik oddziaływania Ad 1. Długofalowe zwiększenie wartości firmy i przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym. Ad 2. Zwiększanie wartości firmy.

12 Ekonomia Cel Pozytywne oddziaływanie na wizerunek firmy Przykład. Wyraźna strategia społecznej odpowiedzialności firmy. Wskaźnik produktu Liczba prowadzonych kampanii, działań, projektów. Źródło weryfikacji: raporty wewnątrz firmowe. Sposób benchmarkingu: analizy porównawcze z latami poprzednimi. Wskaźnik rezultatu Otrzymane nagrody i wyróżnienia za działania z zakresu CSR. Źródło weryfikacji: wzrost liczby publikacji na temat firmy w mediach. Sposób benchmarkingu: monitoring mediów ogólnopolskich, internetu. Wskaźnik oddziaływania Firma jest postrzegana jako odpowiedzialna społecznie i ekologicznie, wzbudza zaufanie, budowanie reputacji.

13 Dziękujemy Do zobaczenia po wakacjach


Pobierz ppt "WIG Paliwa Wskaźniki dla grupy społeczności goszczące Autorzy: Górska Jolanta, Hassa Maciej, Kadłubowski Andrzej, Karbowiak Anna, Karbowiak Marta, Kamionek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google