Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO Działania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zakresie przestępstw polegających na wyłudzeniu podatku VAT w związku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO Działania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zakresie przestępstw polegających na wyłudzeniu podatku VAT w związku."— Zapis prezentacji:

1 AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO Działania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zakresie przestępstw polegających na wyłudzeniu podatku VAT w związku z obrotem materiałami stalowymi mjr Andrzej Gradowski Zastępca Dyrektora Departamentu Postępowań Karnych

2 AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO Ustawa o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu Art. 5 ust. 1 pkt. 2 lit. b - podstawa działań operacyjnych i procesowych w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania sprawców przestępstw godzących w podstawy ekonomiczne państwa 16 Delegatur ABW Wydział Postępowań Karnych (prowadzenie postępowań karnych i realizacja czynności procesowych) Departament Postępowań Karnych Centrala ABW w Warszawie (nadzór i koordynacja działań procesowych)

3 AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO W kategorii przestępstw, których skutkiem jest narażenie albo strata w mieniu Skarbu Państwa ABW prowadzi sprawy dot. nieprawidłowości w obrocie złomem, stalą i metalami kolorowymi. W latach 2008 – 2012 prowadzono 49 śledztw w/wym. kategorii, Przedmiotem 12 śledztw są nieprawidłowości w obrocie prętami zbrojeniowymi.

4 AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO Charakterystyka spraw dot. „prętów zbrojeniowych”  Źródło wpływu sprawy: - Ustalenia własne ABW - Urząd Kontroli Skarbowej - Generalny Inspektor Informacji Finansowej  Celem sprawców jest wyłudzenie podatku VAT i pranie pieniędzy uzyskanych z przestępczej działalności.  Organizowanie fikcyjnych wewnątrzwspólnotowych dostaw towaru (WDT) z preferencyjną stawką podatku 0%  Zgodnie z dokumentacją towar zostaje sprzedany i dostarczony firmie zagranicznej.

5 AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO Charakterystyka spraw dot. „prętów zbrojeniowych” c.d.  Wielokrotny obrót tym samym towarem.  Organizator procederu tworzy tzw. słupy, czyli firmy, których zadaniem jest wprowadzenie do obrotu towaru teoretycznie nieistniejącego (teoretycznie nie funkcjonuje już na rynku krajowym, ponieważ został sprzedany za granicę).  Dla wydłużenia łańcucha fakturowego oraz w celu utrudnienia identyfikacji źródła pochodzenia towaru, faktury przechodzą przez kilka firm-słupów, następnie trafiają do tzw. buforów, czyli firm, które poza fikcyjną prowadzą też legalną działalność gospodarczą.  Firmy-słupy: krótka działalność, osoby podstawione

6 AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO Charakterystyka spraw dot. „prętów zbrojeniowych” c.d. Istotne elementy pracy śledczej (wykrywczej):  Znaczna ilość podmiotów zaangażowanych w proceder,  Obszerność materiału dowodowego (dokumentacja źródłowa),  Koordynacja i wymiana informacji pomiędzy instytucjami krajowymi,  Współpraca międzynarodowa. Efekty:  55 osób podejrzanych (udział w zorganizowanej grupie przestępczej, pranie pieniędzy, przestępstwa karnoskarbowe), 148 mln złotych strat Skarbu Państwa.

7 AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO Grupa robocza do spraw zwalczania przestępczości związanej z wyłudzaniem zwrotu należnego podatku od towarów i usług w obrocie stalą zbrojeniową – listopad 2012 Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej Skład: UKS, Policja, CBŚ, ABW, Prokuratura Generalna Zadania: wymiana informacji, koordynacja, określenie sposobów przeciwdziałania, propozycje zmian legislacyjnych Przedsięwzięcia z udziałem ABW

8 AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO Wnioski:  Zmiany legislacyjne  Informacja

9 AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO „Dziękuję za uwagę”

10 AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20


Pobierz ppt "AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO Działania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zakresie przestępstw polegających na wyłudzeniu podatku VAT w związku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google