Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Statystyka medyczna Piotr Kozłowski www: 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Statystyka medyczna Piotr Kozłowski www: 1."— Zapis prezentacji:

1 Statystyka medyczna Piotr Kozłowski e-mail: kozl@amu.edu.plkozl@amu.edu.pl www: www.amu.edu.pl/~kozlwww.amu.edu.pl/~kozl 1

2 Zaliczenie: obecność na ćwiczeniach praktyczne kolokwium 2

3 3 Zakres materiału: Wstęp do statystyki Statystyka opisowa Rozkład prawdopodobieństwa, przedział ufności, Centralne Twierdzenie graniczne Testy dla jednej próbki Testy na porównanie dwóch próbek (t-Studenta, Wilcoxona, U- Manna-Whitneya Współczynniki korelacji (Pearsona i Spearmana) i regresja.

4 4 Statystyka Opis Statystyka opisowa: metody gromadzenia, opisu i prezentacji danych Estymacja Statystyka matematyczna (indukcyjna): -teoria estymacji -weryfikacja hipotez

5 5 Populacja Próbka reprezentatywna

6 6 Estymator – wielkość obliczona dla próby, która stanowi oszacowanie wielkości obliczonej dla populacji. Np. średnia z próbki jest dobrym estymatorem średniej z populacji. Cechy optymalnego estymatora: Nieobciążony E(v’)=v Zgodny (lim N→∞ P(|v'-v|>ε)=0) Efektywny – minimalna wariancja Estymator nieobciążony Estymator obciążony Wartość dla populacji

7 7 nominalna - wynikiem pomiaru jest rozłączna kategoria, np.: kolor oczu, płeć, grupa krwi, porządkowa - podobnie jak nominalna, tylko że wyniki można jednoznacznie uporządkować, np.: stopień znajomości języka: podstawowy, średnio zaawansowany, zaawansowany, biegły, lub masa ciała: niedowaga, norma, nadwaga, otyłość. Skala ta może być wyrażana pry pomocy cyfr, np. tak i nie to 1 i 0, lub skala Apgar (0-10) przedziałowa (interwałowa, równomierna) - tak jak porządkowa, tylko że można obliczyć odległość między wynikami, większość pomiarów należy do tej skali, np.: ciśnienie krwi, masa ciała, temperatura ilorazowa - to samo co skala przedziałowa z tym że iloraz ma sens (istnieje bezwzględne zero), np. wiek, Skale pomiarowe

8 8 Sposoby przedstawiania surowych danych Histogram (skala ilorazowa i przedziałowa – zmienne ciągłe)

9 9 wykresy słupkowe - zmienne dyskretne

10 10 wykresy kołowe - wszystkie skale nominalna porządkowa ilorazowa

11 11 Diagram łodyga liście

12 12 Wykres rozrzutu

13 13 Statystyka opisowa Miary położenia Średnia arytmetyczna Mediana – wartość środkowa Moda – wartość najczęściej występująca Kwartyle (Q 3 – dolny i Q 4 - górny, percentyle (centyle)

14 14 Miary rozrzutu Wariancja Odchylenie standardowe Odchylenie ćwiartkowe Współczynnik zmienności

15 15 Miary symetrii kurtoza K>0 - bardziej smukła niż normalny (rozkład leptokurtyczny), K<0 mniej smukła niż normalny (rozkład platokurtyczny)

16 16 skośność (współczynnik symetrii) As>0 - mediana i moda na lewo od średniej (symetria prawostronna - Mo Me> średnia

17 17 Graficzna prezentacja statystyk – wykres ramka-wąsy


Pobierz ppt "Statystyka medyczna Piotr Kozłowski www: 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google