Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Metryki jakości wg ISO 9126 Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Metryki jakości wg ISO 9126 Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania"— Zapis prezentacji:

1 Metryki jakości wg ISO 9126 Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania http://www.eti.pg.gda.pl/katedry/kask/pracownicy/Jaroslaw.Kuchta/Jakosc/ J.Kuchta@eti.pg.gda.pl

2 Model jakości w cyklu życia oprogramowania wg ISO 9126 Jakość oprogramowaniaMetryki jakości wg ISO 91262 Potrzeby jakościowe użytkownika Zewnętrzne wymagania jakościowe Wewnętrzne wymagania jakościowe wykorzystywane do specyfikacji Jakość użytkowa Jakość zewnętrzna Jakość wewnętrzna wskazuje na weryfikacja walidacja zastosowanie punkt widzenia użytkownika kierownika projektu projektanta - programisty

3 Rodzaje metryk Jakość oprogramowaniaMetryki jakości wg ISO 91263 Ocena dokumentacji Dokumentacja Kod źródłowy Wyniki testów Metryki wewnętrzne Metryki typu A/B Metryki typu 1-A/B Metryki typu T Metryki typu A/T Inne metryki Ocena dokumentacji Dokumentacja Raporty z testów Kwestionariusz Metryki zewnętrzne Ocena użycia Raport z obserwacji użytk. Monitoring użycia Metryki użycia Specyfikacja wymagań

4 Przykład metryki typu A/B Computational accuracy (Dokładność obliczeniowa) Porównać liczbę funkcji, które są zaimplementowane zgodnie z wymaganiami dokładności w stosunku do wszystkich funkcji, które mają określone wymagania dokładności. X=A/B A- liczba funkcji, które są zaimplementowane zgodnie z wymaganiami dokładności B - liczba wszystkich funkcji, co do których zostały określone wymagania dokładności Jakość oprogramowaniaMetryki jakości wg ISO 91264

5 Przykład metryki typu 1-A/B Functional adequacy (Adekwatność funkcjonalna) Porównać liczbę funkcji odpowiednich do wykonania określonych zadań względem liczby funkcji ocenianych. X=1-A/B A- liczba funkcji, w których wykryto problemy przy ocenie B- liczba ocenianych funkcji Jakość oprogramowaniaMetryki jakości wg ISO 91265

6 Przykład metryki typu T Ease of function learning (Łatwość uczenia się funkcji) Przeprowadzić test z użytkownikiem i obserwować jego działanie X=T T- średni czas, jaki zajmuje użytkownikowi nauczenie się korzystania z funkcji programu Jakość oprogramowaniaMetryki jakości wg ISO 91266

7 Przykład metryki typu A/T Accuracy to expectation (Dokładność oczekiwana) Przeprowadzić testy wejście-wyjście (blackbox) i porównać otrzymywane wyniki z rozsądnie oczekiwanymi rezultatami Policzyć przypadki, w których wyniki otrzymane przez użytkownika różniły się od rozsądnie oczekiwanych w stopniu nieakceptowalnym. X=A/T A- liczba przypadków, w których wyniki różniły się od oczekiwanych w stopniu nieakceptowalnym T - czas badania Jakość oprogramowaniaMetryki jakości wg ISO 91267

8 Model jakości wewnętrznej i zewnętrznej Jakość oprogramowaniaMetryki jakości wg ISO 91268 Functionality Internal / External Quality ReliabilityUsabilityEfficiencyMaintainabilityPortability Suitability Accuracy Interoperability Functionality compliance Security Maturity Fault tolerance Understand- ability Learnability Operability Time behaviour Efficiency compliance AnalysabilityAdaptability Installability Co-existence Portability compliance Replaceability Reliability compliance Recoverability Attractiveness Usability compliance Resource utilisation Stability Changeability Testability Maintainability compliance

9 Funkcjonalność (functionality) Przydatność (suitability) – możliwość dostarczania przez produkt softwerowy zbioru funkcji potrzebnych dla określonych zadań i celów użytkownika. Dokładność (accuracy) – możliwość dostarczania przez produkt softwerowy poprawnych lub uzgodnionych rezultatów lub efektów z potrzebną precyzją. Zdolność do współdziałania (interoperability) – zdolność produktu softwerowego do współdziałania z innymi określonymi systemami. Ochrona (security) – zdolność produktu softwerowego do ochrony informacji i danych tak, aby nieautoryzowane osoby lub systemy nie mogły ich czytać ani modyfikować, a autoryzowane osoby lub systemy nie były pozbawione dostępu do nich. Zgodność ze standardami funkcjonalności (functionality compliance) – zgodność produktu softwerowego ze standardami, konwencjami i regulacjami prawnymi lub podobnymi odnoszącymi się do funkcjonalności. Jakość oprogramowaniaMetryki jakości wg ISO 91269

10 Wiarygodność (reliability) Dojrzałość (maturity) – zdolność produktu softwerowego do unikania upadku w wyniku błędów w oprogramowaniu. Odporność na błędy (fault tolerance) – zdolność produktu softwerowego do zachowania określonego poziomu wydajności w przypadku błędów w oprogramowaniu lub w przypadku naruszenia określonego interfejsu. Zdolność odtworzeniowa (recoverability) – zdolność produktu softwerowego do ponownego osiągnięcia określonego poziomu wydajności i odzyskania danych bezpośrednio utraconych w wyniku upadku. Zgodność ze standardami wiarygodności (reliability compliance) – zgodność produktu softwerowego ze standardami, konwencjami i regulacjami prawnymi lub podobnymi odnoszącymi się do wiarygodności. Jakość oprogramowaniaMetryki jakości wg ISO 912610

11 Użyteczność (usability) Zrozumiałość (understandability) – łatwość, z jaką użytkownik może zrozumieć, czy oprogramowanie jest przydatne i w jaki sposób może być zastosowane dla określonego celu i jakie są warunki zastosowania. Łatwość nauki (learnability) – łatwość, z jaką użytkownik może się nauczyć posługiwać się oprogramowaniem. Operatywność (operability) – łatwość, z jaką użytkownik może posługiwać się oprogramowaniem i sterować nim. Atrakcyjność (attractiveness) – stopień, w jakim produkt softwerowy jest atrakcyjny dla użytkownika. Zgodność ze standardami użyteczności (usability compliance) – zgodność produktu softwerowego ze standardami, konwencjami i regulacjami prawnymi lub podobnymi odnoszącymi się do użyteczności. Jakość oprogramowaniaMetryki jakości wg ISO 912611

12 Efektywność (efficiency) Zachowanie w czasie (time behaviour) – zdolność produktu softwerowego do zapewnienia odpowiednich czasów odpowiedzi i przetwarzania przy wykonywaniu swoich funkcji w określonych warunkach. Wykorzystywalność zasobów (resource utilisation) – zdolność produktu softwerowego do wykorzystania zasobów w odpowiedniej ilości i w odpowiednim rodzaju przy wykonywaniu swoich funkcji w określonych warunkach. Zgodność ze standardami efektywności (effectiveness compliance) – zgodność produktu softwerowego ze standardami, konwencjami i regulacjami prawnymi lub podobnymi odnoszącymi się do efektywności. Jakość oprogramowaniaMetryki jakości wg ISO 912612

13 Utrzymywalność (mainanability) Podatność na analizę (analysability) – łatwość, z jaką niedoskonałości produktu softwerowego mogą być zdiagnozowane a przyczyny błędów w oprogramowaniu lub jego modyfikowanych częściach mogą być zidentyfikowane. Łatwość wprowadzania zmian (changeability) – łatwość, z jaką określone modyfikacje mogą zostać wprowadzone. Stabilność (stability) – zdolność produktu softwerowego do unikania niespodziewanych efektów modyfikacji oprogramowania. Testowalność (testability) – łatwość, z jaką zmodyfikowane oprogramowanie może być walidowane. Zgodność ze standardami utrzymywalności (maintainability compliance) – zgodność produktu softwerowego ze standardami, konwencjami i regulacjami prawnymi lub podobnymi odnoszącymi się do utrzymywalności. Jakość oprogramowaniaMetryki jakości wg ISO 912613

14 Przenośność (portability) Adaptowalność (adaptability) – łatwość, z jaką produkt softwerowy może zostać zaadaptowany do nowego określonego środowiska bez podejmowania akcji lub środków innych niż przewidziane do tego celu. Łatwość instalacji (installability) – łatwość, z jaką produkt softwerowy może zostać zainstalowany w określonym środowisku. Zdolność do współistnienia (co-existence) – zdolność produktu softwerowego do współistnienia z innym niezależnym oprogramowaniem we wspólnym środowisku ze współdzielonymi zasobami. Zastępowalność (replaceability) – zdolność produktu softwerowego do zastosowania go w miejsce innego określonego produktu softwerowego dla tego samego celu w tym samym środowisku. Zgodność ze standardami przenośności (portability compliance) – zgodność produktu softwerowego ze standardami, konwencjami i regulacjami prawnymi lub podobnymi odnoszącymi się do przenośności. Jakość oprogramowaniaMetryki jakości wg ISO 912614

15 Model jakości użytkowej Jakość oprogramowaniaMetryki jakości wg ISO 912615 Quality in Use EffectivenessProductivitySafetySatisfaction Task effectiveness Task completion Task time Task efficiency Economic productivity User health and safety Economic damage Satisfaction scale Error frequency Productive proportion Relative user efficiency Safety of people affected by use of the system Discretionally usage Satisfaction questionnaire Software damage

16 Efektywność (effectiveness) Efektywność wykonywania zadań (task effectiveness) – jaka część celów zadań jest osiągana przez użytkownika? Kompletność zadań (task completion) – jaka część zadań jest kończona? Częstość występowania błędów (error frequency) – jaka jest częstość występowania błędów? Jakość oprogramowaniaMetryki jakości wg ISO 912616

17 Produktywności (productivity) Czas wykonania zadania (task time) – jak długo zajmuje wykonanie zadania? Wydajność wykonywania zadań (task efficiency) – jak efektywny jest użytkownik? Produktywność ekonomiczna (economic productivity) – jak efektywny ekonomicznie jest użytkownik? Produktywność czasowa (productive proportion) – jaką część czasu użytkownik poświęca na wykonywanie efektywnych operacji? Względna wydajność użytkownika (relative user efficiency) – na ile wydajny jest użytkownik w odniesieniu do eksperta? Jakość oprogramowaniaMetryki jakości wg ISO 912617

18 Bezpieczeństwo (safety) Zdrowie i bezpieczeństwo użytkowników (user health and safety) – czy są jakieś problemy zdrowotne u użytkowników produktu? Bezpieczeństwo ludzi poddanych działaniu systemu (safety of people affected by use of the system) – czy istnieje jakieś zagrożenie dla ludzi poddanych działaniu systemu? Straty ekonomiczne (economic damage) – jakie jest prawdopodobieństwo strat ekonomicznych? Uszkodzenie oprogramowania (software damage) – jakie jest prawdopodobieństwo uszkodzenia oprogramowania? Jakość oprogramowaniaMetryki jakości wg ISO 912618

19 Satysfakcja (satisfaction) Skala satysfakcji (satisfaction scale) – jaka jest skala satysfakcji użytkownika? Kwestionariusz satysfakcji (satisfaction questionaire) – jaka jest satysfakcja użytkownika z określonych cech oprogramowania? Wybieralność oprogramowania (discrectionally usage) – jak często użytkownik wybiera dany produkt? Jakość oprogramowaniaMetryki jakości wg ISO 912619

20 Wady i zalety ISO 9126 Zalety Podział jakości na trzy poziomy: – jakość użycia – jakość zewnętrzną – jakość wewnętrzną Reprezentacja różnych punktów widzenia: – użytkownika – kierownika projektu – projektanta Definicja konkretnych miar (sposobów pomiaru) Wady Bardzo duża liczba miar trudnych do zebrania Część miar o nieustalonej skali – nie można przeliczyć na jakość Jakość oprogramowaniaMetryki jakości wg ISO 912620

21 Bibliografia ISO/IEC 9126-1:2001 -- Software engineering -- Product quality -- Part 1: Quality model ISO/IEC TR 9126-2:2003 -- Software engineering -- Product quality -- Part 2: External metrics ISO/IEC TR 9126-3:2003 -- Software engineering -- Product quality -- Part 3: Internal metrics ISO/IEC TR 9126-4:2004 -- Software engineering -- Product quality -- Part 4: Quality in use metrics Jakość oprogramowaniaMetryki jakości wg ISO 912621


Pobierz ppt "Metryki jakości wg ISO 9126 Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania"

Podobne prezentacje


Reklamy Google