Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W4 -24.XI Pakiet Office – edytor HTML

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W4 -24.XI Pakiet Office – edytor HTML"— Zapis prezentacji:

1 W4 -24.XI Pakiet Office – edytor HTML
Technologie informacyjne Mechatronika PWSW W4 -24.XI Pakiet Office – edytor HTML

2 Superaplikacja biurowa – MS- OFFICE
Microsoft Office to pakiet aplikacji biurowych wyprodukowany przez firmę Microsoft. Popularny - powszechnie wykorzystywany w firmach i przez zwykłych użytkownikow domowych. Programy składające się na Microsoft Office są przeznaczone na platformę Microsoft Windows oraz Apple Mac OS X, mogą zostać uruchomione na innych systemach (GNU/Linux, FreeBSD itp.) wersje: starsze, XP, 2003, 2007, 2010

3 − Microsoft Excel (arkusz kalkulacyjny)
W skład pakietu MS Office Basic wchodzą: − Microsoft Word (edytor tekstu) − Microsoft Excel (arkusz kalkulacyjny) − Microsoft PowerPoint (tworzenie prezentacji multimedialnej) − Microsoft Office Picture Manager (przeglądarka obrazow, prosta edycja zdjęć) Ponadto: − Microsoft Outlook (program pocztowy, kalendarz). − Microsoft Access (tworzenie i obsługa baz danych) − Microsoft OneNote (robienie notatek, dodawany od wersji 2003) − Microsoft Publisher (tworzenie publikacji prasowych) − Microsoft Visio (edytor schematów) − Microsoft Office SharePoint Designer (poprzednio FrontPage; tworzenie i edycja stron WWW) − Microsoft Project (zarządzanie harmonogramem projektów) i inne nawet Microsoft Office Communicator (Komunikator internetowy)

4 MS Powerpoint Krótko możliwości (przećwiczymy na laboratorium) Widoki: slajd, sortowanie slajdów, notatki, wyświetlenie prezentacji Podstawowe elementy slajdu: tekst grafika (obrazy, wykresy, schematy organizacyjne, równania matemat.) dźwięk Możliwości: sterowanie tempem efekty wizualne (animacje, przejścia slajdów)

5 EDYTORY TEKSTU - wprowadzenie
Podział edytorów tekstu ASCII dokumentu redagowanego MS WordPad (Write) MS Word WordPerfect NC-edit Notatnik vi - unix Tech Works AmiPro Open Office inne Write WordStar ChiWriter TAG

6 WYSIWYG (what you see is what you get)
Pośrednictwo użytkownika edytora MS Word składowe okna: menu operacji paski narzędzi pasek stanu menu podręczne możliwości: praca z wieloma dokumentami równocześnie (menu Okno) podział okna (dokumentu) na dwie części WYSIWYG (what you see is what you get) „masz to co widzisz”

7 Z n k i sekcja 1 sekcja 2 sekcja 3 podział logiczny:
sekcje wygląd stron akapity (paragrafy) - wygląd fragmentów stron (nowy wiersz) obiekty (rysunki, wzory, wykresy, tabele, pola tekstowe) znaki operacje: Wstaw  Znak podziału  Sekcji Wstaw  Obiekt | Rysunek | Pole tekstowe Enter - koniec akapitu sekcja 1 sekcja 2 Z sekcja 3 n k i a

8 Ale podział na sekcje nie jest automatyczny !
podział redakcyjny: strony wiersze Istota: automatyczny podział tekstu na strony automatyczny podział tekstu na wiersze Ale podział na sekcje nie jest automatyczny !

9 Układ strony Najważniejsze opcje: Rozmiar Orientacja
Marginesy – proponowane/niestandardowe Podgląd wydruku w ikonie Office w lewym górnym rogu ekranu

10 Niewskazane wiele spacji
AKAPIT - 1 lub więcej wierszy stanowiących całość logiczną, zakończony znakiem końca akapitu. ŁAMANIE WIERSZY odbywa się AUTOMATYCZNE !!! Naciśnięcie ENTER wymusza zmianę wiersza a więc jest początkiem nowego akapitu. AKAPIT posiada zawsze całkowitą liczbę wierszy (jeden lub więcej). Niewskazane wiele spacji puste akapity jako odstępy (wykonywać przez parametry akapitu – odstęp przed i po)

11 Położenie akapitów marginesy strony wcięcie 1-go wiersza wcięcie prawostronne wcięcie lewostronne odstęp po odstęp przed sumuje się Tylko tak robimy – przez parametry akapitu – Format Akapit

12 Odstępy wewnątrz akapitu
spacja NORMALNA NIEROZDZIELAJĄCA (CRTL+SHIFT + SPACJA) tabulatory (większe odstępy) kolumny tabela ENTER – koniec akapitu (można usuwać) SHIFT+ENTER – wymuszone złamanie akapitu

13 italic      - Wstaw symbol x2 - indeksy górne i dolne
Formatowanie czcionki – łatwe ale.... x2 - indeksy górne i dolne      - Wstaw symbol italic

14 Nawigacja w dokumencie
typowa: myszka + paski przewijania klawiatura - o znak, wiersz, akapit, ekran, pocz./koniec Klawisze Skok kursora   o znak   o wiersz CTRL+  CTRL+  o słowo w prawo, lewo Home/End na początek/koniec wiersza CTRL+ /CTRL+ o akapit PgDn/PgUp o ekran CRTL+Home CTRL+End początek/koniec dokumentu inne możliwości: skok do specyficznego miejsca (wiersz, strona, sekcja, obiekt) menu Edycja  Przejdź do, makroklawisz Ctrl-G (ang. go to), klawisz funkcyjny F5

15 Ważniejsze operacje Zaznaczanie i operacje edycyjne
typowe: wprowadzanie + usuwanie + przemieszczanie + kopiowanie bezpośrednio + schowek znaki, wycinki tryb wstawiania/zastępowania: przycisk w pasku stanu klawisz Insert (zmiana trybu wstawianie-zastępowanie) Techniki - schowek - przeciąganie Kasowanie znaków (Delete, Backspace)

16 Widoczność znaków niedrukowanych - narzędzie ¶
Widoki dokumentu widok normalny – wpisywanie, edycja i wstępne formatowanie widok wydruku – podgląd w ikonie Office wszystkie szczegóły wyglądu stron dokumentu wstawianie i rozmieszczanie obiektów edycja nagłówków i stopek ustawiania marginesów ustawianie układu kolumnowego podgląd wydruku widok konspektu - wielopoziomowe listy wyliczane Widoczność znaków niedrukowanych - narzędzie ¶ widzimy znaki reprezentujące zmiany wiersza, spacje, tabulatory, wymuszone zakończenia strony, sekcji itp.

17 Sprawdzanie poprawności pisowni i gramatyki
na bieżąco: Narzędzia  Opcje  Pisownia i gramatyka Menu Recenzja w Office 2007 jednorazowo: Narzędzia  Pisownia i gramatyka przycisk paska narzędzi F7 kolejno: propozycje zmiany wyrazu ręczna edycja wyrazu rezygnacja ze zmiany Dzielenie wyrazów na sylaby na prawym marginesie: Menu Narzędzia – Język – Dzielenie wyrazów (lub Układ strony! w Office2007) F4 - powtarzanie ostatniej operacji (przydatne) malarz formatów

18 Szukanie i zastępowanie
operacje: Edycja Znajdź lub Ctrl-F (ang. Find) Edycja Zamień lub Ctrl-H (ang. cHange) Narzędzia główne Wstawianie obiektów (grafika i inne) menu Wstawianie

19 Tworzenie i wykorzystanie stylów do formatowania
Styl – nazwany zestaw parametrów dla akapitu – właściwości akapitu – wcięcia odstępy itp., czcionka- wielkość, krój itd., obramowania, język itp.) ułatwia jednolite formatowanie tylko dla stylów Nagłówek możliwe utworzenie spisu treści Style (okienko stylów) - nowy styl, modyfikacja dodawanie do meny szybkich stylów

20 Równania matematyczne
Wstaw ObiektMicrosoft Equation 3.0, Bezpośrednio dostępne w Office 2007 w menu Wstawianie Dodatkowe narzędzie, pasek elementów najczęściej występujących w równaniach, rozwijane narzędzia paska. Uwaga: Najpierw wybierać strukturę (np. ułamek, indeksy) a potem w odpowiednie pola wstawiać obiekty z klawiatury lub z paska

21 Elementy które można obramować: Znaki Słowa Dłuższy akapit Tabele
Obramowania i cieniowania Elementy które można obramować: Znaki Słowa Dłuższy akapit Tabele Rysunki Strona  

22 Tabele Sposoby wstawiania tabeli:
·       lub menu Wstawianie/Tabela  Wstaw tabelę Narzędzie Rysuj tabelę (tabele o strukturze nierównomiernej) komórki scalone Poruszanie się po tabeli – klawisze nawigacyjne, TAB, SHIFT+TAB, klikanie myszką

23 Pozycje tabulatorów widoczne na linijce górnej
Inne możliwości Tabulatory – standardowe i własne (odstępy poziome i wyrównanie) TABULATOR – pozycja, do której wykonać można skok poziomy poprzez użycie klawisza tabulacji TAB, zastępuje użycie wielu spacji (co nie jest zalecane) Pozycje tabulatorów widoczne na linijce górnej Typy tabulatorów: ·       Wyrównanie do lewej ·      Wyrównanie do prawej ·      Wyrównanie do środka ·    Dziesiętny (dla liczb) – wyrównanie do kropki lub przecinka dziesiętnego Nazwisko Data Cecha Premia Kowalski wysoki 1500,00 Nowak niski Malinowski średni ,90 Powielenie tabulatorów dla nowego - wstawianego akapitu

24 Podział na sekcje Podział dokumentu na sekcje umożliwia:
·       Zróżnicowanie liczby kolumn gazetowych ·       Zróżnicowanie formatowania strony (czasem potrzebna 1 strona poziomo, obrócona o 90o) ·       Zróżnicowanie nagłówków i stopek (np. dla rozdziałów) Podział na sekcje: · 1 sposób – wstawianie znaków końca sekcji (menu Układ strony – znaki podziału) ·  2 sposób – zaznaczenie fragmentu tekstu i ustalenie liczby kolumn – podział automatyczny Znak podziału kolumny – Układ strony/kolumny

25 Listy – Narzędzia główne/ Akapit – ikony dla list
wyliczanie numerowanie (w tym konspekty numerowane – lista wielopoziomowa) Nagłówki i stopki – menu Wstawianie (tytuł rozdziału, numer strony) – zróżnicowane dla sekcji Numery stron – menu Wstawianie - Numer strony Spisy treści – KONIECZNY STYL NAGŁÓWKOWY! DLA AKAPITÓW TYTUŁOWYCH (Nagłówek1, Nagłówek2..) Menu Odwołanie - Indeks i spisy

26 Inne możliwości: Tezaurus – synonimy, Tłumaczenie Przypisy
Recenzja (śledź zmiany) – poprawki widoczne lub nie

27 Strony WWW (World Wide Web)
Mosaic – pierwsza przeglądarka 1993 Internet Explorer Opera Firefox(Mozilla) Safari Chrome(Google)

28 HTML HTML (ang. HyperText Markup Language, pol. hipertekstowy język znaczników) – język wykorzystywany do tworzenia stron internetowych HTML – kod źródłowy języka, można bezpośrednio pisać korzystając z edytora tekstu nieformatowanego (ASCII) np. Notatnik – zapis w pliku z rozszerzeniem htm lub html HTML zdefiniowanie sposobu wizualnej prezentacji dokumentu w przeglądarce internetowej, osadzanie ciągów instrukcji języków skryptowych, wpływających na zachowanie przeglądarek lub innych parserów HTML.

29 Dynamiczny HTML lub DHTML (ang
Dynamiczny HTML lub DHTML (ang. Dynamic HyperText Markup Language, dynamiczny hipertekstowy język znaczników) techniki służące do dynamicznej zmiany treści, wyglądu, zachowania dokumentu HTML w przeglądarce umożliwiające interakcję strony WWW z użytkownikiem i stosowanie efektów wizualnych plik HTML - tekst nieformatowany – małe pliki łatwe do przesyłu w sieci

30 Znaczniki (tagi) – postać ogólna
<ZNACZNIK atrybuty> zawartość </ZNACZNIK> atrybuty są opcjonalne (niekonieczne) PODSTAWOWA STRUKTURA dokumentu HTML <HTML> <HEAD> <TITLE> Tytuł w nagłówku okna </TITLE> </HEAD> <BODY> Tu są elementy pojawiające się na stronie </BODY> </HTML> konfiguracja treść strony

31 <A href="jakiś_adres"> Onet </A>
Przykład <A href="jakiś_adres"> Onet </A> nazwa atrybutu wartość atrybutu znacznik zamykający znacznik otwierający zawartość

32 Znaczniki podstawowe (jest ich ok. 80)
Strukturalne, np . H1 – nagłówek P – akapit TABLE - tabela DIV, SPAN - grupujące Prezentacyjne – określające formę – np. B – pogrubienie I – italic Hiperłącza (kotwice) A

33 Tekst3 Tekst1 Tekst2 Zagnieżdżanie znaczników
<P> Tekst1<B><I> Tekst2 </I> Tekst 3</B></P> Tekst3 Tekst1 Tekst2 <TD><IMG src="obraz.jpg" /></TD> obrazek w komórce tabeli

34 Znaczniki elementów pustych <ZNACZNIK />
przykładowo: <BR /> wymuszona zmiana wiersza <IMG /> grafika <INPUT /> pole formularza można pisać: <BR> </BR> lub <BR/> lecz zgodnie z XHTML powinno być: <BR /> ze spacją

35 Wybrane znaczniki … Akapit tekstowy - znacznik <P> - Przykłady:
<P align="center"> Tytuł </P> <P align="left"> Tytuł2 </P> wybór kroju, koloru, rozmiaru czcionki przez atrybut style i jego cechy – o tym za chwilę Dawniej określał to znacznik <FONT> ale niezalecany dla nowszych standardów HTML Akapity nagłówkowe określonych gotowych stylów <H1> Nagłówek pierwszy </H1> <H2> Nagłówek drugi </H2> <H3> Nagłówek trzeci </H3> <H4> Nagłówek czwarty</H4> <H5> Nagłówek piąty</H5> <H6> Nagłówek szósty</H6>

36 Linie poziome znacznik HR
pusty – nie ma znacznika zamykającego <HR SIZE="7" WIDTH="400" COLOR="yellow" /> <HR SIZE="8" WIDTH="100" ALIGN=left COLOR="navy" /> white aqua silver gray blue fuchsia lime red teal olive yellow maroon navy

37 Kolory Oprócz nazw ang. można podawać 3 dwupozycyjne liczby w układzie szesnastkowym (cyfry ABCDEF), określające nasycenie składowych RGB (red, green, blue) od 00 (minimum) do FF (maksimum = 25510) np. #17AACF czyli np. #00FF00 to zielony R G B

38 <P>Litwo, <B> Ojczyzno </B> moja</P>
Styl czcionki <B> tekst </B> pogrubiona <I> tekst </I> kursywa <U> tekst </U> podkreślona Stosuje się tylko lokalnie, np. wewnątrz akapitu dla krótkiego fragmentu tekstu <P>Litwo, <B> Ojczyzno </B> moja</P> tylko jedno słowo pogrubione

39 Kolor tła strony – jako atrybut znacznika BODY
<BODY BGCOLOR="nazwa koloru"> poprawniej: <BODY style="background-color:nazwa koloru"> motywy lub obrazek w tle strony można zdefiniować innymi parametrami stylu dla BODY – o tym za chwilę

40 Tabele <TABLE BORDER="1"> …. </TABLE>
<TR>…</TR> znacznik wiersza <TD>…</TD> znacznik kolumny Przykład: <TABLE BORDER="1"> <TR> <TD> AA </TD> <TD> AB </TD></TR> <TR> <TD> BA </TD> <TD> BB </TD> </TR> <TR> <TD> CA </TD> <TD> CB </TD> </TR> </TABLE>

41 Lista wypunktowana Lista numerowana <UL>
<LI> tekst punktu pierwszego </LI> <LI> tekst punktu drugiego </LI> <LI> tekst punktu trzeciego </LI> </UL> Lista numerowana <OL> <LI> tekst punktu pierwszego </LI> <LI> tekst punktu drugiego </LI> <LI> tekst punktu trzeciego </LI> </OL>

42 <li>Punkt 1.</li> <li>Punkt 2. <ul>
Przykład <ol> <li>Punkt 1.</li> <li>Punkt 2. <ul> <li>Podpunkt 1.</li> <li>Podpunkt 2.</li> </ul> </li> </ol> 1. Punkt 1. 2. Punkt 2. Podpunkt 1. Podpunkt 2. efekt

43 Grafika znacznik IMG <IMG SRC="ścieżka_do_pliku/nazwa_pliku" />
<IMG border="0" src=" _7.gif" width="55" height="45" /> <IMG SRC="OBRAZY/plik.jpg" HEIGHT="80" /> folder podrzędny względem tego, w którym jest plik HTML

44 Odsyłacze (link – hiperłącze)
Odsyłaczem jest konstrukcja, która wskazuje pewien adres (zakładka na tej samej stronie, inna strona, inny adres URL) i pozwala skoczyć do niego za pomocą kliknięcia na niej myszką. <A HREF= "adres " > Tekst (lub obrazek), który należy kliknąć </A> Np. <A HREF= " > Wirtualna Polska </A> <A HREF="http://www.microsoft.com/poland/”> Możesz zaglądnąć pod ten adres </A> <A HREF="./reklama.htm"> <IMG SRC="reklama.jpg" > </A>

45 Formularze ta sama nazwa cd. … <FORM>
<SELECT name="Typy" multiple="multiple"> <OPTION selected="selected">Rock and roll</OPTION> <OPTION>Jazz</OPTION> <OPTION>Blues</OPTION> </SELECT> <INPUT type="RADIO" name="wybor" value="p" />Podstawowe <INPUT type="RADIO" name="wybor" value="s" />Średnie <INPUT type="RADIO" name="wybor" value="w" />Wyższe Wpisz tekst:<INPUT type="text" name="T1" size="20"/> <INPUT type="submit" value="OK" name="B1" /> <INPUT type="reset" value="Reset" name="B2" /> ta sama nazwa cd. …

46 <INPUT TYPE="CHECKBOX" NAME="ok" VALUE="B" /> OK
<TEXTAREA NAME="TEKST" ROWS="5" COLS="20"> MIEJSCE NA WIĘKSZY TEKST </TEXTAREA><BR /> </FORM>

47 efekt…

48 Dla obsługi danych wpisanych do formularzy (np
Dla obsługi danych wpisanych do formularzy (np. ich wysłanie na serwer w celu zapisu czy też analizy) konieczne jest zastosowanie specjalnych metod

49 Przykład dokumentu HTML
<HEAD> <TITLE> Moja strona </TITLE> </HEAD> <BODY bgcolor="gray"> <H1> To jest moja strona </H1> <HR size="2" align=left color="navy" /> <TABLE BORDER="3"> <TR> <TD> AA </TD> <TD> AB </TD></TR> <TR> <TD> BA </TD> <TD> BB </TD> </TR> <TR> <TD> CA </TD> <TD> CB </TD> </TR> </TABLE> <UL> <LI> <A HREF='http://www.onet.pl>Onet</A> <LI> <A HREF='http://www.google.pl>GOOGLE</A> <LI> <A HREF='http://www.interia.pl>Interia</A> </UL> </BODY> </HTML> HEAD tabela BODY lista hiperłączy

50 CSS – arkusze stylów <ZNACZNIK style="cecha:wartość"> ...
opiera się na zasadzie określania cech elementy dzięki atrybutowi style <ZNACZNIK style="cecha:wartość"> ... Styl może mieć wiele cech, np.: <P style="font-size:20px;color:blue"> ... <TABLE style=" background-color:#ff0000; border:2px solid red;"> ... cechy stylu oddzielamy średnikami

51 Przykładowe cechy stylów
Opis Przykładowa wartość background-color kolor tła #ff0000 albo rgb(255,0,0) blue background-image adres tła graficznego url('rys1.gif ') border-color kolor ramki red border-style styl i wygląd obramowania dotted dashed solid border wiele cech obramowania 2px solid yellow color kolor tekstu yellow #669933 font-family rodzaj oraz rodzina czcionki Arial sans-serif font-size wielkość czcionki 14px 2cm font-style styl czcionki italic

52 grubość (waga) czcionki bold lighter wysokość elementu 10px 3mm
font-weight grubość (waga) czcionki bold lighter height wysokość elementu 10px mm width szerokość elementu 100px left top odległość od lewej (górnej) krawędzi 10cm mm position określenie współrzędnych elementu fixed relative margin odległości od zewnętrznego elementu 3px 3px 10px 20px margin-top margin-bottom margin-left margin-right każdy margines osobno 5cm text-align wyrównanie poziome tekstu left center justify text-decoration wygląd tekstu underline vertical-align wyrównanie w pionie top bottom padding oddalenie wewnętrznego elementu

53 definiowany element element wewnętrzny element zewnętrzny

54 Przykład zastosowania margin i padding
<DIV style="border:1px solid red; width:600px;background-color:yellow;"> <DIV style=" border:1px solid black; margin:20px 20px 20px 20px;padding: 100px 10px 100px 30px;text-align:center;background-color:grey;" > <P style="background-color:green;">Tekst w komórce</P> </DIV> Obejrzeć efekt w przeglądarce

55 To jest tekst Sposoby definicji stylów znaczników
1 sposób: bezpośrednio w elemencie <P style="color:red"> To jest tekst </P> To jest tekst

56 2 sposób: w bloku HEAD wewnątrz znacznika <STYLE>
<HTML><HEAD><TITLE>Indeks: elementy</TITLE> <STYLE type="text/css"> p {font-size: 44px;} table {background-color:#ff0000;} </STYLE> </HEAD> <BODY> <P> To jest tekst 1</P> <TABLE> <TR><TD>AAA</TD></TR></TABLE> </BODY></HTML> dla akapitów dla tabel

57 Można zestaw cech nazwać – jest to tzw
Można zestaw cech nazwać – jest to tzw. klasa – i stosować atrybut class dla różnych znaczników . (kropka) <HTML><HEAD><TITLE>Indeks: elementy</TITLE> <STYLE type="text/css"> .czerwony {background-color:#ff0000;} </STYLE> </HEAD> <BODY> <TABLE class="czerwony"><TR><TD>A</TD><TD>B</TD></TR></TABLE> <P class="czerwony"> Tekst </P> </BODY></HTML> zastosowania klasy A B tabela Tekst akapit

58 <TR><TD>A</TD><TD>B</TD></TR>
Przykład2: <style type="text/css"> body, td, p {font: 14px helvetica, sans-serif; border:2px solid red} table {border:2px solid black;} .gruby {font: bold 18px helvetica, sans-serif;} </style> i dalej.. <TABLE> <TR><TD>A</TD><TD>B</TD></TR> </TABLE> <p class="gruby"> tekst akapitu </p> A B tekst akapitu

59 # Można też stosować identyfikatory znaczników Tekst 2
<HTML><HEAD><TITLE>Indeks: elementy</TITLE> <STYLE type="text/css"> #maly {font-size:10px;} #duzy {font-size:30px;} </STYLE> </HEAD> <BODY> <P id="maly"> Tekst 1 </P> <P id="duzy"> Tekst 2 </P> </BODY></HTML> Tekst 1 Tekst 2

60 3 sposób: W osobnym pliku robimy definicje stylów
p {font-size: 44px;} .czerwony {background-color:#ff0000;} Plik style.css Plik index.html <HTML><HEAD><TITLE>Indeks: elementy</TITLE> <LINK rel=stylesheet href="style.css" type="text/css" /> </HEAD> <BODY> <P> To jest tekst 1</P> <TABLE class="czerwony"> <TR><TD>AAA</TD></TR></TABLE> </BODY></HTML>

61 Przykład skryptu HTML z arkuszem stylów
<HEAD> <TITLE> Moja strona </TITLE> <link rel=stylesheet href="style.css" type="text/css"> </HEAD> <BODY> <H1> To jest moja strona </H1> <HR size="2" align=left color="navy"> <TABLE> <TR> <TD> AA </TD> <TD> AB </TD></TR> <TR> <TD> BA </TD> <TD> BB </TD> </TR> <TR> <TD> CA </TD> <TD> CB </TD> </TR> </TABLE> <UL class="lista"> <LI> <A HREF='http://www.onet.pl>Onet</A> </LI> <LI> <A HREF='http://www.google.pl>GOOGLE</A> </LI> <LI> <A HREF='http://www.interia.pl>INTERIA</A> </LI> </UL> </BODY> </HTML> plik style.css body{ background-color:gray} table{border-width:3px;} .lista {font-size:20px}

62 Javascript JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania. JavaScript jest oddzielnym językiem (nie jest uproszczoną wersją Javy). Może być osadzany w dokumentach HTML. Javascript jest łatwy w nauce i pozwala na pewne „zdynamizowanie” stron internetowych. Przeglądarka IExplorer pyta o zezwolenie na wykonanie skryptu.

63 Wstawienie skryptu do dokumentu HTML
Skrypty JavaScript są zagnieżdżane w dokumentach HTML. Skrypt JavaScript umieszczane są między znacznikami <SCRIPT> i </SCRIPT>. <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> treść skryptu </SCRIPT> . ", "width": "800" }

64 Może istnieć wiele skryptów naprzemiennie z pozostałym kodem HTML
<HTML><HEAD></HEAD> <BODY> <P> To jest tekst 1</P> <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> treść skryptu 1 </SCRIPT> <P> To jest tekst 2</P> treść skryptu 2 </BODY></HTML> Może istnieć wiele skryptów naprzemiennie z pozostałym kodem HTML

To jest tekst 2

treść skryptu 2. Może istnieć wiele skryptów naprzemiennie z pozostałym kodem HTML.", "width": "800" }

65 Aby tworzyć działające skrypty JavaScript wymagane są:
jakaś metoda wprowadzania i przechowania danych (liczb, tekstów) jakieś instrukcje, które umożliwią obliczenia wyników jakieś metody pokazania wyniku

66 Wykorzystanie skryptu Javascript w dokumencie HTML
<HTML><HEAD></HEAD> <BODY> <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> // obiekt document i jego metoda write - wypisanie tekstu document.write ("To jest zwykły tekst"); // wysyłamy też znacznik HTML document.write ("<BR />"); x=5; //nadajemy wartość zmiennej y=13; //nadajemy wartość zmiennej wynik=13; //nadajemy wartość zmiennej (obliczenie) // ... i wyświetlamy jej wartość document.write("Wartość <I>wyniku</I> : "+wynik); </SCRIPT> <P> a to już akapit poza skryptem</P> </BODY></HTML>

a to już akapit poza skryptem

", "width": "800" }


Pobierz ppt "W4 -24.XI Pakiet Office – edytor HTML"

Podobne prezentacje


Reklamy Google