Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW"— Zapis prezentacji:

1 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW
MIKROEKONOMIA program przedmiotu dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

2 Przedmiot i metody badawcze ekonomii
Nazwa dyscypliny i zakres nauk ekonomicznych Dobra ekonomiczne, koszty alternatywne, rzadkość, ograniczoność zasobów Krzywa możliwości produkcyjnych, linia ograniczeń budżetowych, izokoszta dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

3 Popyt, podaż, rynek, równowaga
Popyt i jego determinanty Podaż i jej determinanty Równowaga rynkowa krótkookresowa i dynamika procesów dostosowawczych Ingerencja rządu w rynek – ceny maksymalne i minimalne Równowaga rynkowa długookresowa dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

4 Teorie postępowania konsumenta
Koncepcja użyteczności – problemy racjonalnego wyboru Krzywe obojętności i linie ograniczenia budżetowego Równowaga konsumenta dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

5 Reakcje nabywców na zmiany dochodów i cen
Popyt konsumpcyjny a zmiany dochodu – krzywa dochodowo-konsumpcyjna Elastyczność dochodowa popytu Popyt konsumpcyjny a zmiany cen – krzywa cenowo-konsumpcyjna Elastyczność cenowa popytu (prosta i mieszana) Interpretacja współczynników elastyczności dochodowej i cenowej popytu dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

6 Nietypowe zachowania konsumentów na rynku
Popyt funkcjonalny i niefunkcjonalny Efekt naśladownictwa („owczego pędu) Efekt snobizmu Efekt veblenowski (konsumpcja ostentacyjna) dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

7 Funkcja produkcji i koszty przedsiębiorstwa
Dwuczynnikowa funkcja produkcji – wybory technik wytwarzania Jednoczynnikowa funkcja produkcji – produkt całkowity, przeciętny i krańcowy Koszty przedsiębiorstwa – koszty całkowite, przeciętne i krańcowe Analiza graficzna kosztów w krótkim i długim okresie dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

8 Rynek wolnokonkurencyjny
Założenia konkurencji doskonałej Cena, utarg przeciętny i krańcowy Maksymalizacja zysku i minimalizacja strat Zmiany popytu rynkowego a sytuacja przedsiębiorstwa Punkt niwelacji i punkt zamknięcia Techniczne i ekonomiczne optimum dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

9 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW
Monopol pełny Założenia modelowe Utarg całkowity, przeciętny i krańcowy w monopolu Cena monopolowa i wielkość produkcji Doskonałe i niedoskonałe różnicowanie cen Komparatywna nieefektywność monopolu Ingerencja rządu na rynku monopolu dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

10 Konkurencja niedoskonała
Założenia rynku oligopolu Przywództwo cenowe w oligopolu Konsekwencje działania kartelu Równowaga długookresowa przedsiębiorstwa na rynku konkurencji monopolistycznej dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

11 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW
Rynek pracy Rynek pracy – podaż i popyt, równowaga, nierównowaga, płaca minimalna Wolnokonkurencyjny rynek pracy Monopson Kartel pracodawców dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW


Pobierz ppt "dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW"

Podobne prezentacje


Reklamy Google