Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW MIKROEKONOMIA program przedmiotu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW MIKROEKONOMIA program przedmiotu."— Zapis prezentacji:

1 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW MIKROEKONOMIA program przedmiotu

2 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW Przedmiot i metody badawcze ekonomii Nazwa dyscypliny i zakres nauk ekonomicznych Dobra ekonomiczne, koszty alternatywne, rzadkość, ograniczoność zasobów Krzywa możliwości produkcyjnych, linia ograniczeń budżetowych, izokoszta

3 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW Popyt, podaż, rynek, równowaga Popyt i jego determinanty Podaż i jej determinanty Równowaga rynkowa krótkookresowa i dynamika procesów dostosowawczych Ingerencja rządu w rynek – ceny maksymalne i minimalne Równowaga rynkowa długookresowa

4 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW Teorie postępowania konsumenta Koncepcja użyteczności – problemy racjonalnego wyboru Krzywe obojętności i linie ograniczenia budżetowego Równowaga konsumenta

5 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW Reakcje nabywców na zmiany dochodów i cen Popyt konsumpcyjny a zmiany dochodu – krzywa dochodowo-konsumpcyjna Elastyczność dochodowa popytu Popyt konsumpcyjny a zmiany cen – krzywa cenowo-konsumpcyjna Elastyczność cenowa popytu (prosta i mieszana) Interpretacja współczynników elastyczności dochodowej i cenowej popytu

6 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW Nietypowe zachowania konsumentów na rynku Popyt funkcjonalny i niefunkcjonalny Efekt naśladownictwa („owczego pędu) Efekt snobizmu Efekt veblenowski (konsumpcja ostentacyjna)

7 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW Funkcja produkcji i koszty przedsiębiorstwa Dwuczynnikowa funkcja produkcji – wybory technik wytwarzania Jednoczynnikowa funkcja produkcji – produkt całkowity, przeciętny i krańcowy Koszty przedsiębiorstwa – koszty całkowite, przeciętne i krańcowe Analiza graficzna kosztów w krótkim i długim okresie

8 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW Rynek wolnokonkurencyjny Założenia konkurencji doskonałej Cena, utarg przeciętny i krańcowy Maksymalizacja zysku i minimalizacja strat Zmiany popytu rynkowego a sytuacja przedsiębiorstwa Punkt niwelacji i punkt zamknięcia Techniczne i ekonomiczne optimum

9 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW Monopol pełny Założenia modelowe Utarg całkowity, przeciętny i krańcowy w monopolu Cena monopolowa i wielkość produkcji Doskonałe i niedoskonałe różnicowanie cen Komparatywna nieefektywność monopolu Ingerencja rządu na rynku monopolu

10 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW Konkurencja niedoskonała Założenia rynku oligopolu Przywództwo cenowe w oligopolu Konsekwencje działania kartelu Równowaga długookresowa przedsiębiorstwa na rynku konkurencji monopolistycznej

11 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW Rynek pracy Rynek pracy – podaż i popyt, równowaga, nierównowaga, płaca minimalna Wolnokonkurencyjny rynek pracy Monopson Kartel pracodawców


Pobierz ppt "Dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW MIKROEKONOMIA program przedmiotu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google