Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stanisław Kępiński © 2003Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii PAM 1 Rola anestezjologa w opiece okołooperacyjnej Seminarium dla studentów III roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stanisław Kępiński © 2003Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii PAM 1 Rola anestezjologa w opiece okołooperacyjnej Seminarium dla studentów III roku."— Zapis prezentacji:

1 Stanisław Kępiński © 2003Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii PAM 1 Rola anestezjologa w opiece okołooperacyjnej Seminarium dla studentów III roku Pielęgniarstwa

2 Stanisław Kępiński © 2003Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii PAM 2 Anestezjologia Anestezja - znieczulenie i opieka okołooperacyjna Intensywna terapia reanimacja i medycyna ratunkowa leczenie bólu

3 Stanisław Kępiński © 2003Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii PAM 3 Opieka okołooperacyjna Kwalifikacja i przygotowanie pacjenta do znieczulenia Znieczulenie Opieka pooperacyjna (leczenie bólu, intensywna terapia)

4 Stanisław Kępiński © 2003Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii PAM 4 Wizyta przedoperacyjna Wizyta przedoperacyjna jest pierwszym, obowiązkowym etapem każdego planowego znieczulenia. Służy kwalifikacji i przygotowaniu pacjenta do znieczulenia. W jej skład wchodzi: –ocena aktualnego stanu zdrowia pacjenta i jego przeszłości zdrowotnej –planowany rodzaj i zakres zabiegu –badania i konsultacje specjalistyczne –kwalifikacja do grupy ryzyka –uzyskanie świadomej zgody pacjenta na znieczulenie

5 Stanisław Kępiński © 2003Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii PAM 5 Wizyta przedoperacyjna Wywiad: –dotychczasowa przeszłość anestezjologiczna –wywiad rodzinny –choroby układowe i przyjmowane na stałe leki –aktualne dolegliwości Badanie fizyklane: –pełne badanie pacjenta ze szczególnym ukierunkowaniem na ukł. krążenia, ukł. oddechowy, ukł. nerwowy –obowiązkowo pomiar RR, osłuchanie klatki piersiowej, ocena górnych dróg oddechowych

6 Stanisław Kępiński © 2003Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii PAM 6 Ocena górnych dróg oddechowych skala Malampatiego odległość bródkowo-tarczowa ruchomość kręgosłupa szyjnego zmiany wrodzone i nabyte

7 Stanisław Kępiński © 2003Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii PAM 7 Badania i konsultacje Morfologia krwi, jonogram, ukł. krzepnięcia, grupa krwi EKG, rtg kl. piersiowej badania specjalistyczne: spirometria, UKG, TEE, próba wysiłkowa, koronarografia, testy alergiczne, poziom leku w surowicy, testy tarczycowe itp.

8 Stanisław Kępiński © 2003Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii PAM 8 Rozmowa z pacjentem przedstawienie postawowych inormacji o chorobie i zabiegu (zadanie chirurga!) planowany postępowanie anestezjologiczne i jego alternatywy możliwe powikłania śród- i pooperacyjne przedstawienie szacowanego ryzyka uzyskanie zgody pacjenta na znieczulenie

9 Stanisław Kępiński © 2003Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii PAM 9 Klasyfikacja ASA ASA I - chory <65 r.ż bez istotnego schorzenia współistniejącego ASA II - współistniejąca łagodna choroba układowa w stanie wyrównania, lub/i wiek >65 lat ASA III - niewyrównana choroba układowa, umożliwiająca samodzielne życie ASA IV - obecna choroba układowa stwarzająca bezpośrednie zagrożenie dla życia ASA V - chory, który prawdopodobnie nie przeżyje 24 godzin, niezależnie od podjętych decyzji o leczeniu operacyjnym E - dodawane przy trybie nagłym

10 Stanisław Kępiński © 2003Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii PAM 10 Skala Goldmana Ocena ryzyka zgony w okresie okołooperacyjnym u chorych z chorobą wieńcową pod postacią przebytego zawału serca: –znieczulenie chorego w fazie ostrej zawału serca (do 6 tygodni) - 37% ryzyko zgonu! –powyżej 6 miesięcy od zawału ryzyko wynosi ok. 0,7-6%

11 Stanisław Kępiński © 2003Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii PAM 11 Świadoma zgoda pacjenta Pacjent powinien wyrazić zgodę na znieczulenie w sposób świadomy. Oznacza to konieczność uzyskania od pacjenta informacji zwrotnej na temat oczekujących go procedur, związanego z nimi ryzyka i następstw ewentualnych powikłań. Pacjent musi udowodnić, że rozumie przekazane mu informacje. Te same zasady obowiązują przy uzyskiwaniu zgody na zabieg.

12 Stanisław Kępiński © 2003Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii PAM 12 Najczęstsze przyczyny odraczania zabiegu przez anestezjologa Obecność niewyrównanej choroby współistniejącej ostra infekcja „pełny żołądek” brak podstawowych badań wysokie ryzyko operacyjne

13 Stanisław Kępiński © 2003Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii PAM 13 „Pełny żołądek” Znieczulanie pacjenta z pełnym żołądkiem obarczone jest wysokim ryzykiem aspiracji treści pokarmowej do dróg oddechowych. Zapalenie płuc po aspiracji (zespół Mendelsona) w ogromnej większości kończy się zgonem chorego. Dlatego wszystkie zabiegi poza zabiegami ze wskazań życiowych należy odroczyć na odpowiednio długi czas. Zabiegi ze wskazań życiowych wymagają specjalnego podejścia anestezjologicznego.

14 Stanisław Kępiński © 2003Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii PAM 14 „Pełny żołądek” W normalnych warunkach żołądek opróżnia się po 4- 6 godzinach od spożycia posiłku i 1 godzinę po wypiciu płynu. Opróżnianie żołądka opóźniane jest przez: –ból –lęk –neuropatię wegetatywną (cukrzyca) –ciążę (nawet >24 godzin!) –zaburzenia elektrolitowe –podane leki (opioidy) –niektóre pokarmy i płyny (alkohol) –choroby przewodu pokarmowego

15 Stanisław Kępiński © 2003Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii PAM 15 Chory „na czczo” Ostatni pokarm stały najpóźniej 6 godzin przed zabiegiem, płyny „czyste” (woda, gorzka herbata) do 2 godzin pojęcie „na czczo” nie obejmuje przyjmowanych doustnie leków popitych 2-3 łykami wody! Przy niektórych zabiegach na przewodzie pokarmowym dłuższa głodówka

16 Stanisław Kępiński © 2003Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii PAM 16 Zadania premedykacji zniesienie lęku efekt analgetyczny zmniejszenie wydzielania w drogach oddechowych działanie prokinetyczne na przewód pokarmowy działanie przeciwwymiotne sedacja ale zapewnienie współpracy pacjenta na odpowiednim poziomie


Pobierz ppt "Stanisław Kępiński © 2003Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii PAM 1 Rola anestezjologa w opiece okołooperacyjnej Seminarium dla studentów III roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google