Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.partnerre.com.pl FORUM - Zmieniamy Polski Przemysł Liberalny rynek energii w Polsce: Co elektroenergetyka oferuje Klientom – odbiorcom? Jan Rakowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.partnerre.com.pl FORUM - Zmieniamy Polski Przemysł Liberalny rynek energii w Polsce: Co elektroenergetyka oferuje Klientom – odbiorcom? Jan Rakowski."— Zapis prezentacji:

1 www.partnerre.com.pl FORUM - Zmieniamy Polski Przemysł Liberalny rynek energii w Polsce: Co elektroenergetyka oferuje Klientom – odbiorcom? Jan Rakowski Partner na Rynku Energii Sp. z o. o.

2 2 Liberalny rynek energii w Polsce: Co elektroenergetyka oferuje Klientom – odbiorcom? www.partnerre.com.pl Hotel Sheraton, Warszawa 6 lutego 2006 r. Tematy Liberalny rynek energii Energia elektryczna – spojrzenie odbiorcy i dostawcy Klienci elektroenergetyki Elektroenergetyka dla klienta Sprzedawcy energii elektrycznej Dostawcy usług dystrybucyjnych Przesłanie na najbliższą przyszłość

3 3 Liberalny rynek energii w Polsce: Co elektroenergetyka oferuje Klientom – odbiorcom? www.partnerre.com.pl Hotel Sheraton, Warszawa 6 lutego 2006 r. Liberalny rynek energii (1) W Unii Europejskie nie ma alternatywy w stosunku do liberalnego rynek energii. Liberalny rynek energii jest kreowany przez organy polityczne, a nie przez klientów czy sprzedawców. Osiągnięcie w pełni liberalnego rynek energii nie będzie zadaniem prostym.

4 4 Liberalny rynek energii w Polsce: Co elektroenergetyka oferuje Klientom – odbiorcom? www.partnerre.com.pl Hotel Sheraton, Warszawa 6 lutego 2006 r. Liberalny rynek energii (2) Po co wprowadzać liberalny rynek energii? Żeby energia elektryczna była:  dostępna w każdej chwili  dla każdego  tam gdzie jest potrzebna  tyle ile potrzeba  właściwej jakości  od wybranego sprzedawcy  tania

5 5 Liberalny rynek energii w Polsce: Co elektroenergetyka oferuje Klientom – odbiorcom? www.partnerre.com.pl Hotel Sheraton, Warszawa 6 lutego 2006 r. Energia elektryczna (1) Cechy energii eklektycznej z punktu widzenia użytkownika, odbiorcy powszechność dostępność uniwersalizm łatwość wykorzystania  uzależnienie  bezradność przy braku

6 6 Liberalny rynek energii w Polsce: Co elektroenergetyka oferuje Klientom – odbiorcom? www.partnerre.com.pl Hotel Sheraton, Warszawa 6 lutego 2006 r. Energia elektryczna (2) Cechy energii eklektycznej z punktu widzenia dostawcy  zapewnienie pewność dostaw  brak możliwości magazynowania  problem „pustej (jałowej) sieci”  krótko- i długoterminowe bezpieczeństwo energetyczne  negatywne oddziaływanie na środowisko

7 7 Liberalny rynek energii w Polsce: Co elektroenergetyka oferuje Klientom – odbiorcom? www.partnerre.com.pl Hotel Sheraton, Warszawa 6 lutego 2006 r. Klienci elektroenergetyki (1) Kto jest klientem elektroenergetyki? Jaka jest świadomość istnienia liberalnego rynku energii u klientów elektroenergetyki? Jakie są oczekiwania klientów w stosunku do elektroenergetyki?

8 8 Liberalny rynek energii w Polsce: Co elektroenergetyka oferuje Klientom – odbiorcom? www.partnerre.com.pl Hotel Sheraton, Warszawa 6 lutego 2006 r. Klienci elektroenergetyki (2) Klienci elektroenergetyki – odbiorcy energii elektrycznej  Odbiorcy energii elektrycznej są grupą użytkowników systemu elektroenergetycznego bardzo zróżnicowaną.  Odbiorcami energii elektrycznej są przedsiębiorstwa oraz gospodarstwa domowe, bardzo różniące się sposobem korzystania z energii elektrycznej.  Bardzo duże zróżnicowanie „świadomości rynkowej” odbiorców energii.

9 9 Liberalny rynek energii w Polsce: Co elektroenergetyka oferuje Klientom – odbiorcom? www.partnerre.com.pl Hotel Sheraton, Warszawa 6 lutego 2006 r. Klienci elektroenergetyki (3) Odbiorcy przemysłowi – dwa modele osiągania korzyści z liberalizacji rynku energii.  Odbiorcy aktywnie uczestniczą w rynku energii, przyjmując zasady i uregulowania prawne jakie opisują funkcjonowanie rynku i starają się w pełni wykorzystać stworzone możliwości, jednocześnie licząc się z ryzykami, które wiążą się z uczestniczeniem w rynku energii.  Odbiorcy nie uczestniczą aktywnie w rynku energii ale bacznie go obserwują a zdobytą wiedzę wykorzystują do wzmocnienia swojej pozycji w negocjacjach umów z dotychczasowymi dostawcami energii elektrycznej.

10 10 Liberalny rynek energii w Polsce: Co elektroenergetyka oferuje Klientom – odbiorcom? www.partnerre.com.pl Hotel Sheraton, Warszawa 6 lutego 2006 r. Klienci elektroenergetyki (4) Odbiorcy o stosunkowo małym poborze:  przedsiębiorstwa, dla których energia nie jest „surowcem” dla procesów technologicznych,  gospodarstwa domowe,  problematyka rynku energii nie powoduje nadmiernego zainteresowania odbiorców,  dopóki odbiorca nie musi patrzeć z ekonomicznego punktu widzenia (bo koszty energii stanowią niewielkie obciążenie) lub nie ma większych problemów z dotychczasowym dostawcą – nie interesuje się możliwością zmiany dostawcy.

11 11 Liberalny rynek energii w Polsce: Co elektroenergetyka oferuje Klientom – odbiorcom? www.partnerre.com.pl Hotel Sheraton, Warszawa 6 lutego 2006 r. Klienci elektroenergetyki (5)  W interesie odbiorców jest szerokie korzystanie z powstających możliwości na liberalnym rynku energii.  Prawa rynku są bezwzględne - im więcej odbiorców będzie korzystało z możliwości jakie daje rynek energii, tym oferty sprzedawców będą bardziej korzystne dla odbiorców.

12 12 Liberalny rynek energii w Polsce: Co elektroenergetyka oferuje Klientom – odbiorcom? www.partnerre.com.pl Hotel Sheraton, Warszawa 6 lutego 2006 r. Klienci elektroenergetyki (6)  Można sformułować apel do Klientów – odbiorców: żeby mieć korzyści ze zmian na rynku energii, trzeba z rynku korzystać

13 13 Liberalny rynek energii w Polsce: Co elektroenergetyka oferuje Klientom – odbiorcom? www.partnerre.com.pl Hotel Sheraton, Warszawa 6 lutego 2006 r. Klienci elektroenergetyki (7)  Wprowadzanie liberalnego rynku energii przesuwa główne miejsce handlu energią elektryczną:  z hurtowego obrotu energią elektryczną, będącego wewnętrznym rynkiem sektora elektroenergetycznego  do sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom końcowym Klientem – odbiorcą stają się podmioty spoza sektora elektroenergetycznego.

14 14 Liberalny rynek energii w Polsce: Co elektroenergetyka oferuje Klientom – odbiorcom? www.partnerre.com.pl Hotel Sheraton, Warszawa 6 lutego 2006 r. Klienci elektroenergetyki – odpowiedzi na pytania Kto jest klientem elektroenergetyki?  wszyscy, od wielkich odbiorców przemysłowych po małych odbiorców indywidualnych Jaka jest świadomość istnienia liberalnego rynku energii u klientów elektroenergetyki?  bardzo zróżnicowana – od głębokiej wiedzy o rynku do kompletnego braku świadomości istnienia rynku Jakie są oczekiwania klientów w stosunku do elektroenergetyki?  powszechnie dostępnej, taniej energii elektrycznej  dostarczonej przez dostawcę o profesjonalnym podejściu do Klienta

15 15 Liberalny rynek energii w Polsce: Co elektroenergetyka oferuje Klientom – odbiorcom? www.partnerre.com.pl Hotel Sheraton, Warszawa 6 lutego 2006 r. Elektroenergetyka dla klienta (1) Kto jest dostawcą towarów i usług na rynku energii? Czy u dostawców towarów i usług na rynku energii jest świadomość nieuchronności liberalnego rynku energii? Czy dostawcy towarów i usług chcą i będą walczyć o klienta?

16 16 Liberalny rynek energii w Polsce: Co elektroenergetyka oferuje Klientom – odbiorcom? www.partnerre.com.pl Hotel Sheraton, Warszawa 6 lutego 2006 r. Elektroenergetyka dla klienta (2) Dostawcy towarów i usług na rynku energii  usługi przesyłowe i dystrybucyjne:  Operatorzy systemów, do sieci których przyłączeni są Klienci – odbiorcy  towar – energia elektryczna  sprzedawcy miejscowi (powiązania z właścicielami sieci, do których przyłączeni są Klienci – odbiorcy)  sprzedawcy ogólnokrajowi  usługa kompleksowa (równoczesna dostawa energii i usług przesyłowych / dystrybucyjnych)  sprzedawcy z urzędu (wskazani przez Prezesa URE)  „dobrowolni” sprzedawcy usługi kompleksowej

17 17 Liberalny rynek energii w Polsce: Co elektroenergetyka oferuje Klientom – odbiorcom? www.partnerre.com.pl Hotel Sheraton, Warszawa 6 lutego 2006 r. Elektroenergetyka dla klienta (3) Dostawcy towarów i usług na rynku energii cd.  uczestnicy rynku energii będący partnerami dla Klientów – odbiorców  Operator Systemu Przesyłowego  Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych  miejscowi sprzedawcy energii elektrycznej (wyrośli z obecnych Spółek Dystrybucyjnych)  sprzedawcy ogólnokrajowi (wyrośli z obecnych przedsiębiorstw obrotu energii elektrycznej)  uczestnicy rynku energii „oddaleni” od Klientów – odbiorców  wytwórcy energii elektrycznej

18 18 Liberalny rynek energii w Polsce: Co elektroenergetyka oferuje Klientom – odbiorcom? www.partnerre.com.pl Hotel Sheraton, Warszawa 6 lutego 2006 r. Sprzedawcy energii elektrycznej (1) Sprzedawcy miejscowi – powstający ze spółek dystrybucyjnych  mają dobrą pozycję wyjściową,  zadania:  utrzymanie dotychczasowych klientów z obszaru działania spółki dystrybucyjnej,  zdobywanie nowych klientów na innych terenach,  rynek energii obecnych spółek dystrybucyjnych, to jest olbrzymi kapitał, którego nie mogą zmarnować; bazując na tym kapitale muszą budować nowoczesnego sprzedawcę energii elektrycznej.

19 19 Liberalny rynek energii w Polsce: Co elektroenergetyka oferuje Klientom – odbiorcom? www.partnerre.com.pl Hotel Sheraton, Warszawa 6 lutego 2006 r. Sprzedawcy energii elektrycznej (2) Sprzedawcy ogólnokrajowi – powstający z obecnych przedsiębiorstw obrotu energii elektrycznej  istnieją już na rynku,  w pełni korzystają z liberalnego rynku energii,  etap zbierania doświadczeń przy pozyskiwaniu klientów mają już za sobą,  mają świadomość potrzeb i oczekiwań klientów.

20 20 Liberalny rynek energii w Polsce: Co elektroenergetyka oferuje Klientom – odbiorcom? www.partnerre.com.pl Hotel Sheraton, Warszawa 6 lutego 2006 r. Sprzedawcy energii elektrycznej (3) Przemiany u sprzedawców:  najważniejsza zmiana, która musi zaistnieć u sprzedawców, to konieczna zmiana mentalności,  klient przestaje być kimś kto jest dany raz na zawsze niezależnie od sytuacji,  sprzedawcy musi działać rynkowo i traktować energię jak towar, a nie dobro, którym można obdzielać,  niezbędne staną się metody marketingowego zarządzania relacjami z klientami, konstruowanie korzystnych ofert, programów lojalnościowych itp.

21 21 Liberalny rynek energii w Polsce: Co elektroenergetyka oferuje Klientom – odbiorcom? www.partnerre.com.pl Hotel Sheraton, Warszawa 6 lutego 2006 r. Sprzedawcy energii elektrycznej (4) Skrajne postawy u sprzedawców:  przekonanie o nieuchronności liberalnego rynku energii oraz wykorzystywania jego mechanizmów w pełnym zakresie,  traktowanie liberalnego rynku energii jako chorobę, przed którą trzeba się bronić wszystkim siłami.

22 22 Liberalny rynek energii w Polsce: Co elektroenergetyka oferuje Klientom – odbiorcom? www.partnerre.com.pl Hotel Sheraton, Warszawa 6 lutego 2006 r. Dostawcy usług dystrybucyjnych (1) Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych  monopoliści na danym terenie w zakresie usługi dystrybucyjnej,  świadczą usługi dla klientów. OSD muszą spodziewać się rosnących potrzeb oraz oczekiwań ze strony:  Klientów – odbiorców energii  sprzedawców działających w obszarze sieci OSD.

23 23 Liberalny rynek energii w Polsce: Co elektroenergetyka oferuje Klientom – odbiorcom? www.partnerre.com.pl Hotel Sheraton, Warszawa 6 lutego 2006 r. Dostawcy usług dystrybucyjnych (2) Klient przyzwyczajony do profesjonalnego kontaktu ze sprzedawcami nie zaakceptuje braku takiego podejścia ze strony OSD. Niewłaściwe relacje pomiędzy OSD a odbiorcami będą skutkować pretensjami ze strony sprzedawców, że nie mogą pozyskiwać nowych klientów. Znaczenia dla OSD nabiera więc sfera kontaktu z klientami: odbiorcami usługi dystrybucyjnej oraz sprzedawcami energii.

24 24 Liberalny rynek energii w Polsce: Co elektroenergetyka oferuje Klientom – odbiorcom? www.partnerre.com.pl Hotel Sheraton, Warszawa 6 lutego 2006 r. Dostawcy usług dystrybucyjnych (3) Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych jako dostawcy usług dystrybucyjnych do Klientów - odbiorców muszą stać się monopolistą z „rynkową twarzą”

25 25 Liberalny rynek energii w Polsce: Co elektroenergetyka oferuje Klientom – odbiorcom? www.partnerre.com.pl Hotel Sheraton, Warszawa 6 lutego 2006 r. Elektroenergetyka dla klienta – odpowiedzi na pytania Kto jest dostawcą towarów i usług na rynku energii?  OSD, sprzedawcy energii miejscowi i ogólnokrajowi Czy u dostawców towarów i usług na rynku energii jest świadomość nieuchronności liberalnego rynku energii?  u części dostawców bardzo silna,  u części dostawców brak tej świadomości (niestety) Czy dostawcy towarów i usług chcą i będą walczyć o klienta?  niektórzy będą walczyć (już nawet zaczęli)  pozostali niestety nie!

26 26 Liberalny rynek energii w Polsce: Co elektroenergetyka oferuje Klientom – odbiorcom? www.partnerre.com.pl Hotel Sheraton, Warszawa 6 lutego 2006 r. Przesłanie na najbliższą przyszłość (1) Każdy kto jest związany z wytwarzaniem, przesyłaniem, dystrybucją, sprzedażą czy korzystaniem z energii elektrycznej musi odpowiedzieć sobie na pytania:  jakie jest jego miejsce na rynku energii?  jaką może i chcę pełnić rolę na rynku energii?  jakie korzyści może i chce odnieść z rozwiązań prawnych, które stwarza liberalizacja rynku energii?  co chce zaoferować swoim klientom?

27 27 Liberalny rynek energii w Polsce: Co elektroenergetyka oferuje Klientom – odbiorcom? www.partnerre.com.pl Hotel Sheraton, Warszawa 6 lutego 2006 r. Przesłanie na najbliższą przyszłość (2) Następnym krokiem powinno być podjęcie intensywnych działań w celu zajęcia jak najlepszej pozycji na rynku energii oraz jak najlepszego przygotowania się  do zaspokajania potrzeb klientów, lub  pełnego korzystania z nowych możliwości, która zaistnieją po symbolicznej dacie 1 lipca 2007 r.

28 28 Liberalny rynek energii w Polsce: Co elektroenergetyka oferuje Klientom – odbiorcom? www.partnerre.com.pl Hotel Sheraton, Warszawa 6 lutego 2006 r. Koniec prezentacji Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Www.partnerre.com.pl FORUM - Zmieniamy Polski Przemysł Liberalny rynek energii w Polsce: Co elektroenergetyka oferuje Klientom – odbiorcom? Jan Rakowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google