Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW MIKROEKONOMIA program przedmiotu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW MIKROEKONOMIA program przedmiotu."— Zapis prezentacji:

1 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW MIKROEKONOMIA program przedmiotu

2 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW Przedmiot i metody badawcze ekonomii  Nazwa dyscypliny i zakres nauk ekonomicznych  Dobra ekonomiczne, koszty alternatywne, rzadkość, ograniczoność zasobów  Krzywa możliwości produkcyjnych, linia ograniczeń budżetowych, izokoszta

3 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW Popyt, podaż, rynek, równowaga  Popyt i jego determinanty  Podaż i jej determinanty  Równowaga rynkowa krótkookresowa i dynamika procesów dostosowawczych  Ingerencja rządu w rynek – ceny maksymalne i minimalne

4 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW Teorie postępowania konsumenta  Koncepcja użyteczności – problemy racjonalnego wyboru  Krzywe obojętności i linie ograniczenia budżetowego  Równowaga konsumenta

5 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW Reakcje nabywców na zmiany dochodów i cen  Popyt konsumpcyjny a zmiany dochodu – krzywa dochodowo- konsumpcyjna  Elastyczność dochodowa popytu  Popyt konsumpcyjny a zmiany cen – krzywa cenowo-konsumpcyjna  Elastyczność cenowa popytu (prosta i mieszana)  Interpretacja współczynników elastyczności dochodowej i cenowej popytu

6 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW Nietypowe zachowania konsumentów na rynku  Popyt funkcjonalny i niefunkcjonalny  Efekt naśladownictwa („owczego pędu)  Efekt snobizmu  Efekt veblenowski (konsumpcja ostentacyjna)

7 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW Funkcja produkcji i koszty przedsiębiorstwa  Dwuczynnikowa funkcja produkcji – wybory technik wytwarzania  Jednoczynnikowa funkcja produkcji – produkt całkowity, przeciętny i krańcowy  Koszty przedsiębiorstwa – koszty całkowite, przeciętne i krańcowe  Analiza graficzna kosztów w krótkim i długim okresie

8 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW Rynek wolnokonkurencyjny  Założenia konkurencji doskonałej  Cena, utarg przeciętny i krańcowy  Maksymalizacja zysku i minimalizacja strat  Zmiany popytu rynkowego a sytuacja przedsiębiorstwa  Punkt niwelacji i punkt zamknięcia  Techniczne i ekonomiczne optimum

9 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW Monopol pełny  Założenia modelowe  Utarg całkowity, przeciętny i krańcowy w monopolu  Cena monopolowa i wielkość produkcji  Doskonałe i niedoskonałe różnicowanie cen  Komparatywna nieefektywność monopolu

10 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW Konkurencja niedoskonała  Założenia rynku oligopolu  Model „łamanej” krzywej popytu oligopolu  Przywództwo cenowe w oligopolu  Konsekwencje działania kartelu  Równowaga długookresowa przedsiębiorstwa na rynku konkurencji monopolistycznej

11 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW Rynki czynników wytwórczych  Wolnokonkurencyjny rynek pracy, monopson i kartel pracodawców  Rynek nieożywionych czynników wytwórczych  Rynek kapitału pożyczkowego

12 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW Teoria kosztów i korzyści zewnętrznych  Przyczyny „niesprawności„ rynku  Teoria kosztów zewnętrznych. Rola podatku obrotowego  Teoria korzyści zewnętrznych. Rola subwencji

13 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW Konsekwencje wymiany międzynarodowej  Straty firm krajowych konkurujących z importem  Korzyści eksporterów

14 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW Literatura  D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch – Mikroekonomia, PWE Warszawa  G. Mankiw, M. Taylor – Mikroekonomia, PWE Warszawa  T. Zalega – Mikroekonomia, Wydawnictwo WZ UW Warszawa  H. Bednarska, E, Krakowińska, K. Ryć, Z. Skrzypczak, W. Zborowska – Mikroekonomia w zarysie, Wydawnictwo WZ UW


Pobierz ppt "Dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW MIKROEKONOMIA program przedmiotu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google