Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wprowadzenie. Treść zajęć 1. Sprawy organizacyjne 2. Definicje rozwoju, rozwoju lokalnego, regionu; 3. Cele rozwoju regionalnego i lokalnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wprowadzenie. Treść zajęć 1. Sprawy organizacyjne 2. Definicje rozwoju, rozwoju lokalnego, regionu; 3. Cele rozwoju regionalnego i lokalnego."— Zapis prezentacji:

1 wprowadzenie

2 Treść zajęć 1. Sprawy organizacyjne 2. Definicje rozwoju, rozwoju lokalnego, regionu; 3. Cele rozwoju regionalnego i lokalnego.

3 Organizacja zajęć Prowadzący: dr Zofia Sawicka (Zakład Jakości Zarządzania) Terminy: 08.06, 09.06, 15.06, 16.06, godz. 8.30 – 10.00; 10.15 – 11.45 Dyżur: poniedziałki godz. 11 - 12, sala B 407 Zaliczenie zajęć: praca pisemna na 3 – 5 stron maszynopisu. Do oddania najpóźniej 16.06 (ostatnie zajęcia) w wersji drukowanej. Wyniki (najpóźniej) 24.06.2013 (poniedziałek) godz. 20, na mojej stronie.

4 Tematy prac 1. Czynniki warunkujące rozwój Twojej (lub wybranej) gminy lub regionu – analiza SWOT; 2. Najważniejsze plany strategiczne Twojej (lub wybranej) gminy lub regionu (wybór maksymalnie 5 działań); 3. Opis i ocena działań (maksymalnie 3) podejmowanych w Twoje (lub wybranej) gminie w latach 2007 – 2012, które były współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. 4. Opis najciekawszych działań (maksymalnie 5) realizowanych w ramach programu Leader w Twojej (lub wybranej) gminie.

5 Zasady pisania prac 1. Około 5 zdań teorii – wprowadzenia; 2. Korzystamy z materiałów (wikipedia, strategia rozwoju, dokumenty UE) i podajemy źródło; 3. Uwaga: w dokumentach (np. strategicznych) województw czy gmin mogą być bzdury; 4. Przynajmniej ¼ pracy musi opisywać opinię autora na temat przedstawionych zagadnień. Taka opinia musi być: Krytyczna; Samodzielna; Uzasadniona – logiczna.

6 Układ pracy Teoria opis ocena źródła

7 Ocenianie prac Umiejętny dobór materiałów do analizy (0-2 punkty); Wykazanie się wiedzą dotyczącą analizowanych zagadnień (0-3 punkty); Umiejętność krytycznego myślenia (0-3 punkty); Kreatywność – proponowanie rozwiązań (0-3 punkty); Logiczny układ pracy (0-2 punkty); Poziom edytorski (prawidłowe podanie źródeł) (0-2 punkty). 14 – 15 bardzo dobry 12 – 13 dobry plus 11-12 dobry 9 – 10 dostateczny plus 8 - 9 dostateczny 0 - 7 niedostateczny

8 rozwój osobowość, firma, kraj, region, związek, konflikt, dziecko Zmiana na lepsze; Trwały wzrost (jakościowy i ilościowy); Długotrwały charakter; Wielowymiarowość.

9 Gmina Powiat Województwo Państwo Podział zadań

10 Geneza pomocniczości Większe zaangażowanie mieszkańców; Lepsza kontrola; Złe doświadczenia z centralnym planowaniem; Dobre doświadczenia z samorządnością w ogóle.

11 Rozwój lokalny Do ogarnięcia przez „normalnego mieszkańca”; Dotyczy miejsca zamieszkania; Teoretycznie też powiat, praktycznie: gmina, dzielnica Gmina – podstawowa jednostka samorządu terytorialnego – wykonuje wszystkie zadania nie zastrzeżone dla innych szczebli samorządu terytorialnego.

12 Specyfika rozwoju lokalnego Rozciągnięcie procesu w czasie; Społeczny charakter; Różne interesy.

13 Region (definicja teoretyczna) Obszar podobnie ukształtowanego terenu pod względem cech naturalnego krajobrazu oraz klimatu, wspólnej historii i tradycji, który jest wyraźnie geograficznie wydzielony z większego terytorium. [Heller, 1998].

14 Region (w praktyce) Zgodność z podziałem administracyjnym – możliwość zbierania danych; Podobny poziom rozwoju :  Zbliżone potrzeby rozwojowe;  Odpowiednia siła inwestycyjna;  Zbliżony poziom życia The Nomenclature of Territorial Units for Statistics (Nomenklatura Jednostek Terytorialnych dla celów statystycznych)

15 NTS 1

16 NTS 2

17 Cele rozwoju regionalnego i lokalnego 1. Ludzie; 2. Środowisko; 3. Gospodarka.

18 Ludzie Jakość życia:  Długie, zdrowe i twórcze życie;  Eliminacja ubóstwa;  Ograniczenie nierówności społecznych;  Produktywne zatrudnienie;  Integracja społeczna. Wolność – możliwość wyboru; Wykształcenie – kreatywność i innowacyjność; Kontakty z otoczeniem.

19 Wolność wg. A. Sena Swobody polityczne; Warunki ekonomiczne; Możliwości społeczne; Jawność; Zabezpieczenie społeczne – edukacja i ochrona zdrowia

20 Środowisko – główne problemy Ograniczenie obszarów biologicznie czynnych; Skażenie wody, gleby, powietrza; Zmiany klimatyczne; Coraz większe obiekty infrastruktury. Ciągłe napięcie między wzrostem gospodarczym, wzrostem konsumpcji a wymogami środowiska.

21 Rozwój zrównoważony Zaspakajanie potrzeb współczesnego człowieka, bez ograniczenia zaspakajania ich przez przyszłe pokolenia. Równowaga między sferami: Środowisko; Gospodarka; Ludzie.

22 Sposoby realizacji Agenda 21 (niektóre rozwiązania): Promowanie zrównoważonych systemów transportowych; Odnawialne źródła energii; Racjonalna gospodarka surowcami i opadami (nadmierne zużycie); Partycypacja społeczna; Wspierania rozwoju gospodarczego; Ochrona dziedzictwa kulturowego.

23 Rozwój gospodarczy (modele) Integracja pozioma – geograficzne skupienie podobnych firm; Dezintegracja pozioma – koncentracja firm niewspółdziałających ze sobą; Jedna duża firma i dużo małych.

24 Cechy rozwoju gospodarczego (dziś) Rosnące znaczenie innowacji i technologii, coraz mniejsze znaczenie infrastruktury materialnej; Rosnące znaczenie instytucji wsparcia biznesu; Globalny rynek; Międzynarodowa integracja; Ekologia; Gospodarka oparta na wiedzy.


Pobierz ppt "Wprowadzenie. Treść zajęć 1. Sprawy organizacyjne 2. Definicje rozwoju, rozwoju lokalnego, regionu; 3. Cele rozwoju regionalnego i lokalnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google