Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZASADY WPROWADZANIA TEKSTU DO KOMPUTERA Magdalena Szorc Mirosław Brozio

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZASADY WPROWADZANIA TEKSTU DO KOMPUTERA Magdalena Szorc Mirosław Brozio"— Zapis prezentacji:

1

2 ZASADY WPROWADZANIA TEKSTU DO KOMPUTERA Magdalena Szorc Mirosław Brozio
informatyka +

3 informatyka + Program wykładu Zanim zaczniesz pracę z tekstem.
Podstawowe zasady poprawnego wpisywania tekstu. Kiedy stosować łącznik? Kiedy stosować półpałzę? Kiedy stosować pałzę? Pojedyncze znaki na końcu linii. Rola tabulatora. informatyka +

4 Zanim zaczniesz pracę z tekstem
Zanim przejdziesz do sformatowania tekstu PAMIĘTAJ Sprawdź błędy ortograficzne i interpunkcyjne. Zapoznaj się z zasadami wprowadzania do komputera tekstu i zastosuj je w swoim dokumencie.

5 Podstawowe zasady poprawnego wpisywania tekstu
Stosuj zawsze pojedynczy odstęp (spację) między wyrazami. Przed znakami interpunkcyjnymi (kropka, przecinek, średnik, dwukropek, wykrzyknik, znak zapytania) nie ustawiamy spacji. Wstawiamy ją zawsze po znaku interpunkcyjnym. Nie wstawiamy spacji przed i po nawiasie otwierającym (), {}, []. Nie ustawiamy spacji między początkiem i końcem tekstu, a znakami cudzysłowu. Klawisza ENTER używamy go tylko wówczas, gdy przechodzimy do nowego akapitu. Przed i po myślniku stawiamy znak spacji. Prace nad systemem telewizji kolorowej, rozpoczęły się w połowie lat 50. XX wieku w Stanach Zjednoczonych. Nowy system musiał spełniać następujące założenia: nie mógł znacząco komplikować budowy odbiorników telewizji kolorowej, co mogło by wpływać na koszt produkcji odbiornika telewizyjnego i zmniejszyć jego dostępność dla widza ze względu na cenę; należało przyjąć zasadę odpowiedniości, czyli możliwości odbioru programu telewizji nadawanego w kolorze na odbiornikach czarnobiałych i odwrotnie; powinno być możliwe wykorzystywanie dotychczasowych kanałów częstotliwości do przesyłania sygnałów telewizji kolorowej, nie powodując zakłóceń w kanałach sąsiednich; jakość przesyłanego sygnału powinna być wysoka i zaspakajać wymagania widza. informatyka +

6 Kiedy stosować łącznik?
Łącznik (zwany też dywizem), jak jego nazwa wskazuje, służy do łączenia znaków. Stosuje się go do: tworzenia wyrazów złożonych o członach równorzędnych znaczeniowo. Robi się to metodą łączenia wyrazów członowych bezpośrednio, czyli bez spacji. Inaczej mówiąc, dywiz jest znakiem wewnątrzwyrazowym lub ewentualnie międzywyrazowym, ale nigdy międzywyrażeniowym. Klawisz ze znakiem łącznika znajduje się w górnej części klawiatury, między klawiszami: z zerem i znakiem równości. np. Włókna światłowodów mają średnice rdzenia wahające się od kilku mikrometrów (światłowody jednomodowe) do mikrometrów (światłowody wielomodowe).

7 Kiedy stosować półpałzę?
Pojawienie się półpałzy związane jest z upowszechnieniem się w Polsce cyfrowych systemów składu tekstu, z którymi dotarły do Polski również elementy typografii anglosaskiej, szczególnie amerykańskiej, w której półpauza była znakiem stosowanym już od dawna. Znak ten nie powinien dotykać sąsiadujących z nim liter. np. Prawa odbicia i załamania zostały sformułowane odpowiednio: w 1618 i 1621 roku przez holenderskiego astronoma, matematyka i fizyka – Snelliusa.

8 Kiedy stosować pałzę? Myślnik (inaczej pauza) jest dwukrotnie dłuższy od półpauzy. Stosuje się go często w zdaniach zamiast dwukropka lub nawiasów oraz do oddzielenia wyrazów o znaczeniu przeciwstawnym. Myślnik wprowadzimy wybierając CTRL+ALT+- (minus na klawiaturze numerycznej). np. PÓŁPAŁZA Światłowód – to pewien rodzaj kanału (falowód optyczny) służący do przesyłania promieniowania świetlnego. PAŁZA Światłowód — kanału informacyjny.

9 Pojedyncze znaki na końcu linii
Nie kończ wiersza pojedynczym znakiem (np. w, i, z, a, itp.). Połącz ten znak z następnym wyrazem tzw. „twardą spacją” (spacją nierozdzielającą), a wyraz będzie gonił wyraz następny i zostanie przeniesiony za nim do następnego wiersza. Znak twardej spacji: Ctrl+Shift+Spacja. ŹŁE Otóż, wiadomo że prędkość światła wynosi c tylko i wyłącznie w próżni. Jego prędkość w ośrodku materialnym oblicza się ze wzoru... DOBRZE Otóż, wiadomo że prędkość światła wynosi c tylko i wyłącznie w próżni. Jego prędkość w ośrodku materialnym oblicza się ze wzoru...

10 Rola tabulatora Nie używaj klawisza spacja do formatowania akapitu.
Do ustawiania wcięcia pierwszego wiersza akapitu, odstępów przed akapitem i po akapicie oraz wyrównywania w nim tekstu służy klawisz tabulatora i funkcje formatujące akapit.

11


Pobierz ppt "ZASADY WPROWADZANIA TEKSTU DO KOMPUTERA Magdalena Szorc Mirosław Brozio"

Podobne prezentacje


Reklamy Google