Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zmieniamy Region. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach został utworzony w czerwcu 1993 roku jako instrument regionalnej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zmieniamy Region. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach został utworzony w czerwcu 1993 roku jako instrument regionalnej."— Zapis prezentacji:

1 Zmieniamy Region

2 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach został utworzony w czerwcu 1993 roku jako instrument regionalnej polityki ekologicznej. Podstawowe dokumenty, na których opiera się jego działalność, są zgodne z polityką ekologiczną państwa i województwa. Wojewódzki Fundusz działa w oparciu o szczegółowe plany finansowe zatwierdzane przez Radę Nadzorczą. Z dniem 1 stycznia 2010 r. WFOŚiGW w Katowicach zmienił status prawny z wojewódzkiego funduszu celowego na samorządową osobę prawną.

3 Lista przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach na 2010 rok. Zasady udzielania i umarzania pożyczek, udzielania dotacji oraz dopłat do oprocentowania preferencyjnych kredytów i pożyczek. Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Podstawowe dokumenty obowiązujące w WFOŚiGW w Katowicach:

4 Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki Wojewódzkiego Funduszu

5 Formy dofinansowania zadań: –preferencyjne pożyczki, w tym pożyczki pomostowe, –dotacje, –umorzenia części udzielonej pożyczki, –dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych, –kredyt w bankowych liniach kredytowych.

6 Struktura wpływów i wydatków w 2009 roku Struktura wydatków Funduszu w 2009 roku Struktura wpływów Funduszu w 2009 roku

7 Wydatki Funduszu w 2009 r. w podziale na formy dofinansowania (w mln zł)

8 Finansowanie zadań inwestycyjnych w 2009 roku w mln zł

9 Pożyczki udzielone w 2009 roku (w mln zł) Dotacje udzielone w 2009 roku (w mln zł )

10 Efekty ekologiczne osiągnięte w 2009 roku - ochrona atmosfery Nazwa Efektu Jednostka miary Wartość planowana Wartość rzeczywista Liczba zadań Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowychkg/a 1 500 043,02 1 500 001,02251 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń gazowych - SO 2 kg/a 8 841 757,46 8 841 306,46245 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń gazowych - NOxkg/a 1 102 949,52 1 102 816,52272 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń gazowych - COkg/a 1 324 419,98 1 324 253,98275 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń gazowych - CO 2 kg/a 90 106 153,22 90 033 113,22 277 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń gazowych - b-a-pkg/a 317,46 145 Oszczędność energiiGJ/a 234 837,90 234 557,90187 Zmniejszenie emisji tlenku etylenukg/a 54,00 1 Oszczędność energii elektrycznejkWh/a 1 383,50 1 Produkcja energii cieplnej z biomasyGJ/a 1 800,00 1 Produkcja energii cieplnej z instalacji solarnejGJ/a 6 794,20 38 Produkcja energii cieplnej z pomp ciepłaGJ/a 270,80 2 Unieszkodliwienie azbestum2m2 5 098,00 1

11 Finansowanie zadań pozainwestycyjnych w 2009 roku w mln zł

12 Beneficjenci pomocy udzielonej przez Fundusz w 2009 roku

13 Wszystkie potrzebne dokumenty dostępne są w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach w formie papierowej i elektronicznej oraz na stronie internetowej Funduszu: www.wfosigw.katowice.pl

14 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Zmieniamy Region. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach został utworzony w czerwcu 1993 roku jako instrument regionalnej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google