Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ANKIETA ZOSTAŁA PRZEPROWADZONA WŚRÓD UCZNIÓW GIMNAZJUM ZPO W BORONOWIE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ANKIETA ZOSTAŁA PRZEPROWADZONA WŚRÓD UCZNIÓW GIMNAZJUM ZPO W BORONOWIE."— Zapis prezentacji:

1 ANKIETA ZOSTAŁA PRZEPROWADZONA WŚRÓD UCZNIÓW GIMNAZJUM ZPO W BORONOWIE

2 A nkieta została przeprowadzona w dniu 31 stycznia 2010 roku wśród uczniów Gimnazjum Zespołu Placówek Oświatowych w Boronowie. Wzięło w niej udział 124 uczniów z klas 1- 3 ( w tym: klasy I- 40 osób, klasy II- 35 osób, klasy III- 49 osób). Kwestionariusz ankiety został opracowany przez uczennice Gimnazjum: Anię (kl. III), Agnieszkę ( kl. II) oraz Agatę (kl. I). Ankietę przeprowadzili uczniowie klasy III- Paweł i Ania. Opracowania wyników dokonanego badania podjęli się: Paweł (kl. III) i Mateusz (kl. III). A nkieta została przeprowadzona w dniu 31 stycznia 2010 roku wśród uczniów Gimnazjum Zespołu Placówek Oświatowych w Boronowie. Wzięło w niej udział 124 uczniów z klas 1- 3 ( w tym: klasy I- 40 osób, klasy II- 35 osób, klasy III- 49 osób). Kwestionariusz ankiety został opracowany przez uczennice Gimnazjum: Anię (kl. III), Agnieszkę ( kl. II) oraz Agatę (kl. I). Ankietę przeprowadzili uczniowie klasy III- Paweł i Ania. Opracowania wyników dokonanego badania podjęli się: Paweł (kl. III) i Mateusz (kl. III).

3 PYTANIA ZAWARTE W ANKIECIE 1.Jakie informacje należy przedstawić wzywając telefonicznie pierwszą pomoc? 2.Podaj wszystkie znane Ci nr telefonów służb ratowniczych 3.Podaj czynności, które należy wykonać do czasu przyjazdu pomocy 4.Zastanów się i zgodnie z prawdą odpowiedz czy umiałbyś prawidłowo postąpić w przypadku: - zadławieniataknie - krwotoku tak nie - złamania tak nie - zwichnięcia tak nie PYTANIA ZAWARTE W ANKIECIE 1.Jakie informacje należy przedstawić wzywając telefonicznie pierwszą pomoc? 2.Podaj wszystkie znane Ci nr telefonów służb ratowniczych 3.Podaj czynności, które należy wykonać do czasu przyjazdu pomocy 4.Zastanów się i zgodnie z prawdą odpowiedz czy umiałbyś prawidłowo postąpić w przypadku: - zadławieniataknie - krwotoku tak nie - złamania tak nie - zwichnięcia tak nie

4 W yniki ankiety opracowywane były pod kątem: 1. Ustalenia procentowej ilości uczniów, którzy udzielili poprawnej odpowiedzi na zadane pytania- wykres słupkowy 2. Wykazania, która z klas posiada największą wiedzę na temat pierwszej pomocy przedmedycznej- wykres kołowy. W yniki ankiety opracowywane były pod kątem: 1. Ustalenia procentowej ilości uczniów, którzy udzielili poprawnej odpowiedzi na zadane pytania- wykres słupkowy 2. Wykazania, która z klas posiada największą wiedzę na temat pierwszej pomocy przedmedycznej- wykres kołowy.

5 Odpowiedzi: Pyt. 1. a)124 osoby odpowiedziały ( w tym: klasy I- 40 osób, klasy II- 35 osób, klasy III- 49 osób), że należy podać- miejsce i rodzaj zdarzenia (np. wypadek samochodowy)- co stanowi 100% b)111 osób odpowiedziało (w tym: kl. I- 37, kl. II- 30, kl. III- 44), że należy podać- ilość osób poszkodowanych- co stanowi 89,5% c)98 osób odpowiedziało (w tym: kl. I- 26, kl. II- 29, kl. III- 43), że należy podać informację o stanie osób poszkodowanych- co stanowi 79% d)19 osób odpowiedziało (w tym: kl. I- 4, kl. II- 6, kl. III- 9), że należy podać informacje o już udzielonej pomocy- co stanowi- 15, 3% e)11 osób wiedziało (w tym: kl. I- 4, kl. II- 4, kl. III- 3), że należy podać swoje dane w celu weryfikacji- co stanowi 8,9% f)1 osoba wiedziała ( w tym: kl. I- 0, kl. II- 1, kl. III- 0), że dzwoniący nie może pierwszy odłożyć słuchawki- co stanowi 0,8%.

6

7 Pyt. 2. a)124 osoby podały nr 997, jako nr policji (w tym: kl. I- 40 osób, KL. II- 35 osób, klasy III- 49 osób)- co stanowi 100% b)124 osoby podały nr 998, jako nr straży pożarnej ( w tym: kl. I- 40 osób, kl. II- 35 osób, kl. III- 49 osób)- co stanowi 100% c)124 osoby podały nr 999, jako nr pogotowia ratunkowego ( w tym: kl. I- 40 osób, kl. II- 35 osób, kl. III- 49 osób)- co stanowi 100% d)124 osoby podały nr 112, jako nr służb ratowniczych z tel. komórkowego ( w tym: kl. I- 40 osób, kl. II- 35 osób, kl. III- 49 osób)- co stanowi 100%

8

9 Pyt. 3 a)124 osoby uznały, że należy sprawdzić czy poszkodowany żyje, czy oddycha i czy jest przytomny ( w tym: kl. I- 40 osób, kl. II- 35 osób, kl. III- 49 osób)- co stanowi 100% b)29 osób uznało, iż należy sprawdzić tętno w tętnicy szyjnej ( w tym: kl. I- 8 osób, kl. II- 8 osób, kl. III- 13 osób)- co stanowi 23, 4% c)74 osoby uznały, że należy sprawdzić stopień świadomości poszkodowanego ( w tym: kl. I- 21 osób, kl. II- 24 osoby, kl. III- 29 osób)- co stanowi 59,7% d)13 osób uznało, że należy dopytać poszkodowanego czy na coś choruje ( w tym: kl. I- 4 osoby, kl. II- 5 osób, kl. III- 4 osoby)- co stanowi 10, 5% e)121 osób uznało, że należy zabezpieczyć miejsce wypadku ( w tym: kl. I- 38 osób, kl. II- 34 osoby, kl. III- 49 osób)- co stanowi 97,6% f)89 osób uznało, iż należy poszkodowanego ułożyć w pozycji bezpiecznej ( w tym kl. I- 19 osób, kl. II- 29 osób, kl. III- 41 osób)- co stanowi 71, 7% g)96 osób uznało, że w razie konieczności należy przeprowadzić akcję reanimacyjną ( w tym: kl. I- 27 osób, kl. II- 30 osób, kl. III- 39 osób)- co stanowi 77,4%.

10

11 Pyt. 4 a)21 osób odpowiedziało: tak- umiałbym pomóc w przypadku zadławienia (w tym: kl. I- 7 osób, kl. II- 7 osób, kl. III- 7 osób)- co stanowi 17% b)97 osób odpowiedziało: tak- umiałbym pomóc w przypadku krwotoku (w tym: kl. I- 28 osób, klasy II- 30 osób, kl. III- 39 osób)- co stanowi 78,2% c)41 osób odpowiedziało: tak- umiałbym pomóc w przypadku złamania (w tym: kl. I- 9 osób, kl. II- 16 osób, kl. III- 16 osób)- co stanowi 33% d)59 osób odpowiedziało: tak umiałbym pomóc w przypadku zwichnięcia (w tym: kl. I- 14 osób, kl. II- 9, kl. III- 36 osób)- co stanowi 47,6%.

12

13 2. Która z klas posiada największą wiedzę na temat pierwszej pomocy przedmedycznej? Pod uwagę brana jest liczba osób, które udzieliły poprawnej odpowiedzi do ogólnej liczby uczniów w danej klasie. Pyt. 1 a)kl. I- 100%kl. II- 100%kl. III- 100%

14 b)kl. I- 92,5% kl. II- 85,7% kl. III- 89,5% Udzielone odpowiedzi Nieudzielone odpowiedzi

15 c)kl. I- 65%kl. II- 82,8%kl. III- 88, 7% Udzielone odpowiedzi Nieudzielone odpowiedzi

16 d) kl. I- 10%kl. II- 17,1%kl. III- 18,4% Udzielone odpowiedzi Nieudzielone odpowiedzi

17 e)kl. I- 10%kl. II- 11,4%kl. III- 6,2% Udzielone odpowiedzi Nieudzielone odpowiedzi

18 f) kl. I- 0%kl. II- 0%kl. III- 0% Pyt. 2 a)kl. I- 100%kl. II- 100%kl. III- 100% b)kl. I- 100%kl. II- 100%kl. III- 100% c)kl. I- 100%kl. II- 100%kl. III- 100% d)kl. I- 100%kl. II- 100%kl. III- 100% Pyt. 3. a)kl. I- 100%kl. II- 100%kl. III- 100%

19 b) kl. I- 20%kl. II- 22,8%kl. III- 32,5% Udzielone odpowiedzi Nieudzielone odpowiedzi

20 c)kl. I- 52,5%kl. II- 68,6%kl. III- 59,2% Udzielone odpowiedzi Nieudzielone odpowiedzi

21 d)kl. I- 10%kl. II- 14,3%kl. III- 8,2% Udzielone odpowiedzi Nieudzielone odpowiedzi

22 e)kl. I- 95%kl. II- 97,1%kl. III- 100% Udzielone odpowiedzi Nieudzielone odpowiedzi

23 f)kl. I- 47,5%kl. II- 82,8%kl. III- 84% Udzielone odpowiedzi Nieudzielone odpowiedzi

24 g)kl. I- 67,5%kl. II- 85,75%kl. III- 79,6% Udzielone odpowiedzi Nieudzielone odpowiedzi

25 Pyt. 4. a)kl. I- 17,5%kl. II- 20%kl. III- 14,3% Udzielone odpowiedzi Nieudzielone odpowiedzi

26 b)kl. I- 70%kl. II- 85,7%kl. III- 79,6% Udzielone odpowiedzi Nieudzielone odpowiedzi

27 c)kl. I- 22,5%kl. II- 45,7%kl. III- 32,6% Udzielone odpowiedzi Nieudzielone odpowiedzi

28 d) kl. I- 35,5%kl. II- 25,7%kl. III- 74,5% Udzielone odpowiedzi Nieudzielone odpowiedzi

29 P odsumowanie Z przeprowadzonych badań wynika, iż uczniowie klas gimnazjalnych posiadają ogólną, podstawową wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zdecydowanie lepiej w ankiecie wypadły klasy starsze od młodszych, jednakże wiedza jaką posiadają uczniowie powinna być uzupełniana i wzbogacana ćwiczeniami praktycznymi, np. podczas zajęć z Edukacji dla bezpieczeństwa.

30


Pobierz ppt "ANKIETA ZOSTAŁA PRZEPROWADZONA WŚRÓD UCZNIÓW GIMNAZJUM ZPO W BORONOWIE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google