Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPOTKANIE ZE STAROSTAMI GRUDZIEŃ 2014. TERENOWE PUNKTY PASZPORTOWE W MAŁOPOLSCE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPOTKANIE ZE STAROSTAMI GRUDZIEŃ 2014. TERENOWE PUNKTY PASZPORTOWE W MAŁOPOLSCE."— Zapis prezentacji:

1 SPOTKANIE ZE STAROSTAMI GRUDZIEŃ 2014

2 TERENOWE PUNKTY PASZPORTOWE W MAŁOPOLSCE

3 Program 1.Zasady funkcjonowania TPP 2.Dane statystyczne

4 Lokalizacja TPP 9 TPP  W Małopolsce działa 9 TPP zlokalizowanych w: Bochni Brzesku Chrzanowie Gorlicach Limanowej Nowym Targu Olkuszu Oświęcimiu Wadowicach

5 Zasady funkcjonowania TPP  Podstawą działania TPP są: umowy użyczeniaumowy użyczenia lokalu zawarte 10 sierpnia 2009 r. na czas nieokreślonyna czas nieokreślony powiat może rozwiązać umowępowiat może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, w razie używania lokalu w sposób sprzeczny z umową przepisy Kodeksu Cywilnegow sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego

6 Obowiązki powiatu  Powiat, jako „użyczający” zobowiązał się do:  nieodpłatnego  nieodpłatnego użyczenia lokalu na potrzeby TPP sprawnego działania urządzeń infrastruktury technicznej pokrycia kosztów ich utrzymania  zapewnienia sprawnego działania urządzeń infrastruktury technicznej - sieci elektrycznej, telefonicznej, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej - oraz pokrycia kosztów ich utrzymania  zapewnienia i utrzymania łącza internetowego  zapewnienia i utrzymania łącza internetowego dla celów paszportowych  zabezpieczenia lokalu TPP  zabezpieczenia lokalu TPP w celu ochrony przetwarzanych w nim danych osobowych

7 Obowiązki MUW  Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie zapewnia:  zatrudnia pracowników  zatrudnia pracowników w TPP  materiały biurowe  sprzęt komputerowy  sprzęt komputerowy do obsługi systemu paszportowego użyczony przez MSW  transport dokumentów paszportowych Pocztę Specjalną KWP w Krakowiena podstawie porozumienia Wojewodę Małopolskiego z Małopolskim Komendantem Wojewódzkim Policji  transport dokumentów paszportowych realizowany nieodpłatnie przez Pocztę Specjalną KWP w Krakowie, na podstawie porozumienia zawartego przez Wojewodę Małopolskiego z Małopolskim Komendantem Wojewódzkim Policji w Krakowie

8 Przyjęte wnioski do 30 listopada 2014  Liczba przyjętych wniosków paszportowych w Małopolsce:  TPP  TPP – – 29 %  MUW  MUW – – 71 %  Razem –

9 Dane statystyczne TPPEtatyOsobyWnioski Wnioski do XI 2013 Wnioski do XI 2014 SPADEK 2013/2014 Stanowiska komputero we Bochnia Brzesko Chrzanów1, Gorlice Limanowa Nowy Targ3, Olkusz Oświęcim Wadowice

10 Dziękuję za uwagę Lucyna Gajda Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców MUW w Krakowie

11 Statystyka             


Pobierz ppt "SPOTKANIE ZE STAROSTAMI GRUDZIEŃ 2014. TERENOWE PUNKTY PASZPORTOWE W MAŁOPOLSCE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google