Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Stypendia Marie Curie w Programach Ramowych UE Anna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Stypendia Marie Curie w Programach Ramowych UE Anna."— Zapis prezentacji:

1 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Stypendia Marie Curie w Programach Ramowych UE Anna Wi Ś niewska Krajowy Punkt Kontaktowy Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN ul. Świętokrzyska Warszawa tel: 22/ wew. 152 fax: 22/

2 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Anna Wiśniewska – koordynator Piotr Bednarek – prawnik STYPENDIA MARIE CURIE Marta Muter html CENTRUM INFORMACJI DLA NAUKOWCÓW Lidia Mitera ZESPÓ Ł ds. MOBILNO Ś CI

3 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE HUMAN RESOURCES AND MOBILITY STYPENDIA MARIE CURIE w 6PR  jeden program stypendialny pod patronatem  12 rodzajów stypendiów/ grantów  akceptowany każdy obszar i tematyka badań  brak limitu wieku, ważny staż naukowy  otwarty dla naukowców z krajów trzecich  mechanizmy reintegracyjne  finansowanie do 100%

4 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE HUMAN RESOURCES AND MOBILITY KRAJE EU Member States: kraje członkowskie są w pełni uprawnione Austria, Belgia, Czechy, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy Associated States: kraje stowarzyszone są w pełni uprawnione Kraje stowarzyszone: Islandia, Izrael, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria Kraje stowarzyszone kandydujące : Bułgaria, Chorwacja, Rumunia, Turcja Third Countries: pozostałe kraje - mogą uczestniczą w wybranych akcjach

5 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Adresat akcji Marie Curie Instytucja (uczestnik) każda organizacja aktywnie działająca na polu nauki: uczelnia, instytut naukowy, centrum szkoleniowe, przedsiębiorstwo w tym MŚP, organizacje międzynarodowe, JRC Naukowiec (beneficjent) Early-stage researcher: osoba z mniejszym niż 4 lata stażem naukowym po uzyskaniu tytułu magistra, np. doktorant Experienced researcher: - osoba ze stopniem doktora lub osoba z co najmniej 4 letnim stażem naukowym po uzyskaniu tytułu magistra

6 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Naukowiec – wymagania formalne naukowiec musi mieć inne obywatelstwo niż kraj w którym chce realizować stypendium; wyjątki to: - podwójne obywatelstwo (warunek: 5-letnia nieobecność w kraju przyjmującym na stypendium) - granty reintegracyjne naukowiec nie może pracować, studiować w kraju goszczącym (miejsce stypendium) dłużej niż 12 miesięcy w okresie ostatnich 3 lat przed złożeniem projektu (stypendia indywidualne), lub rozpoczęciem pracy/ stypendium (stypendia instytucjonalne ) naukowcy z krajów trzecich realizują stypendia w Europie

7 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Host Driven Actions Instytucja/sieć aplikuje o liczbę stypendiów (osobomiesiące) Ewaluacja projektu instytucjonalnego Kontrakt z KE – do 4 lat Zaakceptowane instytucje dokonują selekcji stypendystów Pobyt stypendysty do 3 lat (w zależności od akcji) Individual Driven Actions Naukowiec z wybraną przez siebie instytucją przygotowuje projekt Długość stypendium zależy od akcji (od 1 do 3 lat) Kontrakt podpisywany z instytucją przyjmującą

8 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Profile Host Fellowships for Early-Stage Conferences and Training Courses Research Training Networks Chairs Advanced Lifelong Training and Excellence Early-Stage Training fellow with  4 years experience or Ph.D. fellow with < 4 years experience TeamsAwards International Fellowships Host Fellowships for Transfer of Knowledge Development Action Industry-Academia Partnership Intra-European Fellowships Transfer of Knowledge Return and Reintegration

9 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Stypendia dla początkujących naukowców oferowane w ramach Host Driven Actions 6 PROGRAM RAMOWY (EST) Early Stage Training (długość stypendium: miesięcy) (RTN) Research Training Network (długość stypendium: miesięcy) (LCF) Large Conferences (SCF) Series of Events (EXT) Excellence Grants (długość stypendium do 48 miesięcy) kontrakty ważne do 2010 roku instytucje krajów członkowskich UE i stowarzyszonych z UE oferta skierowana do: młodych naukowców (do 4 lat stażu)

10 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Stypendia dla początkujących naukowców oferowane w ramach Host Driven Actions 5 PROGRAM RAMOWY (PHD) Training Sites (RT5) Research Training Networks (CF5) HLSC Conferences (IND) Industry Host (DEV) Development Host oferty ważne do 1 połowy 2006 roku instytucje obecnych krajów członkowskich UE oferta skierowana do: młodych naukowców - do ukończenia 35 roku życia

11 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Co należy zrobić :  zajrzeć na strony internetowe: Komisja Europejska Krajowy Punkt Kontaktowy  przeszukać bazę projektów/ informacje o ofertach / pod kątem własnych zainteresowań (dziedzina, kraj)  skontaktować się z koordynatorem projektu (wysłać CV i opis badań)  spełnić wymagania danego projektu (mogą być różne, gdyż każdy projekt może przyjąć własne kryteria selekcji) do grudnia 2003 z Polski wyjechało na stypendia od 3 miesięcy do 3 lat około 500 początkujących naukowców

12 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

13 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

14 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

15 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Stypendia dla doświadczonych naukowców - do 10 lat stażu naukowego - Individual Driven Actions (6 PR) znaleźć instytucje zapraszającą napisać wniosek zgodnie z wymogami Komisji Europejskiej na wybrany przez siebie rodzaj stypendium Marie Curie trzymać kciuki  Host Driven Actions (6PR) Research Training Network Conferences and Training Course Excellence Grants Transfer of Knowledge (długość stypendium 2-24 miesiące)  postępujemy jak w przypadku początkujących naukowców

16 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE HUMAN RESOURCES AND MOBILITY -Individual Driven Actions -   Intra-European Fellowships stypendium od 12 do 24 miesięcy w kraju członkowskim lub stowarzyszonym (termin składania wniosków: 19 stycznia 2006)  Outgoing International Fellowships stypendium 3 letnie składające się z dwóch faz: pierwsza pobyt od 12 do 24 miesięcy w kraju NIE członkowskim lub stowarzyszonym, druga powrotna, równa połowie fazy pierwszej w kraju członkowskim lub stowarzyszonym (termin składania wniosków: 18 styczeń 2006)  Excellence Grants naukowiec składa wniosek o utworzenie międzynarodowego zespołu badawczego, którego jest liderem i za pracę którego odpowiada przez okres do 4 lat (termin składania wniosków: 25 stycznia 2006)

17 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Akcje Marie Curie 6PR - finansowanie (I)  KE finansuje koszty związane z naukowcem i koszty ponoszone przez instytucję goszczącą  finansowanie EU wynosi do 100%  finansowanie podzielone na 9 kategorii – różnice w ich stosowaniu w zależności od rodzaju stypendium  wszystkie należności wypłacane są instytucji goszczącej- kontrahentowi, która ma obowiązek wypłacić stypendyście należne mu świadczenia  kwoty podawane są w brutto, co oznacza, że stypendyści mogą otrzymywać różne kwoty będąc w tym samym kraju  stosowanie przelicznika „krajowego”- „correction coefficients”

18 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Akcje Marie Curie 6PR - finansowanie (II) Struktura świadczeń dla stypendysty wynagrodzenie (monthly living allowance) - stała kwota, której wysokość zależy od doświadczenia naukowego - podlega „correction coefficients” początkujący naukowcy €/rok doświadczony naukowiec (4-10 lat) €/rok doświadczony naukowiec > 10 lat €/rok Wynagrodzenie miesięczne w € : D: 2508/3849 UK: 2718/4172 F: 2530/3882

19 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Akcje Marie Curie 6PR - finansowanie (III) Struktura świadczeń dla stypendysty koszty podróży (travel allowance) –przyznawane raz na 12 miesięcy –kwota stała, zależy od odległości pomiędzy domem a instytucją <500 km:250 € km:500 € km:750 € koszty relokacji (mobility allowance): - podlega „ correction coefficients” - przyznawana stypendystom „wyjazdowym” - wysokość miesięcznie: 500 € lub 800 € (dla osób mających rodzinę)

20 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Akcje Marie Curie 6PR - finansowanie (IV) Struktura świadczeń dla stypendysty dodatek „rozwój kariery” (career exploratory allowance) - jednorazowa kwota 2000 euro - tylko w przypadku stypendiów dłuższych niż 1 rok dodatek „badawczy” („expenses of paticipating”) - otrzymuje instytucja przyjmująca która ma obowiązek finansować: badania udział w szkoleniach, konferencjach, szkołach letnich publikacje

21 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Źródła informacji  opis Akcji Marie Curie w 6PR – wersja angielska  informacje w języku polskim - strona KPK  informacje o konkursach +dokumenty +formularze  informacje o Stypendiach Marie Curie w 5PR  zgłaszanie się na ekspertów

22 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE HUMAN RESOURCES AND MOBILITY 7 Program Ramowy przewidziany na lata struktura: 4 programy szczegółowe / filary Cooperation (priorytety, ERA-NET, inicjatywy technologiczne, kraje trzecie) Ideas (European Research Council ) People (Stypendia Marie Curie) Capacities (infrastruktury badawcze, MŚP, regiony wiedzy, potencjał naukowy, nauka i społeczeństwo, INCO, polityka naukowa)

23 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE HUMAN RESOURCES AND MOBILITY 6 PR ( 6 PR ( 4 letni program) Budżet: 1, 58 miliarda € / rocznie 395 milionów € Program: Human Resources and mobility  Marie Curie Actions 2 grupy stypendiów: indywidualne i instytucjonalne w tym 12 rodzajów stypendiów akceptowany każdy obszar badań ewaluacja projektów i realizacja kontraktów  KE 7 PR ( 7 PR ( 7 letni program) Budżet: 7, 2 + 0,6 miliarda € / rocznie 1,1 miliarda € Program: People  / Marie Curie Actions Capacities  Research Potential 2 grupy stypendiów: indywidualne i instytucjonalne w tym (?) 8 rodzajów stypendiów akceptowany każdy obszar badań ewaluacja projektów i realizacja kontraktów  agencje zewnętrzne

24 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE HUMAN RESOURCES AND MOBILITY 6 PR (Marie Curie) Research Training Network Early Stage Training ToK: Industry-Academia Partnership Conferences and Training Courses 7 PR (Marie Curie) Marie Curie Networks Industry-Academia Partnership włączone do projektów Intra-European Fellowships Outgoing International Fellowships Incoming International Fellowships Reintegration grants Katedry/Zespoły/Nagrody Intra-European Fellowships Outgoing International Fellowships Incoming International Fellowships Reintegration grants Brak danych 6 PR (Marie Curie) ToK: Development Scheme 7 PR (Capacities) Research Potential

25 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Obecnie w 33 krajach europejskich funkcjonuje ok. 200 Centrów Informacji dla Naukowców Każde państwo przygotowało również swój Portal dla Mobilnych Naukowców, który zawiera oferty stypendialne oraz praktyczne informacje i rozwiązania prawne. EUROPEJSKA SIEĆ CENTRÓW INFORMACJI DLA NAUKOWCÓW

26 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Ministerstwo Nauki i Informatyzacji udzieliło pełnomocnictwa Krajowemu Punktowi Kontaktowemu Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN, w zakresie przygotowania wniosku i stworzenia na jego podstawie POLSKIEJ SIECI CENTRÓW INFORMACJI DLA MOBILNYCH NAUKOWCÓW Ponadto Ministerstwo udzieliło administracyjnego i finansowego wsparcia projektu w okresie jego realizacji (36 miesięcy) jak i po jego zakończeniu.

27 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE ODBIORCY PL-MoC  zagraniczni naukowcy przyjeżdżający do Polski  polskie instytucje przyjmujące zagranicznych pracowników naukowo-badawczych, stypendystów i doktorantów  polscy naukowcy wyjeżdżający na zagraniczne staże i stypendia naukowe  bez względu na program, typ stypendium, sposób zatrudnienia, rodzaj instytucji przyjmującej  bez względu na kraj pochodzenia

28 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Po wskazaniu kraju, obszaru badawczego oraz naszego etapy kariery naukowej, ukażą się propozycje stypendialne/ możliwości dofinansowania wyjazdu naukowego do ponad 30-tu krajów Po zaznaczeniu obszaru naukowo-badawczych i kraju wyświetlą się oferty pracy Po zaznaczeniu tematu otrzymamy praktyczne informacje o kraju

29 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Informacja w języku polskim i angielskim o Polskiej Sieci Centrów Informacji dla Naukowców wraz z danymi adresowymi i osobami do kontaktu Europejskie Centra Informacji dla Naukowców oraz zagraniczne portale Europejski Portal dla Mobilnych Naukowców WERSJA POLSKA/ ENGLISH VERSION Konferencje i wydarzenia Informacje i nowości Oferty stypendialne Zmiany prawne Badanie satysfakcji użytkowników; inne ankiety

30 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Krajowe Centrum Informacji dla Naukowców Anna WIŚNIEWSKAul. Świętokrzyska 21 Lidia MITERA Warszawa Piotr BEDNAREK tel.: (+48 22) Marta MUTER Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Stypendia Marie Curie w Programach Ramowych UE Anna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google