Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Stypendia Marie Curie w Programach Ramowych UE Anna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Stypendia Marie Curie w Programach Ramowych UE Anna."— Zapis prezentacji:

1 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Stypendia Marie Curie w Programach Ramowych UE Anna Wi Ś niewska Krajowy Punkt Kontaktowy Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN ul. Świętokrzyska 21 00-049 Warszawa tel: 22/ 828 74 81 wew. 152 fax: 22/ 828 53 70

2 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Anna Wiśniewska – koordynator Piotr Bednarek – prawnik STYPENDIA MARIE CURIE Marta Muter marta.muter@kpk.gov.pl http://www.6pr.pl/n/s/2/index. html CENTRUM INFORMACJI DLA NAUKOWCÓW Lidia Mitera mobility@kpk.gov.pl http://www.eracareers-poland.gov.pl ZESPÓ Ł ds. MOBILNO Ś CI

3 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY STYPENDIA MARIE CURIE w 6PR  jeden program stypendialny pod patronatem  12 rodzajów stypendiów/ grantów  akceptowany każdy obszar i tematyka badań  brak limitu wieku, ważny staż naukowy  otwarty dla naukowców z krajów trzecich  mechanizmy reintegracyjne  finansowanie do 100%

4 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY KRAJE EU Member States: kraje członkowskie są w pełni uprawnione Austria, Belgia, Czechy, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy Associated States: kraje stowarzyszone są w pełni uprawnione Kraje stowarzyszone: Islandia, Izrael, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria Kraje stowarzyszone kandydujące : Bułgaria, Chorwacja, Rumunia, Turcja Third Countries: pozostałe kraje - mogą uczestniczą w wybranych akcjach

5 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Adresat akcji Marie Curie Instytucja (uczestnik) każda organizacja aktywnie działająca na polu nauki: uczelnia, instytut naukowy, centrum szkoleniowe, przedsiębiorstwo w tym MŚP, organizacje międzynarodowe, JRC Naukowiec (beneficjent) Early-stage researcher: osoba z mniejszym niż 4 lata stażem naukowym po uzyskaniu tytułu magistra, np. doktorant Experienced researcher: - osoba ze stopniem doktora lub osoba z co najmniej 4 letnim stażem naukowym po uzyskaniu tytułu magistra

6 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Naukowiec – wymagania formalne naukowiec musi mieć inne obywatelstwo niż kraj w którym chce realizować stypendium; wyjątki to: - podwójne obywatelstwo (warunek: 5-letnia nieobecność w kraju przyjmującym na stypendium) - granty reintegracyjne naukowiec nie może pracować, studiować w kraju goszczącym (miejsce stypendium) dłużej niż 12 miesięcy w okresie ostatnich 3 lat przed złożeniem projektu (stypendia indywidualne), lub rozpoczęciem pracy/ stypendium (stypendia instytucjonalne ) naukowcy z krajów trzecich realizują stypendia w Europie

7 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Host Driven Actions Instytucja/sieć aplikuje o liczbę stypendiów (osobomiesiące) Ewaluacja projektu instytucjonalnego Kontrakt z KE – do 4 lat Zaakceptowane instytucje dokonują selekcji stypendystów Pobyt stypendysty do 3 lat (w zależności od akcji) Individual Driven Actions Naukowiec z wybraną przez siebie instytucją przygotowuje projekt Długość stypendium zależy od akcji (od 1 do 3 lat) Kontrakt podpisywany z instytucją przyjmującą

8 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Profile Host Fellowships for Early-Stage Conferences and Training Courses Research Training Networks Chairs Advanced Lifelong Training and Excellence Early-Stage Training fellow with  4 years experience or Ph.D. fellow with < 4 years experience TeamsAwards International Fellowships Host Fellowships for Transfer of Knowledge Development Action Industry-Academia Partnership Intra-European Fellowships Transfer of Knowledge Return and Reintegration

9 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Stypendia dla początkujących naukowców oferowane w ramach Host Driven Actions 6 PROGRAM RAMOWY (EST) Early Stage Training (długość stypendium: 3- 36 miesięcy) (RTN) Research Training Network (długość stypendium: 3- 36 miesięcy) (LCF) Large Conferences (SCF) Series of Events (EXT) Excellence Grants (długość stypendium do 48 miesięcy) kontrakty ważne do 2010 roku instytucje krajów członkowskich UE i stowarzyszonych z UE oferta skierowana do: młodych naukowców (do 4 lat stażu)

10 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Stypendia dla początkujących naukowców oferowane w ramach Host Driven Actions 5 PROGRAM RAMOWY (PHD) Training Sites (RT5) Research Training Networks (CF5) HLSC Conferences (IND) Industry Host (DEV) Development Host oferty ważne do 1 połowy 2006 roku instytucje obecnych krajów członkowskich UE oferta skierowana do: młodych naukowców - do ukończenia 35 roku życia

11 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Co należy zrobić :  zajrzeć na strony internetowe: Komisja Europejska http://mc-opportunities.cordis.lu Krajowy Punkt Kontaktowy http://www.6pr.pl/n/s/2/biezace.htmlhttp://www.6pr.pl/n/s/2/biezace.html  przeszukać bazę projektów/ informacje o ofertach / pod kątem własnych zainteresowań (dziedzina, kraj)  skontaktować się z koordynatorem projektu (wysłać CV i opis badań)  spełnić wymagania danego projektu (mogą być różne, gdyż każdy projekt może przyjąć własne kryteria selekcji) do grudnia 2003 z Polski wyjechało na stypendia od 3 miesięcy do 3 lat około 500 początkujących naukowców

12 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl

13 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl

14 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl

15 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Stypendia dla doświadczonych naukowców - do 10 lat stażu naukowego - Individual Driven Actions (6 PR) znaleźć instytucje zapraszającą napisać wniosek zgodnie z wymogami Komisji Europejskiej na wybrany przez siebie rodzaj stypendium Marie Curie trzymać kciuki  Host Driven Actions (6PR) Research Training Network Conferences and Training Course Excellence Grants Transfer of Knowledge (długość stypendium 2-24 miesiące)  postępujemy jak w przypadku początkujących naukowców

16 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY -Individual Driven Actions -   Intra-European Fellowships stypendium od 12 do 24 miesięcy w kraju członkowskim lub stowarzyszonym (termin składania wniosków: 19 stycznia 2006)  Outgoing International Fellowships stypendium 3 letnie składające się z dwóch faz: pierwsza pobyt od 12 do 24 miesięcy w kraju NIE członkowskim lub stowarzyszonym, druga powrotna, równa połowie fazy pierwszej w kraju członkowskim lub stowarzyszonym (termin składania wniosków: 18 styczeń 2006)  Excellence Grants naukowiec składa wniosek o utworzenie międzynarodowego zespołu badawczego, którego jest liderem i za pracę którego odpowiada przez okres do 4 lat (termin składania wniosków: 25 stycznia 2006)

17 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Akcje Marie Curie 6PR - finansowanie (I)  KE finansuje koszty związane z naukowcem i koszty ponoszone przez instytucję goszczącą  finansowanie EU wynosi do 100%  finansowanie podzielone na 9 kategorii – różnice w ich stosowaniu w zależności od rodzaju stypendium  wszystkie należności wypłacane są instytucji goszczącej- kontrahentowi, która ma obowiązek wypłacić stypendyście należne mu świadczenia  kwoty podawane są w brutto, co oznacza, że stypendyści mogą otrzymywać różne kwoty będąc w tym samym kraju  stosowanie przelicznika „krajowego”- „correction coefficients”

18 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Akcje Marie Curie 6PR - finansowanie (II) Struktura świadczeń dla stypendysty wynagrodzenie (monthly living allowance) - stała kwota, której wysokość zależy od doświadczenia naukowego - podlega „correction coefficients” początkujący naukowcy 30 550 €/rok doświadczony naukowiec (4-10 lat) 47 000 €/rok doświadczony naukowiec > 10 lat 70 500 €/rok Wynagrodzenie miesięczne w € : D: 2508/3849 UK: 2718/4172 F: 2530/3882

19 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Akcje Marie Curie 6PR - finansowanie (III) Struktura świadczeń dla stypendysty koszty podróży (travel allowance) –przyznawane raz na 12 miesięcy –kwota stała, zależy od odległości pomiędzy domem a instytucją <500 km:250 € 500-1000km:500 € 1000-1500km:750 € koszty relokacji (mobility allowance): - podlega „ correction coefficients” - przyznawana stypendystom „wyjazdowym” - wysokość miesięcznie: 500 € lub 800 € (dla osób mających rodzinę)

20 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Akcje Marie Curie 6PR - finansowanie (IV) Struktura świadczeń dla stypendysty dodatek „rozwój kariery” (career exploratory allowance) - jednorazowa kwota 2000 euro - tylko w przypadku stypendiów dłuższych niż 1 rok dodatek „badawczy” („expenses of paticipating”) - otrzymuje instytucja przyjmująca która ma obowiązek finansować: badania udział w szkoleniach, konferencjach, szkołach letnich publikacje

21 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Źródła informacji  opis Akcji Marie Curie w 6PR – wersja angielska http://europa.eu.int/mariecurie-actions  informacje w języku polskim - strona KPK http://www.6pr.pl/n/s/2/index.html  informacje o konkursach +dokumenty +formularze http://www.cordis.lu/calls/mariecurie-actions/  informacje o Stypendiach Marie Curie w 5PR http://www.cordis.lu/improving/home.html  zgłaszanie się na ekspertów http://www.cordis.lu/experts/fp6_candidature.htm

22 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY 7 Program Ramowy przewidziany na lata 2007-2013 struktura: 4 programy szczegółowe / filary Cooperation (priorytety, ERA-NET, inicjatywy technologiczne, kraje trzecie) Ideas (European Research Council ) People (Stypendia Marie Curie) Capacities (infrastruktury badawcze, MŚP, regiony wiedzy, potencjał naukowy, nauka i społeczeństwo, INCO, polityka naukowa)

23 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY 6 PR ( 6 PR ( 4 letni program) Budżet: 1, 58 miliarda € / rocznie 395 milionów € Program: Human Resources and mobility  Marie Curie Actions 2 grupy stypendiów: indywidualne i instytucjonalne w tym 12 rodzajów stypendiów akceptowany każdy obszar badań ewaluacja projektów i realizacja kontraktów  KE 7 PR ( 7 PR ( 7 letni program) Budżet: 7, 2 + 0,6 miliarda € / rocznie 1,1 miliarda € Program: People  / Marie Curie Actions Capacities  Research Potential 2 grupy stypendiów: indywidualne i instytucjonalne w tym (?) 8 rodzajów stypendiów akceptowany każdy obszar badań ewaluacja projektów i realizacja kontraktów  agencje zewnętrzne

24 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY 6 PR (Marie Curie) Research Training Network Early Stage Training ToK: Industry-Academia Partnership Conferences and Training Courses 7 PR (Marie Curie) Marie Curie Networks Industry-Academia Partnership włączone do projektów Intra-European Fellowships Outgoing International Fellowships Incoming International Fellowships Reintegration grants Katedry/Zespoły/Nagrody Intra-European Fellowships Outgoing International Fellowships Incoming International Fellowships Reintegration grants Brak danych 6 PR (Marie Curie) ToK: Development Scheme 7 PR (Capacities) Research Potential

25 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl Obecnie w 33 krajach europejskich funkcjonuje ok. 200 Centrów Informacji dla Naukowców Każde państwo przygotowało również swój Portal dla Mobilnych Naukowców, który zawiera oferty stypendialne oraz praktyczne informacje i rozwiązania prawne. EUROPEJSKA SIEĆ CENTRÓW INFORMACJI DLA NAUKOWCÓW

26 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl Ministerstwo Nauki i Informatyzacji udzieliło pełnomocnictwa Krajowemu Punktowi Kontaktowemu Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN, w zakresie przygotowania wniosku i stworzenia na jego podstawie POLSKIEJ SIECI CENTRÓW INFORMACJI DLA MOBILNYCH NAUKOWCÓW Ponadto Ministerstwo udzieliło administracyjnego i finansowego wsparcia projektu w okresie jego realizacji (36 miesięcy) jak i po jego zakończeniu.

27 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl ODBIORCY PL-MoC  zagraniczni naukowcy przyjeżdżający do Polski  polskie instytucje przyjmujące zagranicznych pracowników naukowo-badawczych, stypendystów i doktorantów  polscy naukowcy wyjeżdżający na zagraniczne staże i stypendia naukowe  bez względu na program, typ stypendium, sposób zatrudnienia, rodzaj instytucji przyjmującej  bez względu na kraj pochodzenia

28 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl http://europa.eu.int/eracareers Po wskazaniu kraju, obszaru badawczego oraz naszego etapy kariery naukowej, ukażą się propozycje stypendialne/ możliwości dofinansowania wyjazdu naukowego do ponad 30-tu krajów Po zaznaczeniu obszaru naukowo-badawczych i kraju wyświetlą się oferty pracy Po zaznaczeniu tematu otrzymamy praktyczne informacje o kraju

29 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl Informacja w języku polskim i angielskim o Polskiej Sieci Centrów Informacji dla Naukowców wraz z danymi adresowymi i osobami do kontaktu Europejskie Centra Informacji dla Naukowców oraz zagraniczne portale Europejski Portal dla Mobilnych Naukowców WERSJA POLSKA/ ENGLISH VERSION Konferencje i wydarzenia Informacje i nowości Oferty stypendialne Zmiany prawne Badanie satysfakcji użytkowników; inne ankiety

30 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl Krajowe Centrum Informacji dla Naukowców Anna WIŚNIEWSKAul. Świętokrzyska 21 Lidia MITERA00-049 Warszawa Piotr BEDNAREK tel.: (+48 22) 828 74 72 Marta MUTERe-mail: mobility@kpk.gov.pl Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Stypendia Marie Curie w Programach Ramowych UE Anna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google