Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PODSUMOWANIE PROJEKTU SZKOŁY Z KLASĄ 2.0.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PODSUMOWANIE PROJEKTU SZKOŁY Z KLASĄ 2.0."— Zapis prezentacji:

1 PODSUMOWANIE PROJEKTU SZKOŁY Z KLASĄ 2.0.

2 Dnia 11 października 2013 r.  w gimnazjum Zespołu Szkół nr 1 w Legionowie odbyło się oficjalne spotkanie otwierające, w którym wzięli udział wszyscy członkowie Rady Pedagogicznej. Trwała prawie cztery godziny, ustalono na niej plan działania.

3 Zasoby sprzętowe: w całej szkole znajdują się 44 komputer i 44 laptopy; pracownią komputerową wyposażoną w 24 komputery z dostępem do Internetu ; w każdej sali lekcyjnej znajduje się komputer; w bibliotece w ramach projektu EFS, szkoła została wyposażona w 5 komputerów oraz wielofunkcyjne urządzenia sieciowe ( drukarka , skaner, kserokopiarka). Internetowe Centrum  Informacji Multimedialnej służy uczniom i nauczycielom do korzystania z technologii informacyjnych, jest szansą na szybkie dotarcie do potrzebnych materiałów; w 18 klasach znajdują się tablice interaktywne wraz z projektorami ; w jednej z sal lekcyjnych znajduje się podwieszony projektor  współdziałający z komputerem; w komputery wyposażone są pokoje nauczycielskie, gabinety specjalistyczne oraz gabinety pedagogów i psychologów; od trzech lat funkcjonuje dziennik elektroniczny Librus, który ułatwia komunikację pomiędzy szkołą, uczniami i ich rodzicami;

4 Zdaniem uczniów… Spójrzmy na to z innej strony. Sprzęt jest bardzo niskiej jakości. Sprawnie działające komputery, z których mogą korzystać uczniowie znajdują się jedynie w pracowni informatycznej. Większość pozostałych komputerów (szczególnie w bibliotece i salach lekcyjnych) zacina się, co więcej od czasu do czasu dymią, albo w ogóle przestają działać. Nauczyciele wielokrotnie muszą sprawdzać listę obecności w połowie lekcji, na załadowanie stron internetowych czekają czasami aż od 10 do 20 minut. Nie jest to oczywiście ich, czy Dyrekcji winną. Gdyby tylko mogli, z pewnością zrobiliby wszystko, co w ich mocy.

5 Zdaniem uczniów… Jak możemy mówić o posiadaniu tablic interaktywnych i projektorów skoro dość rzadko są używane. Oczywiście pamiętamy o tym, że każdych z nauczycieli ma życie prywatne, rodzinę, dom. Internetowe Centrum  Informacji Multimedialnej ma służyć uczniom i nauczycielom do korzystania z technologii informacyjnych, jest szansą na szybkie dotarcie do potrzebnych materiałów. Ma jedno pytanie: „Jak?”. Może kilku uczniów wie o tym, że coś takiego w ogóle istnieje.

6 CZAS NA ZMIANY!!!

7 Zespół nauczycielski:
wicedyrektor gimnazjum p. Ewa Jabłońska, nauczycielka języka polskiego – p. Marta Dejnek, dwóch nauczycieli historii – p. Wacław Kobyliński oraz Jolanta Urbańska, nauczycielka biologii i chemii – p. Anna Awakowicz, nauczycielka geografii i WOS – p. Izabela Śmiałek, nauczyciele języka angielskiego – p. Monika Florczyk – Dłubak oraz p. Katarzyna Nowak, nauczycielka matematyki – p. Aleksandra Kucharska, nauczycielka wf – p. Agnieszka Orlikowska , nauczyciel informatyki – p. Zbigniew Kamiński.

8 Oficjalny plan pracy zespołu nauczycielskiego
L.p. Zagadnienie do realizacji Osoba odpowiedzialna Termin realizacji 1. Zachęcanie większego grona nauczycieli do realizacji programu Szkoła z Klasą oraz wykorzystywania TIK na każdej jednostce lekcyjnej Wszyscy nauczyciel Praca ciągła 2. Stworzenie Kodeksu Pracy z TIK - debaty klasowe Koordynator, wychowawcy klas Październik 2013 r. 3. Przeprowadzenie szkoleń dla młodych stażem nauczycieli dotyczących korzystania z platformy edukacyjnej w dzienniku Librus Dyrektor, koordynator I semestr roku szk. 2013/2014

9 Oficjalny plan pracy zespołu nauczycielskiego
L.p. Zagadnienie do realizacji Osoba odpowiedzialna Termin realizacji 4. Aktualizowanie i poszerzanie zasobów obecnej szkolnej strony Internetowej. Tworzenie blogów uczniowskich. Koordynator, nauczyciele Praca ciągła 5. Wykorzystywanie TIK do tworzenia konspektów , scenariuszy lekcji, testów i sprawdzianów Wszyscy nauczyciele I i II semestr 2013 r. 6. Angażowanie uczniów do wykonywania prezentacji multimedialnych na podane tematy z wykorzystaniem różnych źródeł i zasobów TIK, wdrażanie do pracy w grupach Nauczyciele przedmiotów Cały rok szkolny

10 Oficjalny plan pracy zespołu nauczycielskiego
L.p. Zagadnienie do realizacji Osoba odpowiedzialna Termin realizacji 7. Zachęcanie uczniów do wykorzystywania TIK podczas realizacji projektów edukacyjnych Nauczyciele – opiekunowie projektów Okres realizacji projektów – I i II semestr 2013 r. 8. Zorganizowanie „ Banku dobrych pomysłów”; gromadzenie sprawdzianów, testów, scenariuszy i konspektów lekcji, kart pracy, rozkładów materiału z wykorzystaniem TIK Koordynator, wszyscy nauczyciele Cały rok szkolny

11 Oficjalny plan pracy zespołu nauczycielskiego
L.p. Zagadnienie do realizacji Osoba odpowiedzialna Termin realizacji 9. Zachęcanie uczniów do udziału w praca Szkolnego Koła Informatycznego oraz konkursach, które promują wykorzystywanie TIK Nauczyciele informatyki, nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursów, koordynator I i II semestr 2013 r. 10. Szkolenie dla uczniów zakładających i prowadzących blogi oraz tworzących projekty edukacyjne. Dyrektor , koordynator Listopad 2013 r. 11. Monitorowanie pracy uczniów oraz podsumowanie  ich osiągnięć Nauczyciel, koordynator  maj 2014 r.

12 Debata szkolna Debata w gimnazjum odbyła się r., została uroczyście otwarta przez dyrektor Ewę Jabłońską. Udział w niej wzięli przedstawiciele uczniów klas I – III ( po 2 osoby z każdej klasy). Debatę prowadzili Jolanta Urbańska i Wacław Kobyliński, koordynatorzy programu Szkoła z Klasą 2.0. Trwała ponad trzy godziny. Został spisany protokół przez Monikę Oleszczuk, uczennicę kl. III a.

13 Debata szkolna

14 Debata szkolna Uczniowie, którzy wzięli udział w debacie to:
Nikola Chmiel I Sebastian Antonowicz – kl. I a Zuzanna Jukiewicz i Agnieszka Łachnowicz – kl. I b Dominika Barszczewska i Aleksandra Szoblik – kl. I c Maria Kościelska i Maciej Szope – kl. II a Konrad Pontek i Adrian Ścibisz – kl. II b Justyna Grochowska i Katarzyna Ziółkowska – kl. II c Monika Oleszczuk i Michał Pers – kl. III a Konrad Kiniorski i Olga Marciniak – kl. III b Krzysztof Sękowski i Agata Tomkiewicz – kl. III c obserwatorzy z prawem głosu obecni byli: Konstancja Pontek – kl. III a oraz Mikołaj Wiśniewski i Natalia Wyszczelska – kl. III b

15 Debata szkolna - przygotowania
4 listopada 2013 r. odbyło się specjalne zebranie nauczycieli uczących w gimnazjum, podczas którego omówiono problemy związane z tworzeniem szkolnego Kodeksu 2.0. Każda z klas z pomocą wychowawców stworzyła własny kodeks, w którym przedstawiła swoje propozycje.

16 Debata szkolna

17 Debata szkolna Uczniowie pracowali w  dziewięciu grupach, ale również głośno, na gorąco wymienili swoje spostrzeżenia. Swoje propozycje do Kodeksu zapisali na karteczkach samoprzylepnych, a potem przepisali je na duże karty papieru. Każda grupa zaprezentowała osiągnięte rezultaty. Przedyskutowano każdy proponowany punkt. Wspólnie wybrano te punkty, które uważano za najlepsze oraz możliwe do zrealizowania przez szkołę.

18 Debata szkolna

19 Kodeks 2.0.  Kodeks Szkoły z Klasą 2.0 został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dniu 3 stycznia 2014 r.. Przedstawiono go wszystkim uczniom, nauczycielom i rodzicom naszego gimnazjum. Propozycja Kodeksu 2.0 była udostępniana na różne sposoby: ogłoszenia w dzienniku elektronicznym, informacje wywieszone na gazetkach ściennych na korytarzu.

20 Kodeks 2.0. 1. Mądrze, świadomie i krytycznie korzystają z zasobów Internetu. 2. Nie kradną tekstów ze stron Internetowych, zawsze podają źródło. 3. Nie dają się okraść z własnej tożsamości!!! Na różnego rodzaju portalach społecznościowych z rozwagą udzielają informacji na swój temat. 4. W celach dydaktycznych i komunikacyjnych mają w wyznaczonych miejscach mają dostęp do mobilnego Internetu. 5. Mają możliwość obejrzenia swoich ocen w dzienniku elektronicznym Librus, w tym średniej ważonej. 6. Do nauki wykorzystują Szkolną Platformę Edukacyjną.

21 Kodeks 2.0. 7. Drogą elektroniczną mają sposobność kontaktu z nauczycielami oraz między sobą. 8. Podczas lekcji mają wyłączone telefony, korzystają z nich wyłącznie w czasie przerw. 9. Angażują się w dokształcanie rodziców, doskonaląc ich warsztat pracy z TIK Podczas lekcji mają możliwość korzystania z materiałów multimedialnych opracowanych przez nauczycieli Prowadzą blogi tematyczne, na których dzielą się swoimi spostrzeżeniami oraz wymieniają się doświadczeniami Od nauczycieli otrzymują informacje dotyczące stron internetowych, które mogą wykorzystywać do celów edukacyjnych Wspólnie z nauczycielami i rodzicami pracują na sukces swój oraz szkoły.

22 Kodeks 2.0.

23 Kodeks 2.0.

24 Założenie i praca na blogach
Od przystąpienia do projektu zostały założone dwa blogi: Nauczycielski – „historyczny blog” - prowadzony przez p. Wacława Kobylińskiego Uczniowski – „Oczami uczniów klasy II Gc” prowadzony przez kilku uczniów klasy 2 Gc

25 Założenie i praca na blogach
Można na nich znaleźć nie tylko opisy pracy w projekcie, ale też osobiste spostrzeżenia, promowanie miejskich wydarzeń kulturowych, prezentację „małej ojczyzny”, materiały przydatne do nauki.

26 Osiągnięcia na blogach
Odznaka „Uczę z TIK Super nauczyciel 2.0” dla p. Wacława Kobylińskiego za działalność na „historycznym blogu”. Odznaka „Działamy z TIK” dla uczniów kl. 2Gc za działalność na blogu „Oczami uczniów klasy II Gc”

27 Co się zmieniło? Dla naszej szkoły – gimnazjum nr 1 w Legionowie – był to dopiero pierwszy rok pracy przy tym projekcie. Jednak wiele pozostało jeszcze do zrobienia. Nasi uczniowie nadal nie mają w szkole dostępu do upragnionego, mobilnego Internetu. Tylko nieliczni nauczyciele zamieszczają pomoce naukowe na Platformie Edukacyjnej. Mimo tego nie poddajemy się. Krok po kroku wprowadzamy zmiany.

28 Co się zmieniło? Warto jednak powiedzieć co udało się nam już dokonać. Młodzi ludzie rozważniej i krytyczniej zaczęli korzystać z bogatych zasobów Internetu. Prace domowe są przez nich wykonywane rzetelniej i przede wszystkim samodzielnie. Nie dochodzi już kradzieży tekstów, pamiętają o podaniu pod swoją pracą źródeł. Zauważyliśmy nawet, że co raz mniej osób łamie regulamin szkolny, korzystając z telefonów pod czas lekcji.

29 Co się zmieniło? Kilku nauczycieli zdecydowało się na opracowywanie na lekcje materiałów multimedialnych, co przyciągnęło młodzież, która od tego czasu chętniej w nich uczestniczy. Wykazuje zainteresowanie przekazywanymi treściami. Bywa też tak, że sami z siebie pytają nauczycieli o strony internetowe, które będą mogli wykorzystać do celów edukacyjnych. Co więcej aktywnie uczestniczą w życiu szkoły. Podsumowując uczniowie z pomocą opiekunów intensywnie pracują na świetne wyniki.

30 Bibliografia: http://szkolazklasa2013.ceo.nq.pl/

31


Pobierz ppt "PODSUMOWANIE PROJEKTU SZKOŁY Z KLASĄ 2.0."

Podobne prezentacje


Reklamy Google