Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr hab. Marcin Miłkowski, prof. IFiS PAN. Menu dnia  Przystawka: funkcje i intencjonalność  Model producent-konsument  Reprezentacje-dwugłowce.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr hab. Marcin Miłkowski, prof. IFiS PAN. Menu dnia  Przystawka: funkcje i intencjonalność  Model producent-konsument  Reprezentacje-dwugłowce."— Zapis prezentacji:

1 Dr hab. Marcin Miłkowski, prof. IFiS PAN

2 Menu dnia  Przystawka: funkcje i intencjonalność  Model producent-konsument  Reprezentacje-dwugłowce

3 Funkcje i intencjonalność  Analogia między pojęciem funkcji a pojęciem intencjonalności X…ma funkcję. ma dysfunkcję. nie ma funkcji ani dysfunkcji. X…jest poprawna.jest błędna. nie ma może być ani prawdą, ani fałszem.

4 Historyczne pojęcie funkcji  Funkcja etiologiczna przysługuje obiektom mającym pewne cechy: korelujące ze skutkami, które wpływają na powielanie się egzemplarzy pewnego typu.  W przypadku reprezentacji: przysługuje temu, co generuje reprezentacje.  Wytwory mechanizmu tworzącego reprezentacje mają funkcję reprezentacyjną pochodną.

5 Taniec pszczół  Prosty proces komunikacyjny między pszczołami  Jedna pszczoła nadaje komunikat  Pozostałe go odbierają

6 Taniec pszczół  Pszczołę nadającą można określić jako „producenta”: tworzy pewien znak (w tym wypadku są to pewne wzory w zachowaniu).  Pozostałe pszczoły potrafią zrozumieć ten komunikat, czyli są konsumentami tego komunikatu.  Ten komunikat ma też pewien nośnik, gdyż jest znakiem.  A jednocześnie przecież te pszczoły nie muszą mieć świadomej intencji!

7 Taniec pszczół  Zachowania pszczół nie są innowacją: są one powtarzane, czyli należą do pewnego powielanego typu zachowań.  Funkcja tych zachowań zależy od historii doboru naturalnego, który je wytworzył.  Mają wartość adaptacyjną (nektar!)  Dlatego podlegały doborowi ze względu na możliwość wskazywania nektaru.

8 Język naturalny  Słowa języka też są powielane; dopiero powielane struktury stają się komunikacyjne.  Również można mówić o strukturze producent-konsument.  Znaczenie jest określane przez konsumenta; perspektywa semiotyki Charlesa Peirce’a, twórcy pragmatyzmu.

9 Charles Peirce (1839-1914)  Twórca pragmatyzmu i semiotyki, czyli ogólnej teorii znaków.  Postulował proces nieskończonej semiozy, w ramach której użytkownicy znaków nadają sens kolejnym znakom znaków.  Bardzo skomplikowany system pojęciowy i metafizyczny, prawdopodobnie tylko Hegel potrafił pisać równie zawile w wieku XIX ;)

10 Idea pragmatyzmu: znaczenie jest w użyciu  Znaki znaczą tylko dla kogoś (interpretanta), kiedy są używane w jakimś celu.  W wersji Millikan: znak musi być konsumowany, czyli wykorzystywany do sterowania działaniem systemu poznawczego.  Niekoniecznie musi to być proces świadomy. Być może nawet da się opisywać geny jako mające znaczenie w sensie biosemantyki Millikan.

11 Od pszczół i języka do neuronów  Proces komunikacji (wytwarzający naturalne konwencje) można też opisywać na poziomie subosobowym:  Koncepcję Millikan bez trudu można odnieść do poziomu reprezentacji indywidualnych, realizowanych neuronalnie np. jako reprezentacja kodowana przez aktywacji neuronów lub faz czasowych.  Ta aktywacja nie jest po prostu tak sobie: wpływa na inne części mózgu itd.

12 Semantyka informacyjna a biosemantyka  Dretske:  Znaczenie funkcjonalne opiera się na relacji informacyjnej (znaczeniu naturalnym), która zachodzi, o ile coś rzeczywiście realizuje funkcję.  W kategoriach Millikan: znaczenie determinuje relacja między desygnatem a producentem.  Millikan:  Znaczenie naturalne jest wtórne wobec tego, jak normalnie używa się znaków. Innymi słowy, zależy od konsumenta.

13 Odwzorowania u Millikan  Między tańcem pszczół a położeniem nektaru zachodzi odkryte przez Karla Frischa odwzorowanie: struktura tańca odpowiada strukturze rzeczywistości.  Poszczególne tańce mogą odpowiadać różnym położeniom: istnieje cały system (repertuar) różnych zachowań, które desygnują odpowiednie stany rzeczy zgodnie z odpowiednią regułą odwzorowania.  Dlatego nowa reprezentacja może mieć treść, bo jest w ramach pewnego repertuaru i rządzi się odpowiednią regułą odwzorowania.

14 Kimu i snorfy  Paul Pietroski: zarzut wobec teorii Millikan.  Na kimu polują snorfy. Kimu są daltonistami.  Pojawia się mutacja: Jack widzi czerwień i kieruje się w jej stronę. Ponieważ dzięki temu o zmroku i o świcie unika snorfów, mutacja się utrwala.

15 Kimu i snorfy  Pojawia się reguła: stan wewnętrzny kimu odwzorowuje brak snorfa, mimo że kimu nie ma reprezentacji obecności snorfa.  Pietroski: to jest nieintuicyjne!  Być może Millikan nie zwraca wystarczającej uwagi na to, jak reprezentacja może być wykorzystana przez konsumenta.

16 Inne rozwiązanie: K. Neander  Treść wyznaczana jest przez odwzorowanie między producentem a cechami przedmiotu (cechami proksymalnymi, łatwymi do postrzeżenia).  Ale wtedy nie można by pomylić dwóch rzeczy o podobnym charakterze zmysłowym, a różnej naturze.

17 Warunki Normalne  Warunki, w których pojawiają się skutki faworyzowane przez dobór naturalny, to Warunki Normalne.  Jeśli zostaną zaburzone, pojawia się dysfunkcja.  Np. serce powinno pompować krew (a nie wydawać odgłos), a jeśli akcja serca zostanie wstrzymana z powodu zawału – to jest to dysfunkcja.  Jeśli pszczoła nie wskazuje tańcem nektaru, lecz pszczołojada, to jest to dysfunkcja – stąd błąd reprezentacyjny.

18 Warunki Normalne a częstość  Niektóre funkcje są spełniane bardzo rzadko (np. większość kurzych jaj może być niezapłodnionych).  Częstość nie konstytuuje funkcji; funkcja zależy od tego, czy coś ma własność faworyzowaną przez dobór naturalny.

19 Odpowiedź Millikan na problem alternatywy  Ponieważ to nie częstość, lecz funkcja biologiczna i powstające adaptacyjne odwzorowanie wyznacza treść, to nie pojawia się kłopot w przypadku błędu.  Dysfunkcja nie jest w Warunkach Normalnych. Nie ma kłopotu z odrzucaniem pojawiającej się reprezentacji KOŃ, kiedy pojawi się w obecności krowy: naruszona została reguła odwzorowania.

20 Problem dokładności treści  Ale jaką treść ma komunikat pszczoły?  Czy informuje o nektarze w określonym miejscu?  A może o czymś pożywnym?  A może o czymś-co-trzeba-zaraz-zebrać?  Biologicznie są równie wiarygodne:  Adaptacyjną wartość może mieć rozróżnianie dowolnej z tych własności.

21 Problem dokładności treści  Odpowiedź Dennetta:  Ale proste organizmy po prostu rozróżniają mniej.  Dobrze, ale co z organizmami złożonymi:  Skąd wiadomo, co ma być właściwym odwzorowaniem?  Selekcja społeczna, stygmatyzacja osób mówiących „z błędami”, dająca też możliwość zaznaczenia wyższej pozycji klasowej?

22 Trudny problem treści  Podobnie jak Dretske, Millikan rozwiązuje pozornie trudny problem treści, czyli problem, jak reprezentacje mogą mieć warunki spełniania (Hutto i Myin 2013):  Być prawdziwe lub poprawne (w przypadku perceptów lub nakazów).  Mają warunki spełniania, gdyż są oparte na regule odwzorowania: to nie jest odległe od klasycznej koncepcji korespondencji.

23 Reprezentacje-dwugłowce  Dwa standardowe typy reprezentacji: OpisoweDyrektywalne

24 Tradycyjne reprezentacje  Opisowe:  Stwierdzają, jaki jest stan rzeczy.  Filozoficznie traktowane zwykle jako pierwotne: odpowiadają sądom (mówiącym, że jest tak a tak).  Istota nastawień sądzeniowych (postaw propozycjonalnych): każda postawa wobec sądu zawiera właśnie element opisowy.  Mają odpowiadać przekonaniom.

25 Tradycyjne reprezentacje  Dyrektywalne:  Są nakazami, więc nie mają wartości logicznej.  Mogą być co najwyżej spełnione lub nie.  Odpowiadają filozoficznemu pojęciu pragnienia.  W tradycyjnym ujęciu wtórne wobec sądów:  Pragnąć, żeby x, to tyle, co być przekonanym, że stan rzeczy taki, że x, jest wartościowy.

26 Ujęcie Millikan  Pierwotne są reprezentacje o podwójnej charakterystyce opisowo-dyrektywalnej:  „Nie jemy groszku palcami”:  To może być prawdziwe zdanie.  A jednocześnie nakaz.  Taniec pszczół to nie jest po prostu komunikat, to nakaz, żeby lecieć do nektaru!  Reprezentacje w najprostszej postaci powiązane z działaniem

27 Podsumowanie  Biosemantyka Millikan to jedna z najbardziej zaawansowanych koncepcji naturalizacji intencjonalności.  Każda reprezentacja jest elementem procesu komunikacji między producentem a konsumentem.  Należy do systemu (określonego repertuaru możliwych reprezentacji).

28 Podsumowanie  Treść reprezentacji zależy od reguły odwzorowania (naturalnej konwencji komunikacyjnej) między nośnikami reprezentacji a desygnowanymi stanami rzeczy.  Millikan nieźle radzi sobie z większością problemów naturalizacji intencjonalności, być może z wyjątkiem problemu kimu unikających snorfy…

29 Dalsze lektury  Dobrze koncepcję Millikan referuje też Chemero  Proszę natomiast nie wierzyć Rothowi i Cumminsowi


Pobierz ppt "Dr hab. Marcin Miłkowski, prof. IFiS PAN. Menu dnia  Przystawka: funkcje i intencjonalność  Model producent-konsument  Reprezentacje-dwugłowce."

Podobne prezentacje


Reklamy Google