Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gdańsk, 08.12.2014 Podsumowanie z prac Regionalnej Sieci Tematycznej dla Województwa Pomorskiego w II półroczu 2014 roku w odniesieniu do wdrażania projektów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gdańsk, 08.12.2014 Podsumowanie z prac Regionalnej Sieci Tematycznej dla Województwa Pomorskiego w II półroczu 2014 roku w odniesieniu do wdrażania projektów."— Zapis prezentacji:

1 Gdańsk, 08.12.2014 Podsumowanie z prac Regionalnej Sieci Tematycznej dla Województwa Pomorskiego w II półroczu 2014 roku w odniesieniu do wdrażania projektów innowacyjnych w ramach PO KL

2 REALIZACJA CELÓW STRATEGII 2014 Działania Regionalnej Sieci Tematycznej dla Województwa Pomorskiego w II kwartale 2014 roku. Odbyły się 3 spotkania, na których: 1. podejmowano decyzje dotyczące walidowania produktów finalnych, 2. przyjęto ponownie członków, którzy zakończyli realizację projektów, 3. prowadzono działania upowszechniające produktów finalnych, 4. przyjęto Strategię Działania Sieci Tematycznej na 2015 rok. Ostatnie spotkanie w roku 2014 odbędzie się 11 grudnia.

3 Walidacja produktów finalnych W 2014 r. zwalidowano 5 produktów finalnych projektów innowacyjnych. Zwalidowane produkty: - „ Pomorska Fabryka Designu” Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości - „ Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji ” Agencja Rozwoju Pomorza S.A. - „ Centrum Pomocy psychotraumatologicznej w woj. pomorskim – innowacyjny model wspierania młodzieży straumatyzowanej z wykorzystaniem doświadczeń niemieckich” Fundacja Pomorskie Centrum Psychotraumatologii REALIZACJA CELÓW STRATEGII 2014

4 Walidacja produktów finalnych C.D. W 2014 r. zwalidowano 5 produktów finalnych projektów innowacyjnych. Zwalidowane produkty: - „ Droga do samodzielności” Powiat Lęborski - „Droga do doskonałości zawodowej” Organizacja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" w Stoczni Gdańskiej Do zwalidowania w roku bieżącym został 1 produkt. REALIZACJA CELÓW STRATEGII 2014

5 Przyjęcie do grona RST beneficjentów, którzy zakończyli realizację projektu innowacyjnego W II kwartale 2014 roku przyjęto jednego nowego członka: - Fundacja Gospodarcza Obecnie Regionalna Sieć Tematyczna liczy 24 członków (stan na 27 listopada 2014 r.) REALIZACJA CELÓW STRATEGII 2014

6 Działania upowszechniające i włączające Sekretariat RST pośredniczy w przekazywaniu zaproszeń beneficjentów do uczestnictwa w działaniach upowszechniających: - targi, - konferencje, - spotkania robocze, - zaproszenia do współpracy. Informacja przekazywana jest drogą mailową oraz za pośrednictwem strony internetowej Departamentu EFS UMWP: www.defs.pomorskie.eu REALIZACJA CELÓW STRATEGII 2014

7 Działania upowszechniające i włączające Opracowanie artykułów o zasięgu krajowym i regionalnym / materiałów informacyjnych poświęconych zasadom / rezultatom / dobrym praktykom projektów innowacyjnych realizowanych w województwie pomorskim Tytuły: - „Pomorskie” - „Pomorskie w Unii” - „Kurs na pracę” - „Pomorskie wieści rolnicze”

8 Działania upowszechniające i włączające Terminarz działań upowszechniających realizowanych przez poszczególnych projektodawców w celu „sieciowania” zbieżnych przedmiotowo lub podmiotowo projektów oraz zwiększenia efektywności działań na rzecz popularyzacji produktów finalnych. REALIZACJA CELÓW STRATEGII 2014

9 Działania upowszechniające i włączające Konkurs „Regaty Rozwoju: Liderzy Innowacji i Współpracy Ponadnarodowej POKL 2007- 2013” II edycja 2014 DEFS UMWP zgłosił 3 projekty: - „Pomorskie dobry kurs na edukację” Departament Edukacji i Sportu UMWP, - „Gdański Model Ekonomii Społecznej” Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, - „Druga Szansa” Caritas Archidiecezji Gdańskiej. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku zgłosił 2 projekty: - „Dojrzała przedsiębiorczość- innowacyjny model preinkubacji przedsiębiorczej osób 50+” Fundacja Gospodarcza, - „Zarządca w rolnictwie - transfer i adaptacja niemieckiego sposobu szkolenia w rolnictwie” Lokalna Grupa Działania Małe Morze. Projekt: „Akademia Handlowa 50 +” zgłoszenie - Fundacja Gospodarcza Projekt: „Pracuję – rozwijam kompetencje. Innowacyjny model wsparcia dla pracowników 50+” zgłoszenie - PBS S.A. REALIZACJA CELÓW STRATEGII 2014

10 Działania upowszechniające i włączające Konkurs „Regaty Rozwoju: Liderzy Innowacji i Współpracy Ponadnarodowej POKL 2007- 2013” II edycja 2014 Laureat konkursu Fundacja Gospodarcza „Dojrzała przedsiębiorczość- innowacyjny model preinkubacji przedsiębiorczej osób 50+” REALIZACJA CELÓW STRATEGII 2014

11 Działania upowszechniające i włączające w 2014 roku Opracowanie publikacji „Innowacje Społeczne w województwie pomorskim w latach 2007-2013” przedstawiającej wypracowane w projektach innowacyjnych produkty finalne. REALIZACJA CELÓW STRATEGII 2014

12 Działania upowszechniające i włączające Druga edycja Targów Innowacji i baza zwalidowanych produktów W związku ze zmianą „Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych POKL w województwie pomorskim na rok 2014” druga edycja Targów Innowacji się nie odbyła. M.in. z przyczyn technicznych nie stworzono bazy zwalidowanych produktów finalnych. REALIZACJA CELÓW STRATEGII 2014

13 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Gdańsk, 08.12.2014 Podsumowanie z prac Regionalnej Sieci Tematycznej dla Województwa Pomorskiego w II półroczu 2014 roku w odniesieniu do wdrażania projektów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google