Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZAWODY PRZYSZŁOŚCI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZAWODY PRZYSZŁOŚCI."— Zapis prezentacji:

1 ZAWODY PRZYSZŁOŚCI

2 Co określamy mianem zawód przyszłości ?

3 Jest to zawód, który - według prognoz rynku pracy - pojawi się wkrótce, lub już powoli wchodzi na rynek, ale nie będzie miał jeszcze dominującej pozycji. Z drugiej strony – zawód, dający za kilka lat szerokie możliwości zatrudnienia i kariery zawodowej.

4 Zanim podejmie się decyzję wyboru zawodu, odpowiedzieć należy sobie na podane pytania i zastanowić się nad najlepszym wyborem profesji biorąc pod uwagę zainteresowania i zdolności.

5 W jakim zawodzie mogę odnieść sukces
?

6 Jakie zawody zwiększają moje szanse na zdobycie pracy
?

7 Jakie zawody będą poszukiwane i cenione za kilka lat
?

8 Jak zaplanować przyszłość, aby wykorzystać w pełni swoje możliwości
?

9 Na podstawie wieloletnich badań rynku pracy i trendów rozwojowych poszczególnych dziedzin gospodarki przeprowadzonych przez Międzyresortowy Zespół do Prognozowania Popytu na Pracę we współpracy z doradcami zawodowymi, wyszczególniono następujące podstawowe kategorie – „zawodów przyszłości”

10 Lista zawodów z przyszłością powinna być ważną wskazówką dla wszystkich, którzy zastanawiają się nad swoim wyborem drogi zawodowej.

11 Informatyka, Telekomunikacja, Internet i Technologie Informacyjne
1 Informatyka, Telekomunikacja, Internet i Technologie Informacyjne

12 grafik komputerowy projektanci serwisu www programista administrator baz danych

13 inżynier obsługi systemów komputerowych
administrator sieci informatycznej organizator pracy wirtualnej telepracownik - praca w domu za pośrednictwem Internetu

14 producenci gier komputerowych
projektant systemów komputerowych analityk sieciowy doradca systemów komputerowych.

15 serwisant komputerowy
twórca i koordynator przedsięwzięć multimedialnych

16 Biotechnologia i jej zastosowania
2 Biotechnologia i jej zastosowania

17 biotechnolog farmaceutyczny
biotechnolog środowiska bioinżynier chemiczny bioinżynier genetyczny

18 specjalista ds. klonowania
inżynier bioprocesowy biotechnik

19 3 Ochrona środowiska

20 inspektor ochrony środowiska
strażnik ochrony środowiska edukator ekologiczny doradca ekologiczny

21 inżynier ochrony środowiska
operator ochrony środowiska architekt ochrony środowiska

22 Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Warszawie
projektant wnętrz i zieleni pielęgniarz drzew analityk stanu środowiska Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Warszawie

23 Eksploatacja morza i dna morskiego
4 Eksploatacja morza i dna morskiego

24 nurek głębinowy technolog zasobów morza

25 Obsługa procesów integracji regionalnej z Unią Europejską
5 Obsługa procesów integracji regionalnej z Unią Europejską

26 Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Warszawie

27 eksperci w dziedzinie problematyki Unii Europejskiej
specjaliści do spraw administracji międzynarodowej

28 6 Nowoczesne operacje finansowe, elektroniczna bankowość, handel elektroniczny

29 pracownik centrum interaktywnej obsługi klienta
pracownik centrum elektronicznej obsługi klientów pracownik scentralizowanych systemów rozliczeniowych projektant pakietów usług finansowych

30 pracownik obsługi zintegrowanych produktów finansowych
pracownik obsługi elektronicznych kanałów promocji usług finansowych

31 pracownik ochrony elektronicznych kanałów dystrybucji produktów finansowych 
doradca inwestycyjny doradca bankowy

32 agent ubezpieczeniowy
agenci pośrednictwa handlowego makler ubezpieczeniowy

33 Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Warszawie
rzeczoznawca zarządca funduszu doradca przy tworzeniu nowych firm Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Warszawie

34 handlowiec motoryzacyjny
handlowiec zagraniczny handlowiec on-line.

35 specjalista ds. negocjacji
specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi

36 analityk finansowy specjaliści ds. budżetowania, analizy kosztów, zarządzania finansami specjaliści zajmujący się obsługą biznesu m.in. doradcy podatkowi i ubezpieczeniowi negocjator w dużych firmach i korporacjach

37 7 Ochrona zdrowia, kształtowanie postaw prozdrowotnych, domowa opieka zdrowotna nad ludźmi starymi

38 pielęgniarka i położna
lekarz

39 inżynier kliniczny koordynator badań klinicznych specjalista zdrowia publicznego asystent medyczny

40 Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Warszawie
terapeuta oddechowy inspektor farmaceutyczny kontroler jakości świadczeń zdrowotnych technolog kardiochirurgiczny Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Warszawie

41 pracownik medyczny opieki domowej
specjalista ubezpieczeń zdrowotnych

42 fizjoterapeuta psychoterapeuta radiolog

43 specjalista rekreacji ruchowej
rehabilitant dietetyk

44 chirurg plastyczny instruktor fitnesu logopeda

45 Informacja, kultura popularna, przemysł rozrywkowy
8 Informacja, kultura popularna, przemysł rozrywkowy

46 edytor filmu i wideo menedżer programów multimedialnych archiwista dokumentów elektronicznych broker informacji

47 specjalista d.s. kultury
specjalista d.s. marketingu sieciowego menedżer sieciowy menedżer wielokulturowości

48 animator parków rozrywki
specjalista d.s. marketingu społecznego specjalista od przygotowywania przemówień badacz rynku (rozrywki i czasu wolnego)

49 pracownik środków masowego przekazu
broker informacji

50 9 Edukacja

51 specjalista edukacji wspomaganej komputerowo
specjalista d.s. nowych technologii dydaktycznych trener w firmach doradczych dyrektor programów szkoleniowych

52 Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Warszawie
specjaliści ds. rozwoju personelu, rekrutacji, systemów motywacyjnych, efektywności pracy broker edukacyjny doradcy zawodowi i personalni Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Warszawie

53 nauczyciele języków obcych i tłumacze
fizycy, chemicy

54 Pozyskiwanie energii i logistyka
10 Pozyskiwanie energii i logistyka

55 technik instalacji słonecznych
logistyk

56 11 Służby publiczne

57 pośrednik pracy doradca zawodowy

58 opiekun w domach pomocy społecznej
pracownik pomocy społecznej pracownik socjalny menedżerowie placówek opieki

59 12 Budownictwo

60 Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Warszawie
inżynier budownictwa murarz technik urządzeń sanitarnych Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Warszawie

61 robotnicy budowlani robót wykończeniowych
technik urządzeń sanitarnych

62 monter nawierzchni architekt architektura krajobrazu

63 13 Transport

64 spedytor ekspedytor inżynier transportu informator ruchu pasażerskiego

65 14 Turystyka (organizacja czasu wolnego), Rekreacja, Hotelarstwo, Gastronomia

66 organizator obsługi turystycznej
pilot wycieczek przewodnik turystyczny ekspert od turystyki

67 kucharz kelner hostessa gastronom rozrywkowy

68 15 Administracja

69 urzędnik skarbowy kurator menadżer kultury

70 16 Marketing, reklama

71 specjalista ds. marketingu i zarządzania
specjalista od reklamy specjalista d/s public relations twórca reklam


Pobierz ppt "ZAWODY PRZYSZŁOŚCI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google