Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZAWODY PRZYSZŁOŚCI. Co określamy mianem zawód przyszłości ?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZAWODY PRZYSZŁOŚCI. Co określamy mianem zawód przyszłości ?"— Zapis prezentacji:

1 ZAWODY PRZYSZŁOŚCI

2 Co określamy mianem zawód przyszłości ?

3  Jest to zawód, który - według prognoz rynku pracy - pojawi się wkrótce, lub już powoli wchodzi na rynek, ale nie będzie miał jeszcze dominującej pozycji.  Z drugiej strony – zawód, dający za kilka lat szerokie możliwości zatrudnienia i kariery zawodowej.

4 Zanim podejmie się decyzję wyboru zawodu, odpowiedzieć należy sobie na podane pytania i zastanowić się nad najlepszym wyborem profesji biorąc pod uwagę zainteresowania i zdolności. Zanim podejmie się decyzję wyboru zawodu, odpowiedzieć należy sobie na podane pytania i zastanowić się nad najlepszym wyborem profesji biorąc pod uwagę zainteresowania i zdolności.

5 W jakim zawodzie mogę odnieść sukces ?

6 Jakie zawody zwiększają moje szanse na zdobycie pracy ?

7 Jakie zawody będą poszukiwane i cenione za kilka lat ?

8 Jak zaplanować przyszłość, aby wykorzystać w pełni swoje możliwości ?

9 Na podstawie wieloletnich badań rynku pracy i trendów rozwojowych poszczególnych dziedzin gospodarki przeprowadzonych przez Międzyresortowy Zespół do Prognozowania Popytu na Pracę we współpracy z doradcami zawodowymi, wyszczególniono następujące podstawowe kategorie – „zawodów przyszłości”

10 Lista zawodów z przyszłością powinna być ważną wskazówką dla wszystkich, którzy zastanawiają się nad swoim wyborem drogi zawodowej.

11 1 Informatyka, Telekomunikacja, Internet i Technologie Informacyjne

12  grafik komputerowy  projektanci serwisu www  programista  administrator baz danych

13  inżynier obsługi systemów komputerowych  administrator sieci informatycznej  organizator pracy wirtualnej  telepracownik - praca w domu za pośrednictwem Internetu

14  producenci gier komputerowych  projektant systemów komputerowych  analityk sieciowy  doradca systemów komputerowych.

15  serwisant komputerowy  twórca i koordynator przedsięwzięć multimedialnych

16 2 Biotechnologia i jej zastosowania

17  biotechnolog farmaceutyczny  biotechnolog środowiska  bioinżynier chemiczny  bioinżynier genetyczny

18  specjalista ds. klonowania  inżynier bioprocesowy  biotechnik

19 3 Ochrona środowiska

20  inspektor ochrony środowiska  strażnik ochrony środowiska  edukator ekologiczny  doradca ekologiczny

21  inżynier ochrony środowiska  operator ochrony środowiska  architekt ochrony środowiska

22 Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Warszawie  projektant wnętrz i zieleni  pielęgniarz drzew  analityk stanu środowiska

23 4 Eksploatacja morza i dna morskiego

24  nurek głębinowy  technolog zasobów morza

25 5 Obsługa procesów integracji regionalnej z Unią Europejską

26 Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Warszawie

27  eksperci w dziedzinie problematyki Unii Europejskiej  specjaliści do spraw administracji międzynarodowej

28 6 Nowoczesne operacje finansowe, elektroniczna bankowość, handel elektroniczny

29  pracownik centrum interaktywnej obsługi klienta  pracownik centrum elektronicznej obsługi klientów  pracownik scentralizowanych systemów rozliczeniowych  projektant pakietów usług finansowych

30  pracownik obsługi zintegrowanych produktów finansowych  pracownik obsługi elektronicznych kanałów promocji usług finansowych

31  pracownik ochrony elektronicznych kanałów dystrybucji produktów finansowych  pracownik ochrony elektronicznych kanałów dystrybucji produktów finansowych  doradca inwestycyjny  doradca bankowy

32  agent ubezpieczeniowy  agenci pośrednictwa handlowego  makler ubezpieczeniowy

33 Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Warszawie  rzeczoznawca  zarządca funduszu  doradca przy tworzeniu nowych firm

34  handlowiec motoryzacyjny  handlowiec zagraniczny  handlowiec on-line.

35  specjalista ds. negocjacji  specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi

36  analityk finansowy  specjaliści ds. budżetowania, analizy kosztów, zarządzania finansami  specjaliści zajmujący się obsługą biznesu m.in. doradcy podatkowi i ubezpieczeniowi  negocjator w dużych firmach i korporacjach

37 7 Ochrona zdrowia, kształtowanie postaw prozdrowotnych, domowa opieka zdrowotna nad ludźmi starymi

38  pielęgniarka i położna  lekarz

39  inżynier kliniczny  koordynator badań klinicznych  specjalista zdrowia publicznego  asystent medyczny

40 Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Warszawie  terapeuta oddechowy  inspektor farmaceutyczny  kontroler jakości świadczeń zdrowotnych  technolog kardiochirurgiczny

41  pracownik medyczny opieki domowej  specjalista ubezpieczeń zdrowotnych

42  fizjoterapeuta  psychoterapeuta  radiolog

43  specjalista rekreacji ruchowej  rehabilitant  dietetyk

44  chirurg plastyczny  instruktor fitnesu  logopeda

45 8 Informacja, kultura popularna, przemysł rozrywkowy

46  edytor filmu i wideo  menedżer programów multimedialnych  archiwista dokumentów elektronicznych  broker informacji

47  specjalista d.s. kultury  specjalista d.s. marketingu sieciowego  menedżer sieciowy  menedżer wielokulturowości

48  animator parków rozrywki  specjalista d.s. marketingu społecznego  specjalista od przygotowywania przemówień  badacz rynku (rozrywki i czasu wolnego)

49  pracownik środków masowego przekazu  broker informacji

50 9 Edukacja

51  specjalista edukacji wspomaganej komputerowo  specjalista d.s. nowych technologii dydaktycznych  trener w firmach doradczych  dyrektor programów szkoleniowych

52 Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Warszawie  specjaliści ds. rozwoju personelu, rekrutacji, systemów motywacyjnych, efektywności pracy  broker edukacyjny  doradcy zawodowi i personalni

53  nauczyciele języków obcych i tłumacze  fizycy, chemicy

54 10 Pozyskiwanie energii i logistyka

55  technik instalacji słonecznych  logistyk

56 11 Służby publiczne

57  pośrednik pracy  doradca zawodowy

58  opiekun w domach pomocy społecznej  pracownik pomocy społecznej  pracownik socjalny  menedżerowie placówek opieki

59 12 Budownictwo

60 Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Warszawie  inżynier budownictwa  murarz  technik urządzeń sanitarnych

61  robotnicy budowlani robót wykończeniowych  technik urządzeń sanitarnych

62  monter nawierzchni  architekt  architektura krajobrazu

63 13 Transport

64  spedytor  ekspedytor  inżynier transportu  informator ruchu pasażerskiego

65 14 Turystyka (organizacja czasu wolnego), Rekreacja, Hotelarstwo, Gastronomia

66  organizator obsługi turystycznej  pilot wycieczek  przewodnik turystyczny  ekspert od turystyki

67  kucharz  kelner  hostessa  gastronom rozrywkowy

68 15 Administracja

69  urzędnik skarbowy  kurator  menadżer kultury

70 16 Marketing, reklama

71  specjalista ds. marketingu i zarządzania  specjalista od reklamy  specjalista d/s public relations  twórca reklam


Pobierz ppt "ZAWODY PRZYSZŁOŚCI. Co określamy mianem zawód przyszłości ?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google