Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Polskie ośrodki naukowo-badawcze w programie ESPON  Rozmieszczenie instytucji biorących udział w programie ESPON  Dotychczasowe uczestnictwo Polski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Polskie ośrodki naukowo-badawcze w programie ESPON  Rozmieszczenie instytucji biorących udział w programie ESPON  Dotychczasowe uczestnictwo Polski."— Zapis prezentacji:

1 1 Polskie ośrodki naukowo-badawcze w programie ESPON  Rozmieszczenie instytucji biorących udział w programie ESPON  Dotychczasowe uczestnictwo Polski w programie ESPON  Sposób aplikowania do projektów ESPON  Zalety uczestnictwa w projektach ESPON  Trudności, przeszkody związane z projektami ESPON  Wnioski Gdańsk, 16 września 2005Agnieszka Olechnicka a.olechnicka@uw.edu.pla.olechnicka@uw.edu.pl

2 2 Rozmieszczenie instytucji uczestniczących w Programie Lead Partners Project Partners

3 3 Polska w Programie ESPON - fakty NRTytuł projektu ESPONInstytucja Rola w projekcie Stan prac 1.1.3Rozszerzenie UE i policentryzm Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN Ekspert 2002-06, III raport cząstkowy 1.3.3Oddziaływanie dziedzictwa i tożsamości kulturowej Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN Partner 2004-06, II raport cząstkowy 2.3.1 Zastosowanie i efekty Europejskiej Perspektywy Rozwoju Przestrzennego (ESDP) Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN Partner 2004-06, I raport cząstkowy 2.3.2Zarządzanie polityka przestrzenną i miejską Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN Partner 2004-06, II raport cząstkowy 2.1.4 Trendy przestrzenne w usługach energetycznych i polityka UE w tym zakresie Wydział Paliw i Energii AGH Ekspert 2002-04, Raport końcowy 2.2.2 Efekty przestrzenne „aquis communitaire”, funduszy przedakcesyjnych i programów Phare/Tacis EUROREG Uniwersytet Warszawski Podwykon awca 2003-04/5, Raport końcowy 2.4.2 Zintegrowana analiza obszarów transnarodowych i narodowych w oparciu o rezultaty programu ESPON EUROREG Uniwersytet Warszawski Partner 2004-05, II raport cząstkowy 3.2Scenariusze dla Europy EUROREG Uniwersytet Warszawski Ekspert 2004-2006, II raport cząstkowy 3.4.2 Efekty przestrzenne polityki ekonomicznej UE i lokalizacja działalności gospodarczej EUROREG Uniwersytet Warszawski Partner 2005-2006 rozpoczęty 1.2.3 Identyfikacja przestrzennych aspektów społeczeństwa informacyjnego EUROREG Uniwersytet Warszawski Partner wiodący 2005-2006 rozpoczęty

4 4 Sposób aplikowania – możliwości 1. Partnerstwo- przykład EUROREGU  uczestnictwo jako podwykonawca, ekspert,  uczestnictwo jako partner w projekcie (od 1.05.2004)  uczestnictwo w charakterze partnera wiodącego (LP) 2. Droga „oficjalna”:  lista potencjalnych partnerów tworzona przez Krajowe Punkty Kontaktowe ESPONa  brak na tej liście Partnerów z Polski!  http://www.espon.lu/online/documentation/network/potentials/914/pot_proj_part_8.6.pdf

5 5 Zalety uczestnictwa w Programie ESPON  Różnorodność poruszanej tematyki  Wspólne koncepcje i narzędzia badawcze  Udział w europejskiej „terytorialnej” sieci naukowej  Znaczenie Programu ESPON  Perspektywa Programu ESPON

6 6 Trudności – z doświadczeń EUROREGu  Zakres badań (25+2+2)  Problemy z danymi  Oczekiwane rezultaty  Ciągle jeszcze mała rozpoznawalność programu w Polsce  Środki finansowe a oczekiwane efekty  Zasady kontraktowania i finansowania  Zbyt słabe wsparcie Polskiego Punktu Kontaktowego ESPON

7 7 Wnioski, czyli szanse na zwiększenie obecności Polski w pracach ESPON Na czym polegać ma zwiększenie tej obecności?  Krytyczna ocena dotychczasowego dorobku programu  Aktywny udział w nowej edycji programu Jakie należy podjąć działania?  Aktywność zainteresowanych instytucji naukowo-badawczych  Zaangażowanie Polskiego Punktu Kontaktowego ESPON  Aktywna promocja programu ESPON - popularyzacja celów i efektów badań

8 8 Dziękuję za uwagę! Agnieszka Olechnicka a.olechnicka@uw.edu.pla.olechnicka@uw.edu.pl


Pobierz ppt "1 Polskie ośrodki naukowo-badawcze w programie ESPON  Rozmieszczenie instytucji biorących udział w programie ESPON  Dotychczasowe uczestnictwo Polski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google