Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Miejsca fosforylacji in vivo laminy Dm z D. melanogaster

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Miejsca fosforylacji in vivo laminy Dm z D. melanogaster"— Zapis prezentacji:

1 Miejsca fosforylacji in vivo laminy Dm z D. melanogaster
U. Schneider et al., Biochemistry,38, , 1999

2 Schemat przekroju poprzecznego przez otoczkę jądrową
LBR - Lamin B Receptor LAP1 - Lamin Associated Protein 1 LAP2β - Lamin Associated Protein 2β NPC - Nuclear Pore Complex Y. Gruenbaum et al., J. of Struct. Biology, 129, , 2000

3 Schemat struktury laminy Dm (typu B) z komórek D. melanogaster
According to: M. Goldberg, A. Harel and Y. Gruenbaum,, Crit. Rev. in Euk. Gene Expr. , 9, ,1999

4 Przykłady typowych sekwencji importu do jądra komórkowego (NLS)
C. Dingwall and R. A. Laskey; TIBS, 1991

5 Etapy tworzenia otoczki jądrowej
M. Goldberg, A. Harel and Y. Gruenbaum,, Crit. Rev. in Euk. Gene Expr. , 9, ,1999

6 Schematyczny model struktury heterotrimerycznego kompleksu rdzeniowego
Drożdże: Nsp1p, Nup57p, Nup49p Ssaki: p62, p54, p58/p45 V. Doye and E. Hurt, Curr.Opin. in Cell Biol., 1997

7 Oddzialywanie importyny  z transportowanymi bialkami
David A. Jans,* Chong-Yun Xiao, and Mark H.C. Lam, BioAssays, 2000

8 Proces dojrzewania RNA i transportu/eksportu RNA sa ze soba scisle zwiazane
Bryan R. Cullen, PNAS, 2000

9

10 Obszar promotora genu można wyznaczyć poprzez analizę mutantów delecyjnych tego obszaru
B. Lewin; Genes VII; Oxford University Press, 2000

11 Eukariotyczna polimeraza II RNA zależna od DNA jest enzymem wielopodjednostkowym
CTD - Carboxy-Terminal Domain B. Lewin; Genes VII; Oxford University Press, 2000

12 Promotor genów klasy I (transkrybowanych przez polimerazę RNA I) składa się z dwóch elementów: promotora rdzeniowego i tzw. UCE B. Lewin; Genes VII; Oxford University Press, 2000

13 Analiza aktywności mutantów delecyjnych promotora genu 5S RNA wykazuje, że obszar promotora znajduje się poniżej punktu startu trnskrypcji B. Lewin; Genes VII; Oxford University Press, 2000

14 PSE - Proximal Sequence Element
Schemat budowy promotora trzech typów genów klasy III: 5S RNA, tRNA i U6 RNA Oct - Octamer sequence PSE - Proximal Sequence Element TATA - TATA box B. Lewin; Genes VII; Oxford University Press, 2000

15 Schemat mechanizmu inicjacji transkrypcji genów klasy III
B. Lewin; Genes VII; Oxford University Press, 2000

16 Schemat działania podstawowych czynników transkrypcyjnych (czynników pozycjonujących) z udziałem białka TBP B. Lewin; Genes VII; Oxford University Press, 2000

17 Etapy formowania kompleksu inicjacyjnego na promotorach genów klasy II
B. Lewin; Genes VII; Oxford University Press, 2000

18 Fosforylacja tzw. regionu CTD największej podjednostki polimerazy II przez kinazę białkową - element TFIIH umożliwia start transkrypcji B. Lewin; Genes VII; Oxford University Press, 2000

19 Schemat funkcji białka Mfd w reperacji DNA zależnej od transkrypcji u bakterii
B. Lewin; Genes VII; Oxford University Press, 2000

20 Podstawowe elementy składowe czynnika transkrypcyjnego TFIIH mogą wiązać kinazę w procesie inicjacji transkrypcji oraz łączyć się z kompleksem reperacyjnym B. Lewin; Genes VII; Oxford University Press, 2000

21 Promotory genów klasy II mogą zawierać różne kombinacje elementów regulatorowych ułożonych w różnych orientacjach B. Lewin; Genes VII; Oxford University Press, 2000

22 CDP - “CAAT-displacement protein” wiąże
Schemat formowania się kompleksu transkrypcyjnego oraz jego represji na przykładzie promotora genu histonu H2B w komórkach jąder oraz komórkach embrionalnych konika morskiego CDP - “CAAT-displacement protein” wiąże CAAT-box w komórkach embrionalnych B. Lewin; Genes VII; Oxford University Press, 2000


Pobierz ppt "Miejsca fosforylacji in vivo laminy Dm z D. melanogaster"

Podobne prezentacje


Reklamy Google