Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPRAWY RÓŻNE Delegatura w Płocku. MONITOROWANIE WDRAŻANIA PODSTAW PROGRAMOWYCH KSZTAŁCENIA W ZAWODACH Monitorowanie procesu wdrażania podstaw programowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPRAWY RÓŻNE Delegatura w Płocku. MONITOROWANIE WDRAŻANIA PODSTAW PROGRAMOWYCH KSZTAŁCENIA W ZAWODACH Monitorowanie procesu wdrażania podstaw programowych."— Zapis prezentacji:

1 SPRAWY RÓŻNE Delegatura w Płocku

2 MONITOROWANIE WDRAŻANIA PODSTAW PROGRAMOWYCH KSZTAŁCENIA W ZAWODACH Monitorowanie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach prowadzi Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Dyrektorzy mogą zgłaszać udział swojej szkoły/zespołu szkół w monitorowaniu wypełniając formularz zgłoszeniowy, który znajduje się na stronie www.monitorowanie-ppkz.pl. Na podstawie informacji udzielonych w formularzu szkoły otrzymają kody dostępu do ankiet, które będą aktywne do 14 września br.www.monitorowanie-ppkz.pl Monitorowanie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach odbędzie się w całości online pod adresem internetowym www.monitorowanie-ppkz.pl.www.monitorowanie-ppkz.pl Serdecznie zachęcamy Państwa Dyrektorów szkół zawodowych do wzięcia udziału w monitorowaniu. Delegatura w Płocku

3 OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNE Zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r., poz. 425 z późn. zm) oświadczenie lustracyjne składają osoby kandydujące na stanowisko dyrektora szkoły publicznej, urodzone przed dniem 1 sierpnia 1972 r. Nie mają obowiązku złożenia osoby, które są kandydatami lub pełnią funkcję, np. : dyrektora przedszkola, dyrektora poradni psychologiczno-pedagogicznej, dyrektora młodzieżowego domu kultury. Oświadczenie składa się tylko raz. Natomiast osoba ponownie wezwana do złożenia oświadczenia (np. kandydująca ponownie na stanowisko dyrektora) winna złożyć informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego do organu, w którym składa dokumenty. Informacja wraz z drukami znajduje się na stronie www.kuratorium.waw.pl w zakładce Poradnik klienta.www.kuratorium.waw.pl Delegatura w Płocku

4 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r., poz. 152 z późn. zm) obowiązuje od 1 stycznia 2012 r. Delegatura w Płocku

5 Udział szkół/placówek w akcji „Sprzątanie świata”: Delegatura w Płocku

6 Udział szkół/placówek w akcji „Sprzątanie świata”: Delegatura w Płocku

7 Szkoła prowadziła zbiórkę materiałów wtórnych, odpadów: Delegatura w Płocku

8 Szkoła prowadziła zbiórkę materiałów wtórnych, odpadów: Delegatura w Płocku

9 Najczęściej wskazywane akcje, kampanie: „Elektroodpady - proste zasady”, Program zbiórki baterii REBA, "Czyste powietrze wokół nas”, "Kubusiowi Przyjaciele Natury” "Kubusiowi Przyjaciele Natury” … Delegatura w Płocku

10 Udział szkół/placówek w ogólnopolskich akcjach, kampaniach ekologicznych: Delegatura w Płocku

11 Udział szkół/placówek w projektach finansowanych z środków zewnętrznych: Delegatura w Płocku

12 Wnioski 1.Wszystkie szkoły/placówki podejmują działania na rzecz ochrony środowiska. Do najczęściej podejmowanych działań należą: akcja „Sprzątanie świata”, zbiórka materiałów wtórnych, odpadów, udział w konkursach o tematyce przyrodniczej. 2.Szkoły/placówki najczęściej współpracują w zakresie ochrony środowiska z jednostkami samorządu terytorialnego (53% wskazań), 20% respondentów nie wskazało żadnej instytucji, z którą współpracuje, w tym zakresie. 3. Powszechny jest udział uczniów w konkursach o tematyce przyrodniczej. Delegatura w Płocku


Pobierz ppt "SPRAWY RÓŻNE Delegatura w Płocku. MONITOROWANIE WDRAŻANIA PODSTAW PROGRAMOWYCH KSZTAŁCENIA W ZAWODACH Monitorowanie procesu wdrażania podstaw programowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google