Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

JEŻDŻĘ Z GŁOWĄ. Cele programu Wyedukowanie uczniów szkół gimnazjalnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i obowiązujących przepisów Kodeksu Drogowego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "JEŻDŻĘ Z GŁOWĄ. Cele programu Wyedukowanie uczniów szkół gimnazjalnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i obowiązujących przepisów Kodeksu Drogowego."— Zapis prezentacji:

1 JEŻDŻĘ Z GŁOWĄ

2 Cele programu Wyedukowanie uczniów szkół gimnazjalnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i obowiązujących przepisów Kodeksu Drogowego. Promowanie i dbałość o bezpieczeństwo rowerzystów w ruchu drogowym. Promowanie rozważnych zachowań na drodze, odpowiedzialności i wzajemnego szacunku. Organizatorzy i partnerzy:

3 O naszej szkole Gimnazjum nr 2 powstało wraz z dniem 1 września 1999 roku. Rada miejska uchwałą z dnia 26 listopada 2006 roku i od tego czasu pełna nazwa placówki brzmi „Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Szczytnie”. Promujemy dobre wzorce zachowania, kulturę słowa, ubioru. Wdrażamy wartości według katalogu oraz zasady zachowania według kodeksu. Nie ma u nas przyzwolenia na przejawy agresji, kłamstwa, nieuczciwości. Nie chcemy ich w naszej szkole!

4 Debata W dniu 6 maja 2013 roku obchodzony był Europejski Dzień Ruchu Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. W tym dniu, odbyła się w Sali Konferencyjnej Ratusza w Szczytnie odbyła się Debata Społeczna. Podczas debaty uczniowie naszego gimnazjum w ramach realizacji projektu edukacyjnego przedstawili wyniki ankiet eksperta ruchu drogowego, które przeprowadzili wśród dorosłych mieszkańców Szczytna.

5 Spotkanie z policjantem W dniu 14.05.2013r. w ramach realizacji projektu odbyło się spotkanie z policjantem. Celem spotkania z funkcjonariuszem Powiatowej Komendy Policji było przeprowadzenie wykładu na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Policjant wyjaśnił zasady bezpiecznego poruszania się po drogach pojazdami rowerowymi i motorowerowymi, ale także miejsce pieszego oraz jego bezpieczeństwa na drodze. Nakreślił również przejawy łamania praw ruchu drogowego.

6 Dzień bezpieczeństwa ruchu drogowego Dnia 17.05.2013r. na terenie szkoły odbył się Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Ta impreza była skierowana do środowiska lokalnego Szczytna. Wszyscy chętni mogli spróbować swoich umiejętności na torze rowerowym, wykazać się znajomością przepisów Kodeksu Drogowego podczas rozwiązywania testów wiedzy. Osoby chętne mogły doskonalić umiejętności w zakresie udzielania I pomocy na profesjonalnym fantomie. Dla młodszych gości przygotowano gry dydaktyczne na temat przepisów ruchu drogowego oraz konkurs plastyczny.

7 Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego W sobotę 20.04.2013 w Szkole Podstawowej nr 3 odbył się Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Turniej obejmował trzy konkurencje: test wiedzy z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego, tor sprawnościowy oraz udzielanie pierwszej pomocy. Nasze gimnazjum reprezentowała drużyna w składzie: Miłosz Deptuła, Adam Maciąg i Tomasz Klobuszeński. W końcowej klasyfikacji chłopcy zajęli III miejsce w powiecie.

8 Jak moje miasto jeździ z głową Ankieta przeprowadzona przez nas jako ekspert ó w ruchu drogowego służy utrwaleniu i wykorzystaniu w praktyce wiedzy os ó b biorących udział w projekcie w zakresie nowych przepis ó w Ustawy o ruchu drogowym (pot. Kodeksu Drogowego), wprowadzonych w 2011 roku. Ankieta sprawdza też stan wiedzy mieszkańc ó w miejscowości, gdzie program jest realizowany oraz diagnozuje podstawowe problemy związane z bezpieczeństwem na drogach w ich okolicy.

9 Realizując ankietę: pomagaliśmy zdobyć lub skorygować wiedzę lokalnych mieszkańc ó w na temat ostatnio wprowadzonych zmian w Kodeksie Drogowym; uświadamialiśmy mieszkańcom prawa i obowiązki rowerzyst ó w w ruchu drogowym; wzbudzaliśmy refleksję nad przestrzeganiem przepis ó w i bezpieczeństwem na drogach w okolicy.

10 Pasem ruchu dla rowerów wydzielonym z powierzchni jezdni mogą się poruszać: Poprawne odpowiedzi: B

11 Rowerzysta ma prawo wyprzedzać wolno jadące samochody np. w korku ulicznym, z ich prawej strony jeśli: Poprawne odpowiedzi: A, C

12 W jakich okolicznościach dwóch rowerzystów nie może jechać obok siebie po jezdni: Poprawne odpowiedzi: A, B, C

13 Rowerzyście zabrania się: Poprawne odpowiedzi: A, B, C

14 Każdy rowerzysta powinien dla własnego bezpieczeństwa jeździć: Poprawne odpowiedzi: A, C

15 Jak pan/pani ocenia sytuację dotyczącą bezpieczeństwa ruchu drogowego w swojej okolicy (poproś respondenta o ocenę w skali 1-5, gdzie 1 oznacza bardzo źle a 5 bardzo dobrze):

16 Każdy rowerzysta powinien mieć prawidłowo wyposażony rower, jeździć w odblaskowej kamizelce, posiadać przy sobie kartę rowerową (jeśli nie ukończył 18. roku życia). Czy w Pana/Pani okolicy to zobowiązanie jest przez rowerzystów przestrzegane i w jakim stopniu?

17 Czy w swojej okolicy czuje się Pan/Pani bezpieczny/-na jako pieszy?

18 Czy drogi w Pana/Pani okolicy są odpowiednio naświetlone?

19 Który użytkownik drogi według Pana/Pani opinii najczęściej łamie przepisy ruchu drogowego w Pana/Pani okolicy?

20 Miejsca, w których zdarza się najwięcej wypadków lub istnieje ryzyko ich wystąpienia w naszym mieście i okolicach: skrzyżowanie ulic: Piłsudzkiego, Wileńskiej, Leyka, Polskiej; skrzyżowanie ulic: Kolejowej, Skłodowskiej, Chrobrego, Warszawskiej; skrzyżowanie ulic: Osiedleńczej i Partyzantów; ul. Polska; ul. Linki; ul. Pasymska; ul. 1 Maja; ul. Wielbarska; trasa Szczytno – Olszyny; trasa: Szczytno – Romany; trasa: Szczytno – Marksewo.

21 Jak zwiększyć bezpieczeństwo na drogach w naszym mieście? modernizacja dróg (poprawa nawierzchni, poszerzenie dróg i poboczy); zwiększenie ilości ścieżek rowerowych; ograniczenie prędkości w miejscowościach; budowa skrzyżowań o ruchu okrężnym; zwiększenie ilości patroli policji; lepsze oznakowanie przejść dla pieszych; edukacja dzieci i młodzieży z zakresu bezpieczeństwa o ruchu drogowym; budowa obwodnicy miasta; likwidacja przydrożnych reklam; budowa progów zwalniających w okolicach szkół.

22 Podsumowanie Z przeprowadzonej ankiety wynika, że znajomość przepis ó w ruchu drogowego wśr ó d mieszkańc ó w Szczytna jest bardzo mała. Pozytywny akcent to fakt, że 78% spośr ó d 230 ankietowanych czuje się bezpiecznie na ulicach naszego miasta jako pieszy.

23 Pamiętaj o przestrzeganiu trzech zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego: 1.SZANUJ INNYCH - respektuj prawa wszystkich uczestnik ó w ruchu drogowego. 2.BĄDŹ ROZWAŻNY - podczas jazdy zachowuj szczeg ó lną ostrożność. 3.BĄDŹ ODPOWIEDZIALNY - poznaj aktualne przepisy ruchu drogowego i stosuj się do nich.

24


Pobierz ppt "JEŻDŻĘ Z GŁOWĄ. Cele programu Wyedukowanie uczniów szkół gimnazjalnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i obowiązujących przepisów Kodeksu Drogowego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google