Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROJEKT „SIEĆ SZEROKOPASMOWA POLSKI WSCHODNIEJ”. Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Cel projektu: Zapewnienie do 2013 roku dostępu do usług szerokopasmowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROJEKT „SIEĆ SZEROKOPASMOWA POLSKI WSCHODNIEJ”. Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Cel projektu: Zapewnienie do 2013 roku dostępu do usług szerokopasmowych."— Zapis prezentacji:

1 PROJEKT „SIEĆ SZEROKOPASMOWA POLSKI WSCHODNIEJ”

2 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Cel projektu: Zapewnienie do 2013 roku dostępu do usług szerokopasmowych dla 90 % gospodarstw domowych i 100% instytucji publicznych i przedsiębiorców w 5 województwach Polski Wschodniej Bez podjęcia interwencji publicznej znaczna część mieszkańców Polski Wschodniej nie będzie miała możliwości dostępu do nowoczesnej infrastruktury szerokopasmowej.

3 Oś II – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego II.1 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej W ramach osi realizowany będzie KOMPLEKSOWY PROJEKT obejmujący 5 województw Polski Wschodniej. Całkowita wartość projektu: 300 mln euro Projekt składa się z 2 komponentów: budowa sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu, szkolenia bezpośrednie dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym; (cross-financing) Za koordynację prac nad przygotowaniem projektu odpowiedzialny jest Minister ds. Rozwoju Regionalnego. Realizacja projektu i zarządzanie siecią zostaną powierzone innym podmiotom.

4 SSPW – założenia projektu  W ramach projektu powstanie wyłącznie sieć szkieletowa oraz sieci dystrybucyjne (bez budowy sieci dostępowych do użytkownika końcowego);  Sieci dystrybucyjne przebiegać będą wyłącznie przez obszary „białe” (na których mechanizmy rynkowe nie zaspokajają zapotrzebowania) i „szare” (na których nie ma wystarczającej konkurencji). Sieć szkieletowa może przebiegać przez obszary „czarne”, ale jedynie wówczas, gdy jest to uzasadnione względami technicznymi związanymi z jej topologią;  Podstawą planowania sieci są obszary inwestycyjne (łącznie projekt obejmie 54 obszary inwestycyjne). Obszar inwestycyjny jest to obszar przypisany do jednego z węzłów sieci szkieletowej obejmujący tereny gmin, dla których dany węzeł jest najbliższy;  Sieć zostanie wybudowana w technologii światłowodowej;  Zakłada się budowę nowych odcinków sieci, jak i wykorzystanie już istniejącej infrastruktury;  Sieć zostanie zbudowana z zachowaniem neutralności technologicznej;

5 SSPW – założenia projektu  Sieć będzie otwarta na równych zasadach dla wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców telekomunikacyjnych dostarczających usługi szerokopasmowe bezpośrednio odbiorcom końcowym;  Infrastruktura wybudowana w ramach projektu będzie własnością poszczególnych województw Polski Wschodniej;  Wybudowana sieć zostanie powierzona w zarządzanie przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu w drodze umowy o partnerstwie publiczno- prywatnym;  Procesowi budowy sieci towarzyszyć będą działania o charakterze informacyjnym i edukacyjnym.

6 Projekt Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – podział zadań Podział zadań pomiędzy IZ PO RPW, IP PO RPW oraz Beneficjentów projektu SSPW (Samorządy województw Polski Wschodniej) określony został w porozumieniu zawartym w dniu 1 lipca 2009 r.

7 Pomoc publiczna w projekcie SSPW Brak pomocy publicznej Pierwszy etap, tj. udzielenie samorządom województw dofinansowania ze środków PO RPW przeznaczonego na budowę szerokopasmowych sieci szkieletowych nie będzie stanowił pomocy publicznej. Pomoc publiczna może wystąpić na poziomach: - samorząd województwa – operator infrastruktury, - operator infrastruktury – dostawcy usług, - dostawcy usług – użytkownik końcowy (o ile ten ostatni wykonuje działalność gospodarczą w rozumieniu wspólnotowym).

8 Ustalenia z Komisją Europejską 15 stycznia br. (DG COMP), odbyło się w Brukseli spotkanie robocze z przedstawicielami Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji (DG COMP) i Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej (DG REGIO), na którym wskazano, iż realizacja projektu wiąże się z możliwością wystąpienia pomocy publicznej, konieczne zatem będzie przeprowadzenie procesu notyfikacyjnego występującej w projekcie pomocy publicznej.

9 Dziękuję za uwagę IZ PO RPW Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Programów Ponadregionalnych sspw@mrr.gov.pl sspw@mrr.gov.pl


Pobierz ppt "PROJEKT „SIEĆ SZEROKOPASMOWA POLSKI WSCHODNIEJ”. Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Cel projektu: Zapewnienie do 2013 roku dostępu do usług szerokopasmowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google