Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NAPŁYW KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO DO POLSKI W LATACH 1996-2004 Źródło PAIIZ 199619971998199920002001200220032004 mln USD 2005 prognoza.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NAPŁYW KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO DO POLSKI W LATACH 1996-2004 Źródło PAIIZ 199619971998199920002001200220032004 mln USD 2005 prognoza."— Zapis prezentacji:

1

2 NAPŁYW KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO DO POLSKI W LATACH 1996-2004 Źródło PAIIZ 199619971998199920002001200220032004 mln USD 2005 prognoza

3 STRUKTURA NAPŁYWU BIZ DO KRAJÓW EUROPY ŚRODKOWOWSCHODNIEJ W 2004r.

4 STRUKTURA BIZ W POLSCE WEDŁUG FORM INWESTOWANIA W LATACH 2002-2004 w%

5 NAPŁYW BIZ W ŚWIECIE W LATACH 1997-2004 w mld USD

6 BIZ W POLSCE W 2004 ROKU wg. KRAJÓW POCHODZENIA KAPITAŁU

7 STRUKTURA NAPŁYWU BIZ wg SEKTORÓW NA KONIEC 2004r.

8

9 WARTOŚĆ UDZIELONEJ POMOCY ZE WZGLĘDU NA WIELKOŚĆ BENEFICJENTA 2004

10 WARTOŚĆ UDZIELONEJ POMOCY ZE WZGLĘDU NA FORMĘ PRAWNĄ BENEFICJENTA 1.C –spółki, w których jednostka samorządu terytorialnego posiada 100% akcji lub udziałów. 1.D – spółki akcyjne lub spółki z o.o., w stosunku do których Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego oraz państwowa lub komunalna jednostka organizacyjna są podmiotami dominującymi. 2004

11 PRZEZNACZENIE POMOCY PUBLICZNEJ W LATACH 2003-2004 POMOC HORYZONTALNA 2003 2004

12 PRZEZNACZENIE POMOCY PUBLICZNEJ W LATACH 2003-2004 POMOC REGIONALNA 2003 2004

13 WIELKOŚĆ POMOCY PUBLICZNEJ W STREFACH DLA FIRM Z BRANŻY MOTORYZACYJNEJ stan na 30.06.2005 Lp. Nazwa spółki Data rozpoczę cia działalno ści Zdyskontow ana wartość całkowitych kosztów kwalifikowa nych (mln PLN) Nominalna wartość sumy otrzymanej pomocy (mln PLN) Zdyskontow ana wartość sumy otrzymanej pomocy (mln PLN) Intensywn ość pomocy (%) 1.1. General Motors Manufactur ing Poland Sp. z o.o. 11.07.1996 1 132,145,113,21,2 2.2. Volkswagen Motor Polska 13.05.1998 850,7147,784,910,0 3.3. Isuzu Motors Polska 14.06.1999 389,1181,963,716,4 4.4. Fiat – GM Powertrain 01.12.2000 953,770,950,25,3 Źródło: UOKIK

14 PORÓWNANIE POMOCY PUBLICZNEJ ZE WZGLĘDU NA FORMĘ 0 10 20 30 40 50 60 70 EU-15EU-10Polska Dotacje Subsydia podatkowe Pozostałe

15 SUBSYDIA PODATKOWE 2003 2004 WARTOŚĆ POMOCY mln PLN

16 WIELKOŚĆ POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ POSZCZEGÓLNE ORGANY Wartość pomocy w mln PLN

17 SYNTEZA WYNIKÓW 2000200120022003 2004 Ogólna wartość udzielonej pomocy w mln PLN Udział wartości pomocy w PKB


Pobierz ppt "NAPŁYW KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO DO POLSKI W LATACH 1996-2004 Źródło PAIIZ 199619971998199920002001200220032004 mln USD 2005 prognoza."

Podobne prezentacje


Reklamy Google