Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NAPŁYW KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO DO POLSKI W LATACH 1996-2004 Źródło PAIIZ 199619971998199920002001200220032004 mln USD 2005 prognoza.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NAPŁYW KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO DO POLSKI W LATACH 1996-2004 Źródło PAIIZ 199619971998199920002001200220032004 mln USD 2005 prognoza."— Zapis prezentacji:

1

2 NAPŁYW KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO DO POLSKI W LATACH Źródło PAIIZ mln USD 2005 prognoza

3 STRUKTURA NAPŁYWU BIZ DO KRAJÓW EUROPY ŚRODKOWOWSCHODNIEJ W 2004r.

4 STRUKTURA BIZ W POLSCE WEDŁUG FORM INWESTOWANIA W LATACH w%

5 NAPŁYW BIZ W ŚWIECIE W LATACH w mld USD

6 BIZ W POLSCE W 2004 ROKU wg. KRAJÓW POCHODZENIA KAPITAŁU

7 STRUKTURA NAPŁYWU BIZ wg SEKTORÓW NA KONIEC 2004r.

8

9 WARTOŚĆ UDZIELONEJ POMOCY ZE WZGLĘDU NA WIELKOŚĆ BENEFICJENTA 2004

10 WARTOŚĆ UDZIELONEJ POMOCY ZE WZGLĘDU NA FORMĘ PRAWNĄ BENEFICJENTA 1.C –spółki, w których jednostka samorządu terytorialnego posiada 100% akcji lub udziałów. 1.D – spółki akcyjne lub spółki z o.o., w stosunku do których Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego oraz państwowa lub komunalna jednostka organizacyjna są podmiotami dominującymi. 2004

11 PRZEZNACZENIE POMOCY PUBLICZNEJ W LATACH POMOC HORYZONTALNA

12 PRZEZNACZENIE POMOCY PUBLICZNEJ W LATACH POMOC REGIONALNA

13 WIELKOŚĆ POMOCY PUBLICZNEJ W STREFACH DLA FIRM Z BRANŻY MOTORYZACYJNEJ stan na Lp. Nazwa spółki Data rozpoczę cia działalno ści Zdyskontow ana wartość całkowitych kosztów kwalifikowa nych (mln PLN) Nominalna wartość sumy otrzymanej pomocy (mln PLN) Zdyskontow ana wartość sumy otrzymanej pomocy (mln PLN) Intensywn ość pomocy (%) 1.1. General Motors Manufactur ing Poland Sp. z o.o ,145,113,21, Volkswagen Motor Polska ,7147,784,910, Isuzu Motors Polska ,1181,963,716, Fiat – GM Powertrain ,770,950,25,3 Źródło: UOKIK

14 PORÓWNANIE POMOCY PUBLICZNEJ ZE WZGLĘDU NA FORMĘ EU-15EU-10Polska Dotacje Subsydia podatkowe Pozostałe

15 SUBSYDIA PODATKOWE WARTOŚĆ POMOCY mln PLN

16 WIELKOŚĆ POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ POSZCZEGÓLNE ORGANY Wartość pomocy w mln PLN

17 SYNTEZA WYNIKÓW Ogólna wartość udzielonej pomocy w mln PLN Udział wartości pomocy w PKB


Pobierz ppt "NAPŁYW KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO DO POLSKI W LATACH 1996-2004 Źródło PAIIZ 199619971998199920002001200220032004 mln USD 2005 prognoza."

Podobne prezentacje


Reklamy Google