Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KOORDYNATOR Instytut Badawczy Dróg i Mostów POLSKA PLATFORMA TECHNOLOGICZNA TRANSPORTU DROGOWEGO PROPOZYCJA OBSZARU BADAWCZEGO NR 7.3 DO KRAJOWEGO PROGRAMU.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KOORDYNATOR Instytut Badawczy Dróg i Mostów POLSKA PLATFORMA TECHNOLOGICZNA TRANSPORTU DROGOWEGO PROPOZYCJA OBSZARU BADAWCZEGO NR 7.3 DO KRAJOWEGO PROGRAMU."— Zapis prezentacji:

1 KOORDYNATOR Instytut Badawczy Dróg i Mostów POLSKA PLATFORMA TECHNOLOGICZNA TRANSPORTU DROGOWEGO PROPOZYCJA OBSZARU BADAWCZEGO NR 7.3 DO KRAJOWEGO PROGRAMU RAMOWEGO

2 Obszar badawczy 7.3. „TRANSPORT DROGOWY” Stan sieci drogowej w Polsce ROZWÓJ SEKTORA Planowana sieć dróg szybkiego ruchu - ok. 4700 km Koszt rozwoju sieci drogowej - 80 mld zł. Zrealizowano odcinki autostrad i dróg ekspresowych o łącznej długości 768 km, tj. 16% zaplanowanej sieci Instytut Badawczy Dróg i Mostów

3 Priorytetowe tematy badawcze: 1.Nowoczesne materiały i technologie budowy i utrzymania infrastruktury drogowej i mostowej 2.Nowoczesne systemy efektywnego zarz ą dzania infrastruktur ą drogow ą i mostow ą 3.Inteligentne systemy zarz ą dzania ruchem drogowym Obszar badawczy 7.3. „TRANSPORT DROGOWY ” Instytut Badawczy Dróg i Mostów

4 Priorytetowe tematy badawcze 1. Nowoczesne materiały i technologie budowy i utrzymania infrastruktury drogowej i mostowej Materiały i technologie Wpływ na ś rodowisko pracy i ś rodowisko naturalne Materiały alternatywne (produkty uboczne i odpady przemysłowe) Modelowanie konstrukcji nawierzchni i konstrukcji in ż ynierskich Interakcja pojazd – nawierzchnia, pojazd – obiekt in ż ynierski Walidacja w warunkach rzeczywistych – przy ś pieszone badania w skali rzeczywistej (wykorzystanie do ś wiadcze ń i urz ą dze ń badawczych w krajach UE) Obszar badawczy 7.3. „TRANSPORT DROGOWY ” Instytut Badawczy Dróg i Mostów

5 Obszar badawczy 7.3. „TRANSPORT DROGOWY ” Priorytetowe tematy badawcze 2.Nowoczesne systemy efektywnego zarz ą dzania infrastruktur ą drogow ą i mostow ą Diagnostyka Zarządzanie na podstawie wiarygodnych danych z pomiarów diagnostycznych Systemy ważenia pojazdów w ruchu (most jako waga) Własne modele degradacji stanu konstrukcji uwzględniające warunki: - materiałowe - technologiczne - klimatyczne - obciążenia ruchem Strategie utrzymania sieci drogowej i obiektów mostowych Bezpieczeństwo ruchu drogowego Instytut Badawczy Dróg i Mostów

6 Akredytacja Instytut od dnia 4 stycznia 2002 r. posiada akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji dla 8 laboratoriów: Nr AB 378 dla Laboratorium Betonu Nr AB 421 dla Laboratorium Geotechniki Nr AB 422 dla Pracowni Lepiszczy Bitumicznych Nr AB 423 dla Pracowni Technologii Nawierzchni Nr AB 424 dla Pracowni Chemii i Ochrony Środowiska Nr AB 425 dla Polowego Laboratorium Badań Pali Nr AB 426 dla Laboratorium Diagnostyki Nawierzchni Nr AB 547 dla Laboratorium Badań Konstrukcji Mostowych Obszar badawczy 7.3. „TRANSPORT DROGOWY ” Instytut Badawczy Dróg i Mostów

7 Priorytetowe tematy badawcze 3. Inteligentne systemy zarządzania ruchem drogowym Telemetria i teledetekcja drogowa - Sensory drogowe - Urządzenia monitoringu drogi (mobilne i stacjonarne) Teleinformatyka drogowa - Systemy transmisji danych - Systemy eksperckie - Systemy analityczne - Systemy czasu rzeczywistego. Obszar badawczy 7.3. „TRANSPORT DROGOWY ” Instytut Badawczy Dróg i Mostów

8 UCZESTNICY POLSKIEJ PLATFORMY TECHNOLOGICZNEJ TRANSPORTU DROGOWEGO 1.Koordynator - Instytut Badawczy Dróg i Mostów 2.Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa 3.Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych 4.Polska Izba Konstrukcji Stalowych 5.Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna 6.Polski Cement Sp. z o.o 7.PEKAES S.A 8.ORLEN ASFALT Sp. z o.oBUDIMEX DROMEX S.A 10.Hermann Kirchner Polska Sp. z o.o 11.Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A 12.Przedsiębiorstwo Robót Mostowych 'MOSTY - Łódź' S.A 13.CZMUDA S.A 14.Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów TRANSPROJEKT 15.MSR Traffic Sp. z o.o 16.INTER METAL Sp. z o.o 17.Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe "TRAX Elektronik 18.Slag Recycling Sp. z o.o 19. Infotron Sp. z o.o 20.Energomar-Nord Sp. z o.o Obszar badawczy 7.3. „TRANSPORT DROGOWY ” Instytut Badawczy Dróg i Mostów

9 Obszar badawczy 7.3. „TRANSPORT DROGOWY ” Instytut Badawczy Dróg i Mostów

10 Instytut Badawczy Dróg i Mostów jest stowarzyszony w organizacjach: FEHRL i FERSI, zrzeszających czołowe instytuty europejskie zajmujące się zagadnieniami dróg i mostów oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego IBDiM posiada 8 akredytowanych laboratoriów badawczych i zajmuje się certyfikowaniem wyrobów stosowanych w budownictwie komunikacyjnym. Instytut Badawczy Dróg i Mostów swoimi pracami naukowymi, wdrożeniowymi, ekspertyzami i konsultacjami wspiera inwestycje, modernizacje oraz remonty dróg i mostów, systemy zarządzania siecią drogową, rozpoznaje stan dróg i mostów nowoczesnymi metodami diagnostycznymi. Obszar badawczy 7.3. „TRANSPORT DROGOWY ” Instytut Badawczy Dróg i Mostów INFORMACJA O KOORDYNATORZE PLATFORMY

11 Skala prac inwestycyjnych i modernizacyjnych programu rozwoju infrastruktury drogowej przy planowanych nakładach wysokości 80 mld zł. stwarza ogromną szansę opracowania i wdrożenia nowoczesnych rozwiązań w praktyce inżynierskiej. Obszar badawczy 7.3. „TRANSPORT DROGOWY ” Instytut Badawczy Dróg i Mostów


Pobierz ppt "KOORDYNATOR Instytut Badawczy Dróg i Mostów POLSKA PLATFORMA TECHNOLOGICZNA TRANSPORTU DROGOWEGO PROPOZYCJA OBSZARU BADAWCZEGO NR 7.3 DO KRAJOWEGO PROGRAMU."

Podobne prezentacje


Reklamy Google