Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Program „Bezpieczna Chemia” jako element służący poprawie bezpieczeństwa w polskim przemyśle chemicznym 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Program „Bezpieczna Chemia” jako element służący poprawie bezpieczeństwa w polskim przemyśle chemicznym 1."— Zapis prezentacji:

1 1 Program „Bezpieczna Chemia” jako element służący poprawie bezpieczeństwa w polskim przemyśle chemicznym 1

2 2 Bezpieczeństwo procesu produkcyjnego obejmuje zarówno bezpieczeństwo pracowników, jak i procesów technologicznych. Oba te obszary tworzą globalne bezpieczeństwo w zakładzie produkcyjnym, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi musi być zapewnione.

3 Przyczyny awarii przemysłowych 3 Bezpośrednią przyczyną większości z nich były niedociągnięcia w zarządzaniu i/lub niedociągnięcia organizacyjne: niesprawności systemu zarządzania przyczyniły się do powstania ponad 85% awarii. W 62 awariach (15% wszystkich 406 awarii z udziałem niebezpiecznych substancji chemicznych) wystąpił przynajmniej jeden zgon. W 19 awariach przyczyną śmierci było uwolnienie toksycznych substancji utworzonych w niepożądanych reakcjach w wyniku awarii.

4 Zmiana podejścia do zagadnień BHP i bezpieczeństwa procesowego przez przedsiębiorstwa branży chemicznej oraz instytucje kontrolujące stan bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo to inwestycja a nie koszt. 4 W wyniku przeprowadzonych audytów bezpieczeństwa następuje usprawnienie pracy poprzez wdrożenie ergonomicznych rozwiązań, skrócenie czasu realizacji działań, a tym samym podniesienie efektywności całej organizacji. Uniknięcie negatywnych skutków finansowych dla przedsiębiorstwa wynikających np. z tytułu wypłaty wysokich odszkodowań, lub utraconego zysku w wyniku przerw w prowadzeniu działalności operacyjnej.

5 Z badań Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy wynika, że każde euro zainwestowane w BHP zwraca się w postaci 2,2 euro Gospodarcze korzyści płynące z wysokiego poziomu BHP dla przedsiębiorstw, zarówno dużych, jak i małych, są znaczące. Przykładowo wysoki poziom bezpieczeństwa i higieny pracy: poprawia wydajność pracowników ogranicza poziom absencji zmniejsza poziom wypłacanych odszkodowań Podjęcie odpowiednich działań może przynieść przedsiębiorstwu znaczące korzyści. 5

6 Pierwszy rok funkcjonowania Programu: Partnerstwo – pozyskanie nowych Partnerów. Strona www – budowa i rozwój. Biuletyn Bezpieczna chemia. Udział w Kongresie „Polska Chemia”, konferencjach, seminariach. Promocja Programu w mediach. Monitorowanie zmian w prawie. Promocja aktywności partnerów programu w dziedzinie BHP i bezpieczeństwa procesowego. Materiały reklamowe (plakat, foldery reklamowe, gadżety reklamowe). Zintegrowane działania Komisji ds. BHP i Bezpieczeństwa Procesowego: Repozytorium analityczne – wymiana doświadczeń oraz najlepszych praktyk. Karta oceny kontraktorów. 6 6

7 7 Partner Strategiczny Partner Merytoryczny Patronat Medialny Patronat Honorowy Partner Główny

8 8

9 Rozwój Programu: Rozbudowa strony www Programu. Możliwość logowania na stronie Programu dla partnerów Programu. Organizacja Seminariów przy udziale Partnerów Programu. Pozyskanie nowych Partnerów. Komunikacja (portale społecznościowe, strona PIPC). Blog BHP – możliwa komunikacja z intranetami Partnerów. Organizacja akcji BHP (np. Bezpieczny Remont, Bezpieczeństwo Kontraktorów). Organizacja konkursów BHP (najlepsze praktyki, najlepsze hasło BHP itp.). Rozwój działalności marketingowo-promocyjnej Programu. 9

10 Korzyści dla partnerów: Wzrost kultury bezpieczeństwa w Spółce poprzez zintegrowanie działań BHP z Programem „Bezpieczna Chemia”. Obniżenie kosztów promocji, poszerzania wiedzy z zakresu BHP i bezpieczeństwa procesowego poprzez ograniczenie własnych zasobów w tym zakresie z jednoczesnym zaangażowaniem się Partnera w Program. Promocja Partnerów Programu. Przekazywanie najnowszych informacji, dzięki zaangażowaniu Partnerów merytorycznych. Możliwość prezentowania praktycznych działań poprawiających bezpieczeństwo pracy podczas organizowanych w ramach Programu seminariach. Dostęp do materiałów promujących bezpieczeństwo. 10

11 11 www.programbezpiecznachemia.pl Polska Izba Przemysłu Chemicznego ul. Śniadeckich 17 00-654 Warszawa tel. 790-340-010 Paweł Zawadzki 11


Pobierz ppt "1 Program „Bezpieczna Chemia” jako element służący poprawie bezpieczeństwa w polskim przemyśle chemicznym 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google