Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program „Bezpieczna Chemia” jako element służący poprawie bezpieczeństwa w polskim przemyśle chemicznym 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program „Bezpieczna Chemia” jako element służący poprawie bezpieczeństwa w polskim przemyśle chemicznym 1."— Zapis prezentacji:

1 Program „Bezpieczna Chemia” jako element służący poprawie bezpieczeństwa w polskim przemyśle chemicznym 1

2 Bezpieczeństwo procesu produkcyjnego obejmuje zarówno bezpieczeństwo pracowników, jak i procesów technologicznych. Oba te obszary tworzą globalne bezpieczeństwo w zakładzie produkcyjnym, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi musi być zapewnione.

3 Przyczyny awarii przemysłowych
Bezpośrednią przyczyną większości z nich były niedociągnięcia w zarządzaniu i/lub niedociągnięcia organizacyjne: niesprawności systemu zarządzania przyczyniły się do powstania ponad 85% awarii.  W 62 awariach (15% wszystkich 406 awarii z udziałem niebezpiecznych substancji chemicznych) wystąpił przynajmniej jeden zgon. W 19 awariach przyczyną śmierci było uwolnienie toksycznych substancji utworzonych w niepożądanych reakcjach w wyniku awarii. 

4 Zmiana podejścia do zagadnień BHP i bezpieczeństwa procesowego przez przedsiębiorstwa branży chemicznej oraz instytucje kontrolujące stan bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo to inwestycja a nie koszt. W wyniku przeprowadzonych audytów bezpieczeństwa następuje usprawnienie pracy poprzez wdrożenie ergonomicznych rozwiązań, skrócenie czasu realizacji działań, a tym samym podniesienie efektywności całej organizacji. Uniknięcie negatywnych skutków finansowych dla przedsiębiorstwa wynikających np. z tytułu wypłaty wysokich odszkodowań, lub utraconego zysku w wyniku przerw w prowadzeniu działalności operacyjnej.

5 Z badań Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy wynika, że
każde euro zainwestowane w BHP zwraca się w postaci 2,2 euro Gospodarcze korzyści płynące z wysokiego poziomu BHP dla przedsiębiorstw, zarówno dużych, jak i małych, są znaczące. Przykładowo wysoki poziom bezpieczeństwa i higieny pracy: poprawia wydajność pracowników ogranicza poziom absencji zmniejsza poziom wypłacanych odszkodowań Podjęcie odpowiednich działań może przynieść przedsiębiorstwu znaczące korzyści.

6 Pierwszy rok funkcjonowania Programu:
Partnerstwo – pozyskanie nowych Partnerów. Strona www – budowa i rozwój. Biuletyn Bezpieczna chemia. Udział w Kongresie „Polska Chemia”, konferencjach, seminariach. Promocja Programu w mediach. Monitorowanie zmian w prawie. Promocja aktywności partnerów programu w dziedzinie BHP i bezpieczeństwa procesowego. Materiały reklamowe (plakat, foldery reklamowe, gadżety reklamowe). Zintegrowane działania Komisji ds. BHP i Bezpieczeństwa Procesowego: Repozytorium analityczne – wymiana doświadczeń oraz najlepszych praktyk. Karta oceny kontraktorów. 6

7 Partner Strategiczny Partner Główny Partner Merytoryczny Patronat Honorowy Patronat Medialny

8

9 Rozwój Programu: Rozbudowa strony www Programu. Możliwość logowania na stronie Programu dla partnerów Programu. Organizacja Seminariów przy udziale Partnerów Programu. Pozyskanie nowych Partnerów. Komunikacja (portale społecznościowe, strona PIPC). Blog BHP – możliwa komunikacja z intranetami Partnerów. Organizacja akcji BHP (np. Bezpieczny Remont, Bezpieczeństwo Kontraktorów). Organizacja konkursów BHP (najlepsze praktyki, najlepsze hasło BHP itp.). Rozwój działalności marketingowo-promocyjnej Programu.

10 Korzyści dla partnerów:
Wzrost kultury bezpieczeństwa w Spółce poprzez zintegrowanie działań BHP z Programem „Bezpieczna Chemia”. Obniżenie kosztów promocji, poszerzania wiedzy z zakresu BHP i bezpieczeństwa procesowego poprzez ograniczenie własnych zasobów w tym zakresie z jednoczesnym zaangażowaniem się Partnera w Program. Promocja Partnerów Programu. Przekazywanie najnowszych informacji, dzięki zaangażowaniu Partnerów merytorycznych. Możliwość prezentowania praktycznych działań poprawiających bezpieczeństwo pracy podczas organizowanych w ramach Programu seminariach. Dostęp do materiałów promujących bezpieczeństwo.

11 www.programbezpiecznachemia.pl Polska Izba Przemysłu Chemicznego
ul. Śniadeckich Warszawa tel Paweł Zawadzki 11


Pobierz ppt "Program „Bezpieczna Chemia” jako element służący poprawie bezpieczeństwa w polskim przemyśle chemicznym 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google